Veřejný program: Srdce – čakra Bohyně (nekontrolováno)

New Delhi (India)

1983-02-01 Heart: the Chakra of the Goddess, New Delhi, India, DP, 101' Chapters: Music, Introduction by Yogi, TalkDownload subtitles: CS,EN,PT,RU,TR,ZH-HANS (6)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Veřejný program: Srdce – čakra Bohyně, 01/02/1983, (nekontrolováno), Nové Dillí, Indie

Dnes opět, musím poděkovat paní Venugopalan, že zpívala tak krásnou píseň o Bohyni. Velmi mě zaujal způsob, jakým vám Patrik řekl, že jsou si jisti tím, že dokáží vyřešit jakýkoli problém. Tak to má být. Ukazuje to na sahadžajogína, který se dostal daleko v porozumění sám sobě, i druhým. Čakra Bohyně leží v páteři za hrudní kostí. Tato čakra se nachází nad Bhavaságarou, v Sahadža józe tomu říkáme Void. Ona je Tou, která střeží most, který musí hledači a následovníci překročit. To Ona pomáhá svým dětem projít tuto cestu, když negativní síly napadají hledače. Jak už jsem říkala, tato čakra se nachází za hrudní kostí. V dětství se v hrudní kosti tvoří protilátky. Ony jsou válečníky na straně Bohyně. Tvoří se a množí se do věku dvanácti let, a nakonec se rozmístí po celém těle a člověk je připraven čelit invazím zvenčí. Tyto protilátky ví, jak bojovat. Jsou naprosto sebejisté a znají své nepřátele. Toto všechno mají v sobě zabudované. Takže když jakkoli do těla vstoupí anti-božské prvky, skrze jídlo, slova, činy, skrze ďábelské lidi, černou magii, tak se tyto protilátky spojí a společně bojují s vetřelci. Ti, kteří nemají střední Srdce správně vyvinuté, trpí celý život obrovskou nejistotou. Když jsou dětmi, snažíte se je kontrolovat pomocí strachu. Později se takové děti stanou velmi nejistými. Bojí se tmy, bojí se noci. Někteří se bojí úplně všeho, protože se jim nevyvinulo dostatečné množství protilátek. A tím, že je toto centrum tolik slabé, tak se člověk cítí extrémně nejistý. Později, když děti nastoupí do školy nebo si budují budoucnost, pak i tehdy mohou rodiče, učitelé a cizí lidé otřást jejich jistotou. Z toho důvodu je velmi důležité porozumět dětem, které dospívají. Na Západě se snaží všechno analyzovat a škatulkovat lidi. Nejdřív je považují za děti, které podle nich nejsou nevinné, ale extrémně sobecké. Pak přichází období adolescence. V tomto období se podle nich děti chovají svéhlavě a mrzutě. V Indii něco jako období dospívání neznáme. Tito mladiství formují skupinky a začínají kritizovat dospělé a smát se jim. Začínají s tím velmi brzy. Nejdřív se posmívají učitelům, pak rodičům a pak všem, kteří jsou starší. Jejich mozek se stane velmi aktivní, protože se hodně dívají na televizi a podobná zařízení. Pak se ve velmi mladém věku začnou chovat tak agresivně, že si to neumíte představit. Kdysi jsem bydlela 25 mil od Londýna. A pokaždé, když jsem jela do Londýna, jsem viděla, jak děti páchaly škodu. Jednoho dne vstoupily i do mého kupé. Začaly strhávat potahy, zabodávat nože do sedaček, rozřezávat čalounění. Jen jsem seděla a sledovala je. Pak jsem řekla: „Už jste unaveni? Posaďte se. Co máte za problém?“ Řekly: „Jsem hrozně naštvaní.“ Zeptala jsem se: „Na koho? Proč?“ „Prostě jsme naštvaní.“ „Přece musí existovat příčina vaší zloby.“ Byly to děti, které rozhodně chodily do dobré školy, byly dobře oblečené. Tak když vlak zastavil, musela jsem zavolat průvodčího a říct mu, že ti chlapci poškodili kupé a že by se měl na to podívat. Tak přišel a řekl, že je to běžné. Podařilo se mu je vyvést ven. Jediné, co jsem vnímala bylo, že všichni mají napadené střední Srdce. Kundaliní říkala, že mají napadené střední Srdce. Ale když mě spatřili, posadili se a tiše mě poslouchali. Uklidnila jsem jejich střední Srdce. Většina mi řekla, že se zlobí na svou matku. „Proč?“ Protože se na ni zlobí naši bratři. „Proč se na ně zlobí vaši bratři?“ Pak jsem pochopila, že to Freud jim předal zvrácené představy o matce. Proti matce samé, představte si to! Něco tak anti-božského. Pro Inda je matka vším, pro jakéhokoli Inda. Protože jeho jistota spočívá v jeho matce. I když je otec vznětlivý, naštvaný, pořád závisí na matce. Protože matka ví, kdy se rozzlobit a kdy ne. Umí to rozlišit. Ona je chrání. Pochopení role matky je na Západě zcela zničena. A proto se děti v této země cítí tak nejisté a když vyrostou, jsou nesmírně nejistí. Neuvěříte, když řeknu, že matky pořád něco leští, čistí dům, ale ani krysa nevejde do jejich domů. A když musí s někým mluvit, tak toho člověka nechají stát venku, obzvláště v Londýně. A to proto, že jsou doslova vystrašeni. Nikdo neuvěří