Púdža v Brightonu, 15/05/1982, (nekontrolováno), Brighton, Anglie

Brighton (Anglie)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Púdža v Brightonu, 15/5/1982, Brighton, Anglie

Jsem opravdu pyšná máma, když vidím tolik sahadžajogínů a musíme chápat, že i když jste přivedli málo nových lidí – možná je jich málo, musíme si uvědomit, že každý z vás je teď realizovaná duše. Každý z vás tak vyrostl, že sám může vytvořit jádro a dále růst společně kolektivním způsobem. Jednotlivé sazenice vyhnaly silné výhonky a určitě mohou být přesazeny na jiná místa a vypracovat to, protože každý z vás je prorok. Ráda bych věděla, zda si to uvědomujete, nebo ne. Samozřejmě, že máte z realizace radost, blaho, všechno to máte. Dozráli jste k tomu. Dosáhli jste toho pomalu a neochvějně, a protože jste teď dospěli jako strom, každý z vás je tak důležitý a tak mocný. Vím, že málo lidí, kteří přichází, jsou kolektivní a zpočátku zjišťujete, jak je obtížné s nimi jednat, protože ještě nevyrostli, stále ještě nejsou na té úrovni, kde by si skutečně uvědomili svoji důležitost. Ale vy všichni byste měli pochopit svoji vlastní důležitost, i svoji vlastní kvalitu, které jste dosáhli. V jakýchkoli jiných takzvaně falešných organizacích například v církvi, je pouze jeden kněz. V celé lokalitě existuje jeden kněz, ačkoliv o tom nic neví, nevadí. Ale přesto, existuje jen jediná osoba která je církví i zplnomocněna. Každý musí poslouchat jedinou osobu. Ale vy všichni zde jste dynamičtí lidé, každý z vás je schopen dobře přednášet.

Samozřejmě, vy všichni můžete velmi dobře dávat seberealizaci, o tom není žádných pochyb. Ve všech vašich skupinách se musíte snažit stát na vlastních nohou. Snažte se o to ve svých kolektivech. Myslete na všechny rozměry, do kterých můžete proniknout. Protože teď jste připraveni, jste teď proroci. Nemusíte záviset na nikom, ani kvůli tomu nemusíte záviset na svých kolezích. Můžete to dělat individuálně, i když jste navzájem spojeni. Všichni rozumíte stejnému jazyku, máte společnou pravdu a všichni jste spolu. Ale dynamičnost do vás musí přicházet individuálně a každý z vás, ve vlastní sféře, ve vlastní linii, to může vypracovat, protože víte o Sahadža józe všechno. Snad ti polovyučení to ještě neví. Stále si ještě snad něco racionalizují, nevadí, i oni budou v pořádku. Ale dokud jste zainteresovaní, jste všichni proroci a jako proroci musíte vystupovat, veřejně se projevovat. Kamkoliv jdete, hovořte o Sahadža józe, řekněte jim: „Toto k nám přišlo, toto je světlo. Víme vše.“ Chci říct, že o tom nemusíte mít žádné pochyby, ano? Ale problém je, že cítíte, že ostatní nerozumějí, jsou to hloupí, blázniví lidé, nebo jsou orientovaní na ego, nebo jsou agresivní, nebo vám udělají to či ono. To je pravda, ale musíte vědět, že není jen jeden člověk, který to vybojovává, jsou jich tisíce po celém světě, kteří znají váš jazyk, znají vaši věc. Všichni vědí totéž. Takže to nebudete vybojovávat sami. Jakmile to jednou víte, užasnete, kolik síly do vás začne proudit. Čím více na to myslíte, meditujete na svoje já, abych tak řekla, víte, že vy sami jste proroci. A pak vidíte rozměry, z nichž mnohé jsou Moje dimenze, které vidím, když tu sedím. Tak v každém oboru, v každé profesi, kamkoliv se hnete, musíte mluvit k lidem a hovořit o tom.

