Šrí Bhúmí Déví púdža, 12/07/1982, (nekontrolováno), Birmingham, Anglie (Location Unknown)

Dnes jsem Rustomovi říkala, že bychom samozřejmě měli udělat púdžu k Bhúmí, protože se opravdu zlobí. Vytvořila tak nádhernou malebnou scenérii v této části země, zatímco lidé, kteří zde žili, neporozuměli kráse, kterou jim dala, zkoušeli se dát na ošklivé a velmi hříšné způsoby probouzení satanských a negativních sil. A to Ji velmi rozhněvalo. Cítila jsem to, když jsme šli posledně ven. A stalo se to díky nevědomosti lidí, bezpochyby, ale někteří stále, dokonce vědomě, holdují takovým věcem. […]