tomu, že Britové, kteří nám vládli, jsou tak vystrašeni. Bojí se sebe navzájem. Bojí se sami sebe. A důvodem je, že mají naprosto slabé střední Srdce. Prvním důvodem je nejistota v rodině. Dítě neví, zda bude jeho matka doma, až přijde ze školy, nebo bude fuč. Nemají matky, které snášejí všemožné chování svých mužů, jsou usměvavé a nedávají na sobě před dětmi nic znát. Naopak jsem si všimla, že se zde matky snaží použít své děti jako prostředek emocionálního vydírání. Snaží se mučit své děti tím, že jim říkají o všem, co jim jejich otec dělá, a o všech problémech v manželství. Takže matka nedává svému dítěti jistotu, ale právě naopak, dítě dává jistotu své matce. Začíná to ve velmi ranném věku a dítě se stává extrémně negativním a levostranným. Cítí, že se narodilo v místě plném nenávisti, nejistoty a strachu. Když se v takové zemi narodí duše oddané Bohyni, dopadnou stejně. Protože se domnívají, že když přijdou ke guruovi, ten, jak je známo, je bude týrat, obere je o všechny peníze, vezme si od nich (parikša) a opustí je v beznadějné situaci. Ale v naší zemi se Bohyně inkarnovala mnohokrát. Narodila se zde tisíckrát, kdykoli Ji její oddaní volali, protože byli obtěžováni negativními sílami. přišla na tuto Zemi, aby je zachránila. Lidé tento fakt přijali, ale nikdy skutečně nepronikl, do jejich srdcí. Domnívali se, že se jedná o mýtické příběhy o tom, jak Bohyně přišla na Zemi a pokusila se zachránit lidi. Nedokázali uvěřit tomu, že by mohla existovat nějaká Síla, která by se mohla zrodit a mohla by bojovat s hroznými ďábly, zabít je, a tak zachránit Své děti, Své oddané a vyvést je z muk. To bylo příliš. Ale dnes v Sahadža józe víte, že když Kundalini stoupá a zastaví se ve středním Nábhí, pak musíte říct mantru k „Džagadambě“ a Kundalini začne stoupat. Znamená to, že sídlí ve středním Srdci. A když je uctívána, tak Kundalini vystoupá. Tato čakra má dvanáct okvětních lístků. Ale Bohyně má tisíc rukou a tisíc očí. Má v sobě šestnáct tisíc Nádís (ženských sil) k tomu, aby pomohly pochopit všechny Její aspekty osvícení. Ale první věc, kterou musí udělat, s pomocí Své štědrosti, laskavosti, soucitu a trpělivosti, musí vysát hříchy – (Pápa Vimóčiny) neutralizovat hříchy lidských bytostí. Jedna věta v Bibli zní: „Odplatou za strach je hřích.“ Můžeme to říct obráceně: „Odplatou za hřích je strach.“ Pokud máte strach, pácháte hřích proti sobě i proti Bohu. Protože pokud je Matka Všemohoucí a dokáže vyřešit všechny vaše problémy, a jste pod Její ochranou, proč pak mít strach? Ukazuje to, že nevěříte tomu, že Ona je tak mocná. Když má člověk strach, toto centrum začne rychle dýchat a předává rytmické pokyny všem protilátkám. Pak pocítíte zrychlené bušení srdce. Toto bušení srdce dává znamení protilátkám, aby bojovaly proti hrozícímu útoku. Když si ale někdo vyvine nejistotu později v životě, tak se projeví jako fyzický problém. Pokud cítí nejistotu v dětství, projeví se jako emoční problém. Ale jak plyne život a člověk získá jakoukoli nejistotu, například žena si není jistá manželem, který je povaleč, špatný muž, zajímá se o jiné ženy, pak je napadeno mateřství této ženy. A když je napadeno mateřství, pak může dojít k oslabení této čakry, které jí způsobí mnoho soužení a může dostat i rakovinu prsou. Člověk si také může tuto nejistotu způsobit sám svojí představivostí. Tím, že o tom přemýšlí, si v sobě může nahromadit nejistotu, která nemá reálný základ. Takové strachy se vyskytují mnohem více na Západě, protože život na Západě nemá žádnou hloubku, žádné vysvětlení. Cokoli podotknete, odpoví: „No a co?“ Manžel řekne: „No a co, že mám milenku.“ Manželka řekne: „Ať má milenku, když ji chce.“ Žádná Indka by nic takového nestrpěla. Držela by hladovku, dělala by všechno, ale nikdy by se nedotkla muže, který má milenku. Základem síly indických žen je jejich smysl pro cudnost. Smysl pro cudnost je v Indkách tak velký, že dokud jsou cudné, tak je nic nedokáže zastrašit. Pokud ale nejsou cudné, pak se v nich strach usadí velmi rychle. Cudnost je síla ženy. A proto problém žen, které mají strach, tkví většinou v tom, že jejich cudnost byla napadena. Když se žena bojí, že by mohlo dojít k narušení její cudnosti, si může vytvořit problém v Srdeční čakře. Taková žena může dostat rakovinu prsou, problémy s dýcháním a jiné strašné nemoci po emocionální stránce. Tato čakra je zničena v případě žen, které ztratily své jediné dítě, protože cítí, že jejich mateřství skončilo. A to je to nejhorší, co se může ženě stát, pokud jde o ženu. Pokud ale není