Levá a pravá strana (3 min) (Location Unknown)

19820710 – Levá a pravá strana (Brighton, Anglie) Levá strana, jak vidíte, je naše citová stránka. Je to také síla našeho přání. Tato citová stránka nám dává naše podvědomí, za kterým se nachází oblast kolektivního podvědomí. Naše pravá strana je síla činnosti, která realizuje naše přání. Tato síla nám dává naši budoucnost a dává nám podporu pro naše tělesné a duševní činnosti. V důsledku toho si vytváříme ve své hlavě instituci, které se říká ego. Každý jej má a není proč se jej bát. Když něco děláme, máme pocit, že jsme to udělali my, a to je mýtus, ale stejně přetrvává, protože jsme ještě nespatřili skutečnost. Naše levá strana, síla v ní, je ta, která přijímá agresivitu druhých lidí, která představuje naši minulost a jako vedlejší produkt naší činnosti, citové činnosti, nám dává instituci, která je jako balón, kterému se říká superego. Tyto dvě věci se ve vaší hlavě setkávají a jak rostete, zvápní vrchol vaší hlavy blízko fontanelní oblasti a tato měkká část, která u dětí pulzuje, se úplně zakryje. Tímto způsobem si vytvoříte pocit jáství, stanete se panem X Y Z a tak dál. Vybudujete si svou vlastní svobodu. Toto je ta svoboda, kterou jste získali, být panem X, Y nebo Z. Poté, co toho dosáhnete, začnete používat druhého centra, což je centrum tvořivosti, centrum vaší činnosti. Zvířata nemají žádné ego. Samozřejmě, pokud žijí s lidmi, mohou si jej rozvinout, ale jinak žádné nemají. Když děláte něco špatného, cítíte se zranění, provinilí. Zvířata se nikdy necítí provinile, protože Read More …

Od Múladháry k Voidu, 10/07/1982, (nekontrolováno), Birmingham, Anglie, (Anglie)

Od Múládháry k Voidu, 1982/07/10, Birmingham, Anglie Děkuji všem sahadžajogínům z Derbyshire a Birminghamu za to, že mi dali příležitost mluvit s místními hledači. Že máme v moderní době hledače je něco velmi jedinečného. Nikdy dříve jsme neměli hledače, nebo alespoň jich nikdy nebylo tolik. Byli lidé, kteří se honili za penězi – je jich mnoho v současné době. Usilovali o území a o moc. Bylo velmi málo těch, kteří hledali požehnání Boha. Důvodem bylo vědomí, kolektivní vědomí lidských bytostí. Lidé si mysleli, že toho možná nejsou schopni, nebo možná nepotřebují hledání. Ale dnes je to taková nádherná souhra, že se rodí na Zemi velcí hledači. Těch, kteří hledají, je velké množství. Není to jeden nebo dva lidé, kteří sedí na hoře, v jeskyni apod. a pokouší se meditovat, ale je tolik lidí, kteří hledají, kteří cítí nespokojenost se sebou samými, bez ohledu na to, co vlastní. Myslí si, že musí existovat něco víc. Ti, kteří cítí, že stále ještě nenašli smysl svého života, ti, kteří cítí, že musí najít smysl svého života, ti, kteří cítí, že tu musí být něco vyššího, než čím se zabývají. Všichni tito lidé jsou hledači, kteří nehledají jen dnes, ale už tisíce let. Myslím, že v době Krista nebyli žádní hledači, protože i ti, které si Kristus vybral za své žáky, k tomu byli v podstatě přinuceni. Musel je najít a říct jim o tom. Takže toto je velmi důležitá doba v historii stvoření, kdy je tu tolik hledačů, ale jejich dnešní problém spočívá Read More …

O rukách a vibracích (2 min) (Location Unknown)

