Veřejný program: Duch sídlí ve vašem nitru (nekontrolováno)

Vienna (Austria)

1982-09-26 Spirit Resides Inside You, Vienna, Austria, DP, 144' Chapters: Yogi introduction, Talk, Self-Realisation, Left to the right, Microphone on Sahastrara and left earDownload subtitles: CS,EN,NL,PL,PT (5)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

1.veřejný program: Duch sídlí ve vašem nitru, 26/09/1982, (nekontrolováno), Vídeň, Rakousko

Klaním se všem hledačům pravdy. Všichni slyšíte? Můžete to používat. Já budu jen mluvit. V pořádku. Jsem vídeňským sahadža jogínům velmi vděčná za to, že mě sem pozvali. To je moje první návštěva Vídně. Je to poslední stát, kterého jsem se musela v Evropě dotknout. Hodně práce už bylo vykonáno v Sahadža józe v jiných zemích. Nějak se stalo, že jsem musela přijet do Vídně po tak dlouhé době.

Jsem velmi šťastná, že vidím, že je ve Vídni tolik hledačů. Jsou to hledači pravdy. Především musíme pochopit, co je pravda. To, co je pravda, jak ji známe jako lidské bytosti, jsme získali skrze naše vědomí, prostřednictvím našeho centrálního nervového systému. Například, jestliže vidíte květiny, ty květiny jsou bílé, vidíme je – je to pro nás pravda. Dotknu se této oceli a vím, že je studená, takže vím, že je to ocel, a vím, že je studená – pro mé prsty je to pravda. Není to žádná představa nebo mentální projekce, když si budu myslet, že to je flétna Šrí Krišny. Protože ji vidím, slyším a cítím, takže vím, že je to pravda, protože to vím ze zkušenosti svého centrálního nervového systému. Ve svém vědomí jako lidská bytost vím, že květiny voní. Prostřednictvím svého porozumění znám estetiku tohoto místa.

Jestliže půjde špinavou uličkou kůň, nebude cítit špínu ani zápach toho místa. Ale lidská bytost ví, že ta ulička je špinavá a nesnese to, protože takové má vědomí. Je to rozdíl ve vědomí, kterého jsme během evoluce jako lidské bytosti dosáhli. Takže člověk musí vědět, že vše, co se má odehrát, se musí odehrát v našem vědomí. Vše, čeho dosáhneme, nebo co získáme v naší centrální nervové soustavě, je naprosto logické a můžeme s tím experimentovat. Můžeme to ověřit. Není to jako temná ulička, ve které léta tápete. Není to jako temná ulička – je to osvícená stezka, kde jste si vědomi vyšších schopností lidských bytostí. Co je vyšší schopností světce? Není to, jaké oblečení nosí nebo způsob, jakým se pohybuje.

Vyšší schopností světce je jeho kolektivní vědomí. Protože je spojen s Duchem, který je kolektivní bytostí v našem nitru. Takže něco se musí odehrát ve vašem vědomí, abyste se stali, znovu říkám stali – uskutečnili zkušenost kolektivního vědomí. Jako řekl jasně Mohammed Sáhib: „V čase vzkříšení vaše ruce promluví.“ Řekl, že ve vašich rukách budete cítit – jaké ruce promluví? Nebudou mít žádné rty, ale budete svýma rukama cítit něco, co za vás bude mluvit. Co se týká pravdy, musíme vědět o jejích dalších alternativách a o jejích napodobeninách. Z každé pravdy jde udělat napodobeninu. Všechny živé květiny mohou být vyrobeny uměle. Udělat umělou květinu je velmi snadné, můžete je vyrábět po tisících.

Ale skutečné květiny jsou vzácné a skutečné, protože jsou to opravdové květiny, které žijí z živoucí síly života. Evoluce je živoucím procesem živoucího Boha. Jestliže je to pravda, musíme pochopit, že vše, co se nám stalo v průběhu naší dosavadní evoluce, se odehrálo spontánně a stejně tak se něco musí stát nám, spontánně. Jako semínko, pokud má vzklíčit, musíte ho vložit do Matky Země, protože má schopnost a oprávnění mu dát vzklíčit. Platíme něco semínku, aby vzklíčilo? Jak můžete platit za Boha? Nemohu pochopit naivitu západních lidí, kteří nechápou, že nemůžete platit někomu, kdo si myslí, že vám přinese duchovní život. Jsou to všichni paraziti a jestli chcete mít parazity za své guruy, tak v tom pokračujte. Nikdo vám v tom nemůže bránit, protože máte svobodu. Druhá škola, která se bouří proti této lži, by mohla říct, že jsou všichni podvodníci, je to vše lež, není žádná pravda – to je také špatně.

Mnoho lidí, kteří si prošli tímto cirkusem kupování guruů, došli k tomu, že se teď máme stát komunisty. To je jen další extrém. To je popření pravdy. Pravda je ve středu, o tom není pochyb, ale nemůžete si ji koupit na trhu. Zejména na Západě jsou lidé hýčkáni, jejich ego je hýčkáno a lidé si myslí, že když zaplatí nebo si něco koupí, mohou to vlastnit. Řekla jsem: „Nemůže zaplatit za Boha.“ Všichni, co si ve jménu Boha berou peníze, jsou parazité. Parazitující člověk nemůže být vaším guruem, je méně než vy. Vy jako parazit žít nebudete. Další věc, kterou jsem vám řekla, je, že když je to živoucí proces ve vašem nitru, pak musíte vědět, že do toho nemůžete vkládat žádné úsilí.

