Nemoci a napadení Svadhištány (9 min) (Location Unknown)

19820514 – Nemoci a napadení Svadhištány Podívejme se teď, co se děje fyzicky. Jak jsem vám říkala o rakovině, kterou získáme na levé straně, co se fyzicky stane lidem, kteří jsou zaměřeni na budoucnost? Máme jedno centrum speciálně pro chování zaměřené na budoucnost, které se nazývá Svadhištána čakra, která se na hrubé úrovni uvnitř nás projevuje jako pleteň, nazývaná aortální pleteň. Tato Svadhištána čakra je pro lidské bytosti velice důležitá, speciálně pro lidi, kteří jsou rozvinutí. Pomocí této čakry vlastně přeměňujeme tuk ze žaludku pro potřeby mozku. Nuže, toto je centrum Súrji, slunce. Když začneme přemýšlet, tyto buňky se přeměňují takovým způsobem, že jsou použitelné mozkem. Teď, když pořád přemýšlíte, neustále o něčem přemítáte, co se potom stane? Chci říct, že vám z toho nevyrostou rohy. Všechno to spotřebováváte a pak spotřebováváte všechny tyto buňky, musíte mít náhradu a pro tuto náhradu musí Svadhištána čakra velice tvrdě pracovat, aby přeměnila tyto buňky pro potřeby mozku. Zatímco to dělá, existují další věci, o které se tato Svadhištána čakra musí starat; například o játra, slinivku, slezinu, ledviny, o všechno se musí starat toto centrum, a také u žen o dělohu. Takže, když Svadhištána čakra dělá pouze jednu věc a nemůže dělat žádnou jinou práci, pak jsou ostatní věci zanedbávány a vy si rozvinete hrozné nemoci, nazývané jaterní problémy. Jaterní problémy jsou další věcí, kterou sami nevnímáte. Ostatní vědí, že máte nemocná játra, podle toho, jak jste vznětliví, jak jste nedůtkliví, jak neustále vrčíte na lidi a jak nikdy nejste s ničím spokojení, Read More …

Napadení srdce – infarkt (2 min) (Location Unknown)

19820514 – Napadení srdce – infarkt V neposlední řadě jsou srdeční problémy. Když věnujete příliš mnoho pozornosti všem těmto vnějším věcem, materiálním věcem, svému materiálnímu pokroku, fyzickému rozvoji a přílišné komputerizaci svého mozku, pak zapomínáte na potřebu pozornosti na Duchu, který sídlí ve vašem srdci a tak Duch ustupuje a když Duch ustupuje, dostanete infarkt. Infarkt dostane pouze pravostranný člověk, nikdy levostranný. Řekla jsem to doktorovi a on překvapivě řekl, že v psychiatrické léčebně nikdy nepotřebujete kardiogram, nepotřebujete ho. Nikdy nedostanou infarkt. Duševně nemocný člověk překvapivě nikdy nedostane infarkt. Člověk, který je duševně chorý, používá své srdce, svoji levou stranu, emoce a jeho srdce by mělo vypnout – ale ne, vypne jeho mozek. Chápete to? A u toho, kdo používá mozek, vypne srdce. To je rovnováha, kterou v nás vytvořila příroda. Podívejte, jak důmyslně se nás příroda snaží přivést do středu – nechodit do žádných extrémů, držet se ve středu, zůstat ve středu a pak, když jste zcela ve středu, pak získáte velice rychle svůj rozvoj.

Veřejný program: Rady na pravou stranu Brighton (Anglie)

Veřejný program: Rady na pravou stranu – 14/05/1982, Brighton, Velká Británie Navrhuji, abyste je dnes nechali nejdříve se ptát. Zůstanu tady… Pokud máte nějaké otázky, raději se Mě zeptejte teď. Aby vás vaše mysl nerušila. Bude lepší, když budu stát… uvidím lépe na lidi. Je lepší, když jsem zde, nebo na zemi? Takže, vhodnější bude nejprve se ptát, protože včera, když jsme začali tuto část s otázkami, odvedlo to lidi trošku jinam. Je lepší zeptat se na začátku na to, co potřebujete, protože jste všichni hledající. Všichni jste hledající a hledáte, tak nejlepší bude začít teď otázkami, abych mohla odpovědět během své přednášky. Žádné otázky? To znamená, že sahadžajogíni dokážou Sahadža jógu dost dobře vysvětlit. Jsem na ně velmi hrdá. Když jsem přijela do Austrálie, novináři se Mě ptali: „Matko, jsou všichni Vaši následovníci učenci?“ Řekla jsem: „Ne, jsou to úplně obyčejní lidé. Musí být úplně obyčejní a normální lidé.“ Ale oni řekli: „To, jaké mají znalosti, je tak překvapivé, že máme pocit, že jsou všichni učenci.“ Řekla jsem: „Všechna učenost je uvnitř vás.“ Všechno vědění je uvnitř vás. Stačí jen dostat tam světlo, pak uvidíte, že všechno to vědění je ve vás. Nemusíte pro ně nikam chodit. Je to všechno uvnitř, všechno je ve vás zabudované. Jste vystavěni tak krásně, abyste se stali Duchem, že pro to už nemusím moc dělat. Prostě se to vypracuje. Jedinou věcí je, že člověk musí vědět, co bychom měli očekávat, abychom se stali Duchem. Jaká by měla být naše představa. A to také Read More …

Božská síla (4 min) (Location Unknown)

19820514 – Božská síla (Brighton, Anglie)  Pro vaše porozumění – člověk musí vědět, že existuje Božská síla. Ať už se vám to líbí nebo ne. Všechna tato živoucí práce, která je konána – milióny a milióny květů, ze kterých se stávají plody, semínko stávající se stromem, určité semínko stávající se určitým stromem, všechny druhy, které jsou vytvořené, zcela organizovaný způsob, jakým pracují chemikálie, způsob, jakým jsou v chemii vytvořeny zákony periodičnosti – vše, co v tomto světě vidíte, je tak dobře zorganizováno, musí tu být někdo, kdo to dělá. Existuje Božská síla, která nás obklopuje, o tom není pochyb. Ale ještě jsme ji neucítili, to je vše. Jestliže ji necítíme, tak to neznamená, že neexistuje. Ona existuje a vypracovává to. Zjistili jsme svojí vlastní zkušeností, že se děje tolik živoucích věcí. Bereme to prostě za samozřejmost, nestaráme se. Podívejte, v samotném lidském životě, když se má narodit dítě, tak je v těle udržován plod. Obvykle – zákonem lékařské vědy je, že všechno cizí, pokud vnikne do těla, je okamžitě vyhozeno ven, všechny síly se shromáždí, aby se toho zbavily. Ale co vidíme, když se vytvoří zárodek – celý systém pracuje tak, aby ho vyživil, staral se o něj, opravdu si s ním dělá starosti. Velice pečlivě je kolem něj vytvořena voda, tak aby nebyl vyrušován, a tělo se všemožně o plod stará, a když je plod připraven, pak ho vypudí. Kdo to dělá? Kdo za tím je? Někdy si tyto otázky musíme položit. Koneckonců, proč jsme se stali lidmi? K Read More …