O meditaci – individuální cesta k Bohu (8 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19830314 – O meditaci – individuální cesta k Bohu

Když meditujete, je to individuální cesta k Bohu. A když se tam dostanete, stanete se kolektivními. Předtím je to naprosto individuální cesta uvnitř. Naprosto individuální cesta. Měli bychom být schopní vidět, že na této cestě není nikdo vaším příbuzným, nikdo není vaším bratrem, nikdo není vaším přítelem, jste naprosto sami. Zcela sami. Uvnitř sebe musíte postupovat sami. Nepociťujte k nikomu nenávist, nebuďte zodpovědní. V meditativním rozpoložení jste však sami. Nikdo se tam nevyskytuje, jste sami. A jakmile jednou vstoupíte do tohoto oceánu, celý svět se stane vaší rodinou. Celý svět je vaším vlastním projevem. Všechny děti se stanou vašimi dětmi a vy zacházíte se všemi lidmi se stejným porozuměním. Když vstoupíte dovnitř, do svého Ducha, dojde k totální expanzi a vy začnete vidět očima Ducha. Uvnitř vás leží takový klid, mír, taková blaženost. Musíte být pro tuto cestu připraveni. Tato cesta je v meditaci osamělá. A čím víc toho naleznete v meditaci, tím více chcete jít a rozdávat to druhým. Tak to musí být. Jestli to k vám nepřijde, tak se to nevypracovalo, není tam žádná čistota, je tam nějaký druh předpojatosti. V tomto individuálním hledání, cokoli naleznete, chcete se tím těšit s ostatními, chcete to dát ostatním. To je známka člověka, který opravdu medituje. Ten, kdo medituje a nedokáže to, co objevil, rozdávat dál, podvádí sebe i ostatní. Protože radost, kterou získáte ve své meditaci, musí být rozdána, musí být předána, musí být vidět. Musí to proudit vaší bytostí jako světlo, které vyzařuje z každé osvětlené lampy. Nemusíte skládat žádnou přísahu, abyste řekli, že je to osvícené světlo. Stejně tak by světec neměl být úředně ověřován, že je světec. Ale hloubka, které jste uvnitř dosáhli, se šíří všude kolem. Je to stejná akce i reakce. Čím jste hlubší, tím je záření větší. Jednoduchý člověk, velmi obyčejný člověk, nevzdělaný, může být takový. V Bombaji máme jednoho muže, který se jmenuje Vardik, je to starý muž. Je velmi hluboký, září. Lidé jsou na něm závislí, vyzařuje lásku. Je tak meditativní. Nemusíte trávit příliš mnoho času meditací, ale jakýkoli čas tím strávíte, cokoli získáte, to musí být viditelné navenek. Jak záříte a jak to dáváte druhým. To je kvalita světce, jakým musíte být. Dokud nebudeme hlubší, nemůžeme zachránit jiné sahadžajogíny a nemůžeme zachránit ani ty, kteří sahadžajogíny nejsou. Musíte růst výš a výš, abyste nadzvedli celou oponu. Ti, kteří se pokoušejí růst výš, vytahují vše vzhůru a vytahují každého, kdo stoupá s nimi. Jen se tedy pokuste udržet si jasný cíl. Musíte pochopit, jaký je hlavní cíl vašeho života. Nyní jste proměnění lidé. Už nejste více lidmi, kteří se zabývají majetkem nebo se o něj strachují, o obyčejné věci, o živobytí. Už nejste lidmi, kteří se musí příliš starat o své zdraví a podobně, o své osobní životy. Také se nemusíte příliš starat o svá zaměstnání, to není důležité. A v neposlední řadě – nemusíte si dělat starosti o své rodiny, děti, manžela, manželku, o hledání si hnízdečka, kam se můžete schovat. Protože jediné místo, kde se opravdu můžete schovat, je láska Boha, kde skutečně můžete obdržet ohromné, uklidňující, vyrovnané vnímání Jeho naprosté ochrany. Sydney si vedlo velmi dobře a vyvíjí se dále, ale rychlost není taková, jaká by měla být. Takže bychom měli přemýšlet o nových způsobech a metodách, jak to šířit. Nejprve však musíte přijmout svoji pozici toho, kým jste. Musíte přijmout, že jste všichni světci, že musíte vykonat ohromnou práci; nerozvíjet tu egoistickou část, ale projev té svatosti. Každý z vás se musí rozhodnout sám za sebe. Jsem si jistá, že se to vypracuje a že tentokrát vám Moje návštěva velmi pomůže pochopit, jak nejlépe šířit toto světlo všude kolem.