Praktický seminář pro začátečníky: Léčení svíčkami

Sydney (Australia)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Praktický seminář pro začátečníky: Léčení svíčkami

Ášrám v Burwoodu, 20/03/1983 Sydney, Austrálie

Matko, říkají, že pršelo, když jsi přijela. Jen ještě k předchozímu bodu: Matka často používala příměr, že existují tryskáče a volská spřežení. My všichni musíme vzestoupit na stejnou úroveň. Kolektivní vědomí je právě o tom. Když já dostanu realizaci, nejsem na o nic vyšší úrovni než vy, když dostanete realizaci. Možná jsem si vyčistil čakry trošku víc než vy, ale my všichni se musíme spojit, my všichni to musíme společně vypracovat. Musí tu být kolektivní prožitek. Jasné? Není to tak, že já jsem skvělý jogín a vy nejste nic. Nechme teď Matku odpovědět na tuto otázku. Otázka: Když mají lidé i před realizací jistou úroveň vědomí, jsou blízko realizace, jaká je jejich pozice, když se s Vámi vůbec nesetkají? Musíte vědět, že vy všichni jste byli hledači už dříve, není to poprvé, kdy hledáte. Už jste tedy získali určitý stav, v němž cítíte a jste si vědomi toho, že se vám musí stát něco víc – jste na to už připraveni. Někteří z vás se narodili právě proto do této doby. Protože nebudu mluvit o vaší minulosti, minulost skončila, musíme myslet na přítomnost. Musíte vědět, že vy všichni získáte realizaci. Někteří lidé mají nějaké problémy na různých čakrách, jak jsem vám říkala. Lidé mají různé problémy. Díky těmto problémům se Kundaliní vrací ke své pozornosti, protože Kundaliní musí řešit vaše problémy. Je to vaše matka, takže tam jde, postará se o problém a znovu stoupne. Musíte se však naučit jednu věc – jak zajistit, aby stoupala, jak s Ní spolupracovat, jak pochopit své vlastní problémy a přispět svou pomocí k jejich vyřešení. S úžasem zjistíte, že se prostě zbavíte svých falešných ztotožňování se. Úplně se od toho odpoutáte, protože začnete mluvit jazykem čaker a center. Začnete říkat, že toto centrum je špatné a tamto centrum je špatné, tohle, Matko, není v pořádku, toto nemám dobré, tohle je se mnou v nepořádku, to je vše. Nebudete říkat, že máte rakovinu, nebudete říkat, že jste zešíleli, že jste sobečtí. Budete říkat: „Matko, toto centrum není v pořádku. Tamto centrum není v pořádku.“ Záleží na kvalitě vašich center, protože čakry jsou opravdové kanály, v nichž má proudit energie Boha. Na své čakry tedy musíte být opatrnější. V jakém stavu máte čakry? Jste čistí nebo ne? Někteří z vás budou cítit v dlaních chladný vánek, ale bude třeba napadena jedna čakra. Na jedné čakře budete cítit horko nebo znecitlivění nebo můžete na některých prstech cítit také jakési brnění. Kdekoli cítíte brnění, musíte vědět, že tam probíhá jakýsi zápas mezi těmi čakrami a Kundaliní. Měli byste se tedy snažit pomoci svým čakrám probudit je. Také musíte vědět, že každý z vás je nedílnou součástí celku. Jste probuzení, jste probuzení do tohoto stavu, a tak musíte být opatrní. Protože když vás v nějaké čakře něco bolí, Já to cítím. Ale ostatní, kteří nejsou realizovaní, ty vůbec nevnímám, nestarám se. Může tu být ďáblů, kolik chce, Mně to nevadí. Když však vy, kteří jste realizované duše, máte sebemenší problém, okamžitě vím, že máte tento problém, a Má pozornost se na něj nasměruje. Musíte proto vědět, že je tu neustále pozornost, aby se o vás starala, aby vás lépe vedla. Váš Duch neustále pracuje. Musíte se ale naučit, jak se svým Duchem nechat vést, to je to hlavní. Takže nikdo není níž nebo výš, jak říkal. Viděla jsem, že lidé, o kterých se tvrdilo, že jsou opilci a podobně, s tím skončili ze dne na den a jsou to skvělí lidé, a nejen to, jsou to velmi dobří