Veřejný program: Rady na levou stranu – problematika podvědomí Brighton (Anglie)

První tři minuty jsou bez zvuku. Veřejný program: Rady na levou stranu – problematika podvědomí, 13/05/ 1982, Brighton, Velká Británie Ale jak jsem vám řekla, mohou tu být dobré podmíněnosti. A stejným způsobem můžete mít dobré zvyky a špatné zvyky. Jestli zvyky brzdí nebo blokují váš vzestup, mohou vám také pomoci se upevnit. Podmíněnosti k vám přicházejí z hmoty, se kterou máme co do činění každý den. Když člověk vidí hmotu, zaútočí na ni a chce tuto hmotu využívat ke svému vlastnímu účelu. Formuje hmotu ke svému vlastnímu účelu. Začíná si zvykat používat hmotu pro pohodlí nebo jako pomocníka či průvodce životem. Čím víc se začínáte spoléhat na hmotu, tím víc ničíte svoji přirozenost, protože se zabýváte neživým. Hmotou se zabýváme pouze tehdy, je-li mrtvá. Když je živá, tak nás tolik nevzrušuje. Takže strnulost hmoty se v nás zabydluje, jakmile začínáme používat hmotu k našemu vlastnímu účelu. „Jak bychom ale jinak měli existovat?“ je otázka, na kterou se lidé mohou ptát. „Dal-li nám Bůh materiální věci a hmotu, abychom je používali, neměli bychom je používat? A neměli bychom se jimi těšit?“ Ale ve skutečnosti se tím netěšíme. Před realizací se nemůžete těšit žádnou hmotou. Můžete si jen vytvořit zvyk a můžete se stát otrokem hmoty – před seberealizací. Jde o zákonitost, základní pravidlo ekonomiky, že potřeby jsou všeobecně neuspokojitelné. Například dnes chcete něco koupit – třeba koberec. Dobře, koupili jste ho. A teď se tento koberec stane bolehlavem, protože je to vaše vlastnictví, musíte se o něj starat. Musíte ho pojistit, Read More …

Ježíš Kristus a centrum Ádžňa (2 min) (Location Unknown)

19820513 – Ježíš Kristus a centrum Ádžňa (Brighton, Anglie) Existuje pro to speciálně centrum, které je fakticky ozdobeno Ježíšem Kristem. Řekli jste jim o tomto centru? Dobře. Takže toto je to centrum, a když Kundaliní tudy prochází, – proto se říká, že skrze Něj musíte projít. Probudí se a když se probudí, tak oba tyto váčky – ego a superego, vaše podmíněnosti a všechny vaše levostranné i pravostranné problémy jsou nasáty. Proto se říká, že zemřel za naše hříchy. V dávných indických spisech je popsán jako Mahávišnu, ale víte, když do Indie přišli misionáři, tak Krista vykreslili velmi chybně, naprosto chybně, takže Indové stále očekávali, že přijde Mahávišnu. A takto to je. On by podle misionářů měl být někým, kdo obrací lidi a podobné nesmysly. To není ono, má být uvnitř vás probuzen. Řekl to. Řekl: „Musím se ve vás zrodit.“ A takto to je. Když Kundaliní stoupá, probouzí uvnitř nás toto centrum a všechny naše podmíněnosti a ega jsou vsáknuta, tady v oblasti fontanelní kosti je vytvořen prostor, kterým Kundaliní proniká a vy můžete cítit chladný vánek vycházející z vaší hlavy. Takto to je a cítíte to na svých rukou. Není to o tom, že jste do někoho zbláznění. Tak to není. Takto to není, víte, nic podobného. Stanete se řádnou, normální, důstojnou osobností velké duchovní hodnoty, kterou jste.

