Veřejný program: Zmatek – jemné otroctví (nekontrolováno)

(Anglie)

1982-07-09 Confusion: the Subtle Slavery, Birmingham, England, DP, 53' Chapters: Talk, Q&ADownload subtitles: BG,CS,DE,EL,EN,ES,FI,FR,IT,IW,LT,NL,PL,PT,RU,TR,UK (17)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Veřejný program: Zmatek – jemné otroctví, 09/07/1982, (nekontrolováno), Birmingham, Anglie,

Člověk musí pochopit, že moderní doba je dobou zmatku. Nevíte, co chcete. Nevíte, o co chcete žádat. Nevíte, jestli to, co děláte, je dobré nebo špatné. Zmatení je nezbytné. Bez zmatení nejste zoufalí. Bez zmatení nejste zoufalí. Ale zmatek je viditelný pouze, když člověk dosáhne jisté oblasti vědomí nebo můžeme říct stupně vědomí. Řekněme, že v období, kdy přišel na tuto zemi Mojžíš, bylo zoufalství odlišné – chtěli se dostat z otroctví. Byl to jiný druh chápání, který měli. Jak uspořádat společnost podle konkrétního vzoru tak, abyste získali maximální efektivitu takové společnosti. A bylo to naléhavé. Pro Židy to v té době byla velice ožehavá situace. Stalo se to v mnoha zemích, v mnoha generacích, že dosáhli stavu, kdy se cítili nesmírně zoufalí. Otroctví bylo v té době velice rozšířené. Ale předtím se lidé kvůli otroctví špatně necítili. Přijímali ho. Brali to jako samozřejmost. A pak přišel čas, kdy ucítili: „Toto je otroctví a my už ho víc nebudeme trpět.“ A přišel vůdce. Vůdce, který to pro ně vypracoval. Dnes, v této moderní době, máme velice subtilní typ otroctví, které nás každý den stravuje, které je tak sebezničující, že si ho dokonce ani nejsme vědomi a jsme ničeni. Tato zkáza pracuje tolika způsoby, že pokud si opravdu neuvědomíme pravdu, je možné, že z tohoto světa vůbec nic nezůstane.

Existují lidé, kteří dělají velké přednášky – potkala jsem mnoho významných lidí z OSN a ze všech těchto velkých vládních organizací. Hovoří o přicházející destrukci, o budoucím šoku, a to se stane. Píší důležité knihy. Diskutují. Sedí na ulici, budou diskutovat. Jsou v hospodě, diskutují. Jsou na večírku, diskutují. Ale nechápou, co to znamená. Tato destrukce je druhem, který zde nikdy dřív nebyl. Protože tato destrukce přijde zevnitř a ne z vnějšku. Dosáhli jsme v našem vědomí určité hloubky a pokud se nedotkneme zdroje naší výživy, tato destrukce přijde. Někteří lidé říkají: „Zapomeň na to.“ Někteří lidé jsou takovéhoto mínění: „Dobře. Pustˇ to z hlavy. Co, destrukce? Tak dobře. To nevadí. Uvidíme zítra.“ A některé jsem viděla, jak sedí v očekávání: „Ó, Bože, díky Bohu, je tu zkáza, takže toto všechno skončí. Nemusíme si tím zatěžovat hlavu. Díky Bohu, je přislíbená zkáza.“ Atˇ už k tomu člověk zaujme jakýkoliv postoj, musí pochopit, že jsou to velice vážné věci. Vesmír nyní dosáhl svého maximálního rozvoje. Ten rozvoj se projevil jako lidské bytosti. Tyto lidské bytosti jsou herci na jevišti. Celá příroda vypracovává tuto novou událost. Vám se nyní musí stát pouze jedna věc – – že se spojíte s božským. Musíte se spojit s celkem. Musíte rozpoznat svůj vlastní význam a musíte si uvědomit svůj smysl. Pokud se vám toto stane, pak jste v jiném světě. Jste pro to stvořeni. Stali jste se lidskými bytostmi za nějakým účelem. Musíme se zamyslet. Všichni vědci si musí alespoň jednou položit tuto otázku: „Proč? Proč jsme byli stvořeni jako lidské bytosti? Proč jsme ze zvířecí úrovně vzestoupili na tuto úroveň? Jaký to má důvod?“

