Proroctví Ačárji Bhudžandara, 30/01/1982, Šólapúr, Indie

(Location Unknown)

1982-01-30 Prophecies of Acharya Bhujender, Sholapur, India, Opt, 33' Download subtitles: CSView subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Khandhavara (odnož buddhismu) se zabývá Sluncem. A árijská (odnož) je založena na pohybu Měsíce. A Měsíc je náladová záležitost. Proto my, Indové, sledujeme Měsíc. A oni se pokusili předložit, jak je astrologie přesná. A co bylo předpovězeno před 14 tisíci lety, se dnes začíná dít. Toto však bylo napsáno asi před dvěma tisíci lety jedním z velkých astrologů tohoto místa, ne ze Šólapúru, ale trochu níže, z Karnataky. Popsal naši současnost tak jasně, že se, myslím, budete divit. Řekl, že… na tuto Zemi přijde velký jogín v mína ráša – ve znamení Ryb. Já jsem se narodila na rozhraní Ryb a Berana. To není tak důležité. Pak říká, že se postupně začnou dít nějaké zázraky, podle něj spíše menšího rázu, v období mezi 1964 a 1966. Říká však, že skutečná změna, man malkar, Nový věk – New Age, započne roku 1970. A rokem 1980 se upevní. Tehdy se touto novou metodou začne formovat Nový věk. A tento starý, Vaivastav… bude další (věk). Máme jugy (věky) a jedna juga skončí. A tou jugou je Kali juga. Tím bude Kali juga ukončena. Od roku 1970 začne ustupovat Kali juga. A začne nový věk aktivního Božství, Krita juga. Nový věk aktivního Božství. Začne Krita juga. Tehdy… bude Slunce vládnout novým způsobem. Slunce! Zemská osa se bude snižovat a postupně se bude snižovat rychlost Země. A tehdy se narodí velký Mahá jogín, který bude úplným Parambrahma. Úplným Parambrahma. To jsem já. Boló Džagan Mátá Šrí Nirmala Déví kí, džej! A On bude mít všechny síly konat, nebo nekonat. To znamená Mahákálí a Mahálakšmí. Všechny síly, všechny síly! Dříve se lidé zaměřovali na bhakti, oddanost k Bohu, gňánu, což znamená čtení, Patańdžálího jógu, a tak získávali mókšu (vrcholné vysvobození). Ale s touto novou metodou, kterou tento Mahá jogín přinese, poroste čistá síla ve vás, ve vašich čakrách. A výsledkem toho bude probuzení Kundaliní šakti, která bude osvěcovat. Díky této nové metodě Maha jógy uvidíte na vlastní oči a dostanete ve svém těle, za svého života, sebeuvědomění (realizaci). A získáte radost z realizace (sebeuvědomění). Představte si, před 2 tisíci lety! Musím říct, že je větší než Blake. Jak se jmenoval, Matko? Jmenoval se… Bhudžandar, Káka Bhudžandar. Jmenoval se Ačárja Káka Bhudžandar. Satváčárí. Nemusíte obětovat toto tělo. Mnoho lidí, velkých světců, obětovalo své tělo špatným životním podmínkám. Odešli do jeskyně, uzavřeli se a zemřeli. To v této juze není nutné. A ani při tom nezemřete. Znamená to, že dosáhnete svého Ducha. (sanskrt) Uvědomělé duše, světci, kteří jsou realizovaní, mají Brahmánandu – radost Brahmy, díky této nové józe. A nebudou se muset uchýlit k samádhí. Samádhí je, když lidé sedí, celé hodiny jen meditují, lezou po nich mravenci, nic z toho není třeba. Aniž by dělali něco takového, dostanou svou realizaci. A budou si užívat radosti Brahmy. Asahadža samádhí (ten starý způsob). Nazývá to asahadža samádhí. Jeden z milionu získá realizaci. Snažte se tedy pochopit svou výsadu. Víte, někdy upíráme pozornost na nesmyslné věci, ale uvědomte si, že jste tím jedním z milionu. O tom se zde píše. Odvádíme svou pozornost na nesmyslné věci, jako třeba: můj manžel, žena, děti, to a ono. Tady se jasně píše, že bude vybrán jeden z milionu. Chápete? A pak se celá lidská rasa může překlenout přes svou smrt nebo zničení díky této józe. Budete muset vést normální manželský život, nebo ne manželský, ale žít v běžné domácnosti. Jinak nezískáte tuto „Jógasikši“ (jógový výcvik). Třeba když se stanete velkým světcem, „Sádhu Baba“, guruem nebo někým významným, tak to nezískáte. Musíte mít normální domácnost, být ženatý nebo svobodný, ale to není podstatné. ‚Samsárí‘ – znamená žít na této Zemi v plném dění, jak říkáte. V plném dění. Říká se „v plném dění“. Také se však říká jít k jádru věci. Od základů. Být v dění od samého základu. Už se ze mě stává Američanka. To