Je to jednoduché, jako když se z květiny stává plod. Když začnete poskakovat nebo stát na hlavě, sundáte si šaty, nebo si oblečete nějaké šaty – stanete se plodem? Co je potřeba k tomu, abyste skákali, změnili nebo obnažili svoje tělo, co je k tomu potřeba? Každý to dokáže. Sahadža jóga je cesta pro opravdové hledače, není pro lidi, kteří se honí za falešnými věcmi a nechtějí si to přiznat. Je to kategorie lidí Boha, kteří hledají pravdu, kteří nepřijmou nic falešného. Je to kategorie odvážných lidí, statečných lidí, kteří odhodí vše, co je obtěžuje nebo svazuje. Lidé, kteří dokáží odhodit věci a vzdát se jich. Takže Bůh vám dal vše. Když vás s jemnou péčí tvořil, vytvořil vás jako krásné lidské bytosti a všechny kořeny máte ve svém nitru.

Když se budete snažit najít Boha, nebudete spontánní. To vše je umělé. Díky svému úsilí se začnete pohybovat doleva nebo doprava. Zítra vám podrobně povím o levé a pravé straně, ale dnes vám řeknu, že když jdete doleva, spadnete do pasti svého podvědomí a kolektivního podvědomí. V sanskrtu tomu říkáme Adi Bhautik. Adi Bhautik. Bhautik. Znamená to kolektivní podvědomí v našem nitru. Stáhne vás to a začínáte být ztracení, úplně zhypnotizovaní, s vymytým mozkem. Pokud se dáte doprava, čeká vás výlet ega, což je další past, do které můžete spadnout.

Lidské bytosti přijímají předsudky velice rychle. Předsudky. Jednou byl v Anglii uspořádán pokus s dvaceti lidmi. Deseti lidem řekli, že budou hrát vězně, a deseti lidem řekli, že budou hrát věznitele. Řeklo se jim: „Je to hra, musíte tam být měsíc a my chceme vidět, jestli ve vašem chování nastane nějaká změna.“ Říkali jim znova a znova: „Je to hra, není to skutečné, je to jen hra.“ Ale jakmile šli do toho vězení, tak se věznitelé začali chovat povýšeně a egoisticky a vězni se stali úplnými otroky a trpěli všechna příkoří těchto egoistických lidí. Z těch dvaceti lidí se pouze jeden vzbouřil, protože byl těmito takzvanými vězniteli zbit, měla to být hra, a oni ho opravdu zbili. Vyšli z vězení a byli překvapeni, jaké bylo jejich chování. Vězni natolik zeslábli, že byli hospitalizováni kvůli mučení, kterým prošli.

Ti druzí se stali tak egoistickými, že nakonec určitě vstoupili do nějaké politické strany. To je situace lidských bytostí. S tímto vším se mistři ďábelské povahy – stali falešnými guruy. Jste tak naivní, že jim sami nahráváte. Mají pod kontrolou mnoho zlých duchů. Mohou vás zhypnotizovat tak dobře, že budete dělat všechny nemožné věci, které budou chtít, abyste dělali. Takže takto vydělávají peníze, mají ženy, pijí a těší se životem více než jakýkoliv král nebo prezidenti nebo boháč na světě. Zatímco jejich ubozí žáci jsou odepsaní, protože odevzdali všechno své jmění, peníze, zdraví – vypadají opravdu špatně. Člověk musí vědět, že když dostanete realizaci, musí se projevovat vaše vlastní síly. Abyste se stali kolektivně vědomými, abyste věděli, že jste Duch, projevujte sílu kolektivního vědomí.

Potíž je v tom, že lidé stále ještě nemají znalosti o Kundaliní v pravém smyslu slova. Četla jsem – chci říct – viděla jsem, nečetla jsem vše, ale četla jsme některé německy psané knihy, anglické a jiné západní autory, a byla jsem v šoku. Nemají žádné znalosti o Kundaliní. Kromě vědění – neměli žádnou sílu od Božského, aby mohli zvedat Kundaliní. Neměli povahu světce, což je potřeba, abyste zvedli Kundaliní. Byli odpornými otroky své lakoty a chtíče a používali tyto znalosti, jen aby vydělali peníze. Abyste rozuměli základní povaze Kundaliní, musíte vědět, že Ona je vaše Matka. Bylo mi řečeno, že Němci svou vlast nazývají otčina, ale Otec je pouze divákem této hry. Pouze Jeho Šakti, Jeho síla, Prapůvodní Matka, Duch Svatý vykonává veškerou práci, aby potěšila tohoto diváka, který jen sedí a dívá se. Sídlí ve vašem srdci jako Duch.

Kundaliní je Duch Svatý, který se odráží ve vašem nitru. Přirozeností Kundaliní je čisté nejvyšší přání. Tato síla se nazývá zbytková, protože se ještě neprojevila. Nejvyšším přáním každé lidské duše je stát se Duchem. Můžete dělat to a ono, můžete vyzkoušet vše – nakonec dospějete k závěru, že jste se ještě nestali Duchem. Jen když se stanete Duchem, začne se projevovat Kundaliní. Nastane její vzestup a Ona je ta, která tvoří pozici jógy, sjednocení s Božským. To je jóga. Jóga také znamená kaušalam, tedy obratnost. Zručnost, s jakou dokážete vést Kundaliní druhých lidí, úplné znalosti božských zákonů a božských projevů, to je také jóga, to se také nazývá kaušalam.

