Šrí Durga púdža, 26/09/1982,(nekontrolováno), Vídeň, Rakousko,

(Austria)

Feedback
Share

Dnešek je prvním dnem, kdy budeme mít v Rakousku takovouto púdžu. Tato země je historickou zemí, prošla různými převraty, aby se toho tolik naučila. Ale lidské bytosti jsou takové, že nedávají do spojitosti katastrofy se svými chybami. Opakují znovu a znovu stejné chyby. Návštěva Vídně se zpozdila a přijela jsem v den, kdy jsme měli oslavovat narozeniny Mačindranatha. Je to pro vás všechny velice příznivé, že dnes završí jeden rok svého života. Žehnám mu všemi květinami, výběrovými květinami, krásou a žehnám jemu i jeho rodině, všem jeho příbuzným a rodině. Je tu tolik věcí, které byly udělány poprvé. Poprvé jsem přijela do Vídně, do Rakouska, a poprvé jsem přišla na dětské narozeniny, na jeho první narozeniny. A během ´aštami´, což je dnes, což je osmý den měsíce, dorůstajícího měsíce – ´šuklapakši´, v tomto čase mají být uctívány všechny zbraně Bohyně. Je to skvělý nápad, protože zbraně, které pracují po celý čas, nejen aby zabily zlo, ale aby chránily dobro, nebyly nikdy předtím uctívány, a tak dnes, pokud lidské bytosti pochopí jejich důležitost a význam, pak mnoho problémů atomových bomb a všech těchto věcí, které byly vytvořeny, může být vyřešeno tím, že se odkloní správným směrem, použijí se na zničení ďábelských sil a ne dobra, a také pro ochranu lidského života, podporu lidského života. Ty stejné zbraně mohou být použity špatným způsobem, ale pokud jsou použity správně, mohou být zasvěceny božské práci. Vše, co je vytvořeno lidskými bytostmi, co očividně vypadá jako nástroj zkázy…, ale pokud lidské bytosti použijí svoji moudrost, zjistí, že všechny tyto vynálezy, které k nim přišly jako podnět nevědomí, jsou pro práci Boha. Všechny vědecké výzkumy, všechno, co bylo uděláno, všechny ty přístroje, které jste vytvořili, jsou pro potřeby Boha. Svým způsobem můžeme říct, že lidské bytosti pracovaly, aby vytvořily systém nástrojů, jako sociální, ekonomické, politické instituce, aby podpořily božskou práci. Nevědomí pracovalo prostřednictvím lidských bytostí. Všechny tyto instituce, když jsou na správné straně působení a ne na ďábelské straně, všechny se mohou spojit, aby naplnily božskou práci. Například na Východě lidé věří, že Bůh stvořil krásné tělo lidských bytostí a na lidech je, aby vytvořili krásné umělecké oděvy, aby umocnili krásu toho, co Bůh vytvořil, aby oslavili krásu toho, co Bůh vytvořil, aby vzdali hold kráse, kterou Bůh vytvořil. A děje se to v mnoha oblastech života, lidského působení a mělo by se to dít ve všech, pokud by používali svoji moudrost. Otázce vědění, o níž jsem hovořila předtím, je velmi důležité porozumět. Vědění, které bylo kdysi nedostupné Adamovi a Evě, bylo pro lidské bytosti velký problém pochopit. Byl to případ, kdy Bůh vytvořil poprvé lidské bytosti vedle božských bytostí, které byly dokonalé, kdy chtěl zjistit, jestli tyto lidské bytosti mohou růst ve své populaci a ve svém vědomí, ve své nevinnosti, aby se staly realizovanými. Ale byl to pokus a lidské bytosti tehdy Boha zklamaly, protože poslechly přízemní pobídku nebo podlou pobídku. Takto selhaly a ztratily svoji nevinnost. A ztráta nevinnosti je hříchem, který byl spáchán jako první, a tento hřích se v lidských bytostech různě rozvíjel. Nuže, vědění, o kterém jsem teď mluvila, není opravdovým věděním. Byla to ´avidja´ – umělé vědění, vědění, že: „Já jsem něco“, že „Já jsem ten, kdo koná, Ego“. Až do zvířecího stupně žádné ego nebylo a pak ego začalo růst. Můžeme říct, že to je začátek prvotního hříchu: že: „Já jsem něco. Něco dělám já. Jsem to já, kdo něco může dělat.