Veřejný program: Jsem Duch svatý

New York City (United States)

1981-09-30 I am the Holy Ghost, New York City, United States, DP, 87' Chapters: Arrival, TalkDownload subtitles: CS,EN,FI,IT,LT,PT,RO (7)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

1981-09-30 Q&A, New York City, United States, 38' Download subtitles: EN,IT (2)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Veřejný program: Jsem Duch svatý, 30/09/1981, New York, USA

Připoutanosti. Warren: Připoutanosti, dobře. ŠM: Je to dobré? Warren: Tady je to dobré. Je tu dost ticho, takže žádný nepotřebujeme. Warren: Jsi poprvé v kostele? Ne, už po kolikáté. Ale poprvé budu v kostele mluvit o Ádžňa čakře. Warren: To je skvělé. Včera jsem vám vyprávěla o této čakře (střední srdce), což je velmi ohnivá čakra, protože v této čakře sídlí velmi ohnivé Božstvo zvané Džagadamba, Matka vesmíru. Musí chránit své děti, které se snaží přeplavat oceán iluzí a jsou neustále brzděny lidmi, kteří jsou proti Bohu, kteří jsou proti Kristu, proti Bohu, kteří jsou ďáblové. Říká se jim rákšasové. A tak je musí chránit, a proto je tato Bohyně tak ohnivá, jako tygřice. Jedním z jejích povozů je totiž tygr a dalším lev. A dnes se chceme něco dozvědět o této čakře, kterou je Višudhi čakra, Višudhi. Na mapě světa je tímto centrem Amerika – ta je Višudhi čakrou. Proto je důležité pochopit, za čím stojíme – jako Američané. Toto centrum má 16 nervových plexů a na hrubé úrovni se projevuje v krčním nervovém zauzlení, které se stará o uši, nos, hrdlo, oči a krk a všechny problémy v této oblasti. S touto čakrou je spojena stavba obličeje. Podle výrazu tváře poznáte, jaký je stav tohoto centra. Jak už jsem řekla, má 16 nervových zauzlení. A v tomto centru se také vytváří všechny samohlásky. I angličtina má samohlásky, které však nejsou z vědeckého pohledu správné. Písmo dévanagárí má však všechny samohlásky, celkem 16. A všechny vznikají zde, v této oblasti. To je hrubá úroveň tohoto centra. Na subtilní úrovni je toto centrum centrem kolektivity. Když člověk zvedne hlavu, vidí kolem sebe své bližní. A začne hledat – všichni přece musíme mít něco společného, jsme nedílnou součástí jedné univerzální Bytosti, velké prapůvodní Osobnosti. A Sušumna, střední kanál vzestupu, nakonec vytvoří tuto prapůvodní Bytost. Ona je tou konečnou, kompletní formou tohoto vzestupu – evoluce. Končí zde. Čili, toto je prapůvodní Bytost, můžeme říci. A toto je prapůvodní Višudhi. A tato Višudhi představuje to, čemu muslimové říkají Akbar. Akbar aspekt Boha. Velká prapůvodní Bytost. V sanskrtu se nazývá Viráta. A tato prapůvodní Bytost se inkarnovala na tuto Zemi. Jak jsem vám řekla – celý tento střední aspekt se inkarnoval na tuto Zemi jako Šrí Krišna. A Jeho silou byla Rádha. Rá znamená energie, dha je ten, kdo ji udržuje. Rá-dha – znamená ten, kdo udržuje energii. To je Rádha. Takže v tomto centru sídlí Šrí Krišna a Rádha. Na pravé straně je jeho podoba krále. Když odešel z Gókulu a Madhury, poté, co zabil ďábla jménem Kamsa, který byl ve skutečnosti jeho strýc, tak odešel do Gudžarátu a tam se usadil a vládl té oblasti. Říkali mu tam Vithala, Vithala a Rukminí. Říkám vám tato jména, protože když si zvedáte Kundaliní a nejde to přes tuto čakru nebo se tady Kundaliní zarazí, musíte vyslovit Jeho jméno. Na levé straně je Jeho sestra, která byla zabita hned po svém narození a zjevila se jako blesk na nebi. Říká se Jí Višnumája. Všechna tato tři centra jsou velice důležitá. Pokud jste kolektivní, pak vzestupujete tímto centrum. Síla tudy prochází. Ve skutečnosti kořeny ega a superega jsou zde. Kořeny pak rostou do superega a pak sem (do ega), kříží se. Ke křížení dochází zde, kořeny ega a superega však začínají ve Višudhi. Šrí Krišna, jak víme, se Ardžunovi ukázal jako Viráta, jako velká prapůvodní Bytost. Viděl Ho jako nesmírně obrovskou, velkou osobnost a viděl v Něm všechny lidské bytosti a všechna živá stvoření. A pak to nemohl vydržet a řekl: „Už to nechci znovu vidět.“ Šrí Krišna zjevil Gítu, přednesl Gítu jen Ardžunovi, jen jedné osobě. Neřekl to nikomu jinému, protože se narodil před šesti tisíci lety. Tehdy byla vyspělost lidí tak nízká, že to neřekl nikomu jinému než Ardžunovi. A zaslechl to jiný člověk, který to zapsal. Byl to básník Vjása, který o tom napsal. Gita je védanta, což znamená konec véd. Védy mají dvě strany. První strana je ta, kde jsou mantry, aby nabuzovaly pravou stranu, nebo můžeme říci elementy, a na jejím konci je filozofie. A on použil tuto filozofii Gíty, použil filozofii védanty v Gítě, aby vysvětlil, co je vědění, co je Bůh, co je Duch, jak ho dosáhnout a co se stane. Základním rysem Krišnova příchodu bylo, že na rozdíl od Rámy žil jako lidská bytost a nastolil specifickou pozici, nebo řekněme specifický charakter dobrotivého krále, aby Ho ostatní králové následovali. Když sem však přišel, zjistil, že se všude provádějí jen rituály, dělají se všechny možné druhy aktivit s mrtvými z nadvědomí a podvědomí a lidé se oddávají materialistickým věcem a jsou velmi nešťastní. Tak se ustanovil jako Inkarnace hry – Líly. Kdy celý svět je pouhé drama, jen drama a vy se jen díváte jako svědek. Co se děje, když se díváte na drama? Máte pocit, že jste jeho součástí. Řekněme, že je na scéně Napoleon nebo někdo takový. Začnete mít pocit, že jste Napoleon, a i když půjdete domů, budete nějakou dobu mluvit jako Napoleon. Hrajete si na to, ale je to divadlo, jde to mimo vás, nejste to vy. Někdy, když se třeba díváme na film, ztotožňujeme se s děním natolik, že naříkáme, pláčeme a někdy se cítíme velmi rozrušení. Když však drama skončí, najednou si uvědomíme: „Bože, vždyť to byl jen film, drama.“ Stejně tak celý tento život, lidský život, je drama. A celý život, celé toto drama můžete sledovat pouze tehdy, když získáte realizaci. Stanete se svědkem. Ti, kteří dostali realizaci, by měli pochopit, že jste se teď stali svědky. Začněte se na všechno jen dívat a budete ohromeni. Pocítíte: „Jsem tak vzdálený, jen to pozoruji.“ Jedna sahadžajogínka, která pochází z Indie, nikdy předtím nikam necestovala, dokonce ani nikdy neletěla letadlem. A pochází z velmi tradiční rodiny, ani nikdy nebyla venku sama. Taková osoba. A dostala realizaci a přijela do Ameriky. Řekla mi: „Vůbec jsem neměla pocit, že letím do Ameriky, že někam letím letadlem, že bych se měla bát, nic takového. A všichni mi říkali: ,Buď opatrná!‘ A já jsem si říkala: ,Čeho se tak bojí?‘ Bála jsem se z nich nejméně. Všechno to vypadalo jako drama. Nastoupila jsem do letadla, přiletěla a bylo tam takové množství lidí, že jsem neviděla svého bratra a myslela jsem, že jsem ztracená! Řekla jsem si: ,Dobře, jestli jsem ztracená, nevadí. Nikdy nejsem ztracená, protože jsem se svým Já.‘ Tak jsem šla za taxikářem a chtěla jsem mu říct: ,Zavezte mě k mému bratrovi.‘ A pak k ní najednou přistoupil bratr. Našel ji. Říkala: „Byla jsem tak v pohodě, vůbec jsem se nebála, a nejvíc mě překvapilo, jak jsem byla svědkem celého toho dramatu, aniž… aniž bych o tom nějak uvažovala nebo si to uvědomovala, prostě jsem to dělala automaticky.