skutečnou ženou, moc to neprožívá, chová se jako muž. To jsem viděla na Západě. Ženy příliš nerozruší, když jejich dítě zemře. Je to proto, že nejsou ženami. Pokud jste ženou, pak chováte city ke svému dítěti a prožíváte jeho smrt. Taková žena se po nějakém čase vrátí do života, přijme život takový, jaký je, pro dobro svého manžela a pro dobro příbuzných, nebo pro své další děti. Výsledkem toho je, že se stane nesmírně silnou. A to je možné jen v případě, že máte střední Srdce v pořádku. Takové ženy nemají zášť, nestěžují si, jsou velmi klidné, hodně snesou. Jsou velmi shovívavé a udělají vše proto, aby pomohly svým dětem, ale nikdy je nerozmazlují. Nikdy své děti nerozmazlují, protože ví, že rozmazlování je horší než bití. Nikdy děti nerozmazlují, nehýčkají je a nedovolí jim, aby je ovládaly. Vědí, že to ony musí své děti vést a starat se o ně. Takže dohlíží na všechny vzory, ctnosti i dharmu dítěte. A když děti sejdou z cesty, udělají vše proto, aby je přivedly zpět na ctnostnou cestu k lepšímu životu. Ale takoví lidé, takové ženy, které se nestarají o samotný vývoj dítěte, se tomu snaží vyhnout a utéct. Muži mají tuto čakru zasaženou, když v ranném věku přišli o matku, nebo když je jejich matka, velmi krutá žena. Tuto čakru mají zasaženou také muži, kteří byli ve válkách a viděli tam hrůzy války. Tito lidé mohou být nesmírně emotivní, a lze je velmi snadno oklamat a ovládat skrze emoce. Co můžeme udělat, pro uzdravení této čakry? V Sahadža józe je mnoho technik, díky nimž lze uzdravit tuto čakru a získat zpět jistotu. Jak řekl Patrik, nebyl zvyklý mluvit. Zažila jsem mnoho herců, kteří hráli velmi dobře, ale když přišli na můj program, řekli: „Matko, prosím nežádej nás, ať promluvíme, umíme hrát, ale neumíme mluvit k lidem.“ Jednou, dvakrát jsem to zkusila, zamumlali dvě věty a sedli si. Zjistila jsem, že všichni mají tuto čakru velmi poškozenou. Možná jim schází láska matky, možná nemilovali svoji matku, nebo možná nepochopili hodnotu panenství ženy. Ti muži, kteří si prohlíží každou ženu, která se kolem nich mihne, muži, kteří mají chtivé oči, si mohou silně poškodit tuto čakru. Poškození této čakry může být příčinou mnoha problémů. Jedním z takových problémů může být rakovina plic. Všimla jsem si, že tuto čakru může velmi poškodit i všední nedbalost. Například, někteří lidé jsou zvyklí, koupat se ve velmi horké vodě a pak z ní jít rovnou do zimy. Takoví lidé si tuto čakru hodně poškozují a způsobují si problémy. Další věc, kterou dělá hodně lidí je, že především v létě nosí jen jednu vrstvu, triko, kurtu, nenosí spodní prádlo. To také není správné. Člověk vždy musí nosit něco pod košilí, jinak, když se začne potit, si může přivodit problémy srdečního centra. Toto srdeční centrum je poškozováno různými emočními problémy lidí. Když se manželé neustále hádají, obzvlášť, když je matka velmi panovačná, pak dítě začne mít problém s touto čakrou. Když je velmi dominantní otec, pak má dítě problém se srdcem jako takovým. Je nesmírně důležité, aby se manželé v přítomnosti dítěte nikdy nehádali. V tomto centru sídlí inkarnace Bohyně, která tisíckrát přišla na tuto Zem. Sídlí zde proto, aby vás chránila. Nejdřív ale musíte být Její ochrany hodni. Zrodila se na Zemi mnohokrát a Její tělo bylo vytvořeno z mnoha sil. Jako kdyby byla bublina, ke které bylo přidáno mnoho dalších věcí. Tímto způsobem získala mnoho sil od různých bohů. Například vlasy získala od Jámy, boha smrti. Nos získala od boha bohatství, Kubéry. Uši získala od Povana, boha vzduchu. Její tělo bylo speciálně stvořeno z podstaty mnoha velkých božstev, kteří svou podstatu Bohyni věnovali, aby Ji dostatečně vybavili pro širokou škálu činností. První, co Bohyně dělá, je, že chrání Své děti před negativními silami. Takže vypadá velmi mírně, sladce, ale dokáže být nesmírně krutá. V tom smyslu, že dokáže zabít, nebo rozdrtit kohokoli, kdo se pokusí ovládnout Její děti. Atisaumja, Atiraudra – Tyto dvě povahy existují jedině v Bohyni. Protože Ona je Matkou, která chce za každou cenu zachránit své dítě. Pokud však Její děti nedosáhnou pochopení, nemají disciplínu, tak je může Bohyně uvést do patřičných mezí s pomocí různých metod. Zaprvé dodá vše, co je třeba pro to, aby odstranila strach z myslí hledačů. Za druhé léčí toto centrum tak, že dá vzniknout dodatečným protilátkám v těle. A dodá vibrace unaveným protilátkám tak, aby mohly opět konat a bojovat. Také v každodenním životě může upevnit Svou existenci tak, že vytváří zázraky pro Své děti. Jednou mě měla navštívit jedna žena, která se hodně zpozdila. Když přišla, zeptala jsem se jí, co měla za problém: Odpověděla: „Neměla jsem problém, ale autobus, ve kterém jsem jela, spadl ze srázu 6 až 9 metrů, skutálel se a dopadl na kola. Všichni v autobusu byli zachráněni. Ale řidič byl v šoku a utekl. Takže jeden pasažér, který uměl řídit autobus, nastartoval autobus a ten se rozjel. A tak jsme se dostali zpět do Bombaje.