sahadžajogíni. Víte, všechny ty mraky přišly na oblohu vaší bytosti v tomto životě, což nevadí, na tom nezáleží, vaše minulost však byla velkolepá, to je zjevné. Nemusíte si proto dělat starost s tím, jak daleko jste a kde jste, neexistuje žádný stupeň nebo něco, čím by se to měřilo. Všichni už musíte být vědomí, jinak byste za Mnou nepřišli, to je první věc. A samo získání realizace je něco velkolepého. Jeden velmi dobrý hledač, kterého znám, za Mnou přišel, dostal realizaci, ale v dlaních to necítil, protože měl velmi špatnou Višudhi. Se špatnou Višudhi čakrou to možná v dlaních necítíte, to nevadí. Ale budete se cítit pokojně a radostně. A můžete to cítit na vrcholku hlavy nebo to budou cítit ostatní. Prsty se vám postupně zlepší a budou vám dávat přesnější zpětnou vazbu. Například lidé, kteří dělají rukama těžkou práci, mohou mít také znecitlivělé prsty, takže musíme používat jisté metody a pečovat o své ruce. Toto tělo je teď chrámem Boha, a proto se o něj musíme s úctou starat, ne jako prostitutky, které se o sebe starají, když své tělo chtějí prodat. Nikoli takto, ale s úctou, važte si svého těla. Musíme o sebe pečovat tak, abychom si udrželi dobré zdraví. A abyste si v Sahadža józe udrželi dobré zdraví, existuje tisíc a jedna věc, které musíte znát, které lze snadno pochopit a které vám budou sděleny, aniž byste za to platili, nic takového. Božské velice touží, abyste to získali, upevnili se a radovali se z toho. Takže vy si s tím nemusíte dělat takové starosti. Tyto obavy je třeba opustit, jen se pokuste porozumět svým centrům. Mnozí z vás cítili chladný vánek. Po nějakém čase to možná ztratíte, ale to nevadí. Budete stoupat a padat, nevadí. Neznamená to, že byste to ztratili, to vůbec ne. Pojďme vyzkoušet jednu metodu, jednoduchou metodu. Dejte nejprve levou ruku směrem k Mé fotografii, teď to můžete vyzkoušet, a pravou ruku dejte k Matce Zemi a uvidíme. Pravou ruku na Matku Zemi… proto jsem chtěla, aby naše setkání bylo venku, ale to teď nevadí, tento déšť je pro vás farmáře dobrý, jen ať prší. Takže levou ruku dejte takto a pravou ruku mohou ti, kteří sedí, dát takto, takto. Dozadu. Pravou takto, ano. Ne levou, pravou. Jogín: Na zem. Takhle ne. Dozadu, ano, pravou ruku. To, co nyní děláme, je síla levé strany, což je síla emocí. Když máte emoční problém, například někdo bere drogy, je levostranný člověk. Některé drogy, například LSD, jsou pravostranné, ale většina drog vás vychýlí doleva. Guruové souvisí s levou stranou. Většina těchto problémů jsou mentální, levostranné problémy. Problémy intelektuálů jsou ale pravostranné. Futurističtí lidé jsou pravostranní. Lidé, kteří v jednom kuse pracují, jsou pravostranní. Tento druh nadměrné aktivity, víte. Naopak ti, kteří brali drogy, jsou levostranní. Takže nejprve to zkusíme s levou, uvidíme. Položte pravou ruku na Matku Zemi. Dejte pravou ruku na Matku Zemi. A levou ruku směrem ke Mně. Postupně ucítíte, že vám to začne proudit levou rukou. Proudí to? Dejte pravou ruku na Matku Zemi, protože Matka Země to odebere. Víte, vy to prostě uzemňujete, dejte ji na ni, dotkněte se jí, dotýkejte se, uzemňujete se, víte. Je to velice jednoduché. Levostranné problémy snadno odcházejí do Matky Země. Je to tak, ale nejlepší je mít světlo. Když například máte svíčku, svíčka je na levostranné problémy nejlepší. Nejlepší je použít svíčku, protože levostranné problémy jsou, lze říci, chladné problémy, nebo problémy, které vznikají díky chladu. Člověk začne být letargický. Teď se podívejme. Jen dejte levou ruku takto ke Mně a pravou ruku dejte směrem ke svíčce. Budete koukat, někdy se plamen svíčky začne třepotat a někdy z ní jde