Guru princip 2 (4 min) (Location Unknown)

19830724 – Guru princip 2 Abyste v sobě rozvinuli guruovský princip, musíte především zcela rozvinout sami sebe. Musíme vědět, jak sami sebe rozvinout ke Guru principu. Jak jsem vám říkala dříve, máme v sobě deset principů a měli bychom rozvinout všech těchto deset principů takovým způsobem, že budeme vyčnívat nad ostatními. Včera jsem vám říkala, že když děláme dhjána – dhárana – samádhí a dosáhneme požehnání „ritambary prádžni“, pak vložíme celou věc do různých oblastí, nazývanými déša – oblast nebo bhúmí – země. Je otázkou, jak toho využít – je to prostřednictvím manter, čistěte to mantrami, čistěte to svojí pozorností, každý den musíte vědět, která čakra se musí čistit. Musíte o sobě vědět, kde je problém, jak to má být vyčištěno, jak to musíme vyčistit. Neberte to za dané. Mnozí lidé, kteří mají, řekněme, levostranný problém, jenom jim přinesete citron a čili a domníváte se, že Matka práci udělá. Mohu tu práci udělat jen dočasně, ale pokud tam nastane opět vakuum, vy to nasajete. Víte… tato vakua uvnitř vás mají zase hlad, aby si dala nášup. Tedy vaší prací je odstranit toto vakuum a kvůli tomu se musíte zbožně pustit do všech svých závad. To je pro vás všechny ta nejdůležitější věc. A snažte se věnovat plnou pozornost všem těm rozličným déšám – to jsou národy, jak se tomu říká. A když jste to jednou vyčistili, je to osvícené, je to plné světla potom tomu říkáte „pradéš“, což znamená, že déša byla osvícena. Když toho bylo jednou dosaženo, pak jste dosáhli bodu, Read More …

Guru princip 1 (8 min) (Location Unknown)

19830724 – Guru princip 1 Nyní bude ve vás probuzen váš guru uvnitř, pokud jste na sebe přísní. Tento bod je velmi důležitý. Dokud a pokud nejste na sebe přísní, nebude ve vás ten guru probuzen. Lidé, kteří jsou línými hlupáky, neschopnými cokoliv obětovat, kteří velmi milují pohodlí, nemohou nikdy být guruy, berte to ode Mne. Mohou být dobrými organizátory, mohou být čímkoliv, ale nikdy guruem. Guru by měl být svolný žít způsobem, kterým žít musí. Měl by být schopen spát na kamenech, měl by být schopen spát za jakýchkoliv okolností. Ne, že by žák na něj naléhal, ale měla by to být jeho vlastní přirozenost, že se umí sám přizpůsobit. Pohodlí se nemůže ke guruovi připlížit. Takže ti z vás, kteří chtějí mít probuzený svůj Guru princip, musí vědět, že by neměli vyžadovat pohodlí. Dokonce i takové věci, jako tanec, který jste včera viděli, člověk musí dělat skutečné tapasja. Musíte dělat usilovné odříkání, dokonce se nemůžete naučit takovou věc, jako tanec, aniž byste kvůli tomu přijali pokání. Je důležité, aby guru prošel vším odříkáním. Sahadžajogín tím projít nepotřebuje, ale sahadžajogín guru to dělat musí. Musíme mít odříkání, a odříkání mohou být určitým druhem přání,která máte. Předpokládejme, že máte velmi rádi jídlo, prostě nejezte jídlo, které jíst chcete. Pokud máte velmi rádi sladké jídlo, pak jezte něco velmi hořkého umocněno na sto osmou. A když máte oblíbený nějaký druh velmi… – jako mají Indové, někdy velmi kořeněné jídlo, pak jezte velmi nevýrazné jídlo, bez soli… Naučte svůj jazyk chovat se Read More …

Guru púdža: Probuzení Guru principu Lodge Hill Centre, Pulborough (Anglie)

Guru púdža: Probuzení Guru principu, 24/07/1983, Lodge Hill, Sussex, Anglie Dnes jsme se tu všichni sešli, abychom udělali Guru púdžu. Váš Guru je nejprve Matkou a pak Guruem a to Mi hodně pomáhá. Dříve jsme měli také mnoho Guru púdží, většinou v Anglii. A mohli byste se podivovat, proč Matka vždy jaksi dělá Guru púdžu v Londýně. Časově to vychází tak, že na Guru púdžu jsem zde, touto dobou musím být v Londýně. Takže tolik let už děláme Guru púdžu v Anglii. Jestliže se vše děje ve shodě s ritambára prádžna, pak tu musí být nějaký důvod, proč je Matka kvůli Guru púdže zde v Anglii. V Puránách je uvedeno, že Ádi Guru Dattátreja uctíval Matku na březích řeky Tamasy. Tamasa je totéž, co vaše Temže a On sám přišel a zde Ji uctíval. A druidové, kteří se projevovali ve Stonehenge a tak dále, pocházeli z té doby, z té skvělé země Šrí Šivy, Ducha. Takže Duch sídlí zde tak, jako v srdci lidských bytostí a Sahasrára je v Himalájích, kde Sadášiva existuje na Kailáši. Toto je velké tajemství, proč jsme zde měli tolik Guru púdží. A dnes to vrcholí touto zvláštní Guru púdžou v roce šedesátých narozenin vaší Matky, což má velmi zvláštní význam, jelikož je to Guru Sašthi – dnes se slaví šedesát let vašeho Gurua. A proto je to veliká příležitost, že jste se tady všichni sešli opět vlivem ritambary prádžni. Tedy vše, co se stalo, stalo se v důsledku vlastního dárku přírody pro vás a všechno Read More …