“ To se vám začne dít. Pozorujete smrt a život a vidíte celé to drama. A nejste do něj nijak vtaženi. Když do něj nejste vtaženi, jste úplně v pohodě a míru. Jak jsem vám připodobňovala: Když jste ve vodě, máte obavy z vln. Když však nastoupíte do lodi, vlny jsou jako zábavné zpestření. Nebo když umíte plavat, můžete to také vnímat jako zábavné. Jakmile jste tedy realizovaní, dosáhnete realizace, pak to celé budete brát jako drama a začnete si rozvíjet odpoutanost. Čili Krišna je Jógešvara. Je plně odpoutaný. Je úplným odpoutáním. Přestože byl král a vedl velmi luxusní život, byl odpoutanou osobností. A když přišel na tuto Zem, musel mít k dispozici všechny své síly. Nevěděl však, jak je předat lidským bytostem, protože věděl, že nebude schopen dát realizaci lidem té doby, před 6000 lety. Vytvořil tedy metodu, díky které získal 16 000 manželek. A všechny tyto manželky pouze nesly tyto síly. Existuje o tom známý příběh, který zná asi každý Ind a který se můžete dozvědět i vy. On se tedy stal králem a věnoval se tomu. A za své manželky měl pět elementů. Pět elementů bylo Jeho pět královen a 16 000 manželek byly Jeho vlastní síly projevené jako lidské bytosti. A přišel na tuto Zemi jako Krišna. Kriši znamená obdělávání půdy. Znamená vlastně setí. On rozséval semínka duchovnosti. Řekl: „Nainam čindanti šastráni nainam dahati pavakaha. Načainam kledajam tjapo na šosajati maruta.” Což znamená, že Ducha nelze zabít, nelze ho vysát, nelze ho zničit ani ho jakkoli přeměnit. Je věčný.“ A aby to dokázal, přišel na tuto Zemi Kristus. V tomto bodě. A On svým vzkříšením dokázal, že ho nelze zabít. Nyní vám povím o životě Šrí Krišny jako diplomata. On byl diplomat. Byl ztělesněním diplomacie. A nejlepší diplomacie je taková, kdy nastavíte absurdní podmínky. Když nastavíte absurdní podmínky, pak se díky nim člověk zhroutí a vzdá se. Protože když k někomu promluvíte napřímo, ti polovičatí lidé začnou hledat intelektuální a rozumové výmluvy. Lepší je tedy předložit jim návrh, který je absurdní, a nechat je, aby na to přišli sami, a pak se k vám s odevzdaností vrátí. Nyní vám vysvětlím, jak. Ardžuna byl Jeho žákem, a když šel Ardžuna válčit s Kuruovci, kteří byli tehdy satanskými silami, začal z toho být velmi sklíčený a řekl: „Vždyť jsou to členové mé rodiny a také můj učitel, který mě naučil lukostřelbě. Jak mám s těmito lidmi bojovat?“ A pak k němu Krišna promluvil ve stylu Gíty a řekl… První věc, kterou řekl, je: „Musíš najít své Já, musíš poznat sám sebe, musíš získat realizaci, musíš získat vědění. Vědění neznamená poznatky o architektuře a těchto věcech, ale věděním se myslí zvědomění si svého Ducha. Ardžuna byl v té době, dalo by se říct, průměrný, intelektuál, tak se Ho ptal. Intelektuálové rádi kladou otázky, ale nikdy nedávají odpovědi. Tento intelektuál se ho tedy zeptal: „Říkáš nám, abychom šli do války, a teď mi říkáš, abych našel svého Ducha. Co mají tyto dvě věci společného?“ Protože dnes mnoho lidí říká, že osvícený člověk by neměl bojovat. Měl by jen sedět a snášet veškerou tíhu světa. Měl by trpět. Řekl mu tedy: „Jak to, že mi říkáš, ať se stanu Duchem, a pak že mám bojovat s těmi zlými silami? Proč bych měl bojovat s těmito zlými silami?“ Krišna si řekl: „No, je to obyčejný člověk, je velmi těžké mu říkat, jak si má počínat.“ Přitom je to jasné. Když se stanete svědkem, dokážete lépe bojovat. Musíte se zlými silami bojovat. K čemu jste osvícení, když nedokážete bojovat s temnotou? Byli jste učiněni světlem, abyste bojovali s temnotou, a nejen pro své potěšení: „Ó, já jsem světlo, já jsem světlo.“ Ale musíte bojovat s temnotou! A to nechtěli přijmout: „Proč bychom měli bojovat s temnotou?“ Tak řekl: „Dobře. Dělejte, co chcete dělat, a ovoce svého konání předejte Bohu k Jeho lotosovým chodidlům.“ To je absurdní, je to absurdní situace. Vy například naplňujete své karmy. Položte ale jejich plody k lotosovým chodidlům Boha! To je absurdní, to prostě nedokážete udělat. Proč? Protože vám tam sedí pan Ego. Kdykoli něco děláte, tak vždycky říkáte, že to děláte vy. A i když řeknete: „Provdala jsem se za Krista a dělám Boží dílo,“ můžete si to namlouvat, ale v srdci to tak necítíte. Protože jste se nevyprázdnili. Nezbavili jste se ega. Musíte se zbavit tohoto ega, jinak děláte práci a namlouváte si to. Je to mýtus! Ve skutečnosti lidské bytosti vůbec nic nedělají. Je to mýtus. Postavili jsme například tento krásný kostel. Co vlastně máte? Všechno stvořil Bůh, vy tomu pouze měníte formu. Mrtvé z mrtvého. Jakou živou práci jste udělali? Nedokážete přeměnit ani jeden květ v ovoce, nebo ano? Takže je to mýtus, když věříme, že děláme to či ono. Ve skutečnosti neděláte vůbec nic. Pouze měníte formy mrtvého z jednoho na druhé. A tento mýtus, který jste si vytvořili, se hromadí tady, ve formě tohoto žlutého balónu ve vaší hlavě. Může být docela velký. Tady vidíte, že může být velký. Dokonce větší než vaše tělo. Větší než tato ohromná kopule. Ten, kdo to udělal, musel být… Možná měl větší ego než je toto. Možná. A pak kráčel po ulici takto. Nedokázal jít ani rovně s touto ohromnou věcí na hlavě. To ego vám pořád říká: „Ach, ty jsi úžasný.“ A když takového člověka potkáte, buďte opatrní. Držte se dál od lidí, kteří „udělali“ něco velikého. Jinak vás využijí na něco jiného. Držte se dál od všech takových lidí. To je to nejlepší. Takže tento pan Ego naroste do těchto rozměrů. A když naroste, vnukne vám myšlenky. Nejprve vás přiměje myslet si: „Ach, ty jsi skvělý, tak skvělý.“ Občas vás do něj někdo udeří, protože vás lidé neberou za tak skvělého, jak si myslíte, že jste. A pak se po úderu nafoukne ještě víc. Po každém úderu! Je jako gumový balón, Udeříte do něj, nafoukne se, pak ho zase srazíte. Nahoru, dolů, je to příšerné, může se nafouknout a zase splasknout. A když ho něco srazí, pak může zas tak narůst, že nevíte, co s ním, tak si ho uložíte sem, do levé Višudhi. Pak řeknete: „Ach, to jsem neměl dělat!“ Protože, víte, pak se cítí ublíženo vaše ego. Jdete tam jen proto, abyste se cítili provinile, protože si myslíte, že vaše ego je zraněno, že je zničena vaše image. Vaše domnělá image daná tím obřím balónem se zbortí, tak jste zraněni. A to, že ho dokážete předat nebo odevzdat k lotosovým chodidlům Boha, se může stát pouze tehdy, když získáte realizaci. Lidé, kteří získali realizaci, co dělají? Řeknou: „Matko, už to jede, už to prochází.“ Nebo „Neprochází to, nefunguje to.“ Stanete se třetí osobou. Zvedáte někomu Kundaliní, třeba svému kamarádovi. Kamarád nemá realizaci. Vy ale neřeknete: „Dal jsem mu realizaci.“ Neřeknete: „Zvednul jsem mu Kundaliní.“ Naopak řeknete: „Matko, stále to nejde, na této straně je to horké, tento prst mě pálí, ta čakra je napadená.“ Říkáte to ve třetí osobě. Nikdy neříkáte: „Já to dělám.“ I když váš syn nebo váš otec není realizovaný, tak mu řeknete: „Promiň, nemůžeš dostat realizaci, nejde to.“ TO – stáváte se třetí osobou. A tak to je. Když to proudí, řeknete: „Proudí to, pracuje to.“ Toto je teorie, kterou se pokusil (Krišna) navrhnout, že by se karma měla stát akarmou. Tak jako slunce. Slunce svítí, ale není si toho vědomo, že svítí. Prostě září. Netrápí se tím. Není si toho vědomo. Vyjde, promění tolik listů – dává jim barvu, dodává kyslík, dělá tolik různých věcí a pak se zase vrátí. Úplně odpoutaně. Jen vyzařuje. Nevyžaduje žádný druh sebeuspokojení, jako že: „Toto jsem udělalo. To dělám já.