tak černý kouř, že když je blízko stěny, může se stát, že se celá zeď začerní. Je velmi zajímavé sledovat, jak svíčka reaguje, Ale musíte mít před sebou fotografii. Před fotografií by měla být svíčka a jedna svíčka takto, aby to vytahovala. V pořádku? Je to lepší? V pořádku? Budete cítit, že to klesá. Budete cítit, jak vám z hlavy ustupuje tlak. Lepší? Takto. Dejte ruku takto, dozadu, ne směrem ke Mně, takto, ano. Tak. Dejte levou ruku… když sedíte na zemi, je lepší dát levou ruku směrem ke Mně. Přichází to, jde to, pracuje to. Je to jako energie, víte, která vychází z fotografie, vytlačuje to směrem ke světlu a světlo to spálí. Světlo se díky vám probudí. Je to překvapivé, ale je to tak. Lepší? Vidíte, vypracujeme to a pocítíte to. Pocítíte to sami, není potřeba nic prokazovat. Budete to cítit sami. Dejte levou ruku ke Mně, levou ruku takto ke Mně. Ano. Všichni to ucítíte sami. Lidé, kteří chodili ke guruům, kteří se chovají poněkud schizofrenním způsobem, kteří jsou náladoví lidé, panikáři, dostávají záchvaty, všechno možné, z extrému do extrému, víte. Jsou velmi emocionální, některé ženy, které příliš pláčou, hysterky, to vše můžeme dostat pod kontrolu touto jednoduchou metodou, že dáte levou ruku k fotografii a pravou směrem ke svíčce. Vidíte, vypracovává se to? Budete ten pohyb cítit v hlavě. Jogín: Ano. Cítíte to teď? Ne? Jogín: Takže to tu není. Nyní pravou ruku nahoru. Ti, kteří jsou pořád v práci, důležití lidé, kteří si myslí, že musí vydělávat peníze, kandidují v politice a podobně, ti mají jiný typ šílenství. Toto je také druh šílenství, víte. Ti lidé, kteří kvůli tomu mají vysoký krevní tlak, budou mít cukrovku a problémy s játry. Ať si představíme jakýkoli orgán, například srdce, v Sahadža józe má každý orgán dvojí charakter. Na jedné straně letargický, na druhé hyperaktivní. Řekněme tedy, že jste příliš aktivní člověk. A když jste přehnaně aktivní, velmi pilně studujete, přemýšlíte o budoucnosti nebo něco plánujete, pak máte přehnaně aktivní srdce. Nebo máte přehnaně aktivní střeva, přehnaně aktivní játra a celý systém je přehnaně aktivní, pak budete mít vysoký krevní tlak, všechny problémy spojené s vysokým tlakem, zácpu, všechny tyto věci jdou ruku v ruce s jedním typem osobnosti. Druhý typ osobnosti může být letargický. Člověk, který má letargické srdce, může mít například bypass nebo něco podobného, protože jeho srdce nepumpuje. Můžete mít letargická střeva, takový člověk může jít hned na záchod, ať sní cokoli, nebo může mít letargická játra. Když máte letargická játra, můžete dostat alergii. Alergie jsou způsobeny letargickými játry. Jestli jste ale přehnaně aktivní člověk, pak tatáž játra, která vám způsobovala alergie, vám budou způsobovat nevolnost, pocity na zvracení. Migrény, zvracení, dávení. Takže existují také dva typy jater. Také máme dvojí typ ledvin. Vše je dvojího typu. Jestliže jste letargický člověk a máte letargický problém, musíte používat světlo. Na všechny letargické problémy je nejlepší světlo. Na letargické problémy používejte světlo, to je levá strana. Na pravou stranu můžete používat Matku Zemi. Nejlepší je Matka Země nebo voda a sůl. Voda a sůl jsou velmi dobré pro lidi, kteří trpí přehnanou činností. Jak se to dělá? Je to dobré pro oba typy, ale hlavně pro ně. Musíte dát obě ruce nejprve směrem k fotografii. Obě chodidla do vody s trochou soli. Jestli cítíte vibrace z obou dlaní stejně, je to v pořádku, nemusíte si dělat starosti. Řekněme však, že jedna ruka proudí více než druhá. Ta, která cítí méně, musí jít před fotografii, vždycky. Ta, která cítí méně, musí jít směrem k fotografii a ta druhá musí jít směrem ven. Budete