Mahášivaratri púdža: Šiva tattva uvnitř nás (nekontrolováno) New Delhi (India)

Mahášivaratri púdža: Šiva tattva uvnitř nás, 11/02/1983 (nekontrolováno), Nové Dillí, Indie Jsem velmi ráda, že jste se všichni přizpůsobili tomuto malému prostoru. Když je přítomna láska a porozumění, tak může mnoho srdcí zabírat malé místo. Ale když nemáte velké srdce, tak cokoliv co dostanete, nic není dostačující. Dnes uctíme Šiva tattvu uvnitř nás, princip Šivy. Je velmi důležitý pro všechny sahadžajogíny, protože Šiva je vrchol, kterého musíme dosáhnout. Šiva se projevuje v našem Duchu, takže stát se Šivou je hlavní cíl všeho. Všechno ostatní je vytvořeno, jako Višnu tattva a Brahmadéva, pouze ke stvoření lidských bytostí, k jejich rozvoji a nakonec k jejich přivedení k Šivovi. To je to nejvyšší. Ale lidé jsou tak zapleteni do Brahmadéva tattvy, že dostat se byť i jen k Višnu tattvě, je obtížné. Jsou tak zapleteni do pěti elementů, které nás stvořily, a to je to nejvzdálenější bytí od našeho středu. Všechny čakry jsou na periferii, můžeme říci, že je to jen nádoba. Ale přání stát se Duchem má v Sahadža józe prvotní důležitost. Takže se musíme podívat dovnitř, směrem k sobě jako sahadžajogínům: „Máme výhradně toto přání? Nebo máme stále mnoho přání, která přetrvávají?“ Rozumějte, největší problém souvisí s Nábhí čakrou, ať už je to na Východě nebo na Západě. Někteří lidé stále dychtí po nízkém hledání jídla což je velmi překvapující, dokonce i v Sahadža józe, pro Nábhí čakru. Někteří lidé mají stále docela velký zájem o majetek a peníze. A jak se stávají jemnější a jemnější, tak se odpoutanost uvnitř nich Read More …