Existuje mnoho typů jóg, které jsou v dnešní době vidět, protože existuje mnoho typů guruů. Tělesná jóga je další věc, o které si lidé myslí, že je projevem nejvyššího duchovního života. Tato pochází od Patandžálího, který žil před tisíci lety v Indii, kdy jsme měli velmi odlišný životní styl. Děti žily do svých dvaceti pěti let v lese s realizovanými dušemi – se svými guruy. Tam zachovávali celibát a nevinnost, protože respektovali, že si člověk nemůže vzít za ženu nebo za muže člověka, který patří ke stejné univerzitě. Ta samá univerzita, nevinnost, způsobuje, že studenti stejné univerzity se nemohli vzít. Tyto univerzity se nazývaly gotry. Dokonce i dnes si nemůžete vzít nikoho ze stejné gotry. Jama nijama, vjajama – cvičení dělali pouze lidé, kteří nevstoupili do manželství podle potřeby konkrétního centra, které se dostalo do potíží. My také používáme tyto cviky, pokud jsou potřeba.

Dnešní jóga je ale o tom, že si dáte celou dávku medicíny najednou. Aniž byste se snažili najít, co je váš prakruti, což znamená váš temperament, a co je potřeba pro vaše konkrétní tělo, kde sídlí Kundaliní, co byste měli dělat, abyste otevřeli konkrétní čakru, kde máte blok. Nikdo ty věci nezná. Je to takový mechanický proces, který začal – všichni chceme mít stejnou velikost jako bychom byli stroje. Je to velice nebezpečný krok, protože vytváří překážky, které brání probuzení Kundaliní. Lidé, kteří mají příliš pozornosti na tělesných věcech, příliš tělesně pracují nebo příliš duševně pracují, se stanou futuristickými lidmi. Stanou se z nich povrchní a vysušení lidé. S takovými lidmi můžete očekávat rozvody, hádky a rvačky. Největším hathajogínem, kterého jsem poznala, byl Hitler. Používal tantriky z Tibetu, aby mu pomohli ovládnout lidské ego.

Vyvolal u lidí tak násilnickou povahu, že neviděli, co dělají. Existuje mnoho guruů, kteří i dnes dělají totéž. Vyvolají u vás tak násilnickou povahu, že neuvidíte, co děláte. Nebo způsobí, že se z vás stanou úplné hlávky kapusty, úplně ztratíte své lidské bytí a stanete se někým jiným. Ale uděláno je to tak dobře, že lidé, kteří neví o Kundaliní a Duchu, mohou být lehce chyceni. Nazývám Západ výhonkem pokroku, viditelnou částí stromu. Znají vědu, politiku, ekonomii velice dobře. Umí vyrobit atomové bomby, aby se pozabíjeli. Dokáží vytvořit i ještě horší věci. Nemají znalosti kořenů, z kterých vyrůstají.

Můžete poznat kořeny, pouze když se stanete Duchem, to je začátek. Je to velká nevýhoda pro světce, kteří se narodí na této nádherné straně Země. Na Západě se rodí tolik hledačů. Protože Bůh si jistě přál, aby měli pohodlný život, dostatek času, aby mohli pracovat pro Boha – Mají hodinky, aby šetřili čas, šetřili čas, šetřili čas. Na co? Aby mohli jít do hospody? Nebo aby mohli číst nějaké děsné knihy? Nebo abyste mrhali svým životem u strašlivých guruů? Na Západě máme světce, na Východě máme moudrost. Na Západě lidé hledají, protože jsou to hledači.

Je to zvláštní kategorie lidí, kteří se rodí na Západě. Ale chybí jim základní moudrost, aby porozuměli tomu, co je pravda. Čeho musíme dosáhnout? Čím se musíme stát? Tuto základní moudrost nezískáte od lidí, kteří na vás chtějí vydělat peníze. Chtějí si na tom založit byznys. Proto mají dnešní světci velký problém. Protože patříte k zóně, kterou nazývám výhonkem stromu, lidé propadají kouzlu povrchnosti. Můžete se cítit očarováni někým, kdo zkouší hýčkat vaše ego. Hýčkat, hýčkat.

Nebo někdo, kdo vás zkouší opanovat, jako Hitler. Hledači na Západě mají všichni velkou zodpovědnost, aby se přiklonili k moudrosti, to je to nejdůležitější. Logicky musíte přijít ke správným závěrům. Ke správným závěrům. Takže co se týče duchovnosti, jste připraveni. Řekněme, že chci jet do Vídně a ztratila jsem se – jak budu vědět, že tohle je Vídeň pokud mi někdo neřekne – je to cesta do Vídně? Abych věděla, že je to Vídeň, měla bych především vědět, jak Vídeň vypadá. Takže člověk dospěje k závěru, že popis kolektivního vědomí už musí existovat ve spisech, které byly napsány v dávné minulosti. Musí to být ve shodě s poznatky z psychologie, jako je Jungova psychologie. Musí to být v souladu s mnoha předpověďmi, před tisíci lety byla napsána kniha, která se jmenuje Nadi Granth.

Napsal ji Bhrigu, průkopník astrologie. Měli bychom hledat i v jiných zdrojích. Jsou velcí básníci, jako byl William Blake, který jasně psal o Sahadža józe. Tolik realizovaných lidí, skvělých lidí jako byl Dante, Homér, můžeme říci, psali o Sahadža józe tolika způsoby. Jestliže se přikloníte k těmto věcem, budeme vědět, že to je Vídeň. Neměli byste dopustit, aby vám někdo vymýval mozek, někdo, kdo zná velké příběhy nebo přečte nějakou knihu a pak si ji přetvoří do nějakého vědění a řekne, že je to tak a tak a bude jenom mluvit a mluvit. Nastal čas, abyste se stali. Nastal čas, aby se tato božská síla projevila. Vidíme, jak se z květiny stává plod, miliardy a miliardy v jejich obdobích. Vidíme, že dýcháme, vidíme, že trávíme, a neplatíme za to, že?