Rakovina I (5 min) (Location Unknown)

19820513 – Rakovina I Jako má hmota sílu se nás zmocnit, stejným způsobem existují některé materiální věci, měla bych říct, které jsou velmi nebezpečné a číhají na nás. Například rakovina, vezměme rakovinu, rakovina ochromuje. Je to velice závažná věc. Rakovina vás zdolává, vy nezdoláváte rakovinu. Vezměme naprosto konkrétní příklad. Nuže, čím je způsobena? Lékaři řeknou tím či oním. My, Sahadža jóga, může léčit rakovinu, zcela jistě ji může vyléčit na sto procent, ona léčí. Mnoho sahadžajogínů vyléčilo rakovinu. Jak? Velmi jednoduše – že se stanete svým vlastním mistrem a ovládnete také tuto nemoc, ovládnete všechno. Protože mistr je uvnitř vás, nepřišel do vaší vědomé mysli pouze proto, že chybí spojení, ale když nastane uskutečnění jógy, dojde ke sjednocení. Měli bychom se nyní naprosto omezit na seberealizaci, o Bohu vám povím příště. Seberealizace znamená přinést svého Ducha do vaší vědomé mysli. No a jak je způsobována rakovina? Podívejme se, co se zde děje. Je způsobena levostrannou aktivitou. Levostranné aktivity jsou citové otřesy, citové problémy, citové převraty, citová nejistota – jakýkoliv druh nejistoty vás může zavést na levou stranu. Trochu větší pohyb může být kvůli těmto hrozným guruům, protože vás hypnotizují. Dostávají vás nalevo. Vkládají do vás nějaké duchy nebo nevím, co dělají, ale posunují vás doleva. Pokud se dáte na jakoukoliv takovou činnost, která není zplnomocněná Bohem, jdete na levou stranu, protože nemůžete stoupat ve středu. Takže buďto jdete doleva nebo doprava. Když tyto věci přeháníte, jako černá magie – slyšela jsem, že tu máte nějakou jinou věc, nějaký druh organizace Read More …

Levá strana a pocity viny (3 min) (Location Unknown)

19820513 – Levá strana a pocity viny A jak jsem vám řekla minule, pocit viny je největším blokem. Je to největší blokáda, protože jakmile se začnete cítit vinni, toto centrum na levé straně se zablokuje. Je to velmi obtížné. A vy nevíte, proč se cítíte vinni. V jednom kuse se cítíte vinni, ale nevíte, proč se cítíte vinni, proč se k vám tyto myšlenky viny dostaly, že vám tento pocit viny brání radovat se, čímkoliv se těšit, být spontánní. Proč? Toto vysvětlí, proč se někdy zcela bezdůvodně cítíme mizerně. Ve skutečnosti nás Bůh nevytvořil proto, abychom se cítili mizerně. Vytvořil nás tak nádherně, tak pečlivě. Vytvořil nás s takovou láskou a milosrdenstvím, ne abychom byli nešťastní, ani náhodou. Nedal nám žádné nemoci, žádné problémy. My jsme si ale tyto věci způsobili sami tím, že zacházíme do extrémů nalevo nebo napravo. Protože dnes hovořím pouze o levé straně, řekla bych, že cítit se zcela bezdůvodně nešťastně je také špatné, je to vůči sobě samému nespravedlivé. Lidé, kteří jsou levostranní, musí vědět, že jsou Duchem, že jsou tou krásou, která musí rozpučet, která musí vyjádřit sebe sama. Že nejsou lidmi, kteří musí neustále trpět a žít jako ubozí a nešťastní lidé. Nejsou. Ale protože si toho na sebe tolik berou, tolik toho snášejí, tak se takoví stanou. A aby se tomuto tlaku vyhnuli, tak začnou s různými zlozvyky. Mnoho lidí se oddává alkoholu i proto, že nedokážou snést bolesti života, nedokážou je snést. Proto se na to dávají, ale když je uvnitř Read More …

Levá strana a kolektivní podvědomí (2 min) (Location Unknown)

19820513 – Levá strana a kolektivní podvědomí Toto je levá strana, kterou jsme dostali a nakonec s těmito levostrannými problémy získáme fyzickou bolest. Je to velice bolestivé – mít levostranné problémy, velmi, velmi bolestivé. Tu bolest není možné vysvětlit, nikdo ji nepochopí, nikdo ji nedokáže vyléčit, nikomu nemůžete říct a lidé si myslí, že přeháníte, dají vám psychologickou terapii, zkrátka tomu nerozumíte, proč máte uvnitř takovou bolest. A tato bolest k vám přichází z levé strany, z podvědomí. Ale za podvědomím existuje kolektivní podvědomí, a v tomto kolektivním podvědomí je všechno, co bylo vytvořeno od začátku až do dneška. A jakmile jdete do podvědomí, prostě se tam ztratíte. Jste natolik přemoženi silou podvědomí, že je nad vaše síly pochopit to, je nad vaše síly z toho vyváznout a je nad vaše síly tomu nepodlehnout. A stále to narůstá.