je spíše britský výraz, Matko. Ano? A jak to říkáte v Americe? Popřemýšlím… a řeknu vám. Jít k jádru pudla. Jádro pudla! Pak všechny vaše nemoci s touto jógou zmizí tak rychle, že nebudete potřebovat žádnou nemocnici. Nejdřív tito velcí jogíni a teď i vy lidé, pouze tím, že se dotknete lidí, můžete je vyléčit. To je fakt. A lidské bytosti získají stav Ardhanárí Natéšvara, což je Šiva. Přestanou stárnout. Jejich tělo zůstane takové, jaké je, a budou mít tělo, které je Božské. To je příslib! Takže není třeba starat se o své tělesné pohodlí, ano? Pak možná někteří z vás, pokud budete chtít, budete moci létat ve vzduchu s tím tělem. Také se mohou stát subtilními a umět vstupovat do těla. A to už děláte! Vstupujete do těla ostatních, abyste je vyléčili. Nedotkne se jich oheň ani žádné zbraně. Také budete schopni vidět tyto jemné věci vlastníma očima: To už vidíte. To se nestane pouze v Indii, ale po celém světě. Indie je zemí velkých zásluh (punja). Proto jsou tu síly, které dohlížejí na směřování této země. A tato země bude postupně stoupat. Dále říká, že třetí světová válka, což bylo… Kdy to bylo? Měli jsme jen dvě. Druhá světová válka skončila v roce 1945, Matko. Mohou se pustit ještě do 3. světové války a budou za to muset trpět. Po tom všem tato velká Inkarnace zasáhne a všechny země se spojí v pochopení kolektivní jednoty. A pochopí, že válka je hrozná věc. Ve velmi velkém městě, nevím v jakém, se bude konat konference všech zemí. A tu nepovedou politici, ale jogíni. Jogíni! Vidíte? On vás všude nazývá jogíny. Možná to je třetí válka, kterou jsme vedli s Čínou – možná. Nebo válka s Koreou, Matko? Ne, asi Čína, protože tu říká, že bude kvůli agresivní politice Číny. A kvůli třetí světové válce budeme muset snášet hodně… Obviňování? Ne, hodně… Ne, ne, budete muset snést hodně problémů, víte. A v nich budeme muset vyplnit ty mezery. Ale upřímnými modlitbami dokážeme sjednotit všechny země. Možná Vietnam? Díky novým vynálezům vědy se Božské poznání a věda stanou jedním. J: To je nevyhnutelné. S pomocí vědy budeme schopni prokázat existenci Boha a Ducha. Pak nebude žádného rozdílu. Bude existovat koordinace mezi vědou a spolupráce mezi vědou a Duchem nebo vědomostmi od Boha. Už se to děje, protože, jak víte, díky mé fotografii lidé dostávají vibrace. Je to věda. Mantry v televizi a podobně. Pokud si projdete vědecké metody, využijete vědu za tímto účelem, můžete dokázat, že tyto věci mohou být přenášeny magnetickými silami, zvukem, všemi těmito věcmi. Můžeme to dokázat. Pak říká, že kvůli nevědomosti a kvůli máje (iluzi) jogíni museli hodně trpět, aby se stali kolektivně vědomými – Brahmaít. Aby cítili Brahmu. Avšak teď, kdy dříve museli činit mnohá pokání, která byla velmi obtížná, se to bude dít sahadž (spontánně). To je to slovo sahadž. Sahadža prápta – bez úsilí. A nebudete se muset vzdát ničeho, abyste dosáhli Brahmy. V novém systému jógy, až se projeví v různých zemích, v Novém věku, bude správa řízena lidmi, kteří mají své vlastní jogínské síly, v závislosti na tom, jak jste pokročili ve své józe, a na vašich jogínských kvalitách. To bude určující bod. Budou schopni vytvořit společnost, která… zcela uspokojí přání a potřeby všech a lidé nebudou potřebovat střádat si peníze. Chudoba a nemoci zcela vymizí a v jejich nepřítomnosti bude země a samádž (společnost) zdravá a poklidná, bez jakéhokoli hněvu. Píše se tu o Číně, která zaútočí na Indii a tak dále. Na jiných místech (ne tady). To je docela dobré. Uvádějí tu také jméno Jacqueline Murray. Je to Američanka. Jacqueline Murray. Jak se to píše? To se tu nehláskuje. Tato žena mě vylíčila. A také řekla, že…. Řekla, že se v Indii narodí významná osobnost – žena. Mluvila o roce 1924. Já jsem narozená roku 1923. Skoro se trefila. Ale Cheiro [William John Warner] řekl, že roku 1980 nový Advent odstartuje Nový věk. Je to rozdíl deseti let. Jogínka: To je dobré. Mluví se tu o ženě jménem Alice Bailey. Je to určitě jasnovidka. Jogín: Ano, Matko, je. A v jasnozření řekla, že přijde nová… Protože Indové mají veškerou svou pozornost na józe. Že přijde nová jóga, díky které budou lidé spojeni s Duchem svatým. Řekla to, tahle hrozná Alice Baileyová. „Existuje nebezpečí třetí světové války, nevyhnutelně. Lze se jí však vyhnout, pokud si lidé pomocí této jógy vypěstují lásku k sobě navzájem.