Dále jsou jisté záležitosti – vymysleli jste jistá pravidla a předpisy pro Sahadža jógu a sahadžajogíny. Je to proto, aby bylo vidět, kolik jich je nedopečených a kolik plně vypečených. Tak, jak jsme vytvořili jistá pravidla a omezení – protože ti, kteří jsou skutečně hotoví, je akceptují bez jakýchkoliv těžkostí, jsou absolutně tam. Teď jak víme, existuje mnoho kategorií lidí, kteří k nám přicházejí. Prvotřídní lidé se dostanou do Sahadža jógy bez jakýchkoliv těžkostí. Jsou prvotřídní. Dosáhnou svých sil, považují tyto síly za samozřejmé, začínají své síly prosazovat, zkrátka se tím stanou. Jak se říká, máme hotový vzor prstenu a jen tam musíme vsadit diamant. A vy zjišťujete, že diamant je v pořádku. Prostě se v tom usadí. Ale někteří lidé i po realizaci jdou trochu ze strany na stranu. Nevadí, všichni se vzpamatují. Ale těch, kteří jsou prvotřídní lidé, musím dodat, že je docela hodně. Mohu říci, že znám tolik guruů, kteří jsou skutečnými guruy, nemyslím ty nepravé, na ty zapomeňte a zapomeňte i na ty falešné, ale ty skutečné, oni nemají nikoho takového, ani jediného člověka. Jako mi například velice upřímně řekl Gagangar Maharaj. Řekla jsem: „Proč jim nedáte realizaci?“ Řekl: „Kdo dal realizaci mě?“ Musel jsem velice tvrdě pracovat.“ Toto a tamto… „Dobrá“, říkám, „měl jsi gurua, který ti dal realizaci, takže tvojí povinností gurua je dávat ji dál.“ A on na to: „Jednomu jsem ji dal. Pracoval jsem na něm dvacet pět let. Vyčistil jsem mu Ádžňu, vyčistil jsem všechno, dal jsem mu realizaci. A co teď dělá?“ Řekl: „Matko, teď se s ním někdy setkáš. Musíš toho chlapa vidět, je hrozný, teď vydělává peníze a běhá za ženskými.“ Po realizaci, po dvaceti pěti letech jeho práce. Řekl: „Nemám s tím člověkem nic společného.“ Ten chlapík se jmenoval Anna Maharaj. Řekla jsem: „Dobrá, podívám se na něho, jestliže přijede do Bombeje.”

Tak tedy přijel do Bombeje a jedna z mých žaček ho pozvala do svého domu. Ona je docela bohatá paní a řekla:“Matko, Anna Maharaj přijel a vy jste mi předtím říkala, že byste se ráda s tím člověkem setkala, takže on je zde, přijdete?“ Šla jsem tam, on se samozřejmě dotkl Mých chodidel atd., ale představte si, on v Mé přítomnosti kouřil. Dotkl se Mých chodidel a sedl si. Především začal pomlouvat svého gurua, toho, který na něm pracoval po dvacet pět let, umíte si to představit? Chci říci, že vy jste velice laskaví lidé, protože Mě nepomlouváte. Já jsem na vás nepracovala dvacet pět let a podívejte se, on o svém guruovi mluvil špatně. A řekl že: „Víte, můj guru, – proč by měl jít do Bombeje, k čemu to je?“ Protože tento chlapík vydělával v Bombeji peníze, tak nechtěl, aby tam šel a mluvil proti němu. „A proč by měl jít do Bombeje? Neměl by opustit svoje místo. Je mu dobře na vrcholku hory. Je zapotřebí, aby z ní sestupoval?“ Takovýmto způsobem tam mluvil. Řekla jsem: „Skutečně? To je váš guru a vy o něm nemáte mluvit špatně.“ On na to: „Ale tohle je pravda, nepotřebuje odejít z toho místa, víte?“ A pořád ještě kouřil. Řekla jsem: „Dobrá, už musím jít.“ S tolika ženskými kolem sebe, které tiskly jeho chodidla atd., pil spoustu mléka a užíval si sám sebe, kouřil a mluvil velice povýšeně ke svým takzvaným žákům. Ubožáci, víte, byli to prostí lidé. Řekla jsem: „Dobrá, už musím jít. Takže jen položte… dám vám nějaký kumkum na čelo.“ Vzala jsem trochu kumkumu a dala jej na jeho čelo. Jeho Ádžňa jen hořela, spálila jsem si prsty. Řekla jsem: „To je ono. V pořádku, když odcházím, tak Mi můžete dát trochu na Moje čelo.“ A vsála jsem jeho prst dovnitř, že s ním nemohl pohnout. Prostě jen takto – a měli jste vidět jeho obličej! Řekl:“Pusť mě, pusť mě, Matko, omlouvám se!“ Řekla jsem: „Teď slíbíš, že nebudeš pomlouvat svého gurua, jedině pak tě pustím.“ Řekl: „Dobře, dobře! Prosím, pusť mě!“ Tak jsem jeho prst pustila.

