Význam čaker a božstva v nich (2 min)

(Location Unknown)

19820711 – Význam čaker a božstva v nich (Birmingham, Anglie)

Nuže, to vědění je takové, že v něm uvidíte to subtilní v sobě i ostatních. A to jemné a subtilní v nás i v ostatních sídlí v čakrách. To jsou ty čakry, které existují uvnitř nás a jsou tím, kdo obstarává potřeby v případech jakékoliv nouze. Například, musíme-li běžet, můžeme běžet velmi rychle. Naše srdce začne bít, sympatikus jde do akce. Čakry to pak vrací zpět k normálu doplněním patřičné energie do té části, která byla přetížena. Přivedou ji zpět k normálu. Řekněme, že na levé i pravé straně máme čerpání ze sympatického nervového systému. Když je tohoto čerpání na čakry příliš, čakry se oddělí. V každé čakře existuje božstvo, a když se ono božstvo uspí, dojde k oddělení od celku, protože takto jsme spojeni s celkem. Podívejte, předpokládejme, že to je obratel – je to tomu podobné, že jakmile se oddělí, jste odděleni od celku, řízení je pryč. Jakmile se ztratí vedení, pak začínáte pracovat sami za sebe. Jakmile začne buňka pracovat sama za sebe, stane se zhoubnou. Ztrácí vztah k celku, který jí dává rovnováhu a smysl pro proporce a souhru, jak moc růst – a takto propuká rakovina.