Ježíš Kristus a centrum Ádžňa (2 min)

(Location Unknown)

19820513 – Ježíš Kristus a centrum Ádžňa (Brighton, Anglie)

Existuje pro to speciálně centrum, které je fakticky ozdobeno Ježíšem Kristem. Řekli jste jim o tomto centru? Dobře. Takže toto je to centrum, a když Kundaliní tudy prochází, – proto se říká, že skrze Něj musíte projít. Probudí se a když se probudí, tak oba tyto váčky – ego a superego, vaše podmíněnosti a všechny vaše levostranné i pravostranné problémy jsou nasáty. Proto se říká, že zemřel za naše hříchy. V dávných indických spisech je popsán jako Mahávišnu, ale víte, když do Indie přišli misionáři, tak Krista vykreslili velmi chybně, naprosto chybně, takže Indové stále očekávali, že přijde Mahávišnu. A takto to je. On by podle misionářů měl být někým, kdo obrací lidi a podobné nesmysly. To není ono, má být uvnitř vás probuzen. Řekl to. Řekl: „Musím se ve vás zrodit.“ A takto to je. Když Kundaliní stoupá, probouzí uvnitř nás toto centrum a všechny naše podmíněnosti a ega jsou vsáknuta, tady v oblasti fontanelní kosti je vytvořen prostor, kterým Kundaliní proniká a vy můžete cítit chladný vánek vycházející z vaší hlavy. Takto to je a cítíte to na svých rukou. Není to o tom, že jste do někoho zbláznění. Tak to není. Takto to není, víte, nic podobného. Stanete se řádnou, normální, důstojnou osobností velké duchovní hodnoty, kterou jste.