žasnout, ucítíte ten pohyb v sobě, jak se tyto balóny pohybují. A pocítíte, jak se vám v hlavě něco pohybuje a vy se pomalu uvolňujete. Postupně se stanete mistrem, budete vědět, jak s tímto tělem zacházet. Stane se z vás absolutní mistr. Kdy se stanete mistrem? Lidé se stanou mistry za osm dní, za osm dní. Jakmile se jednou stanete mistrem, můžete se starat o další těla a pomáhat dalším lidem. Tak je to jednoduché. Takže zapomeňte na minulost, nyní je přítomnost. Musíme být v přítomnosti. Má někdo nějakou otázku? Jogín….o mantrách… Mantry, ano. Máme různá centra a všechna tato centra mají svá Božstva. Jak jsem vám říkala, Pán Ježíš Kristus je zde. Mojžíš je tady, Krišna je tady. Máme k tomu nákres. Máme knihy, které vám dáme. Musíte udělat, vidíte – Jogín: Dovolíte… (sahadžajogín nese velký nákres) Ano, to je ten nákres, vidíte, jak je to krásně zobrazeno, tento je velmi názorný. Na každé čakře máme různá Božstva… Pojď dopředu, pojď dopředu, ano? V pořádku, ať vidí. Můžete to poslat. Jogín: Možná je tu další nákres. Další nákres, dobře. Máme knihy, můžeme jim dát knihy. Jogín: Mají knihy, Matko. Mohou dostat další. Otevřete ty knihy, jsou v nich nákresy. Vidíte je? Víte, snažíme se pro vás postupně zajistit větší místo, měli bychom se opravdu zase setkat v hale. Kdy pojedete… Jogín: …mohou se setkat tady, dokud nezajistíme halu. Ano, jestli chcete, možná halu nezajistíme, ale můžeme se setkat tady. Vždycky můžete přijít a uvidíte… Co je to? Knihy. Já to ukážu. Jsou to příručky určené začátečníkům. Tady je ve stručnosti vše. Toto je nákres, který musíte sledovat, můžete to poslat. Dejte to tomu pánovi, který to chtěl. Aha, už máte. Pán: Mám to tady. Aha, vy si taky vezměte. Mantry tedy říkáme pro čakru, ve které je problém. Například není v pořádku vaše Nábhí čakra, ano? A když začnete říkat mantru k tomuto, je to k ničemu. Podle svých prstů tedy musíte vědět, které centrum je napadeno. Můžete to poznat tady, na tomto nákresu, kde vidíte, že na této straně máme napsaná čísla k jednotlivým centrům. Na této straně, vidíte to zřetelně? Toto jsou čísla center, ano? Na tom nákresu je napsáno i to, kdo jsou různá Božstva. Nejprve je tedy třeba porozumět tomu, kde všechna tato Božstva jsou a kdy máte tu mantru říkat. Měli byste je spojit se správnou sahadžajogínskou mantrou – už jste jim to dali? Jogín: V těchto knihách to není. Oni vám to ale řeknou. Ten model musí vypadat takto – říká, že ať je to cokoli, je to začleněno do celku – chci říci, někdo vás musí doporučit, že? Někdo to musí říct. Takže musíte říct, že Já jsem ta, která vám dala toto vědění. Musíte tedy jen použít tu konkrétní věc, kterou vám dají, ten vzor, který je velmi jednoduchý. A musíte použít jména těchto Božstev, různých vhodných Božstev, a užasnete, jak se to postupně vypracuje. Když ale přijdete sem, oni vám o tom řeknou, je to velmi jednoduché. Velmi jednoduché, ale musíte vědět, kde jednotlivé čakry jsou. Především si musíte rozvinout citlivost. Takže bych doporučila, abyste začali používat olivový olej na prsty na rukou a na nohou. Promasírujte si je pěkně, ať jsou prsty citlivé. Naše ruce z různých důvodů zhrubly. Abyste je cítili lépe, používejte dobrý olivový olej, dobře se namasírujte. Také když si občas na noc navléknete rukavice, ruce vám mohou zhebknout. Musíte je zjemnit, hebké ruce jsou lepší. Nehty by neměly být příliš dlouhé ani špatně ostříhané, měly by být správně upravené tak, abyste při pracování na ostatních svými nehty nikomu neublížili. Ale i kvůli sobě, neměli byste je mít příliš… hlavně na pravé ruce, protože tu budete muset používat takto zde, řekněme pro Višudhi čakru. Pak