Tato otázka dnes pracuje v podvědomí všech hledačů. Proto máme po celém světě tolik hledačů. A tito hledači se jen snaží zjistit, proč tady jsme. Někteří z nich někdy naleznout odpovědˇ v nějakém materiálním blahobytu. Dejme tomu naše nynější stávky – na železnici. Víte, je to velice omezený pohled na celou věc – velice omezený. „Chcete mít vyšší plat? Dobře, mějte ho.“ Co potom? Ti, co mluví o komunismu… Byla jsem v Moskvě a zase se tam vracím. Chci říct, když se jich zeptáte: „Ó, dosud jsme se neradovali.“ Nejsem proti komunismu ani proti demokracii. Obě věci jsou pro Mne jen fraškou. Nejste ani komunističtí ani demokratičtí. Pouze po realizaci můžete být zároveň obojím. Protože nemáte síly, abyste byli kapitalističtí nebo demokratičtí, nemáte sílu, abyste si zvolili. Nic o sobě nevíte. Pro co hlasujete? Nechápete to. Dokud tu není světlo, dokud nevidíte, co budete volit? Například volíme nějakého člověka – proč? „Ó, je to velice milý člověk.“ V pořádku. Co je na něm tak milého? Jak víte, že je to dobrý člověk? Jak víte, že nebude špatným člověkem? Můžete říct, že někdo, kdo dnes vypadá jako milý, velmi milý člověk, nebude kolem sebe chrlit štíry a hady? Z člověka, který očividně vypadá jako krásná osobnost, se může vyklubat hrozný jedinec. Neexistuje absolutní způsob, jak někoho dobře posoudit. Tak jak někoho můžeme volit? Pokud si myslíte, že víte, jak někoho posoudit, pak si myslím, že se ještě musíte učit. Protože pořád děláte spoustu chyb, nepřipustíte, že: „Nevím.“ O to jde. Jakmile dosáhnete toho stavu, že řeknete: „Nevím, říkám, že je to milý člověk, ale nemohu říct, že jsem si ohledně něho jistá.“ To je ten bod, kterého dosáhnete, když si nejste jistí – že chcete bezpečně vědět, jestli je něco opravdu pravdivé a čestné. Náš smysl pro spravedlnost a podobně je tak povrchní – tak povrchní. Spravedlnost pro nás znamená – když mi dáš pět liber, já ti pět liber vrátím. Tak je to. Konec. To je spravedlivé. Všechno je tak povrchní. Proto nikdy nemůžeme být spokojeni. Dokonce i když dostanete o deset procent víc nebo o dvacet procent víc, nebudete šťastní. Přijměte to ode Mne.

Materiální věci nám nedají štěstí. Nikdy. Ale neříkám, že je nepotřebujeme. Potřebujeme materiální věci. Ale hmota je něco jako pohár, který má v sobě nektar. Jste-li žízniví, nic si z prázdného poháru nevezmete, nic. Může to být pohár ze zlata, to je jedno, je v tom rozdíl? Musíte mít něco, co uhasí vaši žízeň. A dokud tato žízeň není uhašena, nebudete šťastní. A co je tato žízeň? Je to to, že jste dosud nepoznali sami sebe. Je to velmi nevědomá žízeň. Přichází to – nevíte, co hledáte. Nevíte, proč jste nešťastní. Nevíte, co chcete. Je to nevědomí, které to vypracovává. Ale nastala doba, kdybyste měli poznat, kým jste, co je vaší slávou, co je vaší velikostí, jaké máte síly. Všechny jsou ve vás zabudované. Po všechny ty dny, kdy jste rostli ve svém evolučním procesu, byly všechny tyto věci ve vás zabudované, jak je tady ukázáno. Všechny tam jsou. Ve skutečnosti můžete říct, že jsem pouhým katalyzátorem. Prostě jen svíčka, která je osvícená. A tato svíčka, když se dotkne jiné svíčky, která je připravená, tak získá své osvícení. Chci říct, že tomu můžete dát důležitá vědecká pojmenování – začínají nabíjet osobnosti, to, tamto. Nerozumím tomu. Je to pro mne velmi jednoduché. Jsme na to připraveni. Jen se vás dotknu a vy získáte osvícení, získáte světlo. A když se někoho dotknete vy, ta osoba taky získá osvícení. Tedˇ můžete říct: „Matko, jak to může být tak jednoduché?“ Chci říct, že tolik lidí říká, že: „Matko, jsi tak prostá. Jak je to možné?“ Prostě tomu nerozumím. Co bych měla mít? Dva rohy nebo něco, aby to bylo složité? Vše, co je živoucí, je to nejjednodušší. To je známka života. Viděli jste květinu? Jak je to jednoduché pěstovat květinu. Prostě to pracuje. Prostě jen přinesete nějaká semena, zasejete je a dostanete rostlinu. Jak je to jednoduché. Přemýšleli jsme někdy, jak to pracuje? Vypadá to velice složitě, když o tom začneme přemýšlet. Zblázníte se, jestliže to začnete analyzovat. Ale je to tak jednoduché. Stejným způsobem – tato událost je také velmi, velice jednoduchá. Říká se tomu „sahadž“.