“ Takže Bůh řekl: „Podívejme. Podívejme se na jejich malou kuráž a nechme je se rozhodovat.“ Takže se změnily plány a přišlo se na to, že musíme mít na této Zemi inkarnace, aby pomohly lidem, aby je vedly, aby je uvedly do rovnováhy, do náležitého porozumění dharmě, aby udržovaly tuto rovnováhu. Ale to „Já“ neustále odmítalo přijmout rovnováhu. A to „Já“ zašlo velice daleko od reality. Také dnes, když jsme přišli do Sahadža jógy, jsem viděla, že lidé moc rychle nerostou. Díky tomu „Já“ mají otázky, mají pochybnosti, problémy. Kvůli tomuto prvotnímu hříchu lidé nemohou růst moc rychle. Tohle: „Jsem někdo, jsem nezávislý. Proč to? Proč ono?“ Kdo jste, abyste dávali otázky? Kdo vás stvořil? Stvořili jste se sami? Co jste udělali, abyste se stali lidskými bytostmi? K čemu tento druh egoistického chování vůči Bohu? „Proč nás Bůh stvořil? Proč?“ Kdo jste, abyste se na cokoliv ptali? Ale je to tak, pokračuje dotazování a takoví lidé jsou pro Sahadža jógu velmi nebezpeční. Jestliže by měli přijít na púdžu, obávám se, ne, že by se cokoliv stalo na púdže, ale že je můžeme naprosto ztratit. Takoví egoističtí, hloupí lidé se ztrácejí. Jako matka mám pro ně svůj soucit a lásku a jsem smutná, protože mohli být zachráněni. Ale jejich dotazující se mysl je může přehlušit. To je základní prvotní hřích, který lidské bytosti stvořily. Kromě toho máme problém, že jsme vzešli do tohoto stavu ze stavu zvířecího. Uvnitř vás jsou zvířecí podmíněnosti. Pak jsme prošli skrze další podmíněnosti, které byly vytvořené v dějinách tím stejným panem „JÁ“, který začal s institucemi, začal organizovat náboženství. Vezměme například křesťanství. Kristus sem přišel, aby vás zbavil ega. A právě naopak – lidé si z toho velké ego vytvořili. Jsou zde tací sahadža jogíni, kteří věří, že Sahadža jóga je křesťanská Sahadža jóga nebo hinduistická Sahadža jóga. Stále se drží toho, že je to křesťanská Sahadža jóga. „Pro křesťany to musí být křesťanská Sahadža jóga,“ „pro hinduisty to musí být hinduistická Sahadža jóga.“ „Pro muslimy to musí být muslimská Sahadža jóga, musí to souviset s islámem,“ protože se nedokážou vymotat ze svých podmíněností, tak to s tím musí souviset, musí to vysvětlovat všechno, co tam je. Nemohou z toho vybřednout, víte? Měla by to taky být katolická Sahadža jóga nebo protestantská Sahadža jóga. Může to být dokonce hlubší. Takto to pokračuje. Takže zatahujete Sahadža jógu do svých vlastních skupin, do svých vlastních malých pohárků. Ale je to přesně naopak. Sahadža jóga je oceán, je to univerzální věc, je to ´mahá jóga´ (velká jóga). Není to myšleno pro křesťany, hinduisty, muslimy, je to myšleno pro lidské bytosti tak, jak jsou. Máte zvířata, která jsou křesťany, hinduisty nebo muslimy? To všechno přichází jen díky prvotnímu hříchu, že my jsme něco, jsme křesťané, jsme hinduisté, jsme muslimové. V Sahadža józe člověk musí pochopit, že všechny řeky, ať je to řeka Ganga nebo Jamuna nebo Temže nebo Dunaj, jakákoliv řeka, že všechny plují do stejného oceánu a stávají se oceánem. Říká se, že když všechny řeky vtečou do řeky Gangy, všechny se nazývají Surasari, což znamená „řeka Boha“. Žádní lidé je nenazývají různými jmény