Vytvořte překrásnou kolébku pro Krista (11 min) (Location Unknown)

19821224 – Vytvořte překrásnou kolébku pro Krista
Než začneme s oslavou narození Krista, musíme krátce zrekapitulovat, co jsme po Jeho narození udělali, abychom porozuměli, jak si stojíme ve svém vztahu k Němu. Ptám se všech… Byl synem panny. Proto by nemělo dojít k sebemenšímu poskvrnění Jeho jména. Protože On přišel vykonat tu nejzáslužnější práci, vytvořit pro nás vědomí Ádžňa čakry, aby nám pomohlo vysát všechny naše hříchy, všechny naše podmíněnosti a celé naše ego. A tato velkolepá osobnost byla stvořena právě pro tuto významnou práci v každém z nás. […]