Mahášivaratri púdža: Co potěší Matku New Delhi (India)

Mahášivaratri púdža: Co potěší Matku, 20/02/1982, (nekontrolováno), Nové Dillí, Indie Někdo by mohl říci – proč Šiva? Proč něco jako Šivovy narozeniny? Jak to může být? On je věčný, On existuje po všechen čas. Takže to, co vymezuje dnešní oslavu, je nastolení Šivy na této Zemi v hmotném já. Každá hmotná věc byla vytvořena nějakým Božstvem a to Božstvo je usazeno v této hmotné věci, jak víte. Takže to byla myšlenka Ádi Šakti, že nejprve je třeba nastolit Šivu, bez Šivy nelze ustanovit nic. Nejprve má být nastolen On, protože On je absolutní. Takže budete muset nastolit Šivu. Co bychom tedy měli udělat? Jak ho nastolit, ustanovit? On je Bohem tamo guny. Je studený, chladný, je Bohem všeho, co není aktivní. Takže v první řadě, když se vzdálila Země od Slunce, které bylo velmi horké, byla umístěna velmi blízko k Měsíci. Měsíc je švagr Pána Šivy. Posunula se tak blízko k Měsíci, že celá Země se pokryla ledem. A poté se postupně pohybovala směrem ke Slunci. Když se pohybovala směrem ke Slunci, začalo postupné tání. A bod, který vůbec neroztál, byl bodem, kde měl být nastolen Šiva. Bylo to a stále je to stejné místo. To místo je Kailáš. Led tam nikdy netaje, a když se podíváte, celá hora je jako Šivova tvář – oči, nos a vše, co můžete vidět, jasně vystupuje – a po celý rok si udržuje tento svůj tvar. Takto byl stvořen Šiva a byl umístěn do stavu svědka, jako divák všeho, co se děje na Read More …