přítoků, které tam jsou. Stejným způsobem je Sahadža jóga oceán. Nemůžete ho pojmenovat. Nepokoušejte se objevit jeho totožnost s jinými věcmi. Pokud to začnete dělat, pak se vaše mysl začne stávat tím malým pohárkem. A nadto, pokud přicházíte z nějakého organizovaného náboženství, je velice důležité pochopit, že organizované náboženství dělá váš pohár ještě pevnějším, nerozpustí se. Jestliže je to neorganizované náboženství, je to kameninový pohár, jenž se může rozpustit v tomto oceánu. Ale pokud je to pevný, pěkný porcelán, míšeňský, není žádná šance. Pak lpíte na všech těch předsudcích, vší té pevnosti a pak je to velmi obtížné. Neustále musíte přivolávat Krista, nebo musíte přivolávat Mohameda, nebo musíte přivolávat Zarathuštru, nebo někoho podobného, kdo by tu měl být, aby vás vedl. Nyní je vaším vedením váš Duch, který je neohraničený, takže nemusíte přivolávat žádného z nich. Všichni jsou uvnitř vás. Všichni jsou vaší neoddělitelnou součástí. Ale lpět na jednom člověku je opět známka toho, že se nerozšiřujete. Víte, že jste vším. Ve svém nitru máte Šrí Krišnu, který je probuzený, máte uvnitř sebe Krista, máte uvnitř sebe Ganéšu, máte uvnitř sebe Brahmadévu a máte uvnitř sebe Mohameda. Máte je všechny, Mojžíše, všechny ve svém nitru, tak jak se můžete ztotožňovat s jedním člověkem? Důvodem je, že jste stále podmínění a chcete se stáhnout do svých vlastních podmíněností. Takže se pokuste dostat na místo, kde nejsou žádné podmíněnosti. Můžeme vidět, že naše podmíněnosti tolik pracují s naším stylem, protože jako lidské bytosti máme zvyk vytvářet uzavřenou skupinu, jestli jsme to my sami, nejprve se uzavřeme jako „Já“. „Jsem x,y,z.“ Pak se můžeme spojit jako např. „Jsme lidé, kteří používají vidličky a nože.“ Lidé, kteří používají vidličku a nůž tímto způsobem, se spojí, jiní, kteří je používají jiným způsobem, jsou jinde. Víte, takto to pokračuje, všechny druhy hloupostí, že se lidské bytosti musí spojit dohromady. Dobře, používejte je, jakým chcete způsobem, to je jedno. Jíte stejné jídlo, zažíváte stejným způsobem, pracuje to stejně. Ale co se vnějšku týče, když přijde na lidskou činnost, budou vidličku a nůž používat různým způsobem, někdo bude používat svoje ruce, prsty, a někdo bude…, co já vím, může používat dýku. Nevím, kam až zajdou. Tak to je. Při dělání něčeho, při nějaké aktivitě, pouze lidské bytosti dělají uzavřený okruh, že: „Tak to děláme my. Tak to dělají oni.“ Jakkoliv, nějaká skupina nebo lidé. Skupinkování je nejhorší ze všeho a je to proti zákonu přírody. Můžete být osobití, co se týče vzhledu, co se týče barvy vlasů nebo barvy očí, takto vás Bůh vytvořil. Ale všechny ostatní věci, které jste vytvořili, jsou mrtvé. Všechny ostatní způsoby shlukování se, které jste vytvořili, nemají absolutně žádnou hodnotu. Jsou prostě smyšlené. Není v nich žádná pravda, nic, co by stálo za to brát v úvahu. Je to jen mýtus! Člověk tedy musí pochopit, že neexistuje nic jako Sahadža jóga, která je křesťanskou Sahadža jógou, Sahadža jóga, která je protestantskou Sahadža jógou nebo katolickou Sahadža jógou. Objevila jsem ji ve velice subtilním bodě, kdy lidé hovoří o kolektivitě a nerozumí, že nejsme kolektivní, protože na sobě máme tolik přilepených visaček jako podmíněnosti našich vlastních skutků. Může to být ve Švýcarsku, může to být v Rakousku, může to být v Římě nebo v Indii, kdekoliv. Těchto podmíněností se musíme zbavit. Měli