Sahadž má dva významy. Sahadž znamená „jednoduchý“, a také to znamená „to, co je s vámi narozené“. Sahadž je jednoduchá věc, protože je to s vámi narozené. Chci říct, váš nos se s vámi narodil. Dobře, to je jednoduché. Nemusíme nic dělat, mačkat ho nebo jakkoliv a cokoliv dělat, aby dýchal. Je tam. Stejným způjobem je tento proces zabudován ve vás. Prostě tam je. Pro Mne je to naprosto jednoduché a pro vás to taky bude jednoduché, jakmile to získáte. Takže této diskuzi o tom, že je to tak jednoduché, prostě nerozumím. Proč by tady měla být nějaká diskuze? Předpokládejme, že jste schopni tímto způsobem jíst – proč se ptát: „Jak to může být tak jednoduché takto jíst?“ Je to tak jednoduché, protože je to životně důležité. Je to tak důležité. Všechny životně důležité věci jsou jednoduché a snadno dostupné. Například vaše vlastní dýchání. Pokud byste pro to museli dělat něco zvláštního, pak by toto dýchání nebylo možné. Kolik lidí by přežilo? Tato jednoduchá věc, tato jednoduchá metoda je metodou všepronikající božské síly, Ducha Svatého. Tato všepronikající božská síla je šakti, Prapůvodní síla, která to vypracovává. Uvědomujeme si, jak tato síla pracuje, nebo viděli jsme někdy, jak se z květu stává plod? Kdo to dělá? Ne jeden květ, ale museli jste vidět miliony a miliony a miliardy a miliardy těchto květů, jak se mění v plody. A kdo to dělá? Nikdy nad tím nepřemýšlíme. Bereme to jako jamozřejmost. Všechny živoucí věci jsou dělány touto božskou silou. Lidské bytosti nemohou udělat nic, co je živoucí. Mohou udělat jen to, co je mrtvé anebo umrtvující. Jako například stávka je umrtvující věc. Co umíme udělat, je vyrobit stůl, židli, pokud je strom mrtvý. Neděláme nic než mrtvou práci. A tyto umrtvující věci nám vládnou, protože jsme si vytvořili zvyky. Vytvořili jsme si návyky. S těmito návyky nám tato hmota sedí na hlavě. A Duch, který je plný života, který je zdrojem, který je řídící věcí, se stává nečinným. Když je tato spící síla nějakým způsobem osvícena a naše pozornost se stane osvícenou, naše pozornost se stane osvícenou, staneme se odlišnou osobou. Staneme se jogínem. Staneme se osobou, která je spojena s Bohem. Nemusíte kvůli tomu nosit divné oblečení. Nezáleží na tom, jaký typ oděvu máte na sobě. Nezáleží na tom, jak si češete vlasy anebo jaký druh jídla jíte. Je to něco natolik uvnitř. Nemá to nic společného s těmito vnějšími věcmi. Dokonce všechny naše představy o dobročinnosti a o tom, jak být laskavý k druhým, a všechny tyto věci – jsou velmi povrchní.

Když se stanete světlem, když se stanete soucitem, když se stanete láskou, pak si to vůbec nemusíte říkat. Nemusíte o tom diskutovat. Prostě se tím stanete. Prostě to plyne. Soucit plyne, působí. Nemusíte to probírat. Nemusíte sami sobě říkat: „Měl bych být soucitným, měl bych být laskavým.“ Prostě se tím stanete. Byla jsem v ltálii a byli tam tři, čtyři lidé, kteří se zajímali o sahadžajogíny. Ale řekli: „Nechceme se připojit k Sahadža józe.“ Řekla jsem: „Proč?“ „Protože tito lidé nekouří.“ Řekla jsem: „Nikdy jsem jim neříkala, aby nekouřili, nikdy. Zeptejte se jich.“ Nikdy jsem neřekla: „Nekuřte.“ Jen se jich zeptejte: „Kouříte nebo jste přestali kouřit nebo vás vaše Matka donutila, abyste nekouřili?“ Řekli: „Nic takového. Kouřívali jsme balíčky cigaret. Pili jsme alkohol, byli jsme drogově závislí. Ale něco se s námi stalo. Prostě jsme toho nechali, nevíme jak. Tak jednoduše. Matka nám nikdy nic neřekla. Prostě jsme se takovými stali.“ Co je tu k říkání? Chci říct, jakmile to objevíte, jakmile uvidíte světlo, přestanete si dělat starosti. Řekněme, že zde vidíte lano. Můžete být vystrašení, můžete si myslet, že je to had. Protože není světlo, tak nemůžete vidět. Můžete utíkat hlava nehlava, celý dům může být vzhůru nohama. Ale jakmile je tam světlo, řeknete: „Ó, to je lano. Je to v pořádku.“ Takže všechen strach odpadne, protože jste to uviděli. Odpadne všechen stres. Odpadnou všechny problémy. Všechno, co je nenormální, odpadne. A vy se stanete naprosto normální osobou, absolutně obyčejným člověkem. Tímto se musíte stát. Ale je to mnohem, mnohem víc než toto. Neznamená to pouze, že získáte fyzickou zdatnost. Mnoho lidí bylo vyléčeno. Určitě vám řekli, že se vyléčili z rakoviny. Ano, opravdu, rakovina je vyléčena. Mnoho nemocí je vyléčených. Psychické případy jsou vyléčeny. Jestliže jste byli u hrozných guruů, vyléčíte se. Všechny tyto věci se dějí. Ale to není všechno. Je to jen ta očistná část. Ta očistná část je ta, že jste očištěni od všech tělesných, duševních, citových problémů. Ale další věcí je, že vy sami získáte sílu.