A kdo to vše dělá? Co je to za sílu, která to dělá? Ani o tom nepřemýšlíme. Bereme to prostě za samozřejmost. Podívejte se na oči, je to ta nejlepší kamera, na jakou můžeme pomyslet, jsou tak vyvinuté. Podívejte se na lidské tělo, je tak skvělé. Podívejte se na lidský mozek, je tak rozsáhlý. Proč to všechno bylo stvořeno a kdo to stvořil? Proč z améby vznikly lidské bytosti? Co je tak velkolepého na lidských bytostech, že jsou považovány za vrchol celého stvoření?

Znamená to, že si máme sednout a obviňovat se kvůli maličkostem a nesmyslům? Nebo že máme plakat nad světskými záležitostmi? Plakat? Ne, máme se stát něčím, co je nástrojem, abychom věděli, že něco nám dá sílu. Tato všepronikající síla by se měla stát vaší silou. Síla je něco, co je vždy spojováno s násilím, – na lidské úrovni existence. Ale já mluvím o síle božské lásky, která květy mění na plody, která vás pozvedla z úrovně améby na dnešní úroveň, a která vás pozvedne do stavu Realizace. Jak se vejce stane ptákem? Jak se ve správném čase pták stane ptákem z úplně obyčejného vejce? Je to síla Ducha Svatého.

Lidé nemají rádi, když mluvím o Kristovi. Jednou v Belgii se mě jedna paní zeptala, proč mluvím o Kristovi indickým způsobem. Řekla jsem: „Narodil se Ježíš v Belgii?“ „Narodil se na Západě?“ Mnoho lidí ví, že nežil v Anglii, ale v Indii. Máte s Ním snad smlouvu, že si myslíte, že vy víte o Kristovi vše? Budete žasnout, ale o Kristovi se psalo v Indii před 14 tisíci lety. Bible není dostatečně velká na to, aby pojala tak velkou osobnost. Tím, že budete říkat: „My milujeme Boha, milujeme Krista, Kristus je láska,“ nic nezískáte, to jsou jen představy. To jsou jen fantazie.

Skutečnost je, že Kristus žije ve vás a je potřeba Jej ve vašem nitru probudit. Je to On, kdo řekl: „Musíte se znovu narodit.“ Co ohledně toho děláte? Zavoláme někoho a řekneme: „Dobrá, pokřtím tvé dítě.“ Úplně uměle nalijete nějakou vodu na jeho hlavu a řeknete: „Je pokřtěn.“ To je umělé. Takže lidé začínají být rozčarováni tímto umělým chováním a spadnou do dalšího problému. Nikam nemusíte chodit. Váš Duch sídlí ve vašem nitru. Nemusíte chodit hledat do lesa, vaše Kundaliní je ve vašem nitru.

Vaše centra jsou ve vašem nitru. Kundaliní vzestoupí a stanete se seberealizovanými. Jako se vejce stane proměněným ptákem, vy se stanete Duchem. Nemusíte nikam utíkat. Musíte ale zaprvé vědět, že o tom musíte poznat vše, to je to nejdůležitější. Jestli pořád musíte číst, nebo se pořád zabýváte svými myšlenkami a podmíněnostmi, pak se to nevypracuje. Funguje to lépe u lidí, kteří jsou prostí, kteří nejsou moc komplikovaní. Požádala bych vás, abyste se mne nyní na něco o tom zeptali. Dnes máme jen takový úvod, který jsem vám ve stručnosti podala. Můžete se ptát.

Ale vaše otázky by měly vyjadřovat vaše hledání, to bude lepší. Jestli patříte k nějakému kultu nebo názoru, přemýšlejte o tom – co jste díky tomu získali? Jsem tu, říkám vám, že se máte stát svým Duchem a to se může uskutečnit v Sahadža józe. Sahadža znamená spontánní uskutečnění, jóga je spojení. A to je to, čeho si myslím musíme dosáhnout. To je to, co chcete. Viděla jsem ale tolik lidí, co přijdou, jen aby se se mnou pohádali, když nic nemají, jsou jako obhájci u soudu, kteří nedostali zaplaceno, protože nedokázali přijmout, že mohla nastat nějaká chyba. Lidské bytosti konec konců dělají chyby, není na tom nic špatného. Neměli byste se kvůli tomu obviňovat. Nemějte pocity viny kvůli ničemu, protože mluvím o Bohu, který je oceánem lásky, který je oceánem milosrdenství, který je oceánem odpuštění.

My ale nerozumíme tomuto oceánu, jak je velký. Jak nás krásně čistí, jak nám dává příjemnou koupel, jak nás nádherně obalí svou hebkou hřejivostí, a vezme nás do svého království. Teď se to vše děje masově. Děje se to v jiných zemích – zejména v Indii, tisíce lidí získává ve vesnicích svou realizaci. To by se mělo stát i vám všem, co jste tady. Jestliže ale nehledáte, nemohu vás nutit. Můžete vzít koně k řece, dát mu hubu do řeky – ale kůň sám se musí napít, a těšit se tím. To vše je vaše svoboda. Musíte toho dosáhnout ve své svobodě. Nemůžeme to nikomu nutit.

Není vůbec potřeba, abyste byli nějak agresivní. Protože dokonce i kdybych chtěla, nebudu vám moci dát realizaci. U některých lidí to musí nějaký čas pracovat. Takže vás musím požádat, abyste k sobě byli laskaví a spravedliví. Jestliže jste hledači, musíte mít realizaci. Proto jsem tady. Přišla jsem, abych vám něco dala. Nemělo by to provokovat vaše ego. Jak jsem říkala dnes ráno, nechápu žádné zákony, nechápu žádný copyright, nechápu pojištění, neumím řídit. Ale znám jedno, znám Kundaliní.

