Božská síla (4 min)

(Location Unknown)

19820514 – Božská síla (Brighton, Anglie) 

Pro vaše porozumění – člověk musí vědět, že existuje Božská síla. Ať už se vám to líbí nebo ne. Všechna tato živoucí práce, která je konána – milióny a milióny květů, ze kterých se stávají plody, semínko stávající se stromem, určité semínko stávající se určitým stromem, všechny druhy, které jsou vytvořené, zcela organizovaný způsob, jakým pracují chemikálie, způsob, jakým jsou v chemii vytvořeny zákony periodičnosti – vše, co v tomto světě vidíte, je tak dobře zorganizováno, musí tu být někdo, kdo to dělá. Existuje Božská síla, která nás obklopuje, o tom není pochyb. Ale ještě jsme ji neucítili, to je vše. Jestliže ji necítíme, tak to neznamená, že neexistuje. Ona existuje a vypracovává to. Zjistili jsme svojí vlastní zkušeností, že se děje tolik živoucích věcí. Bereme to prostě za samozřejmost, nestaráme se. Podívejte, v samotném lidském životě, když se má narodit dítě, tak je v těle udržován plod. Obvykle – zákonem lékařské vědy je, že všechno cizí, pokud vnikne do těla, je okamžitě vyhozeno ven, všechny síly se shromáždí, aby se toho zbavily. Ale co vidíme, když se vytvoří zárodek – celý systém pracuje tak, aby ho vyživil, staral se o něj, opravdu si s ním dělá starosti. Velice pečlivě je kolem něj vytvořena voda, tak aby nebyl vyrušován, a tělo se všemožně o plod stará, a když je plod připraven, pak ho vypudí. Kdo to dělá? Kdo za tím je? Někdy si tyto otázky musíme položit. Koneckonců, proč jsme se stali lidmi? K čemu to bylo? Co bylo důvodem? A když nedostaneme odpověď, znamená to, že jsme stále v přechodném stádiu a musíme se dostat tam, kde získáme odpověď. Stali jsme se lidmi, abychom cítili tuto Božskou sílu, abychom řídili tuto Božskou sílu, a tak se těšili blažeností Božského. Tato Božská síla je kolektivní bytostí, dává nám kolektivitu. Duch v našem srdci je tím, co je kolektivní bytost uvnitř nás, ukazuje, že skrze nás proudí Božská síla. A proto, jakmile jsme připojeni na hlavní napáječ, začneme se stávat tím, k čemu tu jsme. Jako stroj, jakmile je připojen do sítě, získává svůj smysl. Ale tento stroj, i když je připojený na zdroj, si není vědom elektřiny, mého hlasu, ničeho. Ale když je člověk připojen na hlavní zdroj, stane se vědomým a to je to, co musíte pochopit. Když se stanete realizovanými, můžete zvedat Kundaliní ostatních, můžete dát realizaci ostatním. Ray sám ji dal tolika. Dokonce to dokázal i v Rijádu. Dělal to všude, kamkoliv přišel. Je zrovna takový jako vy, je inženýrem, je zrovna jako vy, byl zrovna jako vy a nyní budete překvapeni, jak mnoho ví o sobě i o ostatních. Musí přijít naprostá změna, protože jakmile získáte Ducha, když získáte to nejvyšší, všechny tyto světské věci odpadnou a vy se stanete svým vlastním pánem.