Mocná láska – sladká láska (13 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19820125 – Mocná láska – sladká láska

Sahadža jóga je místo, kde se musíte učit, ve všech směrech. Indové se musí učit poctivosti a Angličané se musí učit milovat, Američané se musí učit sebeúctě. Všichni se musíme učit. Vzdát se starého, svých ztotožňování se, a stát se subtilnějšími a univerzálními. O lidech takových kvalit, když je druzí uvidí, řeknou, že v Americe Matka vytvořila Abrahamy Lincolny, v Rusku Tolstoje, v Maháráštře Šivádžíje. Jsem příliš ambiciózní, řekla bych. Jenže Já dokážu vidět realitu ve vás a realitu v sobě. Teprve na takových základech lze vytvářet lidi tak mimořádných kvalit, kteří mají prvotřídní kvality, vynikající kvality, duchovní kvality, kteří jsou tak subtilní, tak krásní, tak líbezní, plni porozumění, a přece pevní, jako z oceli. Nikdo je nemůže přinutit zradit své vlastní zásady, tatvy. A tak to je, takhle prosté. A pak se začnete těšit svou láskou, svými ctnostmi, prostě vším a začnete s ostatními soucítit. Pak nic nechytíte. Chytáte, protože nemáte milosrdné soucítění. Když soucítíte, nikdy nic nechytíte. Matka se nikdy nenakazí nemocí svého dítěte, nikdy, to je fakt. Dítě může mít tuberkulózu či podobně, ona se nikdy nenakazí, protože miluje. Stejně tak i vy, když skutečně milujete, nikdy nic nechytíte. Pak nezáleží na tom, co kde a jak čistit, co dělat, na tom nesejde. Vaše srdce prostě přetéká. V tuto chvíli Mé děti, Moji sahadžajogíni, jsou na takové úrovni, že mohou otevřít svá srdce dokořán bez jakéhokoli strachu. Dosáhli jste teď úplně jiného stádia. Jste na jiném stupni, stačí chopit se svých sil. Vězte, že tím jste, a jen otevřete svá srdce. Onehdy jsem například potkala člo- věka napadeného od hlavy až k patě. Nebyl sahadžajogín. Ptala jsem se ho, jak se mu podařilo dostat do sebe tolik bhútů. Byl u všech guruů, na které si jen vzpomenete! „Jak se ti to podařilo?“ Řekl: „Mám velmi otevřené srdce.“ „Ó Bože!“ Já na to. Řekla jsem, že je jak otevřené okno do špinavé díry, kdy nasajete každý zápach a nalétá tam všelijaká havěť. Takže strach otevřít srdce až do té míry pochází odtud. Z takových zkušeností. Ale teď už jste na takové úrovni, kdy svá srdce prostě otevřete! Neměli byste se bát, žádný problém nebude. Vyřešit materiální problémy není nijak těžké. Někdo si s sebou například vezl Mou fotku, která byla ve stříbrném rámu, a obával se celní kontroly, že to zabaví. Fotografii samozřejmě nezabaví, ale možná ten stříbrný rám. Ten muž Mi řekl, že si to veze s sebou ve stříbrném rámu, a bál se, že někdo bude proti. Ale jakmile uviděli fotografii, poklonili se jí a rámu si nevšímali. Tolik problémů se může vyřešit. Vyřešit materiální problémy je tak snadné, tak snadné. Ty lze vyřešit nejsnáze ze všeho. Fyzické problémy také. Znám některé sahadžajogíny, kteří jsou v Sahadža józe šest, sedm let, ale stále mají strach o své fyzické tělo, kvůli problémům, které měli… Kdyby jen mohli toho strachu nechat, dostanou se z toho. Vytvořili si v sobě takový začarovaný kruh! Stejně je to s „operací“ k otevření našeho srdce, jak tomu říkáme. Bojíme se, že se naše srdce znovu chytí nesmyslných věcí, tak ho nechceme otevřít. Tento strach dokážu pochopit. Ale už jste sahadžajogíni, dost s tím! Řekněte všem těmto lidem, ať se ztratí. Všem svým strachům byste měli