“ Toto se vám přihodí, když se stanete akarma. To je to, o čem mluvil. To je teorie karmy Šrí Krišny. A On řekl, že přijde den, kdy získáte realizaci, a pak se tato karma rozpustí. Kristus je ztělesněním všeho, co Krišna prorokoval nebo řekl. On přišel na tuto Zemi, aby to dokázal. Druhá věc, o které mluvil, je Bhakti jóga, kdy musíte… kdy uctíváte touto stranou. Musíte uctívat Boha a musíte se Bohu odevzdat. A když říkáme, že se modlíme k Bohu, prosíme Ho – žádáme Ho o všechno, a to, jak neustále žádáme Boha, je opravdu něco příšerného. Například řekneme: „Teď se chci rozvést, chci, aby moje žena dostala rakovinu nebo abys udělal toto…“ Říkáme: „Jsme ve válce, měli bychom vyhrát, nepřítel by měl prohrát.“ O všechno možné žádáme Boha. Vždyť Bůh už toho musí mít dost, jak o něco žádáme. Ať už jde o cokoli, odevzdáme to k lotosovým chodidlům Boha – uctíváním. Zde byl Krišna opět diplomatický. Řekl: „Pokud musíte dělat bhakti, uctívání, mělo by to být ánanja. Ánanja. Toto slovo je nejdiplomatičtější a On ho používal opakovaně u všech těch učenců a všichni tito lidé to opomíjeli. Anánja znamená, když neexistuje žádný druhý, když máte spojení. Odevzdání musíte praktikovat ve stavu spojení, což je velká pravda. Pokud začnete praktikovat jakékoli bhakti bez spojení, ke komu děláte bhakti, když není spojení? Řekněme, že sedím v Londýně, a vy jste tady. Píšete mi dopisy jeden za druhým, ale já je nikdy nedostanu, nikdy si je nepřečtu, nedojdou mi. K čemu to tedy je? Musíte mít nějaké spojení s Bohem všemohoucím. Pak, ať už uctíváte jakkoli, má bhakti smysl. Takže před realizací nemá bhakti žádný význam. Jako ti šílení lidé „Hare Ráma Hare Krišna, Hare Ráma Hare Krišna.“ Pokud byste tím, že říkáte tyto věci, něčeho dosáhli, bylo by to snadné. Tímto si však jen poškodíte toto centrum (Višudhi). Tím si ho hodně poškodíte. Vždycky dostanou rakovinu krku. A to proto, že si především poškodíte to centrum, protože pořád říkáte „Hare Ráma Hare Krišna.“ Pořád dokola. K čemu je brát Boží jméno nadarmo? Je to tak laciná věc! Jste-li realizovaní, nemusíte takto nakládat s Božím jménem. Existuje Boží protokol: chcete-li vyslovovat Jeho jméno, musíte s ním patřičně nakládat, podle protokolu, i po realizaci. Ale pokud budete pořád říkat „Kriste, Kriste, Kriste, Kriste, Kriste,“ Kristus se na vás rozzlobí. Co je to? Něco laciného? Především si tím mechanickým opakováním poškodíte toto. Fyzicky si poškodíte krk. I já, když hodně mluvím, musím si dát něco zjemňujícího na krk. Představte si člověka, který není realizovaný, nemá ponětí, které jméno má říkat, a říká pořád dokola tzv. „mantry“, které vám podstrčí. Tím si poškodíte střední Višudhi. Navíc vám ta mantra poškodí i levou Višudhi – levou stranu, protože nemáte pověření říkat jméno Šrí Krišny. Tím si koledujete o rakovinu krku. Pokud ji chcete dostat, dejte se k té sektě Hare Ráma Hare Krišna. A myslí si, že jsou velmi blízcí Krišnovi. Jak ale Šrí Krišnu rozpoznají? Tato čakra je však nejlepší ze všech z jednoho důvodu. Když si ji poškodíte – třeba kouřením, zpočátku jen trochu. Pokud kouříte hodně, poškozujete si ji silně. A nervy z krčního plexu sestupují dolů po obou stranách a sníží se citlivost v rukou, takže když začnete cítit vibrace, budete možná cítit, že vám z hlavy vychází proud vzduchu. Silný proud. V rukách ale možná nebudete cítit vůbec nic. Je spousta lidí, kteří v rukou nic necítí. Na začátku to prostě necítí, protože nemají citlivé ruce. Nadělali si největší škody v krčním plexu. A proto je tato čakra zablokovaná. Nedává vám citlivost, i když jí Kundaliní prošla. Postupně se však Kundaliní rozlévá do stran a dodává tomuto centru energii, když prochází systémem, a pak začnete cítit v rukou všeprostupující Sílu, která je Poznáním. Jinak ji lidé necítí, mohou ji cítit na hlavě, ale ne v rukou. Když jsem sem přijela před devíti lety, byla jsem v šoku. Tato země byla jako jeden velký komín. Tehdy všichni – ať už to byla žena, muž nebo dítě – všichni kouřili a kouřili tolik, že jsem opravdu nevěděla, jak tato Višudhi – Amerika vůbec přežije. Teď dávejte prosím pozor a neotáčejte se. Toto centrum byste si měli opatrovat tím, že zachováváte kolektivitu. Člověk, který je individualista a drží se stranou kolektivu, který nedává vibrace, sedí doma před mou fotografií, chce přijímat vibrace a všechno, tak takový člověk v Sahadža józe moc nepokročí. Je to o přijímání a dávání. Pokud nedáváte, není tam vydávání, nebude tam ani příjem vibrací. Svýma rukama dáváte ostatním. A čtvrtou věcí, o které Krišna mluvil, je Rádža jóga, při které probudíte Kundaliní a všechny čakry se dají do pohybu. To On ve skutečnosti způsobil to, že se pohybují. Stejně tak se vytvářejí i bandhy. A když má čakra nějaké napadení, tak ji Kundaliní povzbudí. A On popsal, jak probíhají tyto bandhy. To nastane, když se probudí Kundaliní. Můžeme to popsat tak, že když nastartujete auto, tak se to auto rozjede a všechny ostatní malé šrouby a matice, co tam jsou, se také začnou pohybovat, jeden po druhém. Celý mechanismus, činnosti, dá se říct, se začnou projevovat. Stejně tak to i v nás začne pracovat. A to On řekl. Ale lidé to používají u Krija jógy, což je nesmysl. Vy se posadíte, držíte se za břicho, ale Kundaliní se neprobudí. Proč se držíte za břicho nebo za nos, pak se držíte za uši? K čemu to je? Kundaliní se ještě neprobudila, tak proč děláte tyto nesmysly? Teď tady máte toho Jógánandu, který vás naučil ten nesmysl, jako je Krija jóga. Je to něco příšerného. Můžete si z toho přivodit spoustu nemocí. Pak si zas zbytečně holíte hlavu. Nač si holit hlavu? Tím, že si oholíte hlavu se dostanete k Bohu? Tak proč vám tedy dal vlasy? Oni si holí hlavu! Je to takový nesmysl. Ovce se holí dvakrát do roka. Tím, že si oholíte hlavu, se k Bohu nedostanete. Všechny tyto nesmyslné nápady – holit si hlavu, nosit směšné oblečení a chodit takhle vážně. Tím se dostanete k Bohu? Musíte pochopit, že tu musí dojít k probuzení Kundaliní. Samovolně. Je to spontánní, živá věc. Tím, že budete dělat všechny tyto umělé věci, se naprosto poškodíte. Děje se to automaticky. O celý tento mechanismus si nemusíte dělat starosti, protože když Kundaliní stoupá, děje se to samo. Ve skutečnosti Krišna vůbec nevěděl, že lidské bytosti budou tak šílené. Předpokládejme, že se vaše auto nenastartovalo. Začnete s tím vším hýbat sami ručně? A přitom věřit, že se auto rozjede? To je ta nejabsurdnější věc, tím si jen auto poškodíte. A to je přesně to, co děláte, když se pokoušíte dělat tuto Krija jógu. Protože je to akrija. Nemusíte dělat vůbec nic. Činnost probíhá sama. Je zabudovaná uvnitř vás. Dám vám další příklad. Máte semínko a chcete, aby vyklíčilo. Budete z něj zkoušet vytahovat klíček? Vyklíčí? Je to tak nesmyslné, jak se lidé snaží dělat všechny tyto triky jako stát na hlavě. K tomu vám dal Bůh přece nohy. Nevím, odkud se vzal tento nápad stát na hlavě. Kundaliní se tím nikdy neprobudí. Je to na určitou nemoc, kdy pomáhá stát na hlavě, ale ne pro každého. Je to pro léčbu nemoci, toť vše. Dělají různé hlouposti. Lidi dokonce pijí i moč! Všemožné nesmyslné věci, aby dostali realizaci. Jedna paní byla u Neem Karoli Baba – další hrozný chlápek. Přišla za mnou a třásla se. Zeptala jsem se jí: „Co jste u něj dělala?