budete muset takto používat Nábhí čakru. Takže je třeba nejprve zjistit, co se s vámi právě děje. Především tedy musíte porozumět sami sobě, co je váš problém, čím trpíte, a pak jak se napravit. Pokud dokážete zjistit, jak to napravit a co je váš problém, pak je nejjednodušší říct mantru, abyste se dali do pořádku. Ano? Je to velmi jednoduché. Vlastně Mě znáte, měla bych říci, teprve od včerejška, užasnete však nad tím poznáním, které o sobě teď budete mít; bude ohromné! Takže první je seberealizace, to znamená poznat sami sebe. Jakmile budete znát sami sebe, začnete poznávat ostatní, protože my všichni jsme kolektivně vědomí. Ti, kteří jsou realizované duše, začnou znát ostatní. Takže zaprvé, chcete-li znát své vlastní vibrace, musíte se takto dát do bandhanu, jak jsem vám říkala, takto. Pojďme to udělat. Dejte levou ruku směrem ke Mně. Jogín: Takto směrem ke Šrí Mátadží. Toto jsou vaše vibrace, ať je to cokoli, zkontrolujte teď, který prst pálí. Pozorně vnímejte. Tento? To je levé Nábhí. Který pálí? Buďte pozorní. Dávejte pozor. Který? Nově příchozí…(neslyšitelné) Který? Tady? Možná má zácpu? Mívá zácpu? Ano, to jsou játra. To poukazuje na játra a také na zácpu. Je spíše pravostranný. Protože toto je pravá strana. Takže musí dávat levou stranu napravo, takto. Ano? Nový člověk: Je to prostě teplé… co by to mohlo znamenat? Máte problém se srdcem. Otázka: Je to alergie? Dejte si pravou ruku na srdce. Nová jogínka: … poněkud teplé. Teplo? Ano, to nevadí, ta druhá? Nic, dobrá. Tak dávejte levou stranu napravo. Zleva doprava. Jogín: Udělejte to, když říká zleva doprava, ve skutečnosti děláte to, že si zvedáte levou stranu a berete milost zprava. Jogín: Protože se vyrovnáváte a dáváte milost na pravou stranu, protože pravá strana nic neukazuje. Když pravá strana nic neukazuje, pak uděláte to, že zvedáte svou levou stranu, která se mírně projevuje, a vedete ji nahoru a pak pravou rukou dolů. Zleva doprava. Jogín: Když máte problémy na pravé straně, jestliže máte problémy s prsty na pravé ruce, berete zleva, jdete přes vrcholek hlavy a vedete milost dolů na pravou stranu. Pak je to naopak, tak je to jednoduché. Pokud ona není – pokud vůbec nic necítíte na své pravé ruce, pak máte pravostranný problém. Vy necítíte žádné vibrace, že? Co cítíte na levé ruce? Jogín: Trochu teplo na levé straně. Musí jít zprava doleva. Udělejte to teď sami, dostaňte se do rovnováhy, to je cílem toho, co Šrí Mátadží říká. Jogínka: Můžeme vyměnit ruce? Ano, můžete vyměnit ruce. Jogín: Jen to znova zopakujte, pokud máte nezvyklé vjemy, horko nebo něco v pravé ruce, znamená to, že na té straně je poškození, takže zvedněte levou stranu a přeneste milost na svou pravou stranu. Jen udělejte toto, pokud máte tento problém. Zprava doleva. Veďte svou pravou ruku takto. Jogín: Pokud to máte v opačném směru, vyměňte ruce, jak to říkala Matka. Vy to dělejte tím druhým způsobem. Je to takhle jednoduché. Dokud se to nevyrovná, dokud se to nevypracuje. Dělejte to, dokud se to nevypracuje. Byli jste na Mém programu už dříve? Ne… Tak proto! Právě jsme začali, takže nejdříve musíte získat realizaci, ano? Pojďte sem. Musíme to nejprve vypracovat, protože vaše realizace ještě není vypracovaná, tak proto. Začalo to. Nechejte to pracovat. Pokud se realizace vypracuje, teprve pak to můžete správně cítit. To je ten důvod. Pravá strana vůbec ne, proto jsem se ptala. Cítíte to? Dobře. Co cítíte v levé ruce? Chladný vánek na levé dlani, ne na pravé. Dobře. Takže udělejte to, že přenesete levou stranu napravo. Ne, pravou rukou. Postupně se to praxí naučíte. Je to teď lepší? Dobré? Dobře. Je v pořádku. Jste v pořádku? Jak