“ Někdo řekl: „V autobuse musí být nějaký světec, jak jinak bychom mohli být ochráněni? Jedině světec nás mohl ochránit.“ Měla můj prsten. Řekli: „Oh, to je následovník Mátádží.“ Začali jí padat k nohám říkajíc: „Zachránilas nás, zachránilas nás.“ V životě se vám stalo tolik zázraků. Když má dojít k nějakému neštěstí, najednou zjistíte, že je po něm. Jeden muž, novinář jménem Marathe, jel se svým přítelem, také novinářem, z Lonavla. Vede tam velmi chatrná cesta a jejich brzdy se porouchaly. Řidič řekl: „Brzdy se porouchaly začněte se modlit k Bohu.“ Začali myslet na Matku. V tom před sebou uviděli velký náklaďák. Mělo dojít ke srážce, tak zavřeli oči. Bůh ví, co se stalo, když otevřeli oči a viděli, že náklaďák jede vzhůru a oni bez problémů jedou dál. Ohromilo je, co se stalo. Jako by někdo zvedl jejich auto a postavil je za náklaďák a zachránil je. Řidič také zavřel oči a začal se modlit k Matce. To je možné! Mnoho z vás má zkušenost s tím, že netuší, jak se mohlo stát, že něco dobře dopadlo. Takže musíte věřit tomu, že uvnitř sebe, ve svém srdci máte Matku, A pokud je probuzená, tak se o nás postará, dá vám všechnu ochranu, kterou potřebujete. Není třeba ničeho se bát. Ale dokážete si představit, Patrik to řekl jasně, že byli vystrašení. Vím, že jsou. Dokonce i angličtina je taková. Pořád říkají: „Obávám se….“ „Bojím se, že musím jít.“ Proč se bát, když musíte jít? Raději jděte. „Obávám se, že ….“ Jsou pořád takto nervózní. Tak nervózní a tak vystrašení když mluví, že jste z nich nervózní a nevíte, jak se k nim, kvůli jejich nervozitě, přiblížit. Jedna z příčin jejich nervozity je přílišné plánování, přemýšlení, analyzování, což způsobí, že se ego usadí v mozku, a nakonec překryje srdce. Tím, že ego překryje srdce dostanou strach. Když se stanete egoisty, začnete se vnímat skrze toto ego. Když se dostanete výš, dokážete velmi jasně vidět své ego. Pak se začnete bát lidí, protože se domníváte, že mají ego jako vy a opravdu se jich bojíte. Je to velmi běžné, dokonce i na Východě. Když musíte v Indii jít na nějaký úřad, buďte opatrní. Kdokoli, dokonce i úředník, na vás může pro nic za nic křičet. Vyvinuli systém neustálého křiku. Důvodem jejich křiku je jejich vlastní nejistota. Úředník se bojí svého šéfa, jeho šéf se bojí svého šéfa atd. Končí to tak, že se ministr bojí voličů a voliči se bojí ministra. Je to začarovaný kruh. A celý systém přináší takovou nejistotu. A vy nechápete, co je důvodem toho křiku? Nakonec se natolik ztotožníte se lží, že přestanete být lidskou bytostí. Buď se stanete tajemníkem, nebo náměstkem, neznám hierarchii. Pak tam jsou další tajemníci a úředníci a jiné pozice. A vy nejste nikým jiným než tou pozicí, kterou zastáváte. Protože jste s pozicí ztotožněni, musíte mít rohy a musíte křičet, jinak nikdo neuvěří, že jste někým. K tomuto ztotožňování se dochází, protože se vaše srdce nevyvíjelo správně. Protože, kdyby se vaše srdce vyvinulo, jak má, pak byste byli lidmi. Věděli byste, že jste se narodili díky Matce a jste lidmi. A není důvod bát se jiného člověka, který je také dítětem vaší Matky. Není třeba ničeho se bát. Problém začne, když si lidé něco oblečou, například oblek, okamžitě začnou mluvit anglicky. Jakmile na sobě mají kurta-padžama, tak začnou mluvit v hindi. Nebo řekněme v dhóti mluví v hindi a v kurta-padžama rozdávají (galis)?? Lidé si tedy osvojili velmi povrchní ztotožňování se, protože v srdci nemají hloubku. Kdyby měli hloubku a byli svázání se svým srdcem, nerozvinuli by povrchnost. Výsledek toho je strach. Protože vědí, že jsou povrchní i ostatní jsou povrchní, oni mají vousy, my máme vousy. Takže když já ho zatahám za vousy, on může zatahat za vousy mě. Takový je strach mezi lidmi. A pak se v mysli vynoří další nápad. Proč si z něho nevystřelit a dostat se nad něj? Toto je třetí kategorie degradace. Pokud jste dětmi jedné Matky, jak by jeden mohl být výš než ostatní? Vždy budete dětmi jedné Matky. Jak byste mohli být v očích Matky výš, než ti ostatní? To není možné. Právě naopak, pokud budete hrát takové hry, Matka vás potrestá. Takže druhá věc, kterou Matka dělá, je, že trestá Své děti. Ano, trestá. Nejdřív trestá velmi jemně. Ku příkladu, dítě ji trápí a nejí, řekne: „Nechceš jíst, dobrá, nejez.