bychom vědět, že jsme lidské bytosti stvořené Bohem, a cokoliv je uvnitř nás opravdového, stvořeného Jím, je to tím jediným, čím musíme být, a všech ostatních podmíněností se musíme zbavit. Všechno se doplňuje. Odtud se musíte něco naučit, odtamtud se musíte něco naučit. Každé místo má něco k učení a k pochopení. A neexistuje nic, co by mohlo být uchováno nějakými lidmi jako něco vyššího nebo nižšího. Ale samozřejmě, kde je více vyvinuto ego, kde je tento prvotní hřích více rozvinut, existuje možnost, že takovéto lidské bytosti musely vytvořit více podmíněností. Přirozeně je tam víc podmíněností. Nebo kde se vůbec nepohnuli, co se týče náboženství, co se týče Boha, a byli přilepeni, jako například v Africe a všech těchto místech, může být, že podmíněnosti mohly být od jiných sil, nazývaných ´ádibhautik´, což znamená ty, které byly vytvořené z toho, co vytvořil Bůh. Například, když vidí Měsíc, bojí se Měsíce, když vidí stromy, bojí se stromů. Je to druh bájných představ o přírodě samotné. Existují dva styly, jak víte. Jeden je, když vytvářejí bájné představy o přírodě, bájeslovná stránka přírody, což je ´ádibhautik´, a ´ádidaivik´ jsou bájné představy o tom, co můžete tvořit, jste Bohem, jste božstvy a něco chcete vytvořit. „Jsem to, jsem ono.“ Takže existují dva typy podmíněností, které pracují, a v moderních dobách jsou obě tyto strany tak propletené, že nevím, kde pracují. Například onehdy jsem šla blízko hřbitova ve Vídni a byla jsem ohromená, že to byl hřbitov, který byl napadený na pravou Svádhištánu. Tak jsem řekla: „Teď musí působit všichni ´bhúti´, protože to nedokážu pochopit. Jak může mít hřbitov pravou svádhištánu?“ Takto to může být objasněno, že všichni ´bhúti´ jsou teď aktivní, nebo jsou znovu narození, víte. Museli být mrtví stokrát, museli vytvářet hroby jeden za druhým a pouze tam jsou hroby prázdné a oni jsou teď aktivní. Možná jsou aktivní samotní ´bhutas´. Už tam víc nejsou, všichni odtamtud zmizeli. Může to tak být. Takže nyní musíme soudit podle vibrací a ne podle našich vědomostí nebo podle toho, co si myslíme nebo co známe prostřednictvím našeho mozku. Pokládáním otázek a přílišným povídáním nemůžete Sahadža jógu pochopit. Ohledně Sahadža jógy musíte mít onen vynikající stav mysli, kdy dokážete přijímat vibrace, dokážete vnímat vibrace a musíte být s nimi naprosto zajedno. Pokud je tam stále tak moc ona visačka ega, že stále zpochybňujete Sahadža jógu a myslíte si o sobě bůhvíco, je lepší, aby se takový člověk neúčastnil púdží, aby nenavštěvoval púdže. Je to laskavé k němu samotnému. Je to ohleduplné vůči němu, že takový člověk, který má pochybnosti, by se neměl púdže účastnit, protože púdža je pouze pro lidi, kteří dosáhli, kteří obdrželi ten stav mysli, který se nazývá ´Nirvikalpa´, kde není žádná ´vikalpa´, žádné pochybnosti ve vaší mysli. Pokud jsou ve vaší mysli stále pochybnosti, je vaše mysl stále velice mocná a srazí vás dolů. Takže před púdžou řekněte své mysli, aby se ztišila. Řekněte jí: „Teď nemluv, raděj buď zticha, nyní musím růst a musím získat požehnání božského. Prostě buď zticha, když nemůžeš být potichu, pak nemůžu stoupat.