Šrí Lalita púdža: Pochopte svou vlastní důležitost (nekontrolováno) Brighton (Anglie)

Šrí Lalita púdža: Pochopte svou vlastní důležitost, 15/5/1982, (nekontrolováno), Brighton, Anglie Jsem opravdu pyšná máma, když vidím tolik sahadžajogínů a musíme chápat, že i když jste přivedli málo nových lidí – možná je jich málo, musíme si uvědomit, že každý z vás je teď realizovaná duše. Každý z vás tak vyrostl, že sám může vytvořit jádro a dále růst společně kolektivním způsobem. Jednotlivé sazenice vyhnaly silné výhonky a určitě mohou být přesazeny na jiná místa a vypracovat to, protože každý z vás je prorok. Ráda bych věděla, zda si to uvědomujete, nebo ne. Samozřejmě, že máte z realizace radost, blaho, všechno to máte. Dozráli jste k tomu. Dosáhli jste toho pomalu a neochvějně, a protože jste teď dospěli jako strom, každý z vás je tak důležitý a tak mocný. Vím, že málo lidí, kteří přichází, jsou kolektivní a zpočátku zjišťujete, jak je obtížné s nimi jednat, protože ještě nevyrostli, stále ještě nejsou na té úrovni, kde by si skutečně uvědomili svoji důležitost. Ale vy všichni byste měli pochopit svoji vlastní důležitost, i svoji vlastní kvalitu, které jste dosáhli. V jakýchkoli jiných takzvaně falešných organizacích například v církvi, je pouze jeden kněz. V celé lokalitě existuje jeden kněz, ačkoliv o tom nic neví, nevadí. Ale přesto, existuje jen jediná osoba která je církví i zplnomocněna. Každý musí poslouchat jedinou osobu. Ale vy všichni zde jste dynamičtí lidé, každý z vás je schopen dobře přednášet. Samozřejmě, vy všichni můžete velmi dobře dávat seberealizaci, o tom není žádných pochyb. Ve všech vašich skupinách Read More …

Veřejný program: Tvořivá síla, střední kanál Brighton (Anglie)

Veřejný program: Tvořivá síla, střední kanál, 15/05/1982, (Nekontrolováno), Brighton, Anglie Jsem si jistá, že Phill už vám vysvětlil mechanizmus naší evoluce. Jak tu před sebou uvidíte, na tělesné úrovni existují různá centra, a všechna tato centra označují různé fáze naší evoluce. Tato centra nelze vidět. Existují subtilní centra umístěná v ´medulla oblongata´, což znamená v míšním kanále a také uvnitř mozku. Jak jsem vám řekla včera, Bůh nás stvořil za určitým účelem a celá ta věc byla vykonána velice krásně, s ohromnou účastí, péčí. Je to vytvořeno velice delikátně. Všechna tato centra jsou v nás milníky určitého růstu, kdy se projevovala jedna za druhým. Ale v lidské fázi jsme dosud v přechodném stádiu, protože neznáme význam našeho života. Význam našeho života bude zřejmý jen tehdy, když budeme spojeni se silou, která nás stvořila, silou, která vedla náš růst. Silou, která si nás přála stvořit, která se v našem stvoření přičinila a která vedla náš vývoj. Tyto tři síly jsou naznačeny těmito třemi čarami. Levá strana je stranou přání, která se stará o minulost, podvědomí a kolektivní podvědomí. A ta další, která koná, je na pravé straně, ta, jež se stará o akci, aktivaci, tvoření až do té fáze, kdy se začal formovat život. Pak přichází atom uhlíku. Atom uhlíku je velice důležitý stěžejní prvek, který byl stvořen se čtyřmi valenčními elektrony, které poskytl k navázání dalších atomů. Tohle přišlo jako speciální katalyzátor, můžeme říct, který spustil vznik života. Byl tedy stvořen život. Avšak po stvoření toho života coby jednobuněčného tvora Read More …

O našem růstu a zrání (6 min) (Location Unknown)

19820515 – O našem růstu a zrání Jsem opravdu pyšná máma, když vidím tolik sahadžajogínů a musíme chápat, že i když jste přivedli málo nových lidí – možná je jich málo, musíme si uvědomit, že každý z vás je teď realizovaná duše. Každý z vás tak vyrostl, že sám může vytvořit jádro a dále růst společně kolektivním způsobem. Jednotlivé sazenice vyhnaly silné výhonky a určitě mohou být přesazeny na jiná místa a vypracovat to, protože každý z vás je prorok. Ráda bych věděla, zda si to uvědomujete, nebo ne. Samozřejmě, že máte z realizace radost, blaho, všechno to máte. Dozráli jste k tomu. Dosáhli jste toho pomalu a neochvějně, a protože jste teď dospěli jako strom, každý z vás je tak důležitý a tak mocný. Vím, že málo lidí, kteří přichází, jsou kolektivní a zpočátku zjišťujete, jak je obtížné s nimi jednat, protože ještě nevyrostli, stále ještě nejsou na té úrovni, kde by si skutečně uvědomili svoji důležitost. Ale vy všichni byste měli pochopit svoji vlastní důležitost, i svoji vlastní kvalitu, které jste dosáhli. V jakýchkoli jiných takzvaně falešných organizacích například v církvi, je pouze jeden kněz. V celé lokalitě existuje jeden kněz, ačkoliv o tom nic neví, nevadí. Ale přesto, existuje jen jediná osoba, která je církví i zplnomocněna. Každý musí poslouchat jedinou osobu. Ale vy všichni zde jste dynamičtí lidé, každý z vás je schopen dobře přednášet. Samozřejmě, vy všichni můžete velmi dobře dávat seberealizaci, o tom není žádných pochyb. Ve všech vašich skupinách se musíte snažit stát Read More …