Levá a pravá síla a Duch (3 min) (Location Unknown)

19820513 – Levá a pravá síla a Duch Tady na této mapě, jak ukazujeme, máme dvě síly, levou a pravou. Levá síla je silou, která nám dává podmíněnosti – levá strana, podvědomí, kolektivní podvědomí. Dává nám podmíněnosti. Jestliže se to všechno pokoušíte popřít, tak pravá strana je dokonce ještě horší. Ta nám dává činnost, ale s činy se můžeme stát velmi zaměření na ego. Takže obě cesty mohou být komplikované. Předpokládejme, že řeknete: „Dobře, nebudu mít vůbec nikdy žádné podmíněnosti. Co je špatného, když to děláme takto? Co je špatného na tom druhém?“ A když se pohybujete s touto myšlenkou, s touto svobodou, bude to uvolněnost, ale nemusí to být svoboda. Protože za svobodou musí být moudrost. Takže obě strany, pohyb na obě strany je špatný. Tak co je správné? Ve středu se nestanete kvůli ničemu podmínění a nebudete egoističtí. Ale jak to udělat, to je problém. Problém je, jak to udělat. Být spontánní znamená být naprosto svobodný. Nyní bych považovala tyto dvě síly, řekněme, za brzdu a plynový pedál v autě. Používáme obě síly. Nejdříve používáte brzdu, používáte plynový pedál. Snažíte se ovládat tyto dvě síly. Především je ale obtížné porozumět, jak můžete tyto síly používat. S praxí to postupně dokážete. Víte, jak řídit auto, stanete se dobrým řidičem. Poté, co se stanete dobrým řidičem, stále ještě nejste mistrem řízení, ale pak se stanete mistrem. Takže, dnes je mistrem uvnitř nás Duch. Ale před realizací mistrem nejste, protože mistr nepřišel do naší vědomé mysli. Neprojevuje se v naší vědomé Read More …

Hmota a Duch (3 min) (Location Unknown)

19820513 – Hmota a Duch Podmíněnosti k vám přicházejí z hmoty, se kterou máme co do činění každý den. Když člověk vidí hmotu, zaútočí na ni a chce tuto hmotu využívat ke svému vlastnímu účelu. Formuje hmotu ke svému vlastnímu účelu. Začíná si zvykat používat hmotu pro pohodlí nebo jako pomocníka či průvodce životem. Čím víc se začínáte spoléhat na hmotu, tím víc ničíte svoji přirozenost, protože se zabýváte neživým. Hmotou se zabýváme pouze tehdy, je-li mrtvá. Když je živá, tak nás tolik nevzrušuje. Takže strnulost hmoty se v nás zabydluje, jakmile začínáme používat hmotu k našemu vlastnímu účelu. „Jak bychom ale jinak měli existovat?“ je otázka, na kterou se lidé mohou ptát. „Dal-li nám Bůh materiální věci a hmotu, abychom je používali, neměli bychom je používat? A neměli bychom se jimi těšit?“ Ale ve skutečnosti se tím netěšíme. Před realizací se nemůžete těšit žádnou hmotou. Můžete si jen vytvořit zvyk a můžete se stát otrokem hmoty – před seberealizací. Jde o zákonitost, základní pravidlo ekonomiky, že potřeby jsou všeobecně neuspokojitelné. Například dnes chcete něco koupit – třeba koberec. Dobře, koupili jste ho. A teď se tento koberec stane bolehlavem, protože je to vaše vlastnictví, musíte se o něj starat. Musíte ho pojistit, musíte si o něj dělat starosti, aby se především nezničil. A za druhé dostáváte chuť koupit něco dalšího. Koupili jste koberec, hotovo. Pak musíte mít něco jiného, pak zase něco jiného, pak zase. Takže vás to neuspokojí, nedá vám to radost. Hmota vám nikdy nemůže dát radost. Read More …