Rady k vnímání vibrací (5 min)

(Location Unknown)

19820806 – Rady k vnímání vibrací

Jogín: Matko, někdo, kdo je v Sahadža józe už dlouho, necítí chladný vánek ani žádná napadení, jen pálení. Někteří to cítí jen na hlavě, v těle, na rukou… Je nějaká cesta, jak bychom si mohli rozvinout vnímání úplně všichni, nebo to dokáže cítit jen někdo?

Šrí Mátadží: Ne, ne. Víte, především to má co dělat s vašimi nervy, ano? Protože když je váš nervový systém rozrušený, nemusíte to cítit vůbec. Pro nervový systém je nejlepší masáž. Někdo by jim měl masírovat záda, ruce… Často vám říkám, abyste si masírovali ruce vibrovaným olivovým olejem, opravdu hodně, a třeli si je, abyste začali být citliví. Může to být necitlivost. Pokud však dokážou cítit napadení v těle, pak jsou v pořádku, jen jejich Višudhi je špatná. Masírujte si Višudhi, pracujte na ní, vyčistěte ji. Na Višudhi můžete použít, řekněme, máslo, masírovat si s ním svaly ze všech stran, tohle všechno vám s rukama pomůže. Ale co když například nevychází žádný chladný vánek z hlavy? Pak se realizace ještě neupevnila. Někdo jiný by měl potvrdit, jestli vychází chladný vánek, protože nerealizovaný to možná necítí. Řekněme, že když to necítí, ale vy ano, tak je realizovaný, jen jeho čakry potřebují vyčistit. Je tolik druhů lidí. I tací, jejichž Kundaliní dosud nevzestoupila, jsou ještě takoví sahadžajogíni. Ale nevím, jestli nějaké takové máme. Lidé, kteří jsou dlouho nesezdaní, jsou velmi těžký případ. Většina z nich nikdy necítí v rukou chladný vánek. Přesto tomu tak není, oni jsou realizovaní, sice to možná necítí, ale jsou to realizované duše. Po svatbě se totiž rozvine určitá jemnost, rovnováha, která tam chybí. Proto to někteří necítí. Je mnoho důvodů. Někteří lidé více orientovaní na ego by si měli mnohokrát přehodit levou stranu na pravou, poznat to na sobě podle rukou. Jedna ruka je větší, druhá menší. Když je levá ruka menší, je třeba přehodit levou stranu na pravou. I z velikosti rukou to můžete poznat. Můžete dát jednu ruku k obrázku, druhou ven. Pracujte na tom různě, protože máte permutace a kombinace určitých vad. Rozhodně z toho ale nemějte levou Višudhi. To je ze všeho nejhorší. Když si rozvinete levou Višudhi, pak jste ve velmi obtížné situaci. Na toto téma vám jednou udělám kompletní přednášku. Úplnou, abyste rozuměli, jaké permutace a kombinace se v různých čakrách mohou vytvořit. Symptomy jsou však vnější. Jsou převážně vnější. Není třeba… Už podle osobnosti poznáte, proč a jaká má napadení. Lidé mají obrovský problém, že necítí vibrace, někdo prostě necítí. Kolik je vás takových, kdo nikdy necítil vibrace? Nikdy, kdo nikdy necítil. Zvedni ruku, o tobě vím, Kevine. Kevin: Někdy ano. Ty nikdy… Ty jsi tedy někdy cítil? Dobrá.

Jogín: Matko, co jsem v ášramu, mám stále velmi horké ruce.

Šrí Mátadží: Kterou? Jogín: Ale cítím napadení v těle. Šrí Mátadží: Obě ruce tedy. Jakou práci v ášramu děláš? Jogín: Skoro žádnou, Matko. Dobrá. Máš levostranné napadení. Můžeš to jasně vidět, tvá pravá ruka krásně září, ale levá má problém. Vidíš, tyhle prsty nezáří tolik, jak by měly. Měl jsi levostranný problém, vzpomínáš si? Pere se to v tobě. Vibrace v ášramu to vybojovávají, proto cítíš horko, není to nic špatného. Spraví se to a objeví se chladný vánek. Dávej si pravou ruku stále vzhůru a levou ruku ke Mně. Spraví se to.