“ To je velmi jednoduchý způsob, jak potrestat děti. Pak si řekne: „Dobrá, chceš to tak, máš to mít, do toho.“ Například jsem řekla, ať něco nedělají. Například jsem jim řekla, aby hned od počátku nebydleli v bytech, ale aby všichni sahadžajogíni zůstali spolu. Ale ti, co to organizovali, si mysleli, že je lepší ubytovat jogíny v bytech. Protože jsou velmi chytrými organizátory. Musíte si uvědomit, že i když Matka říká něco prostého, má to důvod, Ale oni to udělali po svém. Takže polovina lidí protestovala: „Ne, chceme bydlet u sahadžajogínů, chceme být s nimi.“ Ubytovali je tam. Ostatní, jako Britové víte, dnes jsou jiní. Jsou velmi tolerantní. Řekli: „Dobrá, když je to tak připraveno, budeme bydlet v bytech.“ Co se ale nestalo. Pršelo, pršelo a pršelo tak, že nemohli připravit jídlo ani pod střechou, kterou si postavili. Museli je všechny přestěhovat a všichni bydleli se sahadžajogíny, tak jak to navrhovala Matka. Kdyby Matku poslechli, ušetřili by peníze, vyhnuli by se problémům a nevznikl by žádný problém. Takto Matka, tu a tam, nastraží lest, pro Své děti, aby je přesvědčila o tom, že se chovají hloupě. Je tolik věcí, které může Matka předstírat, Její hravost je pro život velmi důležitá. Protože kdyby byla na své děti přísná, tak by utekly. Kdyby byla jako ostatní guruové, i jako Satguruové, kteří své učedníky bili, věšeli je za nohu! Netušíte, jak se guruové ke svým žákům chovali! Někteří si od nich vzali hodně peněz, jiní hodně věcí. Vyžadují úplné odevzdání, naprostou poslušnost. Musím říct, že opravdu mučí své děti, teda měla bych říct své žáky! Ale Matka nic takového nedělá. Tu a tam nastolí překážku, aby napravila Své děti. Pro ukázku vám řeknu o guruovi, kterého jsem potkala tak před pěti, šesti lety. Přišel z Amarnathu do malé vesnice, malé oblasti v blízkosti Bombaje, kde žila jedna sahadžajogínka. Tento guru poslal svého žáka, který tam žil, k této sahadžajogínce. Řekl jí: „Můj guru přijede a chce se setkat s Mátádží a řekl mi, že jedině Ádi Šakti vyčistí mou Ádžňa čakru.“ Nechápala to a řekla: „Co dělá tvůj guru?“ „Ó Bože, nemluv o něm.“ Chytl se za uši. „Nevyslovuj jeho jméno. Netušíš, co je to za člověka.“ „Proč ale neotevře tvou Ádžňa čakru? Matka přijde, ale proč to neudělá on?“ Řekl: „Ne,ne,ne! Řekl, že jen Ona to má udělat, nikdo jiný. Poslal mě na toto místo před pěti lety a řekl, že Ádi Šakti za šest let přijde a otevře mou Ádžňa čakru.“ Chápete to, chudák muž, tolik trpěl kvůli hrozné Ádžňa čakře. Když guru dorazil, přišel za mnou a řekl: „Matko, můj guru přišel a chtěl by Tě vidět.“ Tak jsem ho šla navštívit. Guru seděl ve své výbušné náladě, nozdry se mu otvíraly. Když jsem přišla, dotkl se mých chodidel a choval se patřičně, ale pak se velmi škaredě vyjádřil o svém žákovi. „Dotkl se Tvých chodidel? Choval se patřičně?“ „Choval se vhodně, ale nechápu, proč jsi neotevřel jeho Ádžňa čakru!“ Řekl: „K čertu s ním! Neotevřu jeho Ádžňa čakru! Kdo otevřel tu moji? Proč bych měl?“ Řekla jsem: „To není správné, měla bych ji otevřít.“ „Ano, ano, otevři, Ty jsi Matka. Já nejsem.“ Jeho žák vešel dovnitř a řekl mi: „Matko, pověsil mě za nohy na vršku této studny, visel jsem tam tři dny.“ Zeptala jsme se: „Proč? Proč tě tam pověsil?“ Řekl: „Raději se neptej.“ Guru vstoupil: „Ano, ano, pověsil jsem ho a udělám to zas!“ „Proč?“ „Pověsil jsem ho, protože kouřil. Řekl jsem mu, teď kuř.“ A spouštěl jsem ho dolů a nahoru a řekl jsem mu: „Teď kouřím tebe.“ Takto ho mučil. „Ale proč bys dělal tak hroznou věc?“ „Jak jinak mu vštípím disciplínu? Nejsem Matka, neznám jiný způsob.“ Pak řekl: „Ty ho rozmazluješ, ale já mu vštípím disciplínu.“ Řekla jsem: „Dobrá, zmlkni, nemluv, nech mě, ať mu vyčistím Ádžňu.“ Zabralo to asi dvě minuty. Řekla jsem: „Jeho Ádžňa je čistá.“ Pak se zeptal: „Slíbil Ti, že nebude kouřit?“ Řekla jsem: „Ne.“ Tak mi řekl: „Ať Ti to raději slíbí, jinak mu nedovolím jíst tři dny.“ Pomyslela jsem si: „Toto je opravdu hrozný guru. Bůh chraň jeho žáky.“ To, o co mu ale šlo, je, že žáci musí mít disciplínu. Plně musí pochopit, že on je guru. Řekl mi: „Podívej se na ty lidi. Jak se chovají? Dovolují si na Tebe, dělají Ti takové problémy, zahrávají si. A ty mlčíš.“ Řekla jsem: „Nemusím nic říkat, umím je napravit.