Takže se neciťte zranění tím, co znám, poznáte to sami. Budete to schopni dělat sami. Jeden člověk, co dostal v Indii realizaci, už dal realizaci deseti tisícům lidí. Zítra vám řeknu také o probuzení Kundaliní, které jako vedlejší produkt léčí nevyléčitelné nemoci jako je rakovina a další nemoci. Léčí mentální choroby a povím vám, jak vás vytáhne ze sevření zlozvyků. Jak se stanete svým vlastním guruem. Takže bych od vás chtěla nějaké otázky. Pokud máte nějaké otázky, prosím ptejte se mě, úplně beze strachu. Velmi vám děkuji. Nechť vám Bůh žehná.

Mátadží, ptá se na rozdíl mezi Purušou v indickém jazyce a Duchem Svatým. Puruša? Puruša je Bůh Všemohoucí. Duch Svatý je Jeho síla, která se projevuje v tomto vesmíru a je to Kundaliní ve vašem nitru. To je Duch Svatý. Nazývá se Ádi Šakti. Ádi Šakti znamená Prapůvodní síla. Ptá se, jaký typ meditace vyžaduješ. To vám povím. Dobrá otázka.

To je to, co vám řeknu. Matko, ptá se na projevy vzestupu Kundaliní. To vám také povím později – to vše, to je celé téma, o kterém budu mluvit. Budu tady ve Vídni mít tři přednášky. Jednu lekci jsem zamýšlela jako úvod, pak vám rozhodně povím vše, co s tím souvisí. Vše. Žádná tajemství. Ptá se, co člověk cítí, když Kundaliní stoupá. To vám povím hned, to vám řeknu. Poprvé ucítíte všepronikající sílu jako chladivý vánek Ducha Svatého.

Bude vycházet i z vaší hlavy. Také na vašich prstech, budete jej cítit všude kolem vás. Ptá se, co se bude dít s dýcháním a se srdcem. Bude úplně normální. Říká, že to pak není Kundaliní. Proč, co by se mělo stát, měli byste snad umřít? Něco jste si přečetl, teď to sám zažijete a ověříte si to. Četba není dobrý způsob přesvědčování, je to průměrnost. Můžete si přečíst tisíce knih, ale nemůžete získat realizaci čtením knih. Matko, věříš tomu, že všeobecně žádného gurua nepotřebujeme?

Ne, gurua potřebujete – v tom smyslu, že pouze osvícené světlo může osvítit další. Kde jsou ale opravdoví guruové? Všichni se schovávají v Himalájích nebo v nějakých jiných místech, a když jim o vás řeknu: „My se o ty lidi nezajímáme.“ „Nejsou to hledači.“ Jedině lidé, kteří se zajímají o vaše peněženky, jsou tady, na trhu. S velkým přesvědčováním jsem poslala jednoho gurua do Ameriky, za tři dny byl zpátky. Řekl: „Mám těch Američanů dost.“ „Strašní lidé.“ „Rozumějí jen dolarům.“ „Nechtějí žádnou Skutečnost.“

„Na to nemají čas.“ Matko, ptá se, zda může získat realizaci pouze po jisté meditaci, nebo jestli je můžeš připravit pro tuto zkušenost ty. Jestliže jste lidská bytost, můžete dostat realizaci. Jste již připraveni, protože jste lidské bytosti. Jestliže je vaše lidská podpora trošku poškozená, pak Kundaliní může vzestoupit a zase o něco spadnout. Pak může zase o něco stoupnout a tam se upevní. Matko, nerozumí tomu, jak k té spontánní zkušenosti přijde. Myslí si, že musí meditovat nebo něco. Nemůžete meditovat, musíte vstoupit do meditace. Je to velice prosté.

Řeknu vám, co se ve skutečnosti stane. Musíte ke mně takto namířit ruce. Podobně jako se strom zazelená listím, stejně tak vy můžete své ruce namířit ke mně. Já jsem realizovaná duše a tato informace projde vašimi prsty. Skrze ně ta informace půjde ke Kundaliní. A Ona vzestoupí. Spontánně. Jako Matka Země, když vložíte semínko do Matky Země, semínko ví, že to je Matka Země a klíček – klíčící síla – sama začne stoupat. Pak jste v meditaci, nemusíte dělat meditaci, jste v meditaci. Pokud mají někteří lidé bloky, pouhým okem budete moci pozorovat pulzování Kundaliní v křížové kosti.

Můžete vzestup Kundaliní slyšet stetoskopem, dokonce i vidět svýma vlastníma očima, pokud je někde překážka. Jak se dostane nad Agnya čakru, stanete se bezmyšlenkově vědomými. Jste vědomí, ale nemáte myšlenky. Je mnoho lidí, kteří mluví o bezmyšlenkovém vědomí, ale nikdy jej nedosáhli. Pak se dostanete dál, jak přijde na vrcholek vaší hlavy, budete cítit, jak vám tady na hlavě bude pulzovat. Pak ucítíte, jak vám vychází chladivý vánek z hlavy. Člověk musí vědět, že můžeme třeba skákat, dělat různé věci, to může dělat každý. Ale živoucí síla dokáže dělat věci, které my dělat nemůžeme. Nemůžeme udělat chladný vánek vycházející z hlavy. Je to tak?

