Extrémy levé a pravé strany (5 min) (Location Unknown)

19820325 – Extrémy levé a pravé strany (Sydney, Austrálie) Pojďme se podívat na to, co se stane, když zacházíme do krajností. V tomto centru, jak jsme viděli, spočívá naše vnitřní výživa. Pokud se snažíte překročit tuto či tamtu stranu, podívejme se, co se stane. Za touto stranou je podvědomí, pokud tam zajdete, vstoupíte do kolektivního podvědomí. Na druhé straně, pokud se pohybujete směrem k nadvědomí, vstoupíte do kolektivního nadvědomí. Na této straně jsou všichni ti lidé, na levé straně jsou lidé, kteří jsou pořád nespokojení, velmi úskoční, pochmurní, strašliví lidé, ti, kteří zemřeli, kteří se nechtějí narodit a kteří pořád chtějí lidi trýznit. Ti stále existují na této straně. Jsou to vetřelci, mohou vás posednout a dělají to. Na pravé straně jsou lidé jako Hitler, kteří jsou velice ctižádostiví, kteří zemřeli kvůli svým ambicím a podobně, ale stále tam existují. Ať už vstoupíte na tuto stranu, nebo na tu druhou, zajdete do krajnosti a budete prostě posedlí. Je to velmi nebezpečná oblast, do níž vstupujete. Nedávno jsem se dívala na BBC program – někteří lékaři objevili zajímavou věc. Říkali, že rakovinu spouští – a teď velice pozorně poslouchejte – rakovinu spouští určité proteiny, které nazývají protein 58 a 56 nebo tak nějak. Tyto proteiny na nás mohou zaútočit z nějakých neznámých oblastí v nás, které jsou v nás zabudovány od našeho stvoření. Jaké jsou to oblasti, to vám říkám už dlouhá léta. Jsou to levá a pravá strana, dva extrémy. Co tedy děláme, když jdeme napravo. Pravá strana je oblast, Read More …