Guru princip 2 (4 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19830724 – Guru princip 2

Abyste v sobě rozvinuli guruovský princip, musíte především zcela rozvinout sami sebe. Musíme vědět, jak sami sebe rozvinout ke Guru principu. Jak jsem vám říkala dříve, máme v sobě deset principů a měli bychom rozvinout všech těchto deset principů takovým způsobem, že budeme vyčnívat nad ostatními. Včera jsem vám říkala, že když děláme dhjána – dhárana – samádhí a dosáhneme požehnání „ritambary prádžni“, pak vložíme celou věc do různých oblastí, nazývanými déša – oblast nebo bhúmí – země. Je otázkou, jak toho využít – je to prostřednictvím manter, čistěte to mantrami, čistěte to svojí pozorností, každý den musíte vědět, která čakra se musí čistit. Musíte o sobě vědět, kde je problém, jak to má být vyčištěno, jak to musíme vyčistit. Neberte to za dané. Mnozí lidé, kteří mají, řekněme, levostranný problém, jenom jim přinesete citron a čili a domníváte se, že Matka práci udělá. Mohu tu práci udělat jen dočasně, ale pokud tam nastane opět vakuum, vy to nasajete. Víte… tato vakua uvnitř vás mají zase hlad, aby si dala nášup. Tedy vaší prací je odstranit toto vakuum a kvůli tomu se musíte zbožně pustit do všech svých závad. To je pro vás všechny ta nejdůležitější věc. A snažte se věnovat plnou pozornost všem těm rozličným déšám – to jsou národy, jak se tomu říká. A když jste to jednou vyčistili, je to osvícené, je to plné světla potom tomu říkáte „pradéš“, což znamená, že déša byla osvícena. Když toho bylo jednou dosaženo, pak jste dosáhli bodu, kdy se můžete stát guruem, ale ještě nejste satguruem. Abyste se stali satguruem, musíte dosáhnout stavu atíta. Stav atíta je takový, že ta osoba, která není dobrým člověkem, se bude před vámi třást. Člověk, který je lhář, kdo podvádí lidi, ztratí svůj jazyk – řeč. Člověk, který má chlípné oči, který je člověkem, který se neumí kontrolovat, bez jakékoliv kontroly nad svou myslí, co se týká žen, co se týká mužů, takový člověk bude mít ve svých očích třes. Někteří z nich se budou třást, ti, kteří jsou posedlí, se budou z toho třást. Všichni budou odhaleni ve světle satgurua. Když toho dosáhnete, nebudete s nimi muset bojovat, oni se odhalí sami.