Stanete se proroky. „Lidé Boha se stanou proroky.“ To řekl váš veliký básník William Blake. „Lidé Boha se stanou proroky a budou mít sílu udělat proroky z ostatních.“ Toto je to znamení. Dal vám znamení. Stanete se proroky. To znamená, že získáte sílu to všechno sami dělat. Každý jednotlivec to může dělat. Dokonce malé dítě to může dělat. Dokonce i malá Olympia to může dělat. Když se stanete proroky, pak o tom také všechno víte – co děláte, jak to musíte udělat, jak zvednout Kundaliní, jak překročit nejrůznější centra, která jsou nemocná, jak to udržet. Stanete se absolutním mistrem. Prorokové byli… můžeme říct… například William Blake byl prorokem. V pořádku. Byl vizionářem. Viděl tuto budoucnost. Zmínil se o všem, co se stane v Sahadža józe, bezpochyby. Nevím, kolik z vás si je toho vědomo. Většina lidí si myslela, že je blázen. Nemohli mu uvěřit. Když mluvil o všech těch věcech – že Jeruzalém bude zbudován na anglických pastvinách, nikdo nemohl uvěřit. Řekli, že musí být blázen. Ale ten čas nastal. Jeruzalém bude zbudován. Anglie je zvláštní zemí. A on to viděl stovku let předtím – zcela jasně, celý obraz. Ale nikdo mu nerozuměl. Byl prorokem. Nikdo nerozuměl tomu, co řekl. Ti, kteří porozuměli, se o něj zajímali ze studijního hlediska. A někteří lidé cítili, že může být nějaký druh pravdy v tom, co řekl a popsal. Takže vy jste víc než prorokové v tom smyslu, že se nezajímáte o vidění budoucnosti, ale přicházíte do přítomnosti. Co oni líčili a byla pro ně budoucnost, kterou se nemohli těšit, to je vaše přítomnost. A vy sami se stáváte vlastními mistry. Všichni tito významní proroci měli velký problém. Nedávno jsem měla debatu s velvyslancem, který je velmi vzdělaným mužem z lndie. A on mi řekl, že největším problémem je – jak daleko se dostaneme s naší logikou, s vysvětlováním? Předpokládejme, že řeknete, že existuje všepronikající síla. Řeknou: „Jak, jak bychom tomu mohli věřit? Je to všechno výmysl. Dokažte nám to.“ Pomocí argumentů to samozřejmě nedokážete, ale pomocí zkušeností to také nedokážete. Takže to vzdávali. Jako Ádi Šankaračarja – dosáhl bodu, kdy napsal o „Vivék čudamani“, o všech těch pojednáních, a pak to vzdal. A začal popisovat Matku. Řekl: „Nechávám toho. To je vše.“ A oni řekli, že se stal hloupým. Protože nedokázal pokračovat ve své filozofii, tak začal chválit Matku. Řekl: „Co je na tom?“ To stejné se děje s Biblí, Koránem, se vším, že si lidé myslí, že – budˇ je následujete s vírou, slepou vírou: „Nic nezpochybňujte. Prostě přijměte, cokoliv říkají. Staňte se fanatickými, zabijte jeden druhého, zemřete, pak je to v pořádku.“ Anebo toho necháte. Stanete se komunisty. „Žádný Bůh.“ Pokud má zůstat váš mozek naživu, raději zanechte všech náboženství. Měli bychom říct: „Jsou to všechno hlouposti.“ Křesťanství je k ničemu kvůli církvím. Islám je k ničemu kvůli fanatismu. To je k ničemu kvůli tomu a tomu…

Hinduismus je další nesmysl. Protože na této úrovni to tak vypadá. Z tohoto bodu se to tak jeví. Nemá to žádný význam, je to absurdní. Tuto slepou víru lidé nemohou přijmout. Vědci říkají: „Co je tato slepá víra? Byli jsme na měsíci. Je to to samé. Co tam je? Byli jsme na měsíci. Nikdy jsme neviděli Boha. Co to říkáte o Bohu? Jak bychom mohli věřit, že existuje Bůh? Ale my nyní musíme dokázat existenci Boha. Musíme dokázat existenci této všepronikající síly. Musíme dokázat existenci Ducha uvnitř vás. Musí to být dokázáno. Musí to být uskutečněno. Takže diskuze skončí. Pomocí argumentů toho člověk nedosáhne. Pomocí slepé víry toho člověk nedosáhne. Logika vás tam nedovede. Nebo toto citové lpění vás tam nedovede. Je to uskutečnění, je to stanutí se, které vás tím učiní. Realita, která se ve skutečnosti projevuje uvnitř vašeho centrálního nervového systému. To je to, co vás přesvědčí. Ale není to pro přesvědčování. Například, nejste-li přesvědčení, božské se nezajímá. Jako tito lidé říkají: „Matko, tím, že vyvěsíme plakáty, ti lidé budou vědět, že jsi tady.“ Řekla jsem: „To je vše.“ Řekli jsme jim, předali jsme zprávu. Nyní, když přijdou, jedině dobře. Naše práce je informovat. Pokud přijdou a získají realizaci, jedině dobře. Pokud se upevní, ještě lépe. Budeme pro to tvrdě pracovat. Ale nemůžeme to vnucovat. Nemůžeme to nutit. Nemůžeme mít žádné umělé způsoby, jak na vás zapůsobit. Nemůžeme kolem toho dělat cirkus. Musíte mít svoji vlastní vnímavost, abyste pochopili tu důležitost. A vaše vlastní čistá inteligence vám musí říct, že to je ono. Jinak vám nemůžeme padnout k nohám a říkat: „O, prosím…“ Nemůžeme na vás naléhat. Ani nemůžeme zrušit svobodu, která vám byla dána. Je to ve vaší vlastní svobodě a ve vznešenosti toho, že musíte stoupat. Protože jsme ztělesněním, jste ztělesněním tohoto tvoření. Nikdo vás nemůže nutit. Jestliže chcete jít do pekla, dobře. Udělejte dva skoky a můžete padnout. Jestliže chcete jít do ráje, je to také možné. Takže čas, kdy jsme tady, – nechápeme, jak je nejistý, jak je podstatný a nanejvýš důležitý, a jak jsme na něj čekali. Dnes je ta nejdůležitější chvíle v životě tvoření, kdy lidé hledají a Sahadža jóga se projevuje v masovém měřítku. Je to takové štěstí, že jste hledači po věky, kteří se zde shromáždili, a že k vám přišla Sahadža jóga jako požehnání božského. Protože božské samo je dychtivé se projevit.