19820710 – O rukách a vibracích (Birmingham, Anglie) Kristus řekl: „Vaše ruce promluví.“ Ten čas nastal. Tyto ruce, které vypadají tak prostě, jsou velice důmyslné a mají v sobě důmyslně vestavěná nervová zakončení, tak mikroskopická, že nemůžeme pochopit, kolik nám toho dokážou říct, jaký mají dosah. Když dojde k probuzení, začnete kolem sebe cítit vibrace Všepronikající síly, které jste nikdy před tím necítili, na konečcích svých prstů. Tyto konečky prstů, které zanedbáváme, používáme nesprávně, pro špatné věci, tyto konečky prstů se stanou osvícenými a začnete je cítit. To je to, co jsem řekla, musíte získat vědomí, které je osvícené. Je to vědomí, které se musí projevit. Takto je začnete vnímat na konečcích svých prstů – toto je špatně, tamto je špatně – budete vidět, kde je problém. Všechny prsty jsou ve vztahu k vašim centrům. Toto je páté, šesté, sedmé. Sedm nalevo a sedm napravo. Toto je vaše citová stránka. Toto je vaše pravá strana, vaše tělesná a rozumová, nebo můžeme říct, vaše duševní stránka. Dokážete rozlišit, jak je na tom který člověk, podle horka, které budete z toho člověka cítit, jestli to bude pálit, budete cítit znecitlivění, nebo tíhu. Vzniká spojení s Všepronikající silou, která vás informuje a dává vám zprávy.

O hledání (5 min) (Location Unknown)

19820710 – O hledání (Birmingham, Anglie) Že máme v moderní době hledače je něco naprosto jedinečného. Nikdy dříve jsme neměli hledače, alespoň ne tolik. Byli lidé, kteří se honili za penězi – v současné době je jich mnoho. Usilovali o území a o moc. Bylo velmi málo těch, kteří hledali perly dokonalého štěstí Boha. Důvodem bylo vědomí, kolektivní vědomí lidských bytostí. Lidé si mysleli, že toho možná nejsou schopni nebo možná nepotřebují hledání. Dnes je tu však tak nádherná souhra, že se na zemi rodí hledači velmi vysoké kvality. Těch, kteří hledají, je velké množství. Není to jeden nebo dva lidé tu a tam, kteří sedí někde na vrcholku hory, v jeskyni apod. a pokoušejí se meditovat. Je spousta lidí, kteří hledají, kteří cítí nespokojenost se sebou samými, se vším, co mají. Myslí si, že musí existovat něco víc. Ti, kteří cítí, že stále ještě nenašli sami sebe, ti, kteří cítí, že musí najít smysl svého života, ti, kteří cítí, že tu musí být něco vyššího, než čím se zabývají. Všichni tito lidé jsou hledači, kteří nehledají jen dnes, ale už tisíce let. Řekla bych, že v době Krista nebyli žádní hledači, protože i ti, které si Kristus vybral za své žáky, k tomu byli v podstatě přinuceni. Musel je najít a říct jim o tom. Toto je tedy velmi důležitá doba v historii stvoření, kdy je tu tolik hledačů. Jejich problém však dnes spočívá v tom, že nevědí, co vlastně hledají. Nemají ponětí, co by měli hledat. Jak hledat? Co Read More …

O Duchu (4 min) (Location Unknown)

19820710 – O Duchu (Birmingham, Anglie) Musím ale mluvit o Duchu, o kterém už mluvíme dlouhou dobu. Musíme se stát Duchem. V angličtině může toto slovo znamenat cokoliv. Je to velmi nejednoznačné slovo. Používá se dokonce pro destiláty, pro mrtvé duše, i pro Ducha, kterým jsme, čistou bytostí, tedy Átma, jak se Duchu říká v sanskrtu. Mluvím zde o Duchu, který je čistou bytostí ve vás. Je to vaše odpoutaná vnitřní bytost, která je vaším vnitřním svědkem, stále vás pozoruje, sleduje sídlí ve vašem srdci jako radost a štěstí. Sídlí v srdci. Duch není naše vědomá mysl. Není v našem centrálním nervovém systému. Není pod naší kontrolou. Abych vám to připodobnila, říkám, že naše levá strana je jako brzda a pravá strana jako plyn v autě. V autě se učíme řídit tak, že sedíme na předním sedadle a náš instruktor sedí vzadu a vše pozoruje. Jdete doleva, tedy brzdíte, někdy zrychlíte, děláte chyby, a tak se naučíte jezdit. Naučit se řídit je ta část moudrosti, kterou si osvojíme hledáním rovnováhy v našich životech. Rovnováha je to nejdůležitější, čím musíte začít. A i když ji nemáte – v Sahadža józe jsem viděla velmi nevyrovnané lidi – pokuste se do rovnováhy dostat. Vyrovnání levé a pravé strany, brzdy a plynu vám dá postavení, kdy můžete říct, že jste už zvládli řízení. Nicméně stále je tu ještě instruktor na zadním sedadle. Musíte se stát mistrem. Mistr je Duch ve vašem nitru. Stanete se Duchem a začnete sledovat sama sebe jako řidiče. Celé se Read More …