Nejste tu proto, abyste byli spokojeni, když dostanete falešné osvědčení, vy sami si musíte vystavit osvědčení. Pak budou vaše prsty osvícené. Protože existuje sedm center – pět, šest a sedm. O nich vám podrobně řeknu zítra. Všechna budou osvícena. A díky prstům můžeme rozlišit, která čakra má u koho blok. Jestliže je napadená levá strana, to znamená, že je tu citový problém. Jestliže je napadená pravá strana, znamená to, že je tu tělesný nebo mentální problém. Pak můžete také poznat permutace a kombinace, které jsou dekódovány a můžete si je ověřit. Když zde sedíte, můžete zjistit o všech lidech, dokonce i o zesnulých – zda byli realizovaní nebo ne.

Jestliže byli realizovaní, ucítíte chladivý vánek. To je ustanovené spojení s Božským. Jakoukoliv absolutní otázku můžete položit – jestliže je odpověď „ano,“ ucítíte chladivý vánek, jak fouká. Jestliže je někdo falešný, bude vás to pálit. Jestli je to ďábelská povaha, můžete dokonce mít puchýře, trošku. Jestliže má někdo brzy umřít, ucítíte znecitlivění na prstech. Jestliže někdo brzo umře, dostanete na prstech pocit znecitlivění. Jakmile budete mít znalosti o čakrách, pak se musíte naučit, jak je dát do pořádku. To vědění je celé vaše a má vám být dáno. Vše musí být zdarma, jak jsem říkala.

Vše musí být zdarma, jak jsem říkala. Je to jako bych byla pokladníkem v bance. A já vám dávám, co už dávno máte ve svém nitru. Také vědění o věcech, které máte. Jak je používat. Je těžké uvěřit, že by tu mohl být někdo takový. Mnoho jich tu takových bylo a já jsem jedna z nich. Nechť vám Bůh žehná. Jakého jsi náboženství, Matko. To je náboženství všech náboženství.

Protože je esencí všeho. V podstatě všechna náboženství byla počata pouze živoucí silou. Všechny inkarnace a všichni proroci měli pravdu, všichni byli spojeni. Úplná shoda. Je to tak propojená věc v našem nitru, oni jsou v nás. Všechny ty nádherné květiny, které vyrostly na Stromě Života, byly utrhnuty jedna po druhé a řekli: „To je moje, to je moje.“ Květiny jsou mrtvé a škaredé. Mátadží, mnoho z nás slyšelo, že je velice nebezpečné Kundaliní probouzet. Jsem si jistá, že to víš. Ano, ano, všichni to tak říkali.

Mé dítě, to je jediná úniková cesta, kterou měli. Je to jediný únikový východ, který mají. Je to obtížné, vaše karma, ty vaše věci. Pokud mám použít tuto kameru, řeknu, že to je nad mé síly. Měla bych být upřímná a řeknu vám, že o tom nic nevím. Něco o tom musím vědět, to říkám s jistotou. Tři otázky. Jeden po druhém, teď, tento muž se ptal na této straně. Je tu nějaké spojení s parapsychologickými silami? Ne, to je Adi Bhautik.

Parapsychologie. Parapsychologie se zabývá Adi Bhautik. To je levá strana, kolektivní podvědomí. Nemůžete vysvětlit, co děláte, víte, létáte ve vzduchu, co děláte, nevíte. Jak léčíte, nevíte. Jste slepí. Ale v Sahadža józe to umí i malé děti. Jestliže se narodí jako realizovaný, tak to umí. Ví, které čakry jsou u lidí napadené. Jestliže to jsou velmi vysoce realizované duše, pak také znají Kundaliní.

V současnosti se mnoho dětí rodí realizovaných. Ti, kdo nejsou realizovaní, jsou rodiče. Nerozumí svým dětem. Velcí světci se rodí na této zemi v dnešní době. Dokud nedostanete svou realizaci, nebudete jim rozumět. Pokud budete se slepými lidmi diskutovat o barvách, jak to půjde? Jestli máte oči otevřené, jestli je světlo rozsvíceno, můžeme vidět vše. Je to jenom malý skok, malý průlom – jenom trošku. Pro tento průlom je třeba jen malý skok. Matko, on má něco s geometrií.

Je nějaká síla v geometrických obrazcích? Samozřejmě. Ano, samozřejmě. Vše má svou sílu. Neznáte esenci ničeho. Matematika má síly – jak získáte vzorec? Řekněme vzorec pro pí. (Jogín oznamuje následující přednášky v Urania, ve Vídni.) Můžeme říci – co jsi říkal, Gregoire? Jen navrhuji, že většina otázek bude zodpovězena na tvých dalších přednáškách… Je lepší je napsat.

Zodpovím je, to bude lepší. Ve své přednášce je zodpovím. Ale navíc, je to oceán vědění. Až vy sami budete mít světlo, budete vše vidět sami. Existují také knihy, které napsali sahadža jogíni, pro ty, co hledají Sahadža jógu. Nedáváme je ale lidem, kteří ještě nejsou upevnění. Dokud se neupevní vaše realizace, tyto knihy nedostanete. Mohou být jako jiné knihy a můžete pak zanedbat váš vzestup. Co napsal Gopi Krišna o Kundaliní? Gopi Krišna – tu knihu prodejte.

Kdo je Gopi Krišna? Dal někomu realizaci? Jaké má oprávnění psát o Kundaliní? Píše jako nějaký vesničan, který se dotkl elektřiny a říká, že elektřina pálí. On je jako – běžte a podívejte se na jeho soukromý život – jaký život vede. Přinejmenším musíte vědět, že když mluví o Kundaliní, mluví jako třetí strana. Mluví o šoku. Říká, že dostane ránu – to znamená, že o tom nic neví. Chcete zažít nějaký šok? Proč v něj věříte?

