O Duchu (4 min)

(Location Unknown)

19820710 – O Duchu (Birmingham, Anglie)

Musím ale mluvit o Duchu, o kterém už mluvíme dlouhou dobu. Musíme se stát Duchem. V angličtině může toto slovo znamenat cokoliv. Je to velmi nejednoznačné slovo. Používá se dokonce pro destiláty, pro mrtvé duše, i pro Ducha, kterým jsme, čistou bytostí, tedy Átma, jak se Duchu říká v sanskrtu. Mluvím zde o Duchu, který je čistou bytostí ve vás. Je to vaše odpoutaná vnitřní bytost, která je vaším vnitřním svědkem, stále vás pozoruje, sleduje sídlí ve vašem srdci jako radost a štěstí. Sídlí v srdci. Duch není naše vědomá mysl. Není v našem centrálním nervovém systému. Není pod naší kontrolou. Abych vám to připodobnila, říkám, že naše levá strana je jako brzda a pravá strana jako plyn v autě. V autě se učíme řídit tak, že sedíme na předním sedadle a náš instruktor sedí vzadu a vše pozoruje. Jdete doleva, tedy brzdíte, někdy zrychlíte, děláte chyby, a tak se naučíte jezdit. Naučit se řídit je ta část moudrosti, kterou si osvojíme hledáním rovnováhy v našich životech. Rovnováha je to nejdůležitější, čím musíte začít. A i když ji nemáte – v Sahadža józe jsem viděla velmi nevyrovnané lidi – pokuste se do rovnováhy dostat. Vyrovnání levé a pravé strany, brzdy a plynu vám dá postavení, kdy můžete říct, že jste už zvládli řízení. Nicméně stále je tu ještě instruktor na zadním sedadle. Musíte se stát mistrem. Mistr je Duch ve vašem nitru. Stanete se Duchem a začnete sledovat sama sebe jako řidiče. Celé se to stane divadlem, hrou. Oddělíte se a začnete vidět, jak se vše odehrává před vašima očima, vše jako nějaké vnější drama, kterého už nejste nedílnou součástí. Dostanete se do oblasti vaší osy. A periferie ztratí svůj vliv. Stanete se člověkem tichým, blaženým a klidným, který vidí periferii a její pohyb, ale už v ní nejste. Tak se stanete mistrem, tak se stanete prorokem. Sahadža jóga má dnes sílu učinit proroky z lidí Boha. A proroci budou mít sílu učinit proroky z druhých, tak to říká William Blake, velký básník této země.