“ „Ó, Matko, on mě tak požehnal.“ Řekla jsem: „Cože?“ „On mi dal svou vodu.“ Řekla jsem: „Jeho vodu? Co je to za vodu?“ A tohle je ta voda, kterou pila, celé dny, celé roky, a teď říká: „Nemohu na něj zapomenout!“ Představte si, takto snížit Boha! Může snad být větší rouhání a zesměšňování Boha Všemohoucího, který vás stvořil? Není tu žádná úcta! Žádná úcta! Nemáte úctu sami k sobě, nemáte úctu ke své cudnosti, ke svým intimním částem těla. Jak můžete mít úctu k Bohu? Tak to je! A oni vás učí nemít úctu. A to se stane, když začnete číst Gítu. Jsou to všechno slepí lidé! Slepí nemohou číst Gítu. Slepí lidé nemohou číst Bibli! Oni nikdy nepochopí její vnitřní význam. Oni to jen překroutí ve svůj vlastní prospěch. A levá strana je ta, která vám dává to, čemu říkáte pocit viny. Nevím, kdo za to může. Například, vezměte si církve. Katolickou církev. Kdy vám Kristus řekl, abyste se cítili provinile? Jak na to vůbec přišli? Nedokážu říct, odkud to vzali. Kristus by nikdy neřekl, že máte mít pocit viny a že byste měli trpět. Když od dětství někomu říkáte, že je hříšník, stane se to automaticky jeho podmíněností. Bude vymýšlet způsoby, jak se obviňovat. Jste přece jenom člověk a můžete dělat chyby. A jste slepí! Bůh to ví! A také ví, že všechny vaše chyby musí být odpuštěny. Budou odpuštěny a vy získáte realizaci. On si dělá starosti o to, co sám stvořil, nebo snad ne? Cožpak vás zničí za to, že jste tu a tam udělali drobné chyby? A co jste vlastně spáchali? Vždyť On je oceánem lásky. Je oceánem soucitu. Je oceánem odpuštění. On je oceánem a vy jste kapkami v tom oceánu. A kolik kapka může vnést špíny, kterou by On nedokázal očistit? Zamyslete se, než budete chtít říct, že jste vinni. Je to taková móda, která se tu vyvinula, a zjišťuji, že tato vina je jen pěkně zabalený pan Ego, který řekne: „Dobře, jsem vinen, hotovo.“ Nepostaví se skutečnosti. Předpokládejme, že jste udělali chybu, k čemu to je říct: „Udělal jsem chybu, udělal jsem chybu!“ Napravíte ji tím? Napravíte ji tím, že řeknete: „Udělal jsem chybu, teď jsem udělal chybu.“ Je to jako když jedete v autě a zabloudíte a sjedete na špatnou silnici. A pak tam sedíte a brečíte: „Udělal jsem chybu, budu tu sedět.“ Lidé tu na mě čekají, na program a já tam sedím a naříkám: „Udělali jsme chybu, špatně jsme odbočili.“ Když udělám chybu, tak ji napravím a vrátím se na správnou cestu. Napravím ji! A ne místo toho sedět a říkat: „Udělal jsem chybu, to jsem neměl. Tamto jsem neměl dělat.“ Podceňujete se: „To nedokážu!“ Nedůvěřujete si: „To nedokážu.“ To by mohlo být nebezpečné, velmi nebezpečné. Například způsobíte nehodu a někoho zraníte. Pak si sednete a řeknete: „Udělal jsem chybu!“ Prosím, odvezte toho člověka, kterého jste zranili, do nemocnice a nechte ho tam ošetřit! Tím to přece nenapravíte, když budete mít pocit viny. Tím se jen pěkně zabalí pan Ego. Schová se do levé Višudhi a řekne: „Ty jsi ale hříšník!“ Kdo jste, abyste se soudili? Proč se soudíte? Podle čeho se soudíte? Vždyť nevíte, jak soudit sami sebe. Neustále hledáte způsoby a metody, jak se v životě podceňovat. A co zmůžete tím, že se budete podceňovat? Musíte vzít do rukou meč poctivosti a oddanosti Božímu dílu. Pak tam stojí s mečem a třesou se. Nedokážou udržet ani malý klacek. Co tím zmůžou? Protože se všichni cítí velmi provinile, neustále se třesou. Proč byste se měli cítit provinile? Jen se podceňujete a jako bojovník za Boží dílo nejste k ničemu! Pocit viny je to nejhorší a v Sahadža józe vyžaduji jako první mantru, „Já nejsem ničím vinen.“ Přestaňte se odsuzovat. Nesmíte se obviňovat. Bůh vás stvořil s takovými obtížemi, snažte se to pochopit. Vy jste nade vším, co bylo stvořeno. Nad všemi věcmi, květinami, nad všemi hvězdami a oblohou, které stvořil. A vy jako blázni se cítíte provinile a sedíte doma a kazíte celé to Boží dílo! Musíte získat seberealizaci, dostat se ke svému absolutnu, ke své vlastní bytosti a stát se tím, čím jste, a nemařit celé toto dílo, které tady vytvořil. Jak se asi cítí? Tolik toho pro vás udělal, abyste se dostali až sem! A vy byste tu kvůli prkotině měli pokazit celé to dílo? Takto byste se měli chovat ke svému Otci? A ke své Matce? A ke Kristu, jejich synovi? Takto byste se měli chovat? Musíme povstat s odvahou, s nebojácností. Toto vám přináší strach, zbytečné trápení a obavy a začínáte přemýšlet o věcech, které neexistují. Jsou to jen představy. Levá Višudhi je prokletím moderní doby. A já vás chci všechny požádat, abyste se toho zbavili. Každé ráno řekněte: „Já nejsem ničím vinen!“ Musíte to říkat třikrát ráno a třikrát večer. Za co se cítíte provinile? Kéž by to Kristus býval dal do modlitby. A především musíte odpustit sami sobě. Jeho vůbec nenapadlo, že lidé, lidské bytosti, budou tak hloupé, že budou stále říkat: „Provinil jsem se. To si nikdy neodpustím.“ Lidské bytosti dokážou najít pro všechno únik. Toto je nová moderní metoda, kterou vymysleli, jak utíkat před realitou. Realitě se musíte postavit čelem a užívat si ji. Říká se tomu Rádža, ten, který musí proniknout do radosti. Přijdete a usednete na trůn a užíváte si to. Dneska mám úplně odepsanou Višudhi – vidíte. Teď jsem řekla něco krátce o Višudhi čakře. Pojďme k další čakře. Tato se nazývá Ádžňa čakra. Ádžňa čakra se nachází v křížení očních nervů. Oční nervy se vzájemně kříží a v jejich středu je speciální centrum zvané Ádžňa čakra. Je to velmi jemné centrum a zdobí ho náš Pán Ježíš Kristus. On je synem Mahálakšmí. Je synem samotné Síly, která zde sídlí. Ona je Mahálakšmí, Virátangana, manželka Viráty. Prapůvodní Síla. On je synem, kterého stvořila, a je velmi dobře popsaný v Déví Púráně a jiných knihách, které asi ještě nejsou přeložené do angličtiny, jako Mahávišnu. Říká se mu Mahávišnu. Tedy Višnuova vyšší forma, vlastně je synem Višnua. Je synem Šrí Krišny. Šrí Krišna ho popsal jako někoho, kdo je Ádhara, opora celého vesmíru. On mu dal vyšší postavení než má sám, podívejte. A řekl: „A až On přijde na tuto Zemi, dokáže vám všechno, o čem jsem mluvil. Dokáže vám to, protože bude esencí, bude Ómkárou. Bude všeprostupující Silou. Bude chodit po vodě. A nejen to, On bude vzkříšen, Jeho tělo bude vzkříšeno.” Tam ho přesně popsal a dal mu nejvyšší postavení. On je Ádhara, On je opora, protože On přebývá také v Múládháře, což je podpora kořenů. Tam sídlí. On je prorektorem této univerzity a v každé čakře nám musí udělit certifikát. Pokud tam není, nemůžete probudit Kundaliní. Pokud v Něj nevěříte, nemůžete si udržet svou realizaci. Včera se mě jedna paní zeptala: „Nešlo by to udělat bez Krista?” Řekla jsem: „Bez Krista to nejde, protože On je všeprostupující, On je Ómkára, On je tou Silou. On je ten, kdo v nás proudí. On je Duch.