Guru púdža: Upevnění principu mistra Nirmala Palace – Nightingale Lane Ashram, Londýn (Anglie)

Guru Púdža: Upevnění principu mistra, 04/07/1982, (nekontrolováno), Londýn, Anglie V té nejpříznivější době, které se říká Krita juga, jsme se tu všichni shromáždili, abychom porozuměli způsobům a metodám upevnění našeho principu mistra. Krita juga. Krita juga znamená období, kdy musíte něco dělat. Krita – když je to uděláno. A vy jste kanály té akce. Děláte práci Boha. Jste kanály Boha všemohoucího a Jeho síly. Na jedné straně v sobě musíte mít onu důstojnost, slávu (nádheru) a přijetí toho, že jste guru. Na druhé straně musíte být úplně odevzdaní Bohu všemohoucímu. Veškerá vaše důstojnost a vaše pravomoc pochází od Něho. Zatřetí, stvořil tento vesmír a vás v hravé náladě, a tak musíte rozpoznat Jeho hru. Takže by skrze vás měla proudit taková veselá, radostná nálada. Doposud jste si gurua představovali jako někoho, kdo se nikdy nesměje, nikdy se neusmívá, je jen přísný. V případě mistrů, kteří neměli žádný kontakt s veřejností, to bylo v pořádku. Pověsili se na lano někde v Himálaji. My tady ale stojíme tváří v tvář celému vesmíru, který musí přijmout bublající proudy vaší lásky. To neznamená, že máte být lehkovážní, protože takoví být nemůžete. Božská hra není lehkovážná. Je radostná. A tato radost nemá žádnou dualitu. Abychom tedy dosáhli upevnění guru principu, měli bychom nejprve vědět, co ho ničí. Když se totiž o něco nestaráme, neudržujeme to, pak se to zničí. Řekněme, že nebudeme věnovat pozornost, těmto krásným rostlinám, budou zničeny. Dokonce i hmota, o kterou se nikdo nestará, se zničí. V první řadě musíme vědět, že Read More …