Co vykonal? Opravdu vás naplňuje jen čtení knih, mé dítě? Jste hledač, proč by vás měla naplnit kniha? Proč si to nevyzkoušíte sami? Jak jsem už řekla, koupil si knihu a plýtvá časem všech kvůli této knize. Nic dobrého pro nikoho nevykonal. Jediná dobrá věc, kterou udělal, je to, že si vzal 65 lakh rupií od indické vlády na takzvané výzkumné centrum, které stále nevzniklo. Protože tehdejší ministr, který rozhodoval, byl také z Kašmíru. Musím vám říct jednu věc. Indové jsou velmi inteligentní lidé, a jestliže jsou nečestní, nikdo je nemůže předčít.

Jsou to mistři minulosti, mistři minulosti. Cítím také, že Indové trpěli útoky, kterých se jim dostávalo od vás, bílých lidí, to byl hrubý vnější útok. Nyní se od nich na vás vrací subtilní úder, tomu musíte porozumět. Nahlas. Takže člověk nesmí věřit něčemu jen proto, že je to zveřejněno. Kolik práce stojí vytvořit knihu? Protože jste přečetli jednu knihu, nemáte žádný důvod brát čas druhým, není to slušné. Děkuji. Co ještě, ano? Matko, myslí si, že je potřeba jisté charakterové zralosti, aby Kundaliní vzestoupila.

Ano, o tom není pochyb. Ale tuto zralost získáte se silou svého Ducha. Když váš Duch září na všechny strany, vaše pozornost se stane osvícenou. Pak rostete do nových oblastí. Můžeme vám dát příklad ptáka, který se zrodí z vejce. Ve skutečnosti se pták řekne v sanskrtu dvidža a seberealizovaný člověk je také dvidža. Znamená to dvakrát narozený. Nejdřív se pták dostane z vejce a pak se pokouší trochu létat a nakonec obdrží sílu, stane se sebejistým a roztáhne křídla. Na začátku se ale ptačí máma stará o své mládě. Schová se někde a zavolá na mládě, aby dostalo odvahu létat.

Tak se to vypracuje. Máme hodně lidí z Itálie a Anglie, Švýcarska a Austrálie, kteří mi sem přijeli pomoc. Jsou to realizované duše, vědí, jak plavat. Takže příště nebudu muset dovážet lidi zvenčí, doufám, do Vídně, protože vy všichni vyrostete v krásné lidi, všemocné a plné slávy. Jsem si jistá, že se to stane. Buďte ale pravdiví. Buďte k sobě poctiví a laskaví. Protože jste hledači a neznáte svou minulost. Takže získejte svou korunující slávu a těšte se věčnou blažeností nebes. V pořádku.

Teď bychom měli udělat pokus. Nebude to moc dlouho trvat. Člověk by do toho měl jít. Aniž byste vynakládali úsilí, dejte ruce takto. Sundejte si boty, aby nám pomáhala Matka Země. Dejte si chodidla na zem. Dejte si prosím chodidla rovně na zem. Otevřete své dlaně takto. Zavřete oči. Ten pán, co se ptal, jestli chce odejít, může odejít, nebo jestli chce sedět, ať si dá raději ruce takto.

Ti, kteří jsou neoblomní, kazí druhým vibrace. Jsou tu jen, aby rušili. Jestli chtějí zažívat šoky, ať je mají. Tak – dáme ruce takto. Zavřete oči, prosím. Mějte oči zavřené. Je to úplně naopak než u hypnózy. Mějte ruce rovně a uvolněně na klíně. Mějte oči stále zavřené. Udělejte si pohodlí.

Nevkládejte žádné úsilí, prosím. Mějte jen oči zavřené, to je důležité. Protože když Kundaliní stoupne nad vaši agnyu, jestliže jsou oči otevřené, bude tam překážka. Dám vám pár pokynů, jak si zvednout Kundaliní. Ale oči neotevírejte. Dejte levou ruku směrem ke mně a pravou na vaše srdce. Ruka namířená ke mně by měla být na vašem klíně, tak jako předtím. Na klíně, dlaní vzhůru. Když dáme ruku na Ducha, zeptáme se ve svém srdci, „Matko, jsem Duch?“ Zeptejte se třikrát.

Co cítíte? Dejte pravou ruku na levou stranu krku, pravou ruku. Zepředu. Zase to řekněte. To je problém Západu, pořád se setkávám s lidmi, kteří se pro nic za nic obviňují. Řekněte ve svém srdci: „Matko, já nejsem vinen.“ Řekněte to osmkrát: „Matko, já nejsem ničím vinen.“ Dejte si ruku níže, na své břicho, zeptejte se: „Matko, jsem svým vlastním guruem?“ Zeptejte se desetkrát. Dejte pravou ruku na břicho a zeptejte se: „Matko, jsem svým vlastním guruem?“

Levou ruku směrem ke Mně. Na břichu. Zeptejte se, „Matko, jsem svým vlastním guruem?“ Levou ruku mějte na klíně. Kde máte klín? Zeptejte se desetkrát. Říkejte to nahlas. „Matko, jsem svým vlastním guruem?“ Dejte ruku zpět na srdce a řekněte: „Matko, já jsem Duch.“ Řekněte to dvanáctkrát.

Takový je počet „podpletení“, které máme. „Matko, já jsem čistý Duch.“ Dejte ruku na krk a řekněte třikrát: „Matko, nejsem ničím vinen.“ Je to velice důležité. Dejte si pravou ruku na čelo. Musíte říct: „Matko, odpouštím každému.“ Řekněte to od srdce, upřímně dvakrát. Dejte si ruku na vrcholek vaší hlavy, dotýkejte se tohoto centra prsty, tam, kde jste měli měkkou kost a pohybujte jí po směru hodinových ručiček. Pohybujte svým skalpem po směru hodinových ručiček, dopředu a dozadu. Zvedněte ruku a vnímejte, jestli tam vnímáte, jak vchází chladivý vánek.