“ A pokud hledáte Ducha, jak to můžete udělat bez něj? To je absurdní otázka. To On došel do tohoto bodu, do Ádžňa čakry, což je ta úzká brána, kterou musel projít, aby dokázal, co řekl Krišna, že Ducha nelze zabít. Nechal se ukřižovat. Bylo to drama, které sehrál. Jeho Matka byla Duch svatý. Byla součástí Mahálakšmí, ale On o Ní neřekl ani slovo. Neřekl, protože kdyby to řekl, lidé by zaměřili pozornost na Ni. A On disponuje jedenácti ničivými silami. Je tak mocnou osobou. Vy Ho znázorňujete jako vyzáblíka, protože tím ukájíte svůj sadismus. Chcete takto vidět Krista, ale on takový nebyl. On byl takový, jak Ho namaloval Rubens, ale nejvýstižnější je v Sixtinské kapli, kde ho Michelangelo opravdu směle namaloval takového, jaký byl. Byl vysoký – ne příliš, ale docela vysoký. Byl velmi zdravý a statný, s velkým břichem. Je znám jako Lambódara, s velkým břichem. A dokázal nést na zádech tak obrovský, těžký kříž. A lidé, když ho znázorňovali, žasla jsem, jak Ho mohli znázorňovat v tak zuboženém stavu? Jak to mohli dělat? Je to naprosto hrozné! To je jen jejich vlastní vyjádření. Takového Ho chtěli mít. To jsou určitě ti, kteří Krista ukřižovali. Protože Ho chtěli vidět tak ubohého a nešťastného. Jak by mohl realizovaný člověk takto vypadat? To musí být radostná osoba, ohnivá, dynamická! Musí to být zdravý člověk! Kdyby před vámi stál ubohý člověk, který stojí a mluví takto, budete takovému člověku věřit? A tak se ke Kristovi chovali celou dobu. Hanili Ho a chovali se strašně. A tolikrát Ho ukřižovali! Nechce se mi ani uvěřit, že se tito lidé znovu narodili, kteří Ho ukřižovali! A znovu a znovu Ho ukřižovávají. Poselstvím Krista není ukřižování. Proto se mi ani nelíbí, když lidé nosí kříž. Nemohu to vidět. Není… Kříž je samozřejmě velmi prospěšný, protože když nečistí duchové vidí kříž, utíkají. Ale je to připomínka něčeho, co bylo nesnesitelné. Protože (Jeho) Matka měla veškerou moc, byla Mahálakšmí. On měl jedenáct sil, jedenáct ničivých sil. Dokážete si to představit? On má stále tyto síly. A tím vším si musel projít, aniž by je zničil. On se tím nenechal zviklat. Lidé možná namítnou: „Jak byl vzkříšen?“ Především zpochybňují neposkvrněné početí. Zpochybňují úplně všechno. On nebyl lidskou bytostí. On byl Boží silou! Vaše početí se odehraje v mém srdci. Vy to víte. Vkládám svoji Kundaliní… a vkládám vás na… ze svého srdce sem a vyzdvihnu vás nahoru. Tak jako jste vy získali druhé narození, získal Kristus své neposkvrněné zrození. Vložila Ho do srdce a dolů do dělohy a stvořila Ho. Je velmi snadné Ho zpochybňovat a mluvit proti němu, protože už není. A Židé teď musí dostat lekci. Kdysi Ho zavrhli a pak trpěli. Už Ho znovu nezavrhujte! Nemůžete popřít osobu, která je ztělesněním této Boží síly. Křesťané možná budou smeteni. Pokud vás křesťané mučili, zapomeňte na ně, jsou stejní jako vy – fanatičtí fanatici. Ať už křesťané, nebo muslimové. Chomejní je stejný jako kdokoli jiný. Nevidím tam žádný rozdíl. Dogmatický nevědomý fanatik. Zapomeňte na tyto lidi, oni o Krista nestojí. Kristus sám řekl ve 2. kapitole 2. verše Matouše: „Budete mě volat: ‚Kriste, Kriste, ale já vás nepoznám. Kdo jste?’“ Lidé, kteří říkají: „Kriste! My jsme zástupci Krista! My jsme lidé, kteří jsou pověření Kristem,“ všichni tito lidé budou obviněni a uvrženi do pekla za to, jak s Kristem nakládali. Někteří z nich jsou upřímní, nevědí, že je to falešné. Myslí to opravdově, ale musí získat realizaci. Musí požádat o skutečný křest a musí poznat, čím je Kristus v nich. Musí zde Krista probudit. A teď – jak jsem vám řekla, že Kristus řekl: „Musíte se znovu narodit,“ a „Zrodím se ve vašem srdci,“ tak srdeční centrum je zde a také tady (ve fontanele), protože srdce je řízeno tímto centrem ve fontanelní oblasti. A On tím mínil, že musíte získat realizaci, když řekl: „Měli byste být vloženi do srdce.“ A lidé z různých zemí, dokonce i z vaší země, odešli do Indie. A nikdy neřekli, že se narodil Kristus, který byl Mahávišnu. Protože už v Púránách se o Něm píše, že je Ádhara – ten, který bude jednou probuzen silou Kundaliní. Kundaliní Ho probudí a On vymaže vaši karmu. Nikdy o tom nemluvili, takže Indové pokračovali se svou teorií karmy a tito guruové sem přišli, aby vás učili o karmě. Je podivuhodné, jak přijímáte všechny tyto nesmyslné teorie. Řeknou vám třeba: „Musíte trpět, protože máte špatnou karmu.“ Pak vám třeba řeknou: „Můžete se dostat do rovnováhy, ale jděte tudy nebo tamtudy a jen udržujete rovnováhu.“ Pokud je to tak – že musíte jít z jednoho extrému do druhého, tak co tady dělají? Proč takto mluví? Měli by mlčet, protože nedokážou udělat nic. Oni vám nedokážou dát realizaci. Oni vás nedokážou zachránit. Takže pro ně je lepší, když trpíte. Proč ale říkají, že musíte trpět? Proč to říkají? Protože oni mají radost, když trpíte. Chtějí, abyste trpěli, protože z toho mají radost. Už tolik žáků odešlo od těchto hrozných guruů, kteří tvrdili: „Určitě máte špatnou karmu, proto musíte trpět.“ A říkali, že viděli, jak se jejich guruové smějí a utahují si z nich. A ukazovali mi některé fotografie s těmito guruy, na kterých je vidět, jak si utahují z těch hloupých žáků, trpících fyzicky a i mentálně v přítomnosti těchto guruů. Takže z toho mají dvojí požitek: zaprvé z peněz, zadruhé ze sadismu. A zatřetí, ten největší, který je jejich cílem – zabít vás všechny a všechny vás zničit, protože jste Boží lid. Toho dosakují svou falešností, protože na vás jejich faleš působí. Kdyby přišel nějaký falešný guru, byla by tato hala plná, toto celé by bylo zaplněné, na silnici by byla zácpa. A když přijde skutečný guru, pak nejen zde, všude se to rozjíždí jen velmi pomalu. Samozřejmě tam, kde jsou lidé velmi prostí a citliví, to je jiné. Ale lidé, především ve městech, jsou tak necitliví k realitě a tak citliví k ďáblům, že je s podivem, že se cítí s čerty jako doma a v realitě se naprosto ztrácejí. Protože žijete ve lži! Takže je třeba vědět, že se musíte stát skutečnými. Musíte se stát Duchem, který není zas tak daleko. Září ve vašem centrálním nervovém systému, ve vašem vědomí. A toto je Duch. To je On – to je Kristus. Už jsem taky mluvila v kostelích, ale dnes poprvé mluvím v kostele o Kristu. A proto jsem moc ráda, že alespoň v tomto kostele mohu říct něco, co Ho podpoří, a že až sem přijdou lidé, doufám, že získají realizaci a že se tu něco posune. Získají probuzení, protože tu přede mnou sedí tolik svatých. Možná, že jednoho dne v tomto kostele, snad se to povede, že lidé získají seberealizaci. Kristův (veřejný) život trval jen tři, čtyři roky. Nikdo Mu nedovolil žít déle. Zkoušel všechno možné, ale byli to tak hloupí lidé, k takovým hlupákům se nedalo mluvit. A proto Ho zabili. Už k nim nedokázal promlouvat, a tím se skončil Jeho život. Tento Jeho krátký život měl ale takovou jiskru! Takovou jiskru! Musím říct, že způsob, jak se k Němu lidé chovali, je otřesný. Musím říci, že i samotní apoštolové, protože třeba Matouš nebo… to byl takový intelektuál, takový intelektuál! Nedokázal přijmout představu Neposkvrněného početí. Byl to zatvrzelý člověk – hádal se a řekl: „Pokud panna porodila dítě, pak každý řekne, že je to naprosté rouhání a je to zcela nelegitimní a nemělo by se o tom mluvit.