O Šrí Krišnovi (3 min) (Location Unknown)

19830828 – O Šrí Krišnovi
Šrí Krišna je dokonalé otcovství, které jsem vám popsala již dříve. Přišel na tuto Zemi a demonstroval tuto dokonalost. Takže na této Zemi to nejvyšší otcovství je vědomí Šrí Krišny. Ale v Božím království, můžeme říci na nebesích, nebo dokonce nad vším ostatním, přebývá Sadášiva, který se neinkarnuje. On je jedním z aspektů, Šrí Krišna je jedním z aspektů Sadášivy, což je Otec. A Ádi Šakti čili Duch svatý, je dalším aspektem Sadášivy – […]

O kvalitách Jógéšvary (9 min) (Location Unknown)

19830828 – O kvalitách Jógéšvary
Jiná skvělá kvalita Jógéšvary byla dokonalá síla rozlišování, která Mu byla vrozena. Věděl tedy, kdo je ďábel a kdo ne, kdo je dobrý a kdo špatný, kdo je posedlý a kdo není, kdo je nevinný a kdo není. Toto měl vrozené, tu sílu absolutního rozlišování. A měl schopnost která více vyjadřovala Jeho kvalitu být svědkem, jako „Sakši”. Měl schopnost, mám na mysli, že On sám byl „Sakši”. Řekla bych, že takto to lze snáze pochopit. […]

Šrí Krišna púdža, 28/08/1983, Tannay,Švýcarsko (Location Unknown)

Šrí Krišna púdža, 28/8/1983, Tannay , Švýcarsko
Dnes oslavujeme v této Svaté zemi narozeniny Šrí Krišny. Šrí Krišna je dokonalé otcovství, které jsem vám popsala již dříve. Přišel na tuto Zemi a demonstroval tuto dokonalost. Takže na této Zemi to nejvyšší otcovství je vědomí Šrí Krišny. Ale v Božím království, můžeme říci na nebesích, nebo dokonce nad vším ostatním, přebývá Sadášiva, který se neinkarnuje. On je jedním z aspektů, Šrí Krišna je jedním z aspektů Sadášivy, […]