“ Jogínka: Je to na nás. Ano. Je toho tady spousta, přečetla jsem jen část. Modleme se, ať to zvládneme, Matko. Teď tu mám ještě jinou věc, ano. Co je to? Toto je páska o tom, co Dňánéšvara řekl o tomto Novém věku, co se stane. Mám tu jeho překlad, ale je v maráthí. Přeložím to do angličtiny. Mluví o tom, že budou lidé realizovaní, co se stane a jak se budou mít navzájem rádi a tak. Džňánéšvara. A o tom zpívá v této nahrávce velmi známá… indická zpěvačka, Lata Mangeškar. Tuto pásku vám chtějí dát. Na jedné straně je Džňánéšvarí a na druhé je „Óm namó dží Ádja – Ádja Déví“ a Pasajdan – to je druhá část. Toto chtějí dát Warrenovi. Můžete to nahrát a rozdat to všem. Děkujeme. Skvělé. Toto je sárí, které mi pořídili v Šólapúru. Je dlouhé 8,2 metrů. To místo je proslulé ruční výrobou. A přála bych si, abyste si povlečení koupili právě tady. Odsud budete mít velmi dobré povlečení, proslavili se výrobou povlečení. Toto by mělo zůstat uvnitř. Dali mi ho včera v Mánagar Pura. Pod něj nemusíte nosit spodničku. Nosí se k tomu taková věc vzadu, jakou nosí Bohyně. Přáli by si jednu fotografii mých chodidel. Pošlete jim fotku? Chtěli by fotografii. Barbaro, zajistila bys poslání té fotografie? Vezměte si jejich adresu a před odjezdem jim všem ze srdce poděkujte, že jste velmi vděční a že se vám tu moc líbilo, ano? Víte, všichni mluvili s takovou láskou a s takovým dojetím, že to nedokážu ani přeložit. Jsem tedy teď naplněna báječným pocitem. Nejprve řekli: „Kvůli tomu jste sem přijeli. Uvědomili jsme si, že se na tomto místě konají oslavy, a cítíme, že i v našich srdcích začaly velké oslavy. Jsme velice šťastní a nedokážeme ani vyjádřit svou radost z toho, co se nám stalo. Máme pocit, že se jen vznášíme ve vzduchu. Velice rychle to uteklo. A vy jste naši bratři a sestry a jejich bratři a sestry a tuto skutečnost si uchovejte ve svém srdci a nechte ji ve svém srdci růst.“ A pak řekli: „Udělali jsme nějaké chyby, ne úmyslně, ale stalo se, že jsme zkoušeli zarezervovat nějaké sály, ale nepovedlo se nám poskytnout vám prostorné místo, máte však místo v našem srdci. Všechny potíže pominuly.“ Tři z nich říkali totéž: „Tímto vás chceme třikrát poprosit, odpusťte nám, jestli jsme vám způsobili nepohodlí nebo jiné nepříjemnosti. Chyba je na naší straně, že se nám něco nepovedlo. Některým lidem jsme nedokázali zařídit ubytování a lidé, (kteří spali) v přístěnku nás opustili a nedali nám vědět. Ale příště to zařídíme lépe. Nezlobte se na nás. Jestli se zlobíte, prosím, odpusťte nám.“ A otec Dhamle také řekl: „Nedokázali jsme se o vás postarat.“ A ta dívenka také řekla: „Nedokázali jsme vám poskytnout pohodlí, tak nám všichni odpusťte. Velice nás těší, že jste přijeli. Získali jsme tím mnoho. Hodně jsme se od vás naučili tím, jakou jste prokázali shovívavost k našim chybám, a nevíme, jestli se i vy můžete něco naučit od nás, ale i když jsme se moc snažili, někdy se to tak přihodí. Tak nám to odpusťte.“ Žádali o odpuštění. Moc nás těší tato krásná slova. Mohli bychom jim nějak pomoct vyřešit slabiny v šíření Sahadža jógy? Například, pokud potřebují nějakou materiální pomoc, aby se mohli společně scházet: na pronájem sálu nebo na propagaci, ať je to cokoli. Mohli bychom něco vymyslet, s čím můžeme, tak či onak, pomoci. To je velmi hezké. Chtějí vám také poděkovat, že jste jim darovali magnetofon i za všechny fotografie a vše, co jste jim dali. Jejich dárky vám dám v Púně, protože by se to těžko přenášelo. Matko, více než cokoli jiného jim chceme poděkovat za jejich lásku. Džej Mátadží! Bolo Džaganmátá Šrí Nirmala Déví kí, džej! Ádi Šakti Mátadží Šrí Nirmala Déví kí, džej! Parambrahma Mátadží Šrí Nirmala Déví kí, džej! Dobře, myslím, že můžete pokračovat. Dodělejte to a užívejte se vzájemně. Děkujeme Ti, Matko. Možná tam budu.