“ Hrozný chlap! Jeden lepší než druhý! A když se jali šířit křesťanství, udělali z toho takovou absurdnost, protože se dostali do nadvědomí. Začali mluvit k lidem mnoha různými jazyky. Tato část Bible je nesprávná, když ztratili osvícení. Ta část o vánku je v pořádku, ale viděla jsem tolik lidí na programu, že když dostali realizaci a na chvíli pocítili chladný vánek, okamžitě se překlopili a přešli do nadvědomí. Teď se podíváme, kudy vede vstup do nadvědomí a do podvědomí. Teď se podívejte sem na ty dva pupeny. Toto jsou dva okvětní plátky. Jeden ovládá hypofýzu, která řídí ego, a druhý šišinku, která řídí superego. Dokáže se to však nafukovat až takto nebo takto. Řekněme, že se zpočátku dostanete do nadvědomí. Začnete příliš přemýšlet o něčem budoucím, o tom, jak vypadá galaxie, měli bychom o ní něco vědět, a také o hvězdách a o všech těchto věcech a o budoucnosti, o proroctvích a třeba o astrologii. Je to o budoucnosti. Zaměřujete se příliš na budoucnost. Spřádáte plány, ale každý samozřejmě selže. A toto přemýšlení a plánování vás může posunout na tuto stranu. Vlastně, jak je zde znázorněno, je to na této straně, ale ve skutečnosti je umístěna takto. Ego je umístěno zde a superego je toto. Nejde to ukázat trojrozměrně. Odzadu na tuto stranu jde superego a odtud až sem sahá ego. A toto ego se nafukuje takto, na tuto stranu. A když se takto nafoukne, přejde do oblasti nadvědomí. Takto nahoru. Oblast nadvědomí vám přináší vize, halucinace. Třeba LSD to dělá. To dělá LSD. Pak začnete vidět oko člověka, který je mrtvý, ale velmi ambiciózní. Například můžete spatřit Hitlera. Můžete uvidět všechny ty hrozné krále, kteří zde vládli. Můžete vidět barvy. Můžete vidět aury. A je nutné pochopit, že tyto aury k nám začnou přicházet, protože se zvedáme, oddělujeme se od svého bytí. Proto začneme vidět něco jiného, co je od nás oddělené. Vidět aury není v Sahadža józe dobré znamení. Pokud vidíte aury, musíme vás vrátit zpátky na správné místo, protože musíte být v přítomnosti, a ne v budoucnosti. Tak jste oddělení. Vezměte si třeba stroj, který dokáže zachytit auru. Bavila jsem se s jedním člověkem, který fotil aury. Po realizaci už člověk nemá žádnou auru. Už nemůže mít žádnou auru, protože je integrovaný, naprosto sjednocený. Pokud je však rozhozený, začne nabírat aury. Když dostane rakovinu, bude mít aury. Alkoholik má také aury, takové šílené aury. Normální člověk má aury, ale ne tak šílené. Pokud je však všechno sjednocené, nepocítíte žádné aury. Můžete vidět, řekněme, světlo. Pokud tam není nějaká odchylka, je tam dobré světlo. Pokud tam je odchylka, bude tam špatné světlo. Všech sedm barev světla musí být zkoncentrovaných a integrovaných. Pokud jsou rozptýlené a jeví se oddělené, pak nejsou integrované. A když dojde k integraci, pak už neuvidíte sedm světel. Člověk tedy není integrovaný. Všechny tyto aury se objevují, protože jsme uvnitř stvořeni ze sedmi typů zámotků. Lidé, kteří jsou na pravé straně, věří pouze v pět zámotků. Nazývají je „kóše“. Asi na to nebudu mít dost času, ale jsou to kóše, které byly vytvořeny… Jedna je vytvořena prvním centrem, druhá druhým, třetí třetím – takto to funguje fyzicky. Další čtvrtým a další pátým. A šesté a sedmé nevytvářejí auru zvnějšku. Vytvářejí ji uvnitř, kolem srdce. Jsou vytvořeny v blízkosti srdce, jakmile však získáte seberealizaci, všechny se stanou jedním. Všechny splynou v jedno a to je Duch. Můžeme tedy říci, že když se Duch nachází v rozptýleném stavu, pak máte sedminásobnou auru, ale když se sjednotí, stanete se jedním. Všechny aury se sjednotí. Cílem Sahadža jógy je tedy integrace. A stejným způsobem se můžete dostat do oblasti podvědomí. Oblast podvědomí je na levé straně. Pokud se přesunete do oblasti kolektivního podvědomí, můžete si spustit rakovinu. Můžete si způsobit infarkt nebo třeba cukrovku. Spousta lidí věří, že cukr způsobuje cukrovku – to je nesmysl. Cukr vám nezpůsobí cukrovku. Cukrovku vám způsobuje přílišné přemýšlení. Ti, kdo nepřemýšlí, ji nedostanou. Třeba indičtí farmáři. Vůbec nevědí, co to je. Protože příliš přemýšlíte, pracujete, je toto centrum přetížené. Musí vyživovat mozek, musí obnovovat mozková centra. Mozková centra se musí obnovovat. Proto vytváří z tuku nová centra, obnovené buňky, jak už jsem uvedla. Když je příliš přetížené, zanedbává ostatní věci, které má na starosti, a sice slinivku a slezinu. A když zanedbává slinivku, dostanete cukrovku. Ne kvůli cukru. Cukr musí samozřejmě přeměnit na tuk. Když ale nejíte cukr, je to dvojí práce. Pokud jíte cukr, přemění ho na tuk, a ten je užitečný pro váš mozek. Když ale příliš přemýšlíte a nejíte cukr, je to dvojnásobná činnost. Když ale nepřemýšlíte a pořád jíte cukr, to je také špatné, protože ho musí příliš mnoho přeměnit na tuk. Musí tedy příliš pracovat a není tu rovnováha. Je nutné pochopit, že příliš mnoho cukru není dobré, ale cukr jíst musíte, protože cukr je potřebný. A zastavit myšlení. Jak zastavíte myšlení? Pouze tím, že se dostanete nad Ádžňa čakru. Toto je velmi důležitý bod nazývaný Ádžňa čakra, kde zastavíte myšlení. Myšlení k vám přichází takto, jako vlna. Myšlenka stoupá a klesá. Další myšlenka stoupá a klesá. Mezi tím je místo zvané „vilamba“. A když vyvstane myšlenka, automaticky odejde. Můžete vidět nástup myšlenky, ale ne její konec. A tento prostor je přítomnost. Myšlenka přichází z ega nebo superega a přechází do minulosti. Prostor mezi tím je přítomnost. Jedno je budoucnost, druhé minulost. A toto místo se musí rozšířit. Když se rozšíří, pak se stane to, že se Ádžňa čakra více otevře a vy jste v bezmyšlenkovém vědomí. Získáte bezmyšlenkové vědomí. Dostanete se do přítomnosti. Není tu žádná myšlenka. Myšlenky jsou bariérou mezi stvořením a vámi. Například když se podíváte na tento krásný kámen, který je támhle. Nebo cokoli jiného. Jen se díváte. Když začnete myslet: „Ten vypadá jako člověk, vypadá jako ďábel nebo jako Bůh,“ cokoli, je to myšlenka, kterou do toho vkládáte. Pokud jste realizovaní, jen pozorujete, díváte se. A všechna radost toho, kdo to stvořil, umělce, celá přejde do vás, protože tu není žádná myšlenka. Když se díváte na tiché jezero, není tam žádná vlna, nic ho neruší. Celé okolí, všechno stvořené vstoupí do něj a odráží se v něm a vy se tím těšíte v bezmyšlenkovém vědomí, v Nirvičára samádhí. Nastane absolutní Nirvičára, kde nejsou žádné myšlenky, a vy se tím výtvorem začnete naplno těšit. Je tu radost z toho všeho. Nic není opomenuto. Čili bezmyšlenkové vědomí nastává, když Kundaliní projde Ádžňa čakrou. Udělá dvojí práci. Nejprve vám nastolí bezmyšlenkové vědomí. Zadruhé, díky tomu, že tudy Kundaliní projde, stlačí toto a naplní vás milostí. Rozleje se ve vás milost. Začnete cítit uvolnění. I tato centra se uvolní. Tato centra jsou v napětí. Když však přijde milost, vrátí se do normálu. Dojde tu k dalšímu rozšíření a v Ádžňa čakře se začne upevňovat bezmyšlenkové vědomí. Mantrou pro Ádžňa čakru je Otčenáš. Má dvě strany – Ham a Kšam. Ham znamená „Já jsem“ a Kšam znamená „Odpouštím“. Takže pokud je napadená, musíte říct: „Odpouštím.“ Jestliže v sobě máme ego, musíme říct: „Odpouštím.“ Pokud máme superego, musíme říct: „Já jsem! Já jsem!