Ale víte, ta dáma – sahadža- jogínka, která tam byla, která byla zachráněna před tolika problémy, protože byla jasnovidkou, tak té řekl lež, dokonalou lež. Řekl: „Já jsem dával sílu Matce. Víte, oni to viděli z dálky. Takže já jsem se třásl, protože jsem Jí dával sílu.“ Víte, on se třásl, on Mi dával sílu. Ale ta dáma tehdy měla chápat, že když se někdo třese, značí to, že je s ním něco v nepořádku. A pak řekl: „Teď vám dám také takové síly, jako šly k Matce.“ Toho času Sahadža jóga právě začínala, měla bych říci, že to byl úplný začátek. „Tak teď by bylo lepší mít Jagnyu. Om. Kvůli tomu musíte všichni přinést jeden a čtvrt „toly“ zlata.“ To je asi 10 gramů. „A dáte to mně.“ Toto byl začátek konce. Všechny jejich peníze, celé jmění. Všechno nějakým způsobem vysál. A její sestra Mne potkala, když jsem tehdy cestovala z Dillí do Bombeje. Vrhla se Mi k nohám a začala plakat. Řekla jsem: „Co se děje?“ Odpověděla:“Matko, ten chlap nás oloupil.“ Řekla jsem:“Kdo?“ „Ten Anna Maharaj.“ Zeptala jsem se: „Jak? Vzpomeňte si na ten den, kdy jste ho viděla třást se. To je ten problém.“ Takto byla tímto chlapem napálena, který jí napovídal úplnou lež. Kdyby bývala viděla vibrace toho člověka, vše by bylo v pořádku. Na to sahadžajogíni zapomínají. Jsou proroky, mají svoje síly, jejich síla je jejich Duch, jejich vibrace, ale oni pořád zapomínají na to, že máme nové vědomí, vibratorické vědomí. Musíme vše posuzovat vibracemi. A to je jediný bod, na kterém tito proroci ztroskotají.