Co je to? Výše. Výše. Tak je to lepší. Teplé. Je to horké. Dejte si na vrcholek hlavy vaši levou ruku a vnímejte, jestli cítíte chlad. Lepší. Zvedněte pravou ruku a dejte si levou na játra. Dejte si pravou na hlavu.

Játra. Levou na játra. To je špatně. Dobře. Vyrovnejte levou a pravou stranu. Zleva doprava. Jestli můžete, levou napravo. Zvedněte ji. Levou napravo. Tak je to správně.

Vnímejte, jestli cítíte chladný vánek. Lepší. Dejte nyní obě ruce směrem ke mně. Vnímejte, jestli v dlaních cítíte chladný vánek. Jen vnímejte. Běžte okolo. Ano? Cítí to? Níže. Zatlačte pořádně.

Pořádně. Zkuste jeho hlavu. Ať se cítí pohodlně. Prosím, nemějte pocit viny. Vypracuje se to. Jaké to je? Začalo to? Dobře. Nepřemýšlejte o tom. Začne to fungovat.

Chladný vánek vychází z mnoha lidí. Zvedněte ruku a uvidíte sami. Řekněme, že chladný vánek vychází z hlavy u mnoha lidí a vnímejte to. Nepřemýšlejte o tom. Dobře. (Šrí Mátadží posílá chladný vánek přes mikrofon.) Je to lepší. Nejdřív to ucítíte na hlavě. Pak na konečcích prstů, jak budete růst. Ale někteří mohou cítit obojí.

Cítí to? Lepší? Je to teď lepší? Dejte ji na srdce. Trochu výš. Pořádně přitlačte. Na této straně. Pohybujte jí ve středu srdce. Ve středu srdce, na této straně. Ve středním srdci.

Pořádně přitlačte. Položte ji na Kundaliní. Dejte ruku na Kundaliní. Přitlačte. Trochu výš. Tak. Dejte vaši druhou ruku takto zvenku. Levá Svádhištána. Pravá Svádhištána. Někteří z vás to musí říct znovu: „Matko, nejsem vinen.“

Teď musíte říct: „Matko, prosím, dej mi mou realizaci.“ Musíte o to požádat, protože nemohu překročit vaši svobodu. Pravé srdce. Požádejte sedmkrát. Jakmile budete cítit chladný vánek, zavážeme to. Všichni sahadža jogíni by je měli zavázat. Ti, kteří nad hlavou cítí chladný vánek, prosím zvedněte ruce, všichni. Můžete si to sami ověřit. Pohybujte rukou nahoru a dolu. Má to.

Zvedněte ruku, jestli cítíte chladný vánek v rukách. Zvedněte je. Máte to? Strašné. To půjde ven. Budete se muset toho muže vzdát. Ale abyste si to udržel a upevnil to, musíte nás poslechnout. Získal jste to díky svému hledání, ale půjde to dolu, jestliže máte problémy, nebo jestli děláte věci, které by se neměly dělat. Takže nás, prosím, poslouchejte. Zítra, prosím, přijďte znovu.

Budete růst. Zítra budete zase vnímat ten rozdíl. Vše, co máte na krku, musíte dnes večer sundat. Sundejte si hodinky. Osvoboďte se. Dostanete fotografii. Máte to? Dneska? Tak jo, zítra dostanete fotografie. Zítra se musíme znovu upevnit.

Prosím, nepřemýšlejte o tom, ani o tom nediskutujte. Je to nad myšlenkami. Udržujte si své klidné chování. Nechť vám Bůh žehná. Nyní vás naučím, jak zvedat Kundaliní. Otevřete oči. Dejte si ruku na střed Kundaliní, levou ruku. Začněte točit pravou rukou. To je ruka činnosti. Takto.

Dopředu, dolu, zpátky a nahoru. Zvedněte ruce co nejvíc a udělejte uzel na svojí Kundaliní. To je poprvé. Teď další, probuzení. Pohybujte rukou zase stejným způsobem a pomalu. Ruka bude točit sama. Jestliže je to vyčištěno, půjde to mnohem rychleji. Nevynucujte to. Vytáhněte to nahoru a udělejte jeden uzel. Pomalinku, hodně točte.

Ještě jeden a spusťte dolů. Ještě jednou. To je potřetí a naposledy. Vytáhněte ruce co nejdál a udělejte velký… udělejte uzly – jeden, druhý, třetí a stáhněte dolu. Ruce dejte takto. Zahoďte vše a vnímejte. Vnímejte proud ve vašich rukách. Cítíte chladný vánek. Někteří to určitě cítí. Budete se cítit plní míru a pohody.

Bude se vám dobře spát. Noste obyčejné šaty, volný oděv v noci. Volné a jednobarevné a jak zítra přijdete, nediskutujte. Jsem tu na dva dny a jsem si jistá, že než odjedu, upevní se to. Musím vás pokorně požádat, lidé, kteří nosí oranžové šaty a to všechno, prosím, nenoste je. Jestli zítra bude čas, řeknu vám tajemství, které se toho týká. Poslouchejte mně šest sedm dní, když jste se mnou. Jsem vaše Matka a přišla jsem, abych vám řekla, něco, co je Pravda. Jen mě poslouchejte, noste jednoduché oblečení i zítra se oblečte jednoduše, nic těsného, aby Kundaliní mohla snadno… Něco normálního, noste něco normálního. Cokoliv, co nosí normálně lidé ve Vídni, to noste.

Nic nenormálního. Nechť vám Bůh žehná.