Ale lidé, kteří ke Mně přicházejí, jsou na různých úrovních. Někteří jsou průměrní, někteří zcela nízcí. Ti, kteří jsou zcela nízcí, řeknou: „Matko, co moje práce? Požádal jsem o ni.“ Možná jste trochu lepší. Nebo někteří lidé mohou říct: „Matko, nejsem nemocný. Dobře…“ V pořádku, to se také může stát. Ale ti, kteří jsou na velmi vysoké úrovni – jakékoliv můžou mít problémy, jakékoliv hříchy takzvaně spáchali, uvnitř je všechno zcela odpuštěno. Bez jakýchkoliv pocitů viny. První mantra v Sahadža józe, kterou člověk musí říct, je: „Matko, já nejsem vinen,“ – aspoň třikrát. Takže člověk musí pochopit, že jste na to připraveni. Jste pro to oslavováni a musíte to získat. Nemusíte říkat: „Co jsem udělal! Mám na svém kontě tolik chyb!“ Nic takového. Já jsem zde jako bankéř. Musím proplatit vaše šeky a vy to získáte, bezpochyby. Nevíte, kolik peněz máte v bance, že ne? Já to vím. Takže se nesuďte. Nechte to na Mně, abych vás soudila. Je to Můj soud. A pak, když se to stane, když máte čistou inteligenci, porozumíte, že to je ono. A musíte se s tím usadit. Samozřejmě za to nemůžete platit. Chci říct, že to jsou absurdní nápady: „Můžeme za to zaplatit. Jak dlouho musíme šetřit? Musí tu být nějaká organizace.“ Nemáme žádnou organizaci. Víte to velmi dobře. Nemůžeme organizovat Boha. Nemůžeme organizovat tyto věci. Dokonce ani nemáme členství, nic takového. Samozřejmě máme váš seznam, protože když bude nějaký program, dáme vám vědět. To je něco jiného. Kromě toho v Sahadža józe nikdo není vystaven celé věci. Nejprve získají realizaci. Pak je zváženo, jak daleko jsou. Pak postupně, když rostou, získají vyšší pravdy. Protože někdy mohou být šokováni. Není snadné snést pravdu.

Někdy je to velmi obtížné. Jako jsem jim jednou řekla, že není rozdíl mezi tím, co učil Kristus a tím, co říkal Krišna. Naopak, Krišna řekl, že nemůžete být zničeni. Duch nemůže být ničím zničen. A to bylo dokázáno Kristem. A všichni hinduisté se Mě chystali zabít. Nedokázali to snést. Ale když řeknu něco o Krišnovi, budou tu všichni křesťané, aby Mě kritizovali. Je to velký problém. Víte, když mluvíte o Krišnovi, tak se to nelíbí křesťanům. Když mluvíte o Kristovi, tak se to nelíbí hinduistům. Když mluvíte o sikhismu, nelíbí se to muslimům. A když mluvíte o Mohamedu Sáhibovi, tak se to nelíbí sikhům. Nejsem tu, abych se někomu zavděčila. Jsem tu proto, abych vám o nich řekla pravdu. Že oni všichni jsou jedno. A jako blázni a hlupáci jeden s druhým bojujeme. Není mezi nimi žádný rozdíl. Všichni jsou jedno. Naprosto jedno. Existuje mezi nimi taková harmonie a takové porozumění, že je nemůžete od sebe oddělit. Jsou tak v jednotě jeden s druhým, jako je měsíční světlo a měsíc nebo sluneční světlo a slunce. Pouze naše nevědomost vytváří proti nim druh obvinění. A toto pochopíte pouze v Sahadža józe. Bude to dokázáno vzestupem vašeho vědomí. Prostřednictvím vaší Kundaliní bude dokázáno, že cokoliv říkám, bude dokázáno vědecky. Protože když Kundaliní stoupá a zastaví se, musíte překonat své chybné představy. Jinak nebude stoupat. Vy sami se budete postupně učit, že to, co říkám, je pravda. Cokoliv říkám o Mohamedu Sáhibovi, je pravda a vy se to dozvíte. Měli jsme dost bojů. Měli jsme dost nesmyslů. Podívejte, co se tedˇ děje – tito lzraelci zabíjejí Palestince a všechno to… Myslíte, že tím, že je zabijete, dosáhnou Boha?