“ Říkala jsem vám to mnohokrát, je jak osel, mysl je zrovna jako osel. Když jdete za oslem, tak vás nakopne, řekne vám, že jste špatným člověkem, jste tím nejhorším člověkem, budete pak mít co dělat se sebelítostí. Když jdete před oslem, pak vám podá své uši, můžete ho držet jako ego, víte. Můžete jít, kam chcete, můžete dělat, co chcete, proč ne? Nebude vás kontrolovat. Pokud na oslu sedíte, bude si s vámi stále hrát, aby viděl, jak to zvládnete. Takže pokud dovolíte své mysli, aby přecházela sem a tam, prostřednictvím vašich očí nebo vaší pozornosti nebo jinak, nebo prostřednictvím jazyka nebo smyslů, řekne: „V pořádku.“ Bude jíst stranou trávu, nepohne se. Přejde sem, sní nějakou trávu, tam… Gregoire: Mohu to teď, jak o tom mluvíš, v rychlosti přeložit pro Francouze, kteří nerozumí anglicky? Ó, chceš všechno přeložit? Gregoire: Mohu to udělat ve dvou minutách. Myslím, že později to, Gregoire, bude lepší, jestli to budeš moct přeložit, protože je lepší, když je to plynulé, ano? Takže osel, osel chce jíst trávu. On ví, že vám nevadí, že jí trávu. V pořádku, chodí dokola, jí trávu, všechnu špínu, nečistotu, cokoliv. Cokoliv mu dovolíte, to jí, pořád jí, všechny špinavé věci, všechny špinavé myšlenky, všechny nečisté myšlenky a všechno možné, bez jakýchkoliv otázek, víte? Pouze v Sahadža józe přijdou a ptají se, ale ne, když mají jíst špínu a nečistotu a všechny druhy příšerných věcí, hříšných věcí, to se nikdy nezeptají. Pak řeknou: „Co je na tom?“ Ale když přijdou do Sahadža jógy, budou se ptát. Kdo je nejsvětější ze svatých? Kdo je největší z největších? Pouze vám je tato brána otevřena. Takto to dostanete, jinak ne, všem lidem je zakázáno to získat. Voda, která omývá má chodidla, je nektar, je to ´tirtha´, která byla zakázána dokonce i doktorům v dávných časech. Nebyla dovolena ´Vaidjasům´ a museli o ni bojovat. Směli ji pít pouze bohové. Pouze bohové ji směli pít. Dnes jste postaveni na místo bohů. Ale jste k tomu způsobilí? Zasloužíte si to? Anebo se stále vyptáváte, stále máte problémy? Pak je lepší, když se vám zakáže. Je to výjimečná věc, že byste měli dostat tento nektar. Je to v Devi Purana Bhagavatam, když si ji přečtete, je tam, že jej měli zakázáno pít. Takže tak to je, že se mysl táhne jako osel. Ale když osel ví, že ten, kdo ho řídí, zná svoji cestu, a ví, jak ovládat mysl, a že ví, kde musí pracovat, ten stejný osel, ten stejný nástroj, ty stejné zvyklosti, ty stejné věci, které máte kolem sebe, vás tam dovedou velkou rychlostí, velmi pohodlně. Takže dnes své mysli řekněte, že toho máme dost, toho pohrávání si s myslí. Chceme být v království Boha. Řekněte své mysli, naplno to své mysli řekněte. Je to důležité. Je to mysl, která vás přivedla k nejrůznějším věcem, dala vám všechnu špínu a nečistotu a to všechno. Jen to své mysli řekněte. Nechť vám Bůh žehná! Pro dnešní téma bychom tedy měli říct, že musíme získat naši nevinnost uvnitř nás samých a cítit nevinnost Viráty. Otázka Ganéša Viráty, můžeme říct Viráty Ganéši, kde ve Virátě musíme cítit nevinnost, tak že se staneme nevinnými, naše hříchy jsou smyty. Jsme očištěni nevinností tak, že ono „Jáství“ z vás zmizí. Prapůvodní hřích je z nás smyt, a my se staneme krásnou bytostí, která je hrdým dítětem Boha a která je odměnou tohoto tvoření. Nechť vám Bůh žehná! Nyní to můžeš, Gregoire, přeložit. To je v pořádku. Můžeš to přeložit. Já vím, že je to dlouhé, ale někdy, když přetrhnu nit… Gregoire: Omlouvám se, Matko, neměl jsem Tě přerušovat. Ne, to je v pořádku, je to v pořádku. Můžete to přehrát znovu a na pozadí budeš moci to nechat slabě, takže budeš moci spontánně něco říkat. Může to tak být? Přehrát to znovu? Dá ti to správný… Gregoire: Jen jsem si říkal tři minuty pro Francouze a tři minuty pro Italy velice zkráceně. Mohl bys? Gregoire: Ano, můžu. Dobře. Mnoho lidí se mě také předtím ptalo: „Matko, proč jsme takoví? Proč nás Bůh prostě nestvořil vědomé si sami sebe bez páchání všech chyb? A proč musíme projít všechny ty kruté cykly?