Rady na levou stranu, 13/05/1982, (nekontrolováno), Brighton, Anglie, (Anglie)

První tři minuty jsou bez zvuku.
Rady na levou stranu – Problematika podvědomí, 13/05/ 1982, Brighton, Velká Británie
Ale jak jsem vám řekla, mohou tu být dobré podmíněnosti. A stejným způsobem můžete mít dobré zvyky a špatné zvyky. Jestli zvyky brzdí nebo blokují váš vzestup, mohou vám také pomoci se upevnit. Podmíněnosti k vám přicházejí z hmoty, se kterou máme co do činění každý den. Když člověk vidí hmotu, zaútočí na ni a chce tuto hmotu využívat ke svému vlastnímu účelu. […]

Ježíš Kristus a centrum Ádžňa (2 min) (Location Unknown)

19820513 – Ježíš Kristus a centrum Ádžňa (Brighton, Anglie)
Existuje pro to speciálně centrum, které je fakticky ozdobeno Ježíšem Kristem. Řekli jste jim o tomto centru? Dobře. Takže toto je to centrum, a když Kundaliní tudy prochází, – proto se říká, že skrze Něj musíte projít. Probudí se a když se probudí, tak oba tyto váčky – ego a superego, vaše podmíněnosti a všechny vaše levostranné i pravostranné problémy jsou nasáty. Proto se říká, že zemřel za naše hříchy. […]

Rakovina I (5 min) (Location Unknown)

19820513 – Rakovina I
Jako má hmota sílu se nás zmocnit, stejným způsobem existují některé materiální věci, měla bych říct, které jsou velmi nebezpečné a číhají na nás. Například rakovina, vezměme rakovinu, rakovina ochromuje. Je to velice závažná věc. Rakovina vás zdolává, vy nezdoláváte rakovinu. Vezměme naprosto konkrétní příklad. Nuže, čím je způsobena? Lékaři řeknou tím či oním. My, Sahadža jóga, může léčit rakovinu, zcela jistě ji může vyléčit na sto procent, ona léčí. Mnoho sahadžajogínů vyléčilo rakovinu. […]

Levá strana a pocity viny (3 min) (Location Unknown)

19820513 – Levá strana a pocity viny
A jak jsem vám řekla minule, pocit viny je největším blokem. Je to největší blokáda, protože jakmile se začnete cítit vinni, toto centrum na levé straně se zablokuje. Je to velmi obtížné. A vy nevíte, proč se cítíte vinni. V jednom kuse se cítíte vinni, ale nevíte, proč se cítíte vinni, proč se k vám tyto myšlenky viny dostaly, že vám tento pocit viny brání radovat se, čímkoliv se těšit, […]

Levá strana a kolektivní podvědomí (2 min) (Location Unknown)

19820513 – Levá strana a kolektivní podvědomí
Toto je levá strana, kterou jsme dostali a nakonec s těmito levostrannými problémy získáme fyzickou bolest. Je to velice bolestivé – mít levostranné problémy, velmi, velmi bolestivé. Tu bolest není možné vysvětlit, nikdo ji nepochopí, nikdo ji nedokáže vyléčit, nikomu nemůžete říct a lidé si myslí, že přeháníte, dají vám psychologickou terapii, zkrátka tomu nerozumíte, proč máte uvnitř takovou bolest. A tato bolest k vám přichází z levé strany, […]

Levá a pravá síla a Duch (3 min) (Location Unknown)

19820513 – Levá a pravá síla a Duch
Tady na této mapě, jak ukazujeme, máme dvě síly, levou a pravou. Levá síla je silou, která nám dává podmíněnosti – levá strana, podvědomí, kolektivní podvědomí. Dává nám podmíněnosti. Jestliže se to všechno pokoušíte popřít, tak pravá strana je dokonce ještě horší. Ta nám dává činnost, ale s činy se můžeme stát velmi zaměření na ego. Takže obě cesty mohou být komplikované. Předpokládejme, že řeknete: „Dobře, nebudu mít vůbec nikdy žádné podmíněnosti. […]

Hmota a Duch (3 min) (Location Unknown)

19820513 – Hmota a Duch
Podmíněnosti k vám přicházejí z hmoty, se kterou máme co do činění každý den. Když člověk vidí hmotu, zaútočí na ni a chce tuto hmotu využívat ke svému vlastnímu účelu. Formuje hmotu ke svému vlastnímu účelu. Začíná si zvykat používat hmotu pro pohodlí nebo jako pomocníka či průvodce životem. Čím víc se začínáte spoléhat na hmotu, tím víc ničíte svoji přirozenost, protože se zabýváte neživým. Hmotou se zabýváme pouze tehdy, je-li mrtvá. […]