“ Takže to je Ham a Kšam. Je to bídža – semínko. Je zárodkem Otčenáše. Jsou lidé, kteří říkají, že Otčenáš není správný. Kdo vůbec jste? Co o tom víte? Každý pořád někoho zpochybňuje. Co víte? Jakou máte pravomoc? Potíž je, že každý má právo dělat si s náboženstvím a s Bohem, co chce. I když o tom vůbec nic nevědí, jsou naprosto neznalí, ale myslí si, že mají právo. Protože nad tím není žádný politický dozor. Dokonce i Hitler může mluvit o Kristu, úplně kdokoli. Co se týče Otčenáše, který vás naučil, kdo jste, abyste Ho zpochybňovali? Kdo jste, abyste zpochybňovali Jeho? Nechápu, jak můžete někoho zpochybňovat, aniž byste znali svou vlastní pozici ve vztahu k Němu. Tohle však lidé naprosto běžně dělají, a sice kvůli egu. Ego ve vás vytváří povýšenost. A povýšenost je ta nejhorší věc, kdy zpochybňujete Boha, zpochybňujete Krista, zpochybňujete všechno, čemu nerozumíte. Vaše mysl je omezená. Je to velmi omezený nástroj. Se svou myslí nezmůžete vůbec nic. Musíte jít nad ni. Někdo vás musí vystřelit do vesmíru, musíte do toho jít, musíte se stát Duchem. Pouze tím, že si uvědomíte svého Ducha, se můžete spojit s Bohem, s nímž jste předtím spojeni nebyli. Proto se musíte stát Duchem. A Duch je to spojení, je spojením s Bohem. Neexistuje žádný jiný způsob, jak se spojit s Bohem. Jestli chcete zůstat v iluzi, pokračujte v tom. Toto je však skutečná věc, o čem tady mluvím. Je to pravda, za kterou nemůžete zaplatit, nemůžete si ji koupit, nemůžete to vynucovat ani to sami vypracovat. Musí k vám přijít milost Boží a udělat to, nebo osvícená osoba. Jen ta vás osvítí. A co se týče Krista, jednou jsem mluvila o Kristovi sedm dní v kuse. Nemá to konce. Byl tak velkolepou Inkarnací, že ani nevím, co říct. On byl tak… Mluvila jsem o Něm. V Londýně máme spoustu kazet. Můžete si o ně požádat. Budeme tu zakládat centrum. Herman nabídl svůj dům. A my tam ty kazety pošleme. V Londýně máme asi 300 kazet, které si můžete poslechnout a sami posoudit. Všechny ty kazety jsou velmi dobré, protože jsou to vlastně mantry, fungují jako mantry a jejich poslechem se vám otevřou čakry. A teď to poslední – je mi to trapné, on už vám to řekl, kvůli tomu jsem tady já. Je to integrace. Na konci je integrace všech těchto sedmi center. Všech těchto sedm center je odraženo v této oblasti zvané limbická. Toto je limbická oblast. Když rozříznete mozek, takto příčným řezem, uvidíte, že vypadá jako lotos. Zjistíte, že se znázorňuje jako otevřený lotos. A má tisíc okvětních plátků, jak se říká. Ale ty barvy nejsou správné. Vy lidé máte rádi pastelové barvy, tak je použili. Můžeme však říci, že je tu tisíc okvětních plátků. V Bibli se píše: „Zjevím se před vámi jako plamenné jazyky.“ A to jsou ony. Jsou všechny vidět. Jsou však velmi velké a vypadají jako živé plameny různých barev. Prolínají se a je jich celkem tisíc. Lékaři tvrdí, že jich nemůže být tisíc, ale jen 192. Představte si, tito pošetilí lidé se o tom dohadují! Oni prostě nevědí, že jich je tisíc a že jsou umístěny zde. A v limbické oblasti je umístěno všech těchto sedm center. Tak, jak je máme za sebou, vidíte? Toto je Ádžňa čakra. Tady. Za ní, tady úplně vzadu, je Múládhára. Kolem ní je Svadhištána. Kolem Múládháry je Svadhištána. Když máte napadenou Svadhištánu, můžete tady pociťovat tíhu. Pokud ji máte napadenou, máte například cukrovku. Lidé s cukrovkou po nějaké době oslepnou. Jejich oči ztrácejí sílu, protože to tlačí na zrakový lalok, který je řízen Múládhára čakrou. Říkáme tomu zadní Ádžňa. Této části vzadu. Takže, toto je Svadhištána čakra. Tady vzadu. Uprostřed je kost, to je Múládhára, a kolem ní je Svadhištána čakra. Tady je Višudhi čakra. To je Viráta. Zde je Višudhi čakra. Když se nachladíte, budete mít v tomto místě problém. Když si ji však něčím zakryjete, budete se cítit lépe. A právě Višudhi čakra souvisí s vaším krkem – tato. A když máte problémy s kolektivitou, můžete mít právě tady velký blok. Na druhé straně vzadu je Nábhí. Toto Nábhí má levou a pravou stranu, jak jsme si ukázali. Levé a pravé Nábhí, jsou dvě – levé a pravé. Nevím, jestli jsem o nich mluvila, levé a pravé Nábhí. To se dočtete z knihy, že existuje levé a pravé Nábhí. Máte tedy levé a pravé Nábhí. A Nábhí můžete taky cítit tady. Někteří lidé dokážou cítit, kdo má problémy se svými guruy a podobnými věcmi. Budete to cítit. A celý Void je tady. A tomuto Voidu se říká Ékadéša Rudra. Tomuto Voidu. Celému Voidu. Obkružuje jako prstenec. Tento prstenec je velmi důležitý, protože odráží Void. Pokud chodíte ke špatnému guruovi, budete to mít napadené. A toto je ten Jezdec. Ten Jezdec, který má jedenáct ničivých sil. Který přijde požínat. Nepřijde vám radit. On vás nepřijde vykoupit, dát vám osvícení. Setne ty, kteří nejsou realizovaní. Osvobodí ty, kteří jsou. On udělá to poslední, na co se teď neptáte. Dá vám ještě trochu času, aby se zachránilo více lidí. On se nebude ptát. Už vám nedá další čas. Pak to bude doba úplného zničení všech satanských sil. Tady je tedy Ékadéša. Ta se naplňuje, protože tady (ve Voidu) je spousta příšerných „guruů“. To je třeba pochopit, že se toho můžete velmi snadno zbavit. Tyto dvě děti Rámy, které se zde narodily, jsou obdařeny Sluncem a Měsícem. Slunce i Měsíc jsou zde (v Ádžňa čakře). A Sluncem, jak jsem vám řekla, se stal nakonec Buddha a (Měsícem) byl Mahávíra. Jsou zde. Když však byli na této Zemi, Buddha mluvil o nenásilí a lidé si mysleli, že myslí nenásilí vůči drůbeži a štěnicím. A následovníci Mahávíry – v Indii máme takovou hroznou komunitu zvanou džžinisté. A ti jsou vegetariáni takového rozsahu, že chytí brahmína, zaplatí mu a strčí ho do kůlny, přinesou všechny štěnice z vesnice, strčí je do kůlny a ony se na tom brahmínovi pasou. Opravdu. Dokonce i dnes. A pak brahmínovi zaplatí, protože štěnice se na něm napásly. Teď mi řekněte – není toto vegetariánství nesmyslné? Můžu dát realizaci kuřeti? Uvažujte! Nebo štěnicím nebo žížalám? Vy jste lidské bytosti, měli byste jíst maso, které není z většího zvířete než jste vy, jinak je to hrozné. Můžete však jíst maso zvířat, která jsou menší než vy. Není na tom nic špatného ho jíst. To nesmyslné vegetariánství typu „Neubližujte zvířatům!“ Ale dělat toto jim nevadí! Džinisté v tom vynikají. Jsou jako upíři. Neštítí se zabíjet lidi pro peníze. Nevadí jim tzv. šikar (kořistit), lovit a zabíjet cokoli, ale nebudou jíst kuře, dokonce ani česnek. Přitom česnek je velmi dobrý na srdce. Oni ale česnek nejedí. Je velmi dobrý na srdce a pro lidi, které trápí kornatění tepen, a když je problém s krevním oběhem, a také na nachlazení. Když si lidé, kteří se snadno nachladí, pravidelně dají na noc čerstvý česnek, pak si vyčistí zuby, uleví se jim. To jen na okraj… Tady je tedy těchto sedm center. A fontanelní oblast je střed srdce. Představte si to – je uprostřed. Kde tedy jsem? Je tu sedm center a já jsem jako bublina. Když jsem ve vašem srdci, jsem tady (v Sahasráře). Klíčem Sahadža jógy je to, že mě musíte rozpoznat. Pokud mě nerozpoznáte, nemůžete v Sahadža józe pokročit. To vám říkám upřímně. On už mě navíc odhalil. Já to na svých prvních přednáškách neříkám, musím však říct: „Prosím, zkuste mě rozpoznat.“ Jako vaše Matka vás chci požádat, abyste mě rozpoznali. Nemusíte mi nic dávat, jen přijímejte. Jen berte. Ale rozpoznejte mě! Když mě odmítnete, toto se vám neotevře. Zůstane to uzavřené. Proto na konci musíte říct: „Matko, dej mi seberealizaci.