Všechny tyto falešné myšlenky musí zmizet. Musíme se stát univerzální bytostí – stát se. Stanete se tím. Jestli je někdo muslimem, hinduistou, křesťanem nebo čímkoliv… Když se stanete univerzální bytostí, můžete na svých prstech cítit, kde daný člověk je. Kristus řekl: „Vaše ruce budou mluvit. Vaše ruce budou mluvit.“ Nemusíme zpochybňovat žádné posvátné knihy. Musíme vidět vnitřní světlo ve všem, co bylo popsáno. To, co nás odděluje, je ve skutečnosti jednotící faktor. Rozmanitost je v nás tak nádherně sjednocena. Ale to může být vidět pouze vzestoupením Kundaliní. Není jiného východiska. Protože když Kundaliní stoupá, přichází na řadu sjednocení. A vy to začínáte vidět jako opravdovou zkušenost. Doufám, že jste porozuměli tomu, co jsem řekla. Ale diskuze vám realizaci nedá. Musí se to stát. Je jedno, jestli jste korunním princem, nebo můžete být králem, nebo můžete být čímkoliv. Není v tom žádný rozdíl. Je to vaše individuální uskutečnění, které se musí stát. Je to vaše individuální Matka uvnitř vás. Je to Ruah, o čem hovořím. Pouze rituály dosáhnout Boha nemůžete. Musíte být s Bohem spojeni. Pro všechny lidi na světě, kteří rozumějí a přemýšlejí, je důležité vědět, že musí existovat pravda, kterou můžeme uskutečnit. Bylo to přislíbeno ve všech náboženstvích a posvátných knihách. A to se musí stát. Nechtˇ vám všem Bůh žehná.

Ráda bych od vás dostala nějaké otázky. Pokud to bude možné, zkusila bych na ně odpovědět. Prosím, položte mi nějaké otázky, to je dobrý nápad. Znovu se omlouvám, že jsem přišla pozdě, ale chápete, bylo to zacpané… …doprava… Ano, prosím. Jaký je rozdíl mezi vaší jógou, hatha jógou a rádža jógou? Oh! Povím vám o tom. To je velmi dobrá otázka. Je to o hatha józe a rádža józe. Moderní hatha jóga je něco, čemu prostě nerozumím. Ale v Patandžalího šastře, – toho, co napsal „Ha“ a „Tha“… „Ha“ a „Tha“ není nic jiného, než že máte tyto dvě nádí (kanály), které vám museli popsat. A jsou tu „aštangaj“ – to znamená, že tu existuje osm aspektů hatha jógy – podle Patandžalího, který to napsal. Ten nejdůležitější, prapůvodní, prvotní, je „Išvara Prahnidhana“, což znamená ustanovení Boha uvnitř vás. Nuže, při těchto akrobatických cvicích, které děláme, nemáme ani ponětí o Bohu. Nikdy o tom nemluvíme. Zapomeňte, zapomeňte na Boha. Musíte jen zhubnout. To je vše. Protože oni všichni chtějí být herci a herečkami, víte? Nechtějí být jogíny. Je to odlišný styl. To je „lšvara Prahnidhana“ – nejprve musíte získat svoji realizaci. Jedním z těch osmi je „Jama Nijama“. V „Nijama“ existuje pouze jedno pro fyzické cvičení, které také závisí na tom, kde se nachází Kundaliní. Také hatha jógu do jisté míry používáme. Řekněme, že se Kundaliní zastaví v určitém centru kvůli fyzickému problému. Uděláme drobnou asánu která je potřebná, nebo nějaké cvičení, které je třeba. Ale to je úplně jiná věc. Naše moderní hatha jóga je taková – řekněme, že musím jet z Londýna do Birminghamu. Dobře. Nenastartuji své auto, ale zatáčím doleva a doprava, na místě – nehybně, víte? A myslím si, že jsem dojela do Birminghamu. Mám jen mapu, pojedu doprava, doleva…

Nebo ještě horší příklad – dám vám přirovnání – je to jako braní všech léků dohromady bez znalosti toho, jakou mám nemoc. Je to velmi nekritické. Žádný z těchto učitelů nemá realizaci. Jak budou rozumět důležitosti hatha jógy? Nechápu to. V lndii je guruem člověk, který je realizovanou duší. Může to být muslim, může to být hinduista, může být čímkoliv. Ale nejprve musí být realizovanou duší. Brahmín je realizovanou duší. V současnosti mohou být brahmíni vydržováni jako kuchaři. Takže celé pojetí dnešní hatha jógy je tak povrchní. Pak rádža jóga… Nuže… rozumíte tedy, že hatha jóga je… Začátek hatha jógy začíná se Sahadža jógou, když je upevněna. Ale hatha jóga je dodatečná věc. Kdekoliv potřebujeme, můžeme ji použít. Kdekoliv potřebujeme její část, používáme ji. Druhá část je rádža jóga. Rádža jóga je další mylná představa, kterou lidé mají. Že když Kundaliní stoupá, víte… Musíte pochopit, že je to ohromná událost, která se odehrává. Že Kundaliní stoupá vzhůru. Není to ve směru gravitace. Pohybuje se nahoru. Takže aby se to stalo, musí dojít k nějaké události. Například, když stoupá odtud, když překročí druhé centrum, jde do určitého rozšíření. Takže Kundaliní neklesne. Tomu se říká „bhandas“. Tyto „bhandas“, vidíte to zvětšení, můžeme říct, jeho uzavření. Pak jde výš, začíná uzavírat toto. Prochází Višuddhi čakrou. Tady musí do hry vstoupit veškerá energie. Tady se ukryje, takže jazyk je trošku posunut sem. Ale vy nic neucítíte. Tak je to rychlé. Je to tak rychlé, že nic neucítíte. Chci říct, neumím to jinak připodobnit, že dokonce, když řeknete Concorde, – chci říct, že něco ohledně toho cítíte. Ale předpokládejme, že máte letadlo, – jen nastoupíte a jste tam. Ve zlomku vteřiny Kundaliní prostě může vystřelit. Takže necítíte žádnou z těchto věcí. Například celá Země je tak velká, ale vy nevidíte, že je kulatá. Zakulacení je v porovnání s tím, co vidíte, tak malé, že nevidíte, že je kulatá.

