O sexu (7 min)

(Location Unknown)

19820325 – O sexu (Sydney, Austrálie)

Když se podíváte sem nahoru, uvidíte modrou čáru, která jde dolů. Toto je síla našeho přání, pomocí níž si přejeme. Je to citová stránka lidské bytosti. Když člověk svou citovou stránku zanedbává nebo ji nerespektuje, pak toto centrum znecitliví. Značně se poničí. Citová stránka není v této moderní době lidskými bytostmi dobře pochopena. Nerada to říkám, ale je skutečně pravda, že pokud toto centrum zničíte, první věc, která přijde, je impotence nebo přílišná aktivita. Například násilníci a jim podobní se objevují, je-li toto centrum zanedbáváno. Obě věci jsou v očích Boha totéž, jakýkoli extrém je špatný. Lidé, kteří říkají, že můžete získat osvícení pomocí sexu, jsou opravdu, nevím, jak je nazvat… Protože Ona je vaší Matkou, která sedí tady dole. Ona je pouze vaší Matkou, Ona nemá žádné jiné dítě a Ona je nejsvětější ze svatých. Ona je Duchem svatým ve vašem nitru, a pokud chcete sex po své Matce… Nevím, jestli to lidé zde chápou. V Indii toto není možné, nedokážeme tento nesmysl pochopit. Je to tedy stejná urážka vaší Matky, jako když se někteří lidé pokoušejí urazit Matku Marii, tím, že dávají Krista a Ji do velmi podivných souvislostí. Něco takového, můžeme říci, se tedy děje, když začnete takto mluvit. Je opravdu velký hřích toto dělat své vlastní Matce, která je Kundaliní, a proto jsem vám onehdy říkala, že jsem viděla, že někteří lidé mají Kundaliní, která pořád hází hlavou a celá se láme a cítí se naprosto bezmocná, protože velmi zeslábla, neboť svatost toho člověka zmizela. Naše představa svatosti začala být tak zvrácená, tak zvrácená… A jako by to nebylo málo, máme dnes guruy, kteří nám vykládají, jaká je to prospěšná věc a jak se za to dostaneme do nebe. Vlastně mají úplnou pravdu, když říkají, že půjdete do bezedné jámy, protože bezedná jáma znamená peklo. Nač k tomu potřebujete gurua? Vlastně jste se v tomto umění stali mistry. Když jsem přišla do Anglie, žasla jsem, že vše se točí kolem sexu… Mluví jen a jen o sexu, od rána do večera, vůbec to nechápu. Všichni důležití lidé takto mluví. Mluví neustále o sexu, v jednom kuse, o ničem jiném než o sexu, to je tak nečisté, tak oplzlé. Mluví o sexu se zvířaty, s dětmi, o sexu s … Nevím, co se to s lidskými bytostmi děje. Jak mohou být tak slizcí? Nepřekvapilo by Mě, kdybychom po nějakém čase měli koupelny ve svých přijímacích pokojích. Víte, existuje něco jako naše soukromí a něco jako přijímací pokoj, kde se setkáváme s lidmi. Jak můžete o těchto věcech mluvit a jak o tom můžete diskutovat? O věcech, které jsou tak soukromé, tak posvátné, a takto je ztratíte nebo v tom ztratíte rovnováhu. Toto je jedna z věcí, která se nám děje, protože Bůh nám dal vnitřní svobodu a my si můžeme dělat, co chceme. Ale ztratili jsme moudrost, o tu jsme přišli. Nevím, proč. Zda za to může prů- myslová revoluce nebo kdo, nevím. Ztratili jsme však moudrost chápat, že tyto věci jsou škodlivé. Pokud nechápeme, pak můžeme logicky říci, proč dostaneme nemoci. Díky volnému sexu mají všichni námořníci podle zákona v každém přístavu možnost dostat injekci na všechny možné komplikace, které pocházejí z jejich sexuálního života. Proč nejste zdraví napořád? Ztratíte zdraví, všechen šarm z vaší tváře zmizí, bude propadlá a bude vypadat hrozně. To je dobré znamení, protože je vidět, že příroda na to reaguje. Takže člověk musí být moudrý, aby pochopil, že Bůh nám tuto věc nedal proto, aby nás to poškodilo, ale abychom vedli dobrý, normální život v manželství. Ne na to, abychom promarnili své síly na tyto věci. Když o tom však lidé začnou přemýšlet, pak je to ještě horší. Pak se stane to, že naše pozornost se odtud posune na druhou stranu a přejde do žluté části, přejde do mozku. Když o tom začnete přemýšlet, pak z vás rozhodně budou impotenti, nepochybně už v raném věku. Protože sex je spontánní. Když o něm začnete přemýšlet, když vaše oči budou těkat sem a tam, buďte si jisti, že vaše pozornost přešla k něčemu, co omezujete jen na to jedno místo, co je však jinak a probíhá jen ve chvíli, když jste určitým způsobem citově spontánní. Je to velmi staromódní mluvit dnes o těchto věcech, ale pokud v tom nebudete opatrní… Najděte si statistiky o americké mládeži a budete žasnout, kolik z nich trpí strašlivými nemocemi. Když jsem jela do Ameriky, zjistila jsem, že devět z deseti mladých lidí, kteří za Mnou přišli, trpělo těmito strašlivými chorobami a většina z nich byla impotentní. Je to šokující pravda a je třeba tomu čelit, a ne říkat: „Ó, já jsem v pohodě, já jsem v pořádku.“ Nemá smysl dívat se na věci takto, podívejte se na statistiky, které jsou k dispozici. Pochopte, že v této oblasti je něco špatně, a prostřednictvím své moudrosti na toto téma vyvoďte závěry.