“ Protože já jsem přišla na tuto Zem, abych vám dala seberealizaci. To je můj úkol. Ten nejtěžší ze všech. Protože je velmi těžké k lidem promlouvat, říkat jim o tom. A oni pořád útočí, jsou velmi agresivní a hned bojují. Je to úděl Matky, což je nevděčná práce, naprosto nevděčná. Musím to dělat. Jedině Matka to může udělat. Kdyby tu byl Kristus, vzal by těch jedenáct zbraní a všechny by vyřídil. A Krišna? Ten měl Samhára šakti, kterou zabíjel. A když to chcete udělat s cílem integrace a s vyvážení, s pochopením pro lidské bytosti, musíte mít Matku. K té se pak ovšem lidé někdy začnou chovat příliš důvěrně a začnou toho využívat nebo zneužívat svobody, což není dobré. Ať už jsem čímkoli, jsem tím. Jsem láska – nemohu si pomoci. Opravdu si nemohu pomoct. Jsem milosrdenství. Jednoho dne jsem byla z lidí opravdu znechucená. Z toho jací jsou. A tak jsem řekla jen: „Zapomeň na to!“ A pak jsem najednou uviděla svou fotografii a své oči. Řekla jsem: „Nirmalo, ty jsi soucit, milosrdenství, nemůžeš si pomoct.“ Je to tak. Musím to vypracovat. Vím, že je to někdy příliš, až moc, ale musím to vypracovat. Někteří lidé se ptají: „A proč zrovna ty, Matko?“ Říkám: „Ano, proč ne zrovna ty, to je dobrý nápad! Pojď to udělat!“ To by bylo skvělé odejít do důchodu. Můj manžel vám bude platit rentu. Bude šťastný, že jsem našla někoho, kdo to vezme za mě. Jenže jsem ještě nenašla nikoho, kdo by mě nahradil. Kéž byste to byli vy, to by bylo skvělé. Jméno Nirmala znamená Neposkvrněná. Představuje toho, kdo je očišťující silou. Je to také jméno Bohyně. Moje další jméno je Lalita, což je jméno Prapůvodní Matky. Tak se jmenuje Prapůvodní Matka. Být lidskou bytostí se všemi těmito centry, které jsou stále aktivní… Třeba poslední tři dny… ani nevíte, jak moc vibruji. Zeptejte se Warrena a dalších. Chtěla jsem, aby ty vibrace nasáli, a oni dělali toto, nemohli se mě dotknout. Chtěli mi položit ruku na hlavu, ale nešlo to. Nevěděli, jak se mě dotknout, protože to tak silně vibruje. Není snadné unést takovou zátěž v tomto lidském těle, vypadat jako lidská bytost, jednat jako lidská bytost, chovat se jako lidská bytost, aby tu byl oboustranný vztah. Proč je potřeba Inkarnace? Musí tu být vzájemný vztah, protože Nevědomí k vám nemůže promlouvat. To, co vidíte ve snu, se k vám následně vrací z oblasti podvědomí. Všechny představy jsou jen takový chaos, takový zmatek, že nemůžete nic rozhodnout. Proto musí přijít na tuto Zemi jako lidská bytost a sdělit vám to ústně. Celý život jsem neuměla anglicky. Nejdřív jsem se učila angličtinu, ale americkou stejně neumím. Doufám, že se něco přiučím během cest (po Americe). A je to tak, že je přáním Boha, abyste byli realizovaní. To vše je napsáno v Bibli, ve všech svatých Písmech. Je to rozsáhle napsáno v knihách Ádi Šankaračárji, který mě jasně popsal, velmi dopodrobna. Pro Indy je snadné se ke mně dostat. Ve městech sice nemám moc žáků, ale oni o mém příchodu vědí a vědí, že jsem zde. Většina z nich o tom ví. Nemohou však pochopit, proč jsem jela do Ameriky. Říkají: „Proč tam jezdíš? Lidé tě tam nepřijmou.“ Já si to však nemyslím, protože vím, že jste velcí hledači, opravdu velcí, narození v této zemi. Jste zvláštní typ a já to pro vás musím udělat. Takové transformace, jaké dosáhli západní sahadžajogíni, Indové ještě nedosáhli. I když mají výhodu, protože se narodili v zemi, která má velké… která neodvádí vaši pozornost. Pozornost je velmi nedotčená, takže je snadné to tam vypracovat. Tady je to obtížné. Lidi to neoslovuje. Přestože jste všichni skvělí lidé, spousta z vás se ztratila, ale všichni mohou být zachráněni. A vy, co jste zde, byste měli vědět, že dnes máte skvělou životní příležitost získat seberealizaci a dávat ji druhým. Nejprve se vy musíte dát do pořádku. Pak můžete dávat světlo ostatním. To nejdůležitější v Sahadža józe je získat moudrost. A logicky dospějete k závěru a pochopíte, že Sahadža jóga je konec všech problémů světa. Všech problémů světa. Vezměte si třeba kapitalismus a komunismus. Jsem kapitalista, protože mám veškeré síly, ale i komunista, protože mám potřebu vám je předat. Je to však spontánní. Nemusím to dělat, ale jak na to myslím, tak to prostě funguje. Je to tak. Všechny problémy, politické problémy, ekonomické problémy, všechno jde vyřešit. Krišna řekl: „Jóga kšéma vahamjaham.“ „Když získáte jógu (spojení), získáte blahobyt.“ Slíbil to. Mohl říct: „Kšéma jóga vahamjaham.“ Ale neřekl to. Řekl: „Jóga kšéma vahamjaham.“ Nejprve jóga – spojení. Spojení s Duchem. Pak budete požehnáni ostatními věcmi. Toto je centrum také materiálního bohatství Lakšmí, která zde působí. Všichni sahadžajogíni jsou také požehnáni materiálním bohatstvím, ale ne tak moc jako pan Ford – to je extrémní případ, to je bolehlav. Získávají blahobyt na všech úrovních, vyváženým a integrovaným způsobem. Poslední metodou je tedy integrace, kdy se zcela sjednotíte. Ať děláte cokoli, vaše srdce to podporuje, vaše mysl to podporuje a vaše tělo to podporuje. Jste zcela sjednoceni do jedné bytosti, a tou je váš Duch. Bůh vám všem žehnej! Toto je poslední přednáška. Teď odjíždím do Filadelfie a vy se modlete, aby více lidí z Filadelfie dostalo realizaci a my přivedli do Sahadža jógy více lidí, a aby se stali osvícenými. Pak pojedu do Houstonu, pak do Los Angeles a do Vancouveru. Pokud tam máte nějaké přátele nebo příbuzné, můžete jim napsat, vzít si adresu, aby se ozvali a přišli na program. Bůh vám všem žehnej! Obyčejně o sobě nemluvím, ale dnes mě odhalil, hned jak jsem přišla. Musela jsem to říct. Protože to není taktické. Není taktické cokoli říkat. Je lepší, když mě odhalíte sami, než když vám to řeknu, protože Kristus byl ukřižován, všichni byli mučeni. Nechci svou práci brzdit, protože když vám něco řeknu před realizací, nic to pro vás neznamená. Je lepší, když vám to řeknu až po realizaci, že jsem Duch svatý. O tom není pochyb. Já jsem tou, o které mluvil Kristus. Řekla jsem jim to. Nikdy jsem to však neřekla… na pódiu (veřejně). A když mi říkali: „Matko, jednou to říct musíš,“ řekla jsem jim: „V Americe to řeknu.“ Dnes tedy prohlašuji, že jsem Duch svatý. Jsem Duch svatý, který se inkarnoval na tuto Zemi, abyste získali seberealizaci. Bůh vám žehnej! Nějaké dotazy? Matko, jen bych vám chtěl říct, že vás miluji. Prosím? A chtěl bych si dnes ještě vzít zbylé obrázky, jen si nejsem jistý, jestli ještě jsou. A mám důležitou otázku: Jak mám utišit své myšlenky? ŠM: Co říká? Muž: Jak mám utišit své myšlenky? Warren: Chce vědět, jak má utišit své myšlenky. Warren: Jak má utišit své myšlenky. ŠM: Jakže? Warren: Jak má být bez myšlenek. Jen řekni Otčenáš, před mou fotografií. Dobrá? To funguje. Otčenáš je klíčem. O tom není pochyb. Warren: Mám tu pro vás všechny informaci. Tracy, která sedí támhle, má k dispozici fotografii Šrí Matadží, kterou si můžete koupit. Je černobílá, ve velmi dobré kvalitě. Má jich několik s sebou. Kristin bude mít soubor těchto fotografií. Také je k dispozici kniha s názvem Advent, kterou někteří už mají, o příchodu Šrí Mátadží a o Sahadža józe. Tu knihu si budete moci koupit, až se v Sahadža józe trochu upevníte. Nezapomeňte, že Kristin je zde a Herman zde…