Rakovina I (5 min)

(Location Unknown)

19820513 – Rakovina I

Jako má hmota sílu se nás zmocnit, stejným způsobem existují některé materiální věci, měla bych říct, které jsou velmi nebezpečné a číhají na nás. Například rakovina, vezměme rakovinu, rakovina ochromuje. Je to velice závažná věc. Rakovina vás zdolává, vy nezdoláváte rakovinu. Vezměme naprosto konkrétní příklad. Nuže, čím je způsobena? Lékaři řeknou tím či oním. My, Sahadža jóga, může léčit rakovinu, zcela jistě ji může vyléčit na sto procent, ona léčí. Mnoho sahadžajogínů vyléčilo rakovinu. Jak? Velmi jednoduše – že se stanete svým vlastním mistrem a ovládnete také tuto nemoc, ovládnete všechno. Protože mistr je uvnitř vás, nepřišel do vaší vědomé mysli pouze proto, že chybí spojení, ale když nastane uskutečnění jógy, dojde ke sjednocení. Měli bychom se nyní naprosto omezit na seberealizaci, o Bohu vám povím příště. Seberealizace znamená přinést svého Ducha do vaší vědomé mysli. No a jak je způsobována rakovina? Podívejme se, co se zde děje. Je způsobena levostrannou aktivitou. Levostranné aktivity jsou citové otřesy, citové problémy, citové převraty, citová nejistota – jakýkoliv druh nejistoty vás může zavést na levou stranu. Trochu větší pohyb může být kvůli těmto hrozným guruům, protože vás hypnotizují. Dostávají vás nalevo. Vkládají do vás nějaké duchy nebo nevím, co dělají, ale posunují vás doleva. Pokud se dáte na jakoukoliv takovou činnost, která není zplnomocněná Bohem, jdete na levou stranu, protože nemůžete stoupat ve středu. Takže buďto jdete doleva nebo doprava. Když tyto věci přeháníte, jako černá magie – slyšela jsem, že tu máte nějakou jinou věc, nějaký druh organizace a ten člověk byl zvyklý, že cokoliv viděI, to se v domě hýbalo. Přišel do Sahadža jógy a jeho sklenička na vodu se hýbala, toto se pohybovalo sem a tam a on nedokázal vysvětlit, co se v jeho pokoji děje. Seděl a zdálo se mu, že se něco pohybuje sem a tam. To se stává. Co to je? Co to je, co dělá všechny tyto věci, které nedokážete ovládat? Opět přicházíme do stejného bodu – něco nedokážete ovládat. Takže vstupujete do oblasti, do sféry, kde jste ovládáni a vy sami nejste pod svojí vlastní kontrolou a tato oblast, do které vstupujete – vždycky jsem viděla, že všichni pacienti s rakovinou, jsou těmi, kteří jsou takto postižení. Většina z nich. Nejsou si vědomí, nevědí, jak se do toho dostali. Například řekněme, že žena trpí nejistotou ohledně svého manžela nebo podobně, nebo si myslí, že ji může manžel kdykoliv opustit. Miluje ho. Ať je to jakkoliv, taková žena může dostat rakovinu prsu, protože ta nejistota se usadila v jednom centru tady, které tady můžete vidět, střed srdce – střední srdce, jak to nazýváme. Jestliže se toto centrum pokazí, když se žena cítí kvůli čemukoliv nejistá, je zranitelná – má sklony být napadena a může dostat rakovinu. Takže musíme porozumět životu v celistvosti, a ne jen jedním způsobem. Celkový vliv života, celkový účinek života, musí se pochopit celková souvislost s životem. Toto žádný doktor neví. Pozná, když bude léčit pacientku s rakovinou prsu, pozná, že se tato žena cítí nejistá?