“ A to je kvalitou Matky. Ví, jak napravit lidi. Ví, kdo o Ní pochybuje, ví, kdo o Ní smýšlí špatně. Ví, kdo Ji chová v úctě. Je vševědoucí. Když je vševědoucí, nemusí se ničeho bát. Je si sama sebou zcela jistá, nemá strach jako jiní guruové, že se jejich žáci zachovají špatně, protože Ona ví, jak je napravit. Nedávno jsem potkala jednoho sahadžajogína, Přišel za mnou a začal se mnou mluvit stylem: „Matko, nevíš, co se stalo…“ Řekla jsem: „Myslíš si, že nic nevím?“ Řekl: „Ano Matko, jak bys to věděla?“ Řekla jsem: „Něco ti povím. Než jsi přišel do Sahadža jógy, hodně jsi hrával kriket.“ „Ano, je to tak. Jak to víš?“ „Prostě to vím.“ Pak připustil: „Dobrá Matko, víš o mně všechno, i když nevím, jak je to možné.“ Ale Matka je Avalokitéšvarí, je Tou, která vidí všechno, Tak či onak ví všechno. Jak je to možné na této úrovni nemohu vysvětlit. Ale pokud chce, ví o všem, co děláte. Třetí kvalitou Matky je to, že je Mahámájou. Mluví jako vy, sedí jako vy, jedná jako vy, ve všem je stejná. A vy nebudete schopni odhalit hloubku této ženy, která je Velkou Iluzí. Protože Ona s vámi hraje takové hry, tak krásným způsobem, že na to nemůžete přijít. Myslíte si, že jste v pořádku. Přijdete ke komukoli a začnete mu vyprávět o Matce. Ať zkusíte cokoli, nakonec zjistíte že Ona ví vše. A když to objevíte, pomalu začnete chápat: „Když o mě ví všechno, raději ať jsem v pořádku.“ Jak to ví? Protože sídlí ve vašem středním Srdci. Ví o všem, co jste dělali, co děláte a o čem přemýšlíte, že uděláte. Takže to, co udělá je – Sankalpa-Vikalpa-Karowati – jakkoli se rozhodnete, zařídí, aby se to nepovedlo. Řeknete: „Matko, rozhodla jsem se udělat toto, a udělám to.“ Tak se to nepovede. Musíte se posuzovat, jako skutečné děti své Matky. Pokoušeli jsme se získat kus země v Bombaji i jinde, ale nikde to nedopadlo. Opakovaně jsme to zkoušeli. Je to černý trh, peníze, úplatky, korupce. Řekla jsem: „Nedá se nic dělat, na to nepřistoupím.“ Řekli: „Matko, jak to potom získáme?“ Řekla jsem: „Získáte, nebojte.“ Pak o mně začali říkat: „Není praktická, je taková a onaká.“ A každý, kdo to řekl, se projevil jako velmi nepraktický. Nakonec jsem řekla: „Až budete připraveni na Sahadža jógu, pak získáte půdu a ašrám.“ Protože jakmile otevřete ašrám a získáte nějaké peníze, zjistíte, že se různí bhúti spojí a budou se snažit podvádět s penězi, nebude žádné řádné uspořádání, žádná disciplína. A proto je třeba dát dětem čas, aby se učily skrze své chyby, chybováním a pochopením toho, jakých chyb se dopouštíme a jak je máme napravit. Jakmile toto pochopí, pak je velmi jednoduché jim sdělit, co mají udělat, co udělali špatně a jak to napravit. Ale dokud si myslí, že jsou velmi chytří a velmi milí lidé, a žijí jen sami za sebe, pak Matka řekne: „Do toho.“ Musíte vědět, že Matka zachránila lidi z Bhavaságary (oceánu iluzí) a bylo to velmi obtížné. Není to snadné, je to obrovský úkol. Někdy, když zvedám Kundaliní tisíců lidí, se cítím, jako bych musela zvednout velkou horu. Je to hrozné. Ale lidé na celém světě, kteří ještě neprozřeli, si myslí, že mi dělají laskavost, když přijmou realizaci. Je to běžný pocit. A chce se mi smát, když vidím tu hloupost ega, že mi dělají laskavost tím, že přijmou realizaci. Vždy mluví takto: „Přišel jsem, seděl jsem zde tři dny a nezískal jsem realizaci.“ Jako kdybych spáchala nějaký zločin. Takže celkový přístup člověka k Matce se nakonec změní a začne přemýšlet takto: „Přišla pro mé blaho. Jediné, co Ji na mě zajímá, je mé blaho. Nějak se Jí podařilo dát mi realizaci. Pracuje velmi tvrdě, musím spolupracovat. Musím se naučit s Ní spolupracovat. Je to pro mé dobro, v mém zájmu. Musím se pokusit pochopit, že je to pro mé dobro.“ Když si osvojíte takovýto postoj, je jednodušší vás upevnit. Takovýto žák se ale liší od syna, či dcery. Protože Matka je Guruem, bez pochyb je Matka vaším Guruem, od chvíle, co se narodíte. Pro Matku je ale velmi těžké, být na vás tvrdá, jako ostatní guruové. Vůbec se jim nepodobá. Nikdo je v tvrdosti nedokáže porazit. Ale je moudré, ve vašem zájmu, pochopit, jak se chovat, jak žádat o realizaci, jak změnit svůj postoj. Protože když si o sobě myslíte příliš, předvádíte se, pak vám řekne: „Ano, ano, jste úžasní, skutečně, velmi, velmi úžasní.“ A jednoho dne zjistíte, že vám narostly rohy a jste k ničemu. Pak vám řekne: „Pojď sem, způsobil sis tuto nemoc, uzdravím tě.