Pokud to není pravda – víte, Já jsem velice nevinná, velice prostá, prostě těm věcem vůbec nerozumím. Nevím o lidském darebáctví, jak chodí kolem a říká lži atd., ale podle vibrací vím absolutně, co je zač. Můžete mi cokoliv napovídat se vším svojím darebáctvím, se svojí inteligencí a svojí zvláštní bystrostí. Vím, co jste zač, protože znám jenom vibrace. Ale jinak jsem velice prostá, neumím racionalizovat nebo cokoliv chápat, ale podle vibrací vím, kde jste. Stejným způsobem si i vy rozvinete vibratorické vědomí a jeho citlivost a zkuste pochopit věci vibratorickým vědomím. Pokud toto umíte, budete dokonalí proroci. Budete dokonalí proroci. Ale mezi námi se také najdou lidé, kteří nejsou tak dokonalí. Na takové by se nemělo nikdy spoléhat, nemělo by se jim důvěřovat, protože jsou nehotoví, mohou se stát negativními, mohou se stát pozitivními. Takže by se na ně nemělo spoléhat a mělo by se s nimi jednat s malou rezervou. Jakmile budou v pořádku, můžete je vzít do svých řad. Například, nedávno se jedna dívka vdala za někoho, kdo je velký sahadžajogín, a protože jí řekl, že ji miluje a všechny ty nesmysly, tak jsem řekla: „Dobrá, baba, oženíš se s ní.“ Ale věděla jsem, že tahle je na nic, ale co říci? A tato paní to pak zkusila, vlastně se mnou cestovala a pokusila se zachytit v Mém srdci s těmi bhúty, které měla – absolutně. Dvakrát to udělala. Duchové jsou v ní tak vychytralí, mazaní, že když se vrátila do Austrálie, víte, předvedla se takovým způsobem: „Ó, ona je tak nejistá a její manžel se o ni nestará atd.” A představte si, všichni z toho ášramu by byli ztraceni. Ale věděla jsem, že se něco děje, tak jsem tam zavolala. Ihned jsem to zjistila a řekla jsem: „Podívejte se na její vibrace!“ Řekli: „Matko, nevidíme, že by s ní bylo něco v nepořádku.“ Což znamená, že za prvé nikdy neviděli její vibrace. Stane se, že jakmile jsou vibrace ztraceny, nemůžete nic cítit. Ona je předtím všechny tak pohltila, že nebyli schopni o ní nic zjistit. Umíte si to představit? Pak jsem se racionálně zeptala: „Můžete nahradit Warrena kvůli jeho ženě?“ A oni se vyděsili. Takže musíme být velice, velice ostražití, extrémně ostražití, co se týče těchto polovypečenců. Vždycky se pokusí vás stáhnout dolů.

Nedopečení lidé se vás vždy pokouší stáhnout dolů, dokud nejste dost silní, abyste je vytáhli nahoru. Protože oni to nedělají, nejsou si toho vědomi, ale podléhají posedlosti těchto lidí, a když něco dělají, snaží se dělat všechny možné aktivity proti Bohu. Další případ, o kterém vám řeknu, byl v Ženevě. Ze začátku nemluvím otevřeně o kom. Dokud je to možné, otevřeně to neříkám, protože to není slušné. Dejte jim šanci, půjdou nahoru, vypracuje se to, nevadí. Mohu to zařídit. Ale když se obtížná osoba stává kolektivní záležitostí, pak o tom musíme hovořit otevřeně. Protože, víte, tito lidé půjdou za nějakým člověkem a něco mu řeknou, něco dalšímu člověku, něco třetímu. Takže musíte být velice ostražití. Oni si to neuvědomují – to je na tom to nejlepší, že si neuvědomují, co dělají. Jako například tato dáma v Ženevě se stále každého ptala: „Co si myslíte o panu X nebo Y?“ Dobrá, něco řeknete, pokud je to negativní, ona se toho chopí. Předevčírem jsem byla velice šťastná, když mi Ray řekl něco dobrého o Pamele. Řekl: „Pamela je velice umělecky založená dáma.“ Když začínáte vidět na druhých jejich dobré stránky, dává Mi to potěšení, dává Mi to pocit štěstí a radosti. Ale když začínáte vidět na druhých jejich špatné stránky, nelíbí se Mi to. Někdy vás také v této záležitosti zkouším. Víte, někdy něco řeknu schválně: „Co je za problém s Rayem?“ – řeknu třeba. Já vím o všem, co je v pořádku či nepořádku, prostě jen zkusím, do jaké míry tuto osobu posuzujete. Pokud ji podporujete v tom správném, co dělá, pak vím, že jste v pořádku. Mám to ráda, oceňuji vás, skutečně vás kvůli tomu zbožňuji. Takže jakákoliv je pravda, měli byste mi ji říci, protože Já pravdu znám, ale já si prostě s vámi zahrávám, abych viděla, co si myslíte o druhém člověku.