“ Tenkrát jsem nechtěla říct, že jste spáchali prvotní hřích, že jste neposlouchali Boha. Jinak by se věci vypracovávaly jinak, netrvalo by to tak dlouho. Protože když jim to řeknete, pak tam bude jiná věc, která se jim stane, a sice že se stanou levostrannými, že začnou cítit kvůli prvotnímu hříchu vinu. Tak musíme skočit z ega do prvotního hříchu. Ale této své části se můžete vyhnout jen, řekněme, na začátku, že evoluce nemohla začít bez svobody, která vám byla dána, protože svoboda byla testována jako první, to, že vám byla dána svoboda. Měli jste krásné místo pro život, žili jste pod naprostou ochranou Boha v zahradě Eden, můžete říct, v krásné… Všechno bylo úžasné. Nic tam nechybělo. Ale navzdory tomu lidské bytosti, když měly svobodu, jen jim byla na zkoušku dána svoboda, okamžitě se daly na nízké věci. A tak Bůh musel změnit celý svůj plán, protože přízemní věci byly atraktivní dokonce i se všemi požehnáními, které lidské bytosti měly. Všechna nevraživost a, můžeme říct, všechny zvířecí pocity, byly stále pro lidské bytosti přitažlivé a to bylo to nanejvýš překvapující. A když se to stalo, přirozeně samotná svoboda musela projít testem zdokonalování. Tím testem bylo vytvoření lidských bytostí, ke kterému došlo. Ale říct jim to všechno, že: „Je to pouze prvotní hřích, který způsobil problém,“ pak budou cítit, že: „Ó, Bože, proč jsi vytvořil prvotní hřích?“ Takže je lepší jim říct, že je to nevyhnutelné pro váš evoluční vývoj, že musí být otestována vaše svoboda, protože pokud máte vstoupit do nejvyšší svobody, musíte nejdřív vědět, zda ji dokážete unést, či ne. A protože…. Takže mnoho let trvalo lidským bytostem do toho vyrůst, porozumět, že člověk neunese nic. Neunese svobodu, neunese peníze, neunese postavení, neunese pohodlí, neunese nic. A to teď vidíme také v Sahadža józe: když dostanou komfort, znovu se do toho pustí. Když dostanou jakékoliv požehnání materiálního bohatství, stane se to, co dřív, znovu to stejné, tato zahrada Edenu se k vám vrátí a když se k vám začne vracet, znovu jdete na tu stejnou úroveň. To není dobré. Musíte nyní pochopit, že musíte být bezvadní, abyste to všechno mohli přemoci. Nic není důležité, nic není důležité, pouze Duch je důležitý. Pouze pak se můžete zbavit… To pro vás může být také pokušení. Všechna požehnání, která k vám přicházejí, jsou pokušení. Takže musíte být připravení. Nic není důležitějšího než Duch. Jsme připraveni na cokoliv, abychom dosáhli Ducha. Netrápíme se, jaká požehnání jsme získali nebo ne. Ale co chceme, je svoboda Ducha, který neprahne po ničem, neprahne po materiálních věcech, takže budete jako lampa, která dává světlo, aniž by se zaplétalo s lampou samotnou. Jestli je zlatá nebo stříbrná nebo jakákoliv, může hořet, dokonce i když je z bláta. Toho musí sahadža jogíni dosáhnout, musí to pochopit, protože teď je velmi nebezpečné období, kdy shledávám, že lidé opět směřují dolů. Takže nyní musíme pokořit sami sebe, říct: „Dodnes, Matko, nevím nic, co bych měl vědět.