Stejným způsobem je Sahadža jóga taková rychlá metoda vzestupu Kundaliní. Chci říct – neexistuje jiná metoda. Ale dnešní Sahadža jóga je tak rychlá, měla bych říct, že nic necítíte, ale stane se to. Také vaše oči se rozšíří. Ale viděla jsem tyto bláznivé lidi, nazývané rádžajogíny… Dokonce si dávají do očí atropin, aby si rozšířili panenky, protože se říká, že vaše oči musí být rozšířené. Nastřihávají si jazyk, strkají ho dozadu. Víte, jeden takový v Americe nastřihával lidem jazyk, kýval jejich jazyky. Dokonce i dnes existují lidé, kteří jsou ovlivněni tímto velkým guruem a jejich jazyky se stále takto kývají. A dávali si jazyky dozadu. Chcete říci, že děláním všech těchto triků zvednete Kundaliní? Někdo se drží své věci. Není potřeba nic dělat. Je to spontánní. Je to bez námahy. Děje se to v láskyplné péči Boha. Proč si chcete zlomit vaz pro nic? K čemu to je? Nejdřív jsem si myslela – jako děti – víte, když chtějí na matku kvůli něčemu zapůsobit, mají záchvaty vzteku – jen aby získali matčinu pozornost. Ale teď si myslím, že to myslí velmi vážně. Je to nanejvýš překvapující. Jdete až do té míry. Ničí to vaše čakry. Ničí to vaši pozici v Sahadža józe jako dobrého sahadžajogína a špatného sahadžajogína. Sahadžajogín, který to získá rychle, tam zaujme místo a dobře to ovládá, je osobou, která postupuje velmi rychle a osoba, která si zničila své čakry, ta potřebuje pozornost. Dá to hodně práce je zlepšit, postarat se o ně. Takže všechny tyto myšlenky mohou být objasněny, pouze když dostanete realizaci. Dobře?

Otázka o Bhagavadgítě… Jak je to? Bhagavadgíta? …Patandžali pomoci?… Osm…? Ne. Protože dokud nejste realizovaný… Říkám – předpokládejme, že je to takhle – předtím, než nastartujete své auto, jím budete hýbat vpravo a vlevo a potom ho nastartujete… Pomůže vám to dostat se do Birminghamu? Je to zbytečné. Za prvé – mohlo vám to již poškodit kola. Ale nebojte se. Myslím – musím říci – že tu není čeho se bát. Dobře? Nechť vám Bůh žehná. Nechť vám Bůh žehná. Podívejte, nikoho neobviňuji, neciťte se špatně. Protože koneckonců jste všichni hledači. Jste hledači. Jak byste to mohli vědět? Všichni jste hledači, tak jak byste to mohli vědět? Tito lidé píší tolik knih. Je jednoduché napsat dnes knihu, že? Co je na tom? Když máte peníze, můžete napsat cokoliv. Můžete vydat cokoliv. Cokoliv chcete napsat. Co to dnes je napsat knihu? Jenom Já jsem člověk, který zatím nic nenapsal. Jsou lidé, kteří píší o Mně nebo o Sahadža józe.To je něco jiného. Já jsem dosud ještě nic nenapsala. Kristus nic nenapsal. Šrí Krišna nikdy nic nenapsal. Ráma nikdy nic nenapsal. Ale myslím si, že musím něco napsat. Něco jsem napsala a lidé řekli: „Je to nad naše chápání, Matko, protože jakmile to čteme, stáváme se bezmyšlenkovými.“ Co dělat? Dobře, jaká je další otázka, prosím? Velmi dobrá otázka. Jaká bude další otázka? Ještě máme pět minut. Ano? Můžeme dávat Bohu otázky, když jsme spojeni? Můžeme…? Můžeme pokládat otázky Bohu, když jsme spojeni? Ano. Můžeme se ptát na Boha, když jste spojeni? Ano, samozřejmě. Samozřejmě! Protože jste spojeni. Položte své ruce směrem k Bohu a řekněte: „Existuje Bůh?“ Když položíte takovou otázkou, začnou proudit ohromné vibrace. Vy… Nejenom to. Ale řekněme, že se chcete zeptat na svého otce – jak se má? Předpokládejme, že tady není. Tak začnete cítit horko někde tady. Toto jsou jeho centra. Okamžitě budete vědět, jaké centrum je napadeno. A když to dokážete dekódovat, tak budete hned vědět, jaký má problém. Budete to takto vědět o komkoliv, nejen o Bohu, o sobě a o ostatních. To je právě to – stávání se kolektivním vědomím, že se stáváte univerzální bytostí. A budeme schopni vidět Boha, tak jako já jsem schopen vidět vás? Není to o vidění Boha. O to dnes nejde. Protože to, že něco vidíte, to neznamená, že tím jste. Chápete ten rozdíl? Teď jste…