Takže se snažte na druhém vidět dobré stránky. Ale jednu věc byste měli chápat, pokud je nějaký člověk hádavý, snaží si vás podmanit – v Birminghamu máme takovýto problém, o kterém jsem se ještě nezmínila. Doposud jsem to držela v tajnosti, ale říkám lidem, že v Birminghamu existuje problém a ten problém pochází od člověka, který si toho není vědom. Budu s tou osobou hovořit. Řekněte té osobě, že by se měla tohoto problému zbavit. Ale pokud to neudělá, pak o tom budu muset mluvit otevřeně, protože nechci, aby bylo centrum v Birminghamu ztraceno. Bývali bychom ztratili Ženevu, říkám vám, bývali bychom ji ztratili. Všichni byli proti všem a vznikly velké problémy kvůli jediné osobě. Ačkoliv jste plně hotoví, pořád ještě nejste tak kolektivně uvědomělí a neceníte si druhých, jak byste měli. Všichni jste jedno. Nejde jen o to vážit si, vy nemůžete existovat jeden bez druhého. Tak pomalý a stabilní, jako je anglický charakter – což je velmi dobrý charakter, ale může být velmi pomalý. Pomalu a neochvějně musíte jít nahoru, nad svoji ulitu a vidět krásu druhého sahadžajogína. Vidět to, co je dobré na té osobě, takže to vstřebáte. Někteří lidé mají jisté schopnosti. Pak – překvapivě jsem mluvila s Pamelou o Rayovi a ona ho hodně chválila a to Mne skutečně mimořádně potěšilo, ačkoliv musím říci, že Brighton možná nebyl včera na programu tak bystrý, rozzářený, bylo málo lidí, ale nevadí. Dává to hodně energie, když vidíte, jak si sahadžajogíni uvědomují navzájem cenu toho druhého.

No, někdo má problém, řekněme, levostranní lidé mají vždycky na Mé přednášce problém, upadnou do spánku, přirozeně – oni musí. Až tak na tom nezáleží, pracuji na nich, i když spí. Ale když na nich pracuji, musím sama také spát, abych do nich vešla, víte? Ale ta brzda prostředí existuje – nevadí, ono to přejde. Existují způsoby a metody, jak to vypracovat. Ale pro Mě to není tak důležité, důležité je, zda spíte vůči svým druhům, druhům v Sahadža józe. Jste vůči nim bdělí? Oni jsou přesně jako vaše ruce, oči, nos, vaše všechno. Všichni jste jeden. Nemůžete být jeden bez druhého, protože vy jste ti jediní lidé, kteří dostali oči, aby viděli. Jste jediní lidé, kteří jsou vědoucí. A není nás málo. Myslíme si, že je nás málo. Víte, jiní guruové jich mohou mít tisíce, ale oni nejsou k ničemu – tak jak jdou, odpadnou. Možná obohacení o ocasy a rohy! Ale oni nejsou uvědomělí lidé. Ale vy jste uvědomělí. Na jedné straně musíte vytáhnout lidi, kteří nejsou tak moc uvědomělí, na straně druhé si musíte považovat těch, kteří jsou uvědomělejší. A toto je nutno chápat. …méně, než co je. Musím říci, že byste to měli více říkat, chcete-li přinutit býka, aby se pohnul, je tak? Řekněte trochu více, než můžete, protože cokoliv řeknete, není nadarmo a tady jde o Nekonečno. Ale nemělo by toho být tolik, že to nesnesou. Jako Warren měl zážitek, o kterém jsem mu řekla: „Řekni to jen sahadžajogínům, neříkej to nikomu jinému, protože ostatní tomu nebudou věřit.“