“ Raději se tak nechovejte. Na jednu stranu je připravená udělat vše pro to, aby vás ochránila před problémy. Řekněme, že máte problémy se srdcem, udělá vše pro to, aby vás zachránila. Vyléčit něčí srdce není snadné. Lidé si myslí, Matka nás vyléčila, berete to jako samozřejmost. Ale tak to není. Když přijdete do Sahadža jógy, a pokusíte se někoho vyléčit, pak vám bude tři dny špatně. Není snadné uzdravit. Lidé, kteří léčí, to také někdy dělají skrze bhúty. Ti, kteří v sobě mají bhúty, také mohou léčit. Sami jsou bhúty co se jim může stát? Léčí člověka tak, že do něj vloží bhúta a stane se z něho otrok. Tito ďábelští lidé mohou být léčiteli. Ale, když někoho léčí, buďte si jisti, že do něj zároveň vkládají jiné, závažnější problémy. Oni skutečně neléčí. Ve skutečnosti do pacientů vkládají nemoci, je to velký hazard. Ale když se někoho snaží vyléčit sahadžajogín, sám může mít problémy, protože do vakua pacienta nemá co vložit, je do toho vtažený. Takže vždy sahadžajogínům radím, ať nikoho neléčí. Není třeba nikoho léčit dotykem. Měli byste použít mou fotografii. Můžete rozdávat mé fotky a vysvětlit lidem, jak se mohou sami vyléčit. Nesnažte se nikoho léčit, jinak budete mít problém, protože nejste bhút. Dopadli byste tvrdě. Dávejte si na to pozor. Nesnažte se někoho léčit, prostě použijte mou fotku. Tím, že použijí fotku daný člověk do toho vloží oddanost a upevní se. A vy budete v pořádku. Například včera zde byl jeden pacient. Lidé s ním soucítili a všichni jsou napadeni. Soucit nebyl třeba. Máte v sobě víc soucitu než já? K čemu bylo dobré, přivést sem pacienta? Nebylo to třeba. Oba jsou teď napadeni. Nikdy mi nevoďte pacienty. To není správné chování. Když potkáte nemocného, nechte ho být. Řekněte mu: „Matka se o vás postará. Zde je Její fotka. Používejte tu fotku a vyléčíte se, tato fotka je vaší léčbou.“ Protože jinak, to první, co se stane, je, že budete mít napadené střední Srdce. Protože toto není vaším úkolem. Toto nemáte dělat. Pokud se o to pokusíte, pak se může jednat o vaše ego, které si myslí, že byste měli léčit lidi. A když léčíte skrze své ego, dostanete se do problému. Nejde o to, že nedokážete léčit. Dokážete. K tomu ale musíte dosáhnout hloubku, aby se z vás nakonec nestal člověk ovládaný nadvědomím, osoba vedená egem. Nakonec se egoisty stanou všichni, kteří zkoušeli léčit lidi, nakonec vypadli ze Sahadža jógy, stali se médiem, hroznými lidmi. Když s nimi telefonuji cítím, jak mi někdo lije jed do uší. Jsou opravdu děsní, ani si to neumíte představit. Je tedy velmi důležité, aby se realizovaní lidé neoddávali léčení, protože jinak si velmi poškodí střední Srdce. Střední Srdce může být poškozeno v zemích, kde převládá strach, lidé jsou vystrašení. Mohou je poškodit i další věci, které vyvolávají strach. Čtením knih falešných guruů, šokujících knih. Mnoho lidí, kteří četli knihu Kundaliní, mají napadené střední Srdce, protože se tak bojí Kundaliní! Vše, co čtete a vyvolává to strach, může velmi oslabit vaše srdce, je to nebezpečné. Střední Srdce je místem Matky, Srdce má ještě dvě strany. Její vlastní bratr, Šrí Višunu, se inkarnuje jako Šrí Ráma v pravém Srdci. Kterého bereme jako Otce, který se stará o Své děti. Takže to je Otec a Matka, ačkoli v srdci má Otec a Matka dva rozměry, protože Matka je zároveň sestrou Otce. A Otec je pro hledače zároveň strýcem z matčiny strany. Strýc z matčiny strany je větším Otcem než otec sám. Jak všichni víte tento strýc, který je inkarnací Šrí Narájany (Višnua) se stará a chrání následovníky Matky. Dává dětem otcovské porozumění. Protože na této úrovni ještě nepoznali Otce, Boha všemohoucího, Šivu. Tento strýc se tedy stará o děti do doby, než patřičně vyzrají, aby se setkaly se svým Otcem. Takže můžeme říct, že Párvatí, nebo také Uma, či Bohyně přichází na své mateřské místo (maika) a přebývá v tomto středním Srdci. Tam Její bratr ochraňuje Její děti. Když Matka dá realizaci dětem, dá jim druhé narození, pak se tento strýc z matčiny strany stará o sestřiny děti a pomáhá jim vybudovat si pocit bezpečí, který dává Otec. Takže pravá strana lidí představuje otcovství. Otcovství. A toto Otcovství je pro lidi velmi důležité. Pokud je tato čakra poškozená, není v pořádku, pak dostanete astma. Příčinou astma je poškození této čakry, případně nějaká kombinace. Astma je mezi dětmi velice běžné. Když ale není v pořádku vztah s otcem, pochopení otce, či zvládání role otce, pak získáte astma a pak se musíte zeptat hledače, jaký je tvůj otec? Jednou se mě přišel jeden muž zeptat: „Proč se mě každý ptá na mého otce? Každý mi dává tuto otázku. Co má můj otec společného se mnou?