se cítíte? Jogín: Ptá se, jestli je cítit horko na levé straně nebo v levé ruce. Můžete to cítit kdekoli na levé straně nebo na levé ruce. Kde to cítíte? Ano, může to být na obou rukou. Cítíte to napravo? Pak přenášejte levou stranu napravo. Ne, ne, ne, levou ke Mně a pravou ruku takto. Jen ji zvedněte a dejte ji takto dolů. Zpátky ne. Jsou obě ruce chladné? Ve které? Dívejte se na Mě. Levou ruku ke Mně takto a pravou zvedněte až sem a pak stlačujte. Je v pořádku. Jste v pořádku. A co vy? Cítíte chladný vánek na obou dlaních? Rovnováha, ano. Začínáte cítit rovnováhu. To je nejlepší. To znamená, že máte Višudhi, to nevadí. Dejte si levou ruku na zadní část vaší čakry tady. Pravou ruku dejte ke Mně. Pravou ruku. A co vy, jak se cítíte? Nic? Necítil jste žádný chladný vánek? Překvapivé. Z kterého jste státu? UP (Uttarpradéš)! (rozhovor v hindí) Nová jogínka: Jak dlouho trvá, než tyto věci…? Zlomek vteřiny. Nová jogínka: Jak dlouho ta rovnováha vydrží? Jogín: Jak dlouho ta rovnováha vydrží? Vydrží? Víte, to není nijak časově omezeno. Může to trvat věčně, ovšem jste-li rozkolísaný člověk, může to trochu opadnout, ale vy musíte vědět, jak to udělat, víte? Řekněme, že řídíte auto. Jak dlouho to vydrží? Tak dlouho, jak si ho ponecháte. Vy řídíte toto auto. Jaké je to teď? Cítíte tu rovnováhu teď? Nová jogínka: Já? Ano. Dobře, pak je to dobře. Jogín: Když se vychýlíte z rovno- váhy, pak to takhle napravíte. Nová jogínka: Takže během dne musíte prostě… Ne, ne, ne. Když jste v rovnováze, nic není v nepořádku, je to v pohodě, úplně v pořádku. Jogín: Můžete to mít, aniž byste měli realizaci? Tu rovnováhu myslíte? Máte realizaci? To je první věc, to je prvořadé. Jinak jste ještě nevstoupili do Božího království. Prvořadé je mít realizaci. Tak, teď dejte ruce směrem ke Mně. Jogín: Každý by to měl udělat, protože čím více dáváte ruce směrem k Matce, tím silněji budou proudit vibrace. Využijte této šance, protože je třeba to rozvinout. Může to být trošku nepohodlné, ale nechejte ruce směrem k Matce. Máte v dlaních chladný vánek, cítíte to? Začněte, zavřete oči. A co vy? Ne. Jogín: Ti, kteří nemají realizaci, zvedněte ruce prosím. Pojďte dopředu. Myslím, že nejlepší… A sahadžajogíni se mohou postarat o zbytek lidí. Pojďte. Tito lidé se mohou od sahadžajogínů naučit, jak dávat realizaci. Vy jste v pořádku, vy tři, běžte. Sahadžajogíni se s nimi mohou setkat a promluvit si s nimi. Sedněte si. Jen takhle, dejte ruku sem. Cítíte to? Udělejte očima toto, trošku. Jen je stiskněte, sevřete je silně, velmi silně, třikrát. Třikrát je silně sevřete. Ano? Ještě ne? To přijde. To se vypracuje. Sledujte Mě. Dívejte se na Mě. Vezměte, prosím, to miminko na chvíli ven, protože všichni se snaží meditovat. V pořádku, jen na minutku. Neciťte se provinile, nikdo z vás by se neměl cítit provinile. Každý z nás má stále nějaké problémy. Jen řekněte: „Matko, já nejsem vinen.“ Zavřete oči, jen zavřete oči. Není důvod cítit se kvůli čemukoli provinile. Vše, co jste dosud provedli, už skončilo. Nyní vstupujete do nového vědomí. Do království Boha. Nyní jste se stali Duchem a Duch nemůže být vinný. Zapomeňte na lidi, kteří s vámi dnes nepřišli. Ať je to kdokoli, prostě na ně zapomeňte. Začněte být sami sebou. Můžou přijít jindy a vy jim můžete být plně nápomocni. Ti, kdo mají problémy s játry, by měli jíst cukr, oni vám řeknou, co je potřeba udělat. Když máte cukrovku, musíte sůl. A pro jiné, kteří mají artritidu a podobně, jsem vás požádala, abyste donesli nějaký benzín nebo petrolej, pokud ne, můžete přijít znovu a vzít si to od těchto lidí. Moc vám děkuji. Radujte se ze svého života. Nechť vám Bůh žehná!