Extrémy levé a pravé strany (5 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19820325 – Extrémy levé a pravé strany (Sydney, Austrálie)

Pojďme se podívat na to, co se stane, když zacházíme do krajností. V tomto centru, jak jsme viděli, spočívá naše vnitřní výživa. Pokud se snažíte překročit tuto či tamtu stranu, podívejme se, co se stane. Za touto stranou je podvědomí, pokud tam zajdete, vstoupíte do kolektivního podvědomí. Na druhé straně, pokud se pohybujete směrem k nadvědomí, vstoupíte do kolektivního nadvědomí. Na této straně jsou všichni ti lidé, na levé straně jsou lidé, kteří jsou pořád nespokojení, velmi úskoční, pochmurní, strašliví lidé, ti, kteří zemřeli, kteří se nechtějí narodit a kteří pořád chtějí lidi trýznit. Ti stále existují na této straně. Jsou to vetřelci, mohou vás posednout a dělají to. Na pravé straně jsou lidé jako Hitler, kteří jsou velice ctižádostiví, kteří zemřeli kvůli svým ambicím a podobně, ale stále tam existují. Ať už vstoupíte na tuto stranu, nebo na tu druhou, zajdete do krajnosti a budete prostě posedlí. Je to velmi nebezpečná oblast, do níž vstupujete. Nedávno jsem se dívala na BBC program – někteří lékaři objevili zajímavou věc. Říkali, že rakovinu spouští – a teď velice pozorně poslouchejte – rakovinu spouští určité proteiny, které nazývají protein 58 a 56 nebo tak nějak. Tyto proteiny na nás mohou zaútočit z nějakých neznámých oblastí v nás, které jsou v nás zabudovány od našeho stvoření. Jaké jsou to oblasti, to vám říkám už dlouhá léta. Jsou to levá a pravá strana, dva extrémy. Co tedy děláme, když jdeme napravo. Pravá strana je oblast, ve které příliš přemýšlíme a kde promítáme sebe sama do budoucnosti. Pokud takto pokračujete, pak se z vás stane člověk, kterého zajímá budoucnost více než přítomnost. Střed je přítomnost. Začnete do toho tedy promítat svou mysl. Když do toho začnete příliš promítat mysl, začnete se pohybovat na tuto stranu. Pak si každý, kdo je asketický člověk, myslí, že když jste velmi asketický člověk, musíte žít v celibátu a další nesmysly… Toto vše je úplně nesmyslné. Pokud žijete v celibátu, vůbec vám to nepomůže, právě naopak, z takového člověka se stane nesmírně suchá osoba a nakonec umře na infarkt. Taková osoba je tak tvrdohlavá, tak vznětlivá, že si člověk musí vzít klacek, má-li ji potkat. Mají sklon k proklínání. Vůbec je nezajímá zdraví druhých lidí ani nic jiného, mohou člověka proklít a to je jejich práce – proklínat lidi, jednoho po druhém. Jsou to nesmírně suší lidé, mohou se dát na sociální péči ve jménu Boha nebo budou pracovat do zemdlení pro chudinu a myslet si, že zachraňují chudé a dělají to a ono. Když je však uvidíte jinde, jasně pocítíte, že takoví lidé úplně hoří. Mají příšerná játra, velmi výbušnou povahu a vůbec v sobě nemají přívětivost. Nevyzařují žádný magnetismus, všichni lidé od nich utíkají pryč. Víte, jsou jako vařená kapusta a každému sedí na hlavě. „Udělej toto, udělej tamto. Toto jsi ještě neudělal. Co děláš?“ Sami nebudou spát a nedovolí nikomu, aby se vyspal. Myslí si, že každý musí pracovat pod jejich taktovkou. To jsou lidé velmi orientovaní na ego, jak je ukázáno tady, a jsou to lidé, kteří se pohybují na pravé straně. Jakékoli přísné představy o náboženství vás mohou dostat na tuto stranu. A tato přísnost je pro lidi velice nebezpečná, protože vás odřízne od celku. Takový člověk může být chycen v nějaké pasti nebo může být posedlý nějakou osobností z pravé strany.