Jak se jmenujete, prosím? Bippin. Nyní jste pan Bippin. Můžete vidět sám sebe, pane Bippine? Takže když jste se stal panem Bippinem, tak se nemůžete vidět. Když se stanete částí a součástí Boha, tak potom nemůžete nic vidět. Ale můžete jednat. Vidět znamená být oddělený. Takže vy opravdu říkáte – stát se jedno s Bohem? Ano, to je ono. Stanete se jedno s Bohem, s prapůvodní Bytostí. Stanete se – staneme se Jeho silou, nebo se stanete Jeho nástrojem. Víte, člověk by neměl být dogmatický. Protože už zde může existovat rozepře, jestli vy se stanete Jeho nástrojem, nebo On se stane vaším nástrojem, a všechno to, víte? Takže nechci upadnout do takové nástrahy, ale co bych chtěla říci, že začnete cítit sílu. Řekněme to tak, že se stanete Duchem. Proto Buddha nikdy nemluvil o Bohu. Říkal: „Je lepší o Bohu nemluvit, protože potom začnou další otázky. Je lepší říci, že se stanete Duchem. Tečka. Nejdřív ať se stanou Duchem a potom můžeme mluvit o dalších věcech.“ Nějaké další otázky, prosím?

A vy vidíte duchy? Cože? Duchy? Proč je chcete vidět? Oni jistě existují, ale není potřeba se s nimi zabývat. Jsou minulostí. Skončili. Odešli. Proč bychom se jimi měli zabývat? Jistě, chci říct, oni existují. Co dělat? Jsou to velmi těžce zvládnutelní lidé. Měli jsme s nimi hodně problémů. Všichni tito guruové je používají. To všechno se děje. Existuje to tam. Existují takoví, kterým říkáte… Dobří duchové? Ano. Ne! Ne! Neměli bychom s nimi mít nic společného. Protože nyní jste osobou, která žije v přítomnosti. Dobrý nebo zlý, nemáme s nimi nic společného. Jak poznáte, který je dobrý a který je špatný? Jakmile dovolíte dobrému člověku, aby k vám vešel, může přijít zlý člověk. Jak je poznáte? Takže lepší je nenechat k vám přijít žádného z nich. Lepší je být bez nich. Postupně budete vědět o nich všech. A budete překvapeni, jak poznáte, že se od těchto lidí máte držet dál.

Kundaliní …? Neřekli vám, co… Neřekli jste? Zmínili jsme se, ale vy to vysvětlujete jinak. Co vidíte? …nějaký druh energie …? Ano. Je to energie. Je to energie našeho přání, které ještě není projevené. A jaké je to přání uvnitř nás, které ještě není projevené? Je to přání stát se božským. Jakmile se tato energie projeví – – proto je nazývána zbytkovou – tak se projeví toto přání. …vytvořit nebo představit… energii… Musíte vytvořit a představit si tuto energii? Ne, ne! Existuje, stále tam je. Nic si nepředstavujete. Vy sami nemusíte nic dělat. Už to tam všechno je, jako petrklíč v semínku. Už to tam existuje, nemusíte… Není zde nic, co byste si měli představovat, nic. Opravdu to tam je. Můžete vidět, jak pulsuje. Můžete ji vidět pulsovat. Můžete ji vidět, jak se zvedá. Můžete cítit její puls na vrcholu hlavy. Můžete cítit, jak prostupuje. Můžete cítit chladný vánek, vycházející z vaší hlavy. Děje se tu skutečný křest. Je to všechno tam, všechno je tam. Není na to vůbec potřeba představivost. Není to přemýšlení, přemýšlením toho nedosáhnete. Když přemýšlíte, řekněme o semínku a představíte si: Vyraší? Ne, musí vyrašit. Stejným způsobem se musí stát toto. Je to živoucí proces. Když si uvědomíme, že máme přání po realizaci… Warrene? Když máme přání a nevíme o tom, jak rozpoznáme, že k nám přišlo? Ano. Dobře. Ale to přání se projeví jen probuzením Kundaliní. Toto přání je samozřejmě zde. Je v nevědomí. Pozvolna se stane velmi vědomým přáním. Potom to začnete hledat, běžet za tím. Ale je to projevené jen tehdy, když vzestoupí Kundaliní a projde vaší oblastí fontanelní kosti. A je to. Jak člověk dokáže aktivovat…?

Co aktivovat…? Jak člověk dokáže aktivovat tuto energii? Ona se prostě aktivuje sama. Je tam. Myslím, že je na Mně něco výjimečného. A vy se potom stanete také takovou výjimečnou bytostí. Také to můžete dělat. Je to otázka – jak jsem vám řekla – světlo, světlo osvítí další světlo – dobře? Stejným způsobem. Říká, že jste mluvila o hatha józe jako o fyzické józe. A o rádža józe jako o mentální józe. Můžete něco říci o procesu této jógy? Aha. Ne. Ne. Neříkám, že je to fyzické. Používáme ji pro fyzické účely. Není fyzická a ani rádža jóga není mentální. Všechny tyto věci jsou částí a součástí této Sahadža jógy, která se děje spontánně. Zde je tato Kundaliní, která je zbytkovou silou uvnitř nás, silou přání uvnitř nás, uvolní se… a několik jejích vláken začne stoupat. Můžete ji také cítit, jak pulsuje, jak stoupá. Stoupá nahoru a postupně osvětluje tato centra, a otvírá poslední – sedmé centrum, kde dochází k osvícení Ducha, který ve skutečnosti sídlí ve vašem srdci, protože místo vašeho Ducha je na vrcholu hlavy. V pořádku? Žádné další otázky? Dobře. Takže myslím, že už bychom to měli mít. Co říkáte? Je lepší to mít. Dobře. Jen takto dejte své ruce…