říct, ať se ztratí. Až zjistíte, že jste Duchem, že jste tím mocným Duchem, jen se to pokuste upevnit. Jaká je to radost! Je to velmi prosté. Kdy se cítíte opravdu šťastní? Když někomu něco dáte, nejen Šrí Mátadží. Když obdarujete Mě, tak jste, Já vím. Když od vás něco přijmu, cítíte se velmi šťastní, vím. Dejte však trochu lásky a pocit pohody někomu jinému. Jak úžasnou sílu v sobě má ten hlas, ta „vání“, že můžete ostatní potěšit, když jim řeknete něco krásného. Uvědomujete si, jakou sílu vám Bůh dal? Aniž byste utratili jediný haléř, můžete druhé utěšit, jen dobrým slovem. A když řeknete nějakou mantru, subtilně jim dáte ještě víc. Když jim vštípíte Boží lásku, je to ještě velkolepější. A ta radost z toho je tak veliká, protože Duch je radostí. Čím více se otevřete, tím více světla vejde, tím více se vypracuje. Zbavte se tedy toho strachu, který v sobě máte z dřívějších zkušeností. Tohle je nová zkušenost nového života, v němž vaše energie pochází z Ducha, který je láskou. Jedním slovem je láskou. Třemi slovy je pravdou, pozorností a radostí. Když je všechny spojíte, je láskou. Když je smísíte, vznikne láska. A to je to, co máte, velkou sílu lásky. Skrze svou pozornost druhé milujete. I pouhá pozornost stačí. Podívejte, jak jste pozorní, potřebovala jsem kapesník, ano? Opravdu jsem jej potřebovala. Zapomněla jsem si ho, tak jako vždy na tyto věci zapomínám. Pak si někdo všiml, že Matka potřebuje kapesníček, a tak Mi ho podali. Velmi prosté gesto, víte? Ale ta pozornost na Mně! Drobnostmi jako je kapesníček můžete dát lidem pocit pozorné péče. Když sahadžajogín daruje pouhý kapesník, má to samo o sobě tolik vibrací! Lidi si získáte stejným způsobem – laskavostí a štědrostí. Když jim však dáte realizaci, to je to nejvyšší. Až se vaše vnímání zjemní, všimnete si, že necítíte soucit k lidem, kteří trpí, nebudete k nim cítit soucit, ale budete k nim cítit lásku. Mezi soucitem a láskou je veliký rozdíl. Když cítíte soucit, znamená to, že spolu sdílíte patos. Chcete-li sdílet patos, prosím. Beze všeho, sdílejte patos. Pokud však chcete sdílet radost, nebudete cítit soucit, ale lásku. Chcete s druhým sdílet radost svého Ducha, a tak s ním možná budete mluvit způsobem, který nebude vypadat příliš přívětivě. Padat mu k nohám a… to jsou způsoby politiků nebo podnikatelů. Ne vaše. Vy se z nich nesnažíte získat nějaký profit. Chcete jim dát realizaci. Musíte je tedy upozornit na to špatné naprosto nekompromisně. S absolutní jistotou musíte říct: „To je naprosto špatné a absurdní!“ Musíte je o tom přesvědčit. Když mluvíte nepřímo, chodíte okolo, nikdy se jim to nedostane do hlavy. Protože to dělají bhúti a vy je musíte tvrdě zasáhnout. To je také láska. Láska je tedy tou nejmocnější a nejsladší věcí. Taková překrásná kombinace. A ten, kdo má moudrost, tu subtilní moudrost, jen ten toho může dosáhnout. Ale mysl zas začne: „Jak to udělat?“ Myslím, že byste všichni měli slovo „jak“ hodit do moře. Měli byste používat jiné, velmi dobré anglické spojení: „Proč ne?“ Tím si dodáte jistotu, upevníte se v ní a vypracujete to až po úplné nastolení Boha. Musíte jen všechna tato požehnání předávat ostatním. To je vše. Nic víc není třeba. Jen to světlo předávat druhým. K tomu potřebujete člověka, pro kterého je jeho kariérou láska. Člověka, který uctívá lásku. Osobu, která věří, že láska je nadevše.