V jeho autě nebyl benzín a on musel jet dělat propagaci, tak to objížděl. A udělal celou propagaci za osm dní, a když se vrátil, docházel mu benzín. Chlap u benzínové pumpy mu řekl: „Vaše nádrž je plná, proč chcete tankovat?“ Proč ne? Toto lze udělat, ale neříkejte to nikomu jinému, protože ti jen řeknou: „To je báchorka, že?“ Slyšeli jste příběh o chlebu a rybách, že? Protože je to tak v Bibli, věříme tomu. Proč ne dnes? Viděli jste, že se stalo tolik podobných věcí, mám na mysli události během vašeho života. Ale když jim řeknete o těchto věcech, oni vám neuvěří. Takže celá vaše moudrost je v tom, že věříte, že jste v Božím království a On je všemocný a hodlá vám dát vše, co chcete a po čem toužíte. Lidé tomu neuvěří, Já vím. Ale je to pravda, cokoliv si přejete, můžete dostat, a když to řeknete lidem, neuvěří. Co se týče Sahadža jógy, musíte dělat prohlášení, která nejsou rezervovaná, ale otevřená, se sebedůvěrou. Nesmělost, která se do toho vtáhne kvůli výcviku, není dobrá. Se sebedůvěrou: „Ano, je to tak! Je to tak! Takto to je.“ Když jsem poprvé přijela do Indie, Raul Bai, znáte takovou postarší Indku – ony jsou ve všem trochu plaché. To je ta, co měla zvednuté ruce nahoru. Křičela: „Bolo Mátadží Nirmala Déví!“ a Modi se na ni podíval a nebyl schopen zvednout ruku, víte. Trochu se ostýchal. Ale ona šla třikrát a pak mu zvedla ruku a řekla: „Co je to s vámi, takový vysoký muž? Proč vám Bůh dal výšku, na co? Jenom abyste zvedal ruce.“ A chudák musel zvednout ruku. Takhle je to. Buďte smělí, mějte v sebe úplnou sebedůvěru, protože jste realizované duše, protože jste proroci. Nebýt rozčilený nebo si dělat starosti, nyní jste proroci! Sebepřijetí! V sanskrtu se tomu říká „viradž“. To je energie, která prostupuje, viradž znamená – užívej si té energie uvnitř sebe. Viradž, „Ra“ je energie. „Viradž“ znamená, že si užíváte tuto energii na trůně, vezměte si to za své – považujte to za samozřejmé.

Jste teď králové, chovejte se tím způsobem. To vůbec není arogance. Člověk, který je král, není nikdy arogantní, je-li skutečným králem. Víte, jsou-li vypůjčení králové, je to něco jiného. Ale jsou-li skuteční králové, nikdy nemohou být arogantní. Tak s tímto zvláštním typem královského chování budete přitahovat lidi. To není naaranžovaná podívaná, jste to vy! Naopak, toto je výhrada, kterou máte, na co? Nepotřebujete se vymódit jako žebráci nebo šviháci, ale vaše oblečení by mělo být takové, aby bylo vidět, že jste král, který se netrápí. A užasnete, že se to vypracuje. Jste lidé, kteří mají nejvíce z Mého času a společnosti a také znám váš jazyk. Přednesla jsem více řečí v angličtině než ve svém vlastním mateřském jazyce nebo hindí. Věříte tomu? A tak nyní mnoho Indů, kteří se po získání nezávislosti už moc nestarali o angličtinu, se ji teď snaží naučit a obávají se, že jednoho dne by mohla nahradit sanskrt, když Matka tak umí anglicky. Takže vás velice jednoduše žádám, abyste převzali odpovědnost a osvojili si svoje síly. Považujte je za samozřejmost. Už dál nejste otroky. Nyní jste realizované duše. S touto osobností skutečně zvýšíte krásu Sahadža jógy. Dokud a pokud nejsou na stromě květy, strom nemá žádný význam, a květy se musí rozvinout! Ony se neskrývají, už jste někdy viděli nějakou květinu, která by se skrývala? Pokryjí celé stromy a voní, protože se chopily svých sil. A vůně se šíří. Každý ví, že květiny rozkvetly, a všechny včely jsou kolem. Takoví musíte být. Ujměte se svých sil – vnitřních i vnějších, obou. Nejen uvnitř, vně i na boku. A všichni budou žasnout nad vaší sebedůvěrou, nad vaším soucitem a empatií, nad vašimi schopnostmi a nejvíce ze všeho nad dokonalou vidjou, úplnou znalostí Sahadža jógy, úplnou znalostí Kundaliní, úplnou znalostí Božského, které máte.