Déví púdža: Individuální cesta k Bohu Sydney (Australia)

Déví púdža: Individuální cesta k Bohu, 14/03/1983, Sydney, Austrálie Nyní jste si všichni uvědomili, že uvnitř nás leží mír, krása a sláva naší bytosti. Je tam toho spousta. Nemůžete to hledat vně. Musíme jít dovnitř, jak se říká – do stavu meditace, abyste to hledali, abyste se tím těšili. Tak jako když máte žízeň, jdete k řece, nebo k moři a snažíte se svou žízeň uhasit. Ale ani moře vám nemůže dát sladkou vodu. Jak vám tedy něco, co se rozprostírá vně, může dát tu hloubku, která je uvnitř vás? Snažíte se to najít vně, kde to není. Je to v našem nitru, zcela nepochybně v našem nitru. Je to tak jednoduché, protože to vlastníte. Máte to na dosah. Je to tam. Ať už jste doposud dělali cokoli – vycházeli ven, abyste našli radost, takzvanou radost a takzvané štěstí, takzvanou slávu světské moci a světského vlastnictví, teď to celé musíme obrátit zpět. Musíte to projevit v sobě. Nebyla to chyba, že jste vycházeli ven, nebylo to správné, že jste vycházeli ven. Neměli byste litovat toho, co jste doposud učinili. Nebyl to správný způsob, jak získat skutečnou radost ze života, skutečnou slávu své bytosti. Pracovalo to v mnoha lidech, že jste pronikli do tohoto jemnějšího porozumění. Někteří lidé jsou možná jen na mentální úrovni, nevadí. Někteří jsou možná jen na fyzické úrovni, kde to mohou vnímat, nevadí. Ale jste na správné cestě, pohybujete se správným směrem. Pokuste se meditovat, meditovat víc, abyste dospěli ke své vnitřní bytosti. A tato vnitřní bytost Read More …

O meditaci – individuální cesta k Bohu (8 min) (Location Unknown)

19830314 – O meditaci – individuální cesta k Bohu Když meditujete, je to individuální cesta k Bohu. A když se tam dostanete, stanete se kolektivními. Předtím je to naprosto individuální cesta uvnitř. Naprosto individuální cesta. Měli bychom být schopní vidět, že na této cestě není nikdo vaším příbuzným, nikdo není vaším bratrem, nikdo není vaším přítelem, jste naprosto sami. Zcela sami. Uvnitř sebe musíte postupovat sami. Nepociťujte k nikomu nenávist, nebuďte zodpovědní. V meditativním rozpoložení jste však sami. Nikdo se tam nevyskytuje, jste sami. A jakmile jednou vstoupíte do tohoto oceánu, celý svět se stane vaší rodinou. Celý svět je vaším vlastním projevem. Všechny děti se stanou vašimi dětmi a vy zacházíte se všemi lidmi se stejným porozuměním. Když vstoupíte dovnitř, do svého Ducha, dojde k totální expanzi a vy začnete vidět očima Ducha. Uvnitř vás leží takový klid, mír, taková blaženost. Musíte být pro tuto cestu připraveni. Tato cesta je v meditaci osamělá. A čím víc toho naleznete v meditaci, tím více chcete jít a rozdávat to druhým. Tak to musí být. Jestli to k vám nepřijde, tak se to nevypracovalo, není tam žádná čistota, je tam nějaký druh předpojatosti. V tomto individuálním hledání, cokoli naleznete, chcete se tím těšit s ostatními, chcete to dát ostatním. To je známka člověka, který opravdu medituje. Ten, kdo medituje a nedokáže to, co objevil, rozdávat dál, podvádí sebe i ostatní. Protože radost, kterou získáte ve své meditaci, musí být rozdána, musí být předána, musí být vidět. Musí to proudit vaší bytostí jako Read More …