“ Protože to je vědění kořenů, které neznáte. Je to pro vás nové vědění. Co můžete zpochybňovat? Nic nevíte. Musíte mít znalost o vědění kořenů. Takže se pokořte a jen potom získáte požehnání nového růstu. Je to růst, který je skrytý, vnitřní, ´antar´ jóga. Dokud se nepokoříte, nevypracuje se to. Musíte se pokořit, protože okamžitě, jak začnete pokládat otázky, je to vaše ego, které otázky pokládá. Takže se pokořte a vzrůstejte v tom a jděte hlouběji do vědění kořenů. Je překvapující, že v Indii bylo opravdu vyhledáváno pouze toto vědění a lidé šli velice hluboko. Proto každý z nich musel jít do Indie. Dokonce i Kristus přišel do Indie, aby poznal, jak to lidé vyhledávají, aby je podpořil, pomohl jim. Takže je důležité, že vědění kořenů musí být dokončeno v oblasti, kde je to více možné. Je to snazší tam, kde nejsou kořeny narušeny, a to byla Indie, kde to lidé vyhledávali. Ale když začali opět růst, stali se hloupými a pošetilými a když je vidíme, vidíme, že jsou mimo. Nevidíme ale, jak ohromnou práci odvedli prorokové v Indii, ohromnou. Chci říct, vezměte si jednoho z nich a je to dostačující, abyste podali plnou ideu Sahadža jógy. Vezměte obyčejného člověka, velmi jednoduchého člověka, jako řekněme, Sai Nath, který byl velice prostý, ale jaký měl ohromný oceán vědění. Nebyl vzdělaný ani nic podobného. Nikdo neví, kde se narodil, co se stalo, odkud přišel a kde žil a jak se dostal na tuto úroveň. Nikdo nezná jeho původ. Nebo vezměte Ádi Šankaračárju, nebo můžete vzít Kabíra, nebo kohokoliv. Například, vezměte Mačindranatha. Když čtete o Mačindranathovi, nebudete vědět, budete si myslet, že předával nějaký typ záhadného vědění. Je to ohromná práce, kterou vykonali! Šli doleva i doprava, dělali všechno, všechny druhy pokusů. Jestli jste viděli knihy, které byly napsány o Nav Nátech, devíti Nátech a o Mačindrově životě. Mačindranath šel do takové hloubky a zjistil tolik o místech, kde vládly ženy. Myslím, že musel být v Belgii, „kde panovaly ženy a muži byli jen bačkory“, to a to a objevil všechny různé věci a co se potom stalo a jak se to snažil napravit. Je to pohyb jiným směrem, víte, směrem ke kořenům, jak tyto kořeny daly růst tady a tam tak hrozným stromům a takto to vypracoval. A je to tak symbolická věc, že musíte rozumět jejich práci, musíte být opravdu velice hlubocí a velice bystří ohledně toho, co lidská mysl dosud není schopná chápat, to množství práce, které vykonali. Není možné to pochopit. Například, když vidíte Ádi Šankaračárjův popis nebo i Márkandéjův popis vaší Matky, je pozoruhodné, jak niterné věci dokázal vidět. Odkud, z jakého úhlu. A dokázal vidět každý kousíček Matky tak, jak by to vidělo dítě, v naprosté blízkosti Matky. To znamená, že nevinnost byla úplná a dokonalá. Jinak nedokážete vidět to, co viděli oni, všechny ty drobné věci, jako tři záhyby (faldy) Matky. Jak může kdokoliv kromě dítěte vidět tyto tři faldy matky, že má matka tři záhyby ve svém těle. Pouze dítě to vidí. Řeknu vám, že je to ohromné, ta nevinnost je ohromná, jejich pronikání a jejich odvaha. Je zapotřebí opravdové odvahy, aby člověk rostl v tomto pronikání. Takže nevinnost je věc, které člověk musí dosáhnout jako první, ale neměla by to být ta prostřednictvím Krista nebo Ganéši, měli byste to být vy, kdo ji budete mít. To znamená vy, vy jste nevinnost. Nemusíte říkat, že… nemusíte skrze někoho přijít. Vy to jste, můžete to mít bezprostředně. Je to myšleno pro lidi, kteří nejsou realizovaní, pro lidi, kteří jsou