“ Ve skutečnosti všichni cítí napadení pravého Srdce a ptají se na otce, protože otec sídlí v pravém Srdci a pokud je princip otcovství narušený, pokud je problém s principem otcovství, pak můžete mít tento či jiné problémy, o kterých teď nechci dlouze mluvit. Ale můžete pochopit člověka, který nemá otce, jak je bázlivý a jak se chová, a stejně tak takoví lidé, kteří nepoznali otce, se mohou stát velmi svéhlavými, prostopášnými, liberálními nebo mohou být tajně nemravnými. Lidé, kteří ztratili otce, postrádají disciplínu, kterou jim dává otec. Nebo mohou žít život plný výčitek a neštěstí. Nebo mohou být příliš tvrdí na své děti, nebo naopak extrémně shovívaví a rozmazlovat je. Může to být tak i tak. Výsledkem jsou extrémní reakce na obě strany. Buď příliš lásky nebo příliš přísnosti. Takoví lidé mohou být v dětství velmi přísní a na stará kolena jsou okázalí, mají nevyrovnanou osobnost. Takže člověk, který nemá otce musí vědět, že jeho otcem je Šrí Ráma. Neměl by si dělat starosti. Šrí Ráma dokáže jedním šípem zabít jakékoli množství lidí. Takže by se neměl ničeho bát, když zde není jeho otec, když otec zemřel, nebo něco podobného. Naopak, když je otec mrtvý, raději mu řekněte, ať si nedělá starosti, že jste v pořádku, dejte svému otci klid a požádejte ho, ať se znovu narodí, nepoutejte ho k této Zemi. Takže to je pravé Srdce a levé Srdce je Matka, vaše vlastní matka. Je to mateřství, v tom smyslu, že pokud k vám byla vaše matka velmi zlá, velmi divná, nebo je váš vztah špatný, tak vězte, že je vaše levé Srdce poškozené. Tyto dva aspekty jsou pro lidi velmi důležité. Když se sahadžajogíni prostě rozhodnou: „Mám Otce i Matku, Bůh všemohoucí je mým Otcem i mou Matkou,“ pak se tyto problémy snadno vyřeší. Ale v Sahadža józe nefunguje to, co si myslíte. Jako když si sednete do auta a pomyslíte si: „Pojedu do Connaguhtu“, Nikam nedojedete, dokud nezapojíte ruce. A tak to je v Sahadža józe, musíte používat ruce, vyčistit čakry, dostat se na vyšší úroveň. V Sahadža józe není vůbec důležité, co si myslíte. Můžete se domnívat že: „Dělám pokroky v Sahadža józe,“ ale tak to není. Jde o to, čeho dosáhnete, jde o váš růst. Je to stejné, jako s tím autem, nemůžete jen sedět a myslet si, že se to udělá samo. Musíte svůj systém udržovat v provozu. Musíte dohlédnout na to, aby vše proudilo. Musí ve vás být gati (hybná síla). Nemá žádný význam o Sahadža józe jen mluvit, přemýšlet a přesvědčovat se o tom, že jste úžasný sahadžajogín. Jen málo lidí pochopilo, že jde o to, jak se to projevuje. Jen velmi, velmi málo lidí chápe, že se to musí projevit. Musí to být kárjánvit (uvedeno do činnosti). Nejde o pouhé řeči, řeči od rána do večera. Dokonce když mluvím já, tak zároveň otvírám vaši srdeční čakru. Pracuji na ní. Když mluvím, tak ji otvírám. Funguje to. Až tato lekce skončí zjistíte, že je vaše srdeční čakra zcela otevřená. Je to tak, protože já vím, jak to udělat. Když mluvím, sleduji, kde má čakra blok, polapím všechny bloky. Snažím se otevřít čakru. A tak by to mělo fungovat i u vás, že i když mluvíte, mlčíte, zvedáte ruce, mělo by to působit. Ať děláte cokoli, dokonce i pouhý pohled, by měl působit. Nemělo by to být pouhé brebentění o Sahadža józe. To občas děláme. Lidé mají největší strach z toho, že si myslí, že udělali mnoho chyb a že je jich příliš, a tak nikdy nezískají realizaci, a že budou zatraceni a půjdou do pekla. To ale není pravda, vůbec to tak není. Nikdo nepůjde do pekla, pokud tam nechce. Pokud tomu chcete zabránit, můžete. Nastal ten správný čas. Budete požehnáni, požehnáni navždy. Kéž vám Bůh žehná! Dnešní lekce byla zaměřená na pochopení důležitost jistoty. Nejde o to říct nahlas: „Jsem sebejistá.“ Pokud to uděláte, je to projev ega. Ale když to vyjádříte pomocí vibrací, pak jste skuteční sebejistí. Kéž vám všem Bůh žehná! Je mi líto, dnes musím jít na večeři a nebude čas dotknout se Mých chodidel. Včera přišel můj bratr na večeři a já jsem dorazila až v 11 večer, tak odešel hladový. Dnes přijde znovu a já doufám, že mě omluvíte pro dobro mého bratra. Koneckonců musím se postarat o vašeho strýce z Matčiny strany. Bůh vám žehnej! Zítra budu mluvit o Višuddhi čakře. Začátek bude přesně v 18:30. Doufám, že se přizpůsobíte. Program zítra začne přesně v 18:30. Ti, kteří neposlechnou, trpí. Když něco řeknu. Proč je těžké poslechnout? Proč? Zkuste to a zjistíte, že poslušnost vám dá skutečnou jistotu. Jde jen a pouze o poslušnost. Zkuste to. Zkuste poslechnout. Je to jednoduché. Dnes jsem řekla, bez dotýkání chodidel. Pro Indy je to obtížné, ale když řeknu Angličanovi, ať se dotkne Mých chodidel, neudělá to. Zeptá se mě – a kdo jsi Ty? Vy se smějete jim a oni se smějí vám. Tak to je. Takže pro dnešek se stanete Angličany. Velice vám děkuji.