O našem růstu a zrání (6 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19820515 – O našem růstu a zrání

Jsem opravdu pyšná máma, když vidím tolik sahadžajogínů a musíme chápat, že i když jste přivedli málo nových lidí – možná je jich málo, musíme si uvědomit, že každý z vás je teď realizovaná duše. Každý z vás tak vyrostl, že sám může vytvořit jádro a dále růst společně kolektivním způsobem. Jednotlivé sazenice vyhnaly silné výhonky a určitě mohou být přesazeny na jiná místa a vypracovat to, protože každý z vás je prorok. Ráda bych věděla, zda si to uvědomujete, nebo ne. Samozřejmě, že máte z realizace radost, blaho, všechno to máte. Dozráli jste k tomu. Dosáhli jste toho pomalu a neochvějně, a protože jste teď dospěli jako strom, každý z vás je tak důležitý a tak mocný. Vím, že málo lidí, kteří přichází, jsou kolektivní a zpočátku zjišťujete, jak je obtížné s nimi jednat, protože ještě nevyrostli, stále ještě nejsou na té úrovni, kde by si skutečně uvědomili svoji důležitost. Ale vy všichni byste měli pochopit svoji vlastní důležitost, i svoji vlastní kvalitu, které jste dosáhli. V jakýchkoli jiných takzvaně falešných organizacích například v církvi, je pouze jeden kněz. V celé lokalitě existuje jeden kněz, ačkoliv o tom nic neví, nevadí. Ale přesto, existuje jen jediná osoba, která je církví i zplnomocněna. Každý musí poslouchat jedinou osobu. Ale vy všichni zde jste dynamičtí lidé, každý z vás je schopen dobře přednášet. Samozřejmě, vy všichni můžete velmi dobře dávat seberealizaci, o tom není žádných pochyb. Ve všech vašich skupinách se musíte snažit stát na vlastních nohou. Snažte se o to ve svých kolektivech. Myslete na všechny rozměry, do kterých můžete proniknout. Protože teď jste připraveni, jste teď proroci. Nemusíte záviset na nikom, ani kvůli tomu nemusíte záviset na svých kolezích. Můžete to dělat individuálně, i když jste navzájem spojeni. Všichni rozumíte stejnému jazyku, máte společnou pravdu a všichni jste spolu. Ale dynamičnost do vás musí přicházet individuálně a každý z vás, ve vlastní sféře, ve vlastní linii, to může vypracovat, protože víte o Sahadža józe všechno. Snad ti polovyučení to ještě neví. Stále si ještě snad něco racionalizují, nevadí, i oni budou v pořádku. Ale dokud jste zainteresovaní, jste všichni proroci a jako proroci musíte vystupovat, veřejně se projevovat. Kamkoliv jdete, hovořte o Sahadža józe, řekněte jim: „Toto k nám přišlo, toto je světlo. Víme vše.“ Chci říct, že o tom nemusíte mít žádné pochyby, ano? Ale problém je, že cítíte, že ostatní nerozumějí, jsou to hloupí, blázniví lidé, nebo jsou orientovaní na ego, nebo jsou agresivní, nebo vám udělají to či ono. To je pravda, ale musíte vědět, že není jen jeden člověk, který to vybojovává, jsou jich tisíce po celém světě, kteří znají váš jazyk, znají vaši věc. Všichni vědí totéž. Takže to nebudete vybojovávat sami. Jakmile to jednou víte, užasnete, kolik síly do vás začne proudit. Čím více na to myslíte, meditujete na svoje já, abych tak řekla, víte, že vy sami jste proroci. A pak vidíte rozměry, z nichž mnohé jsou Moje dimenze, které vidím, když tu sedím. Tak v každém oboru, v každé profesi, kamkoliv se hnete, musíte mluvit k lidem a hovořit o tom.