Šrí Jogéšvara púdža: Bůh jógy (nekontrolováno) Chelsham Road Ashram, Londýn (Anglie)

Šrí Jogéšvara púdža: Bůh jógy, 15/08/1982, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Dnešek je velký den pro všechny z nás, kdy slavíme, že prapůvodní Bytí samotné přišlo na tuto Zemi jako Šrí Krišna. Mnoho aspektů Jeho bytosti jsem vám vylíčila v tolika přednáškách. Ale tím největším aspektem této Prapůvodní bytosti bylo, že On byl Jogéšvarou. Byl Bohem jógy – Jogéšvarou. Byl Pánem našeho spojení s Božským. Bez Jeho dovolení, bez Jeho schválení nemůžeme být sahadžajogíny. Byl Jogéšvarou a opravdový jogín je člověk, který v sobě tohoto Jogéšvaru probudí. Slovo jóga, jak ho chápeme, znamená spojení naší pozornosti s Božským. Ale stále ještě nechápeme ten hlubší smysl – co to znamená? Co by se s námi mělo stát? Samozřejmě dostanete síly. Jakmile se stanete Duchem, získáte síly. Jednou z nich je kolektivní vědomí, což je také dar Šrí Krišny, a to, že si začnete uvědomovat kolektivitu. Vaše ego a superego je zmenšeno, takže se zbavíte své karmy a svých podmíněností. A nový výhonek nového života nového věku začíná. Ale přesto – co je to výjimečné, veliké na Jogéšvarovi? Je vaším Íšvarou (Pánem). Je Pánem všech jogínů. Jaká je Jeho kapacita, jaká je Jeho přirozenost? Pro Něho je všechno hra – Líla. Pro Šrí Rámu to nebyla hra. On měl na svém životě ukázat, jak žít velice dharmický živou jako ‘maryáda purušótama‘. Ale Šrí Krišna přišel, aby ukázal, že On je ‘Líladhara‘. Ten, kdo hraje představení – ‘Lílu‘. Všechno je hra, celý vesmír je hra. Vše, co vytvořila Ádi Šakti, ‘tři guny‘ nejsou nic jiného Read More …