Napadení srdce – infarkt (2 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19820514 – Napadení srdce – infarkt

V neposlední řadě jsou srdeční problémy. Když věnujete příliš mnoho pozornosti všem těmto vnějším věcem, materiálním věcem, svému materiálnímu pokroku, fyzickému rozvoji a přílišné komputerizaci svého mozku, pak zapomínáte na potřebu pozornosti na Duchu, který sídlí ve vašem srdci a tak Duch ustupuje a když Duch ustupuje, dostanete infarkt. Infarkt dostane pouze pravostranný člověk, nikdy levostranný. Řekla jsem to doktorovi a on překvapivě řekl, že v psychiatrické léčebně nikdy nepotřebujete kardiogram, nepotřebujete ho. Nikdy nedostanou infarkt. Duševně nemocný člověk překvapivě nikdy nedostane infarkt. Člověk, který je duševně chorý, používá své srdce, svoji levou stranu, emoce a jeho srdce by mělo vypnout – ale ne, vypne jeho mozek. Chápete to? A u toho, kdo používá mozek, vypne srdce. To je rovnováha, kterou v nás vytvořila příroda. Podívejte, jak důmyslně se nás příroda snaží přivést do středu – nechodit do žádných extrémů, držet se ve středu, zůstat ve středu a pak, když jste zcela ve středu, pak získáte velice rychle svůj rozvoj.