hloupí, pro lidi, kteří toho nemohou dosáhnout přímo. Vy všichni to můžete získat přímo. Je to vaše požehnání, je to ta největší věc, že to všechno můžete získat přímo. Ale musíte získat tu pozici nevinnosti, díky které se stanete tak jemnými, tak ´sukšma´, protože nevinnost je tou nejjemnější věcí, tak jemnou, že vstoupíte do všech oblastí, abyste poznali vědění kořenů, vědění Stromu života. A není to myšleno pro hloupé, egoistické, nesmyslné lidi. Stanou se rakšasy, řeknu vám, jsou rakšasy. Takže my nepůjdeme jejich cestou, musíme jít jinudy. Takže se musíme pokořit uvnitř sebe samých a pokusit se probudit svoji nevinnost, svatou nevinnost, ´pavitra´ nevinnost uvnitř vás. V sanskrtu neexistuje slovo pro nevinnost, kupodivu. Protože pro ně je svaté a příznivé všechno, neexistuje slovo, které by bylo oddělené od nevinnosti, protože si nedokážou představit, že může existovat nevinnost jen tak ve vzduchu. Musí to být uvnitř něčeho, víte, vždy je to svým způsobem pohár, který obklopuje vodu. Takže takto nedokážou uvažovat, nedokážou přemýšlet o vodě visící ve vzduchu. Musí mít nějaký pohár. Takže řeknou „příznivý čas,“ „příznivý člověk“ nebo „příznivá věc,“ „příznivá noc,“ „příznivý den.“ Všechno je ohraničené, nádoba, jako nádoba. Nádoba, která může mít nevinnost. Takže příznivost. Znovu, příznivý, to je přídavné jméno. Nejde říct, že existuje pevná nevinnost, ´šubbha´. ´Šubbha´ sama o sobě je přídavné jméno, pro nevinnost neexistuje podstatné jméno. Může to být nevinné, ale nevinnost sama o sobě pro ně neexistuje. Protože existuje ve všem, co je nevinné. Je to tak rozsáhlá myšlenka, je to rozsáhlá myšlenka Virát Ganéši. Když On je v celé Virátě, jak Ho můžete snížit na „nevinnost“? Je to tak jemné, příliš jemné, než aby z toho mohlo být podstatné jméno, příliš jemné pro věc. A my musíme být takto jemní. Nechť vám Bůh žehná! Můžete začít omývat moje chodidla. Nejprve, co můžeme udělat, že ti, kteří neomývali moje chodidla, prosím, zvedněte ruce. On neomýval? Dobře, pojď. Toto je 21 jmen, 21 jmen Šrí Višnua, který je aspektem vaší evoluce, vaší dharmy. Nejprve výživa a pak evoluce. Je to Otec uvnitř vás. A tak nejdříve, protože vy všichni hledáte svoji evoluci, vyzveme těchto 21 sil, 21 sil otcovského aspektu Boha. 21 sil. To je 21 jmen, která zastupují 21 sil evoluce uvnitř nás. Kanál sušumna má 21 sil. Můžete to překládat, ve francouzštině je to lepší. Višnu, Višnu, je to síla Višnua, nebo můžeme říct, Nárajána. Višnu je Otec. Krita juga. Teď je Krita Juga. Krita znamená, když bude působit, kdy se uskuteční. Práce bude hotova. To je juga, čas, kdy to bude hotovo. Krita Juga. Je to speciální čas, který je mezi Kali Jugou a Satja Jugou, Krita Juga – čas, kdy budou věci hotovy, práce bude hotova. Doba vzkříšení, doba kdy budou mluvit vaše ruce. To je ono. Přeložte to. Krita Juga. ´Kri´ znamená ´dělat´. Podívejte, ´svatodžajte´ znamená princip, probudili jste princip celého vesmíru, princip celého vesmíru a ´Pratje´ – což znamená, že jste také dali životní zkušenost, že On je tím, kdo vytváří princip a také vám dává zkušenost. ´Pratje´, ´pratje´ je zážitek, který dokazuje, který dokazuje vaši existenci. Dáváte svoje vlastní ´pratje´, to znamená, že dáváte svoji zkušenost, díky které dokazujete, že existujete. Mělo by to být: „Ty jsi Bohem v člověku,“ to bude lepší. Bůh v člověku. On není člověkem, v žádném případě, jak Ho můžete oslovovat?