O Šrí Krišnovi (3 min) (Location Unknown)

19830828 – O Šrí Krišnovi Šrí Krišna je dokonalé otcovství, které jsem vám popsala již dříve. Přišel na tuto Zemi a demonstroval tuto dokonalost. Takže na této Zemi to nejvyšší otcovství je vědomí Šrí Krišny. Ale v Božím království, můžeme říci na nebesích, nebo dokonce nad vším ostatním, přebývá Sadášiva, který se neinkarnuje. On je jedním z aspektů, Šrí Krišna je jedním z aspektů Sadášivy, což je Otec. A Ádi Šakti čili Duch svatý, je dalším aspektem Sadášivy – je Jeho síla. Když se tedy Šrí Krišna inkarnoval na této Zemi, aspekt této Ádi Šakti přišel na tuto Zemi jako Rádha. Ona je ta, která přišla jako Kristova matka a dala Kristovo jméno jako příjmení Šrí Krišny, jako kdyby Šrí Krišnovo jméno – Krišna, od Krišny. V indických jazycích se nazývá Krišt. A už jsem vám řekla, proč byl nazýván Džesu či Ješu. Dnes se tedy podíváme na ty dva aspekty Šrí Krišny, které byly projevem Jeho božského zrození. V Rámově životě byl ukázán člověk, „Purušótama” – ten nejlepší otec ve světských záležitostech. A v Krišnově životě bylo ukázáno nejvyšší otcovství ve formě Jógéšvary čili v Božím světě. Takže musíme chápat, že první aspekt Krišny je Jógéšvara a Jeho druhý aspekt je Viráta. Jógéšvara znamená Pán jógy nebo síla jógy. Nazývá se tak, protože dosáhl toho optimálního stavu, kterého musíme dosáhnout jako jogíni. On je ideálem, kterého musíme dosáhnout.

O kvalitách Jógéšvary (9 min) (Location Unknown)

19830828 – O kvalitách Jógéšvary Jiná skvělá kvalita Jógéšvary byla dokonalá síla rozlišování, která Mu byla vrozena. Věděl tedy, kdo je ďábel a kdo ne, kdo je dobrý a kdo špatný, kdo je posedlý a kdo není, kdo je nevinný a kdo není. Toto měl vrozené, tu sílu absolutního rozlišování. A měl schopnost která více vyjadřovala Jeho kvalitu být svědkem, jako „Sakši”. Měl schopnost, mám na mysli, že On sám byl „Sakši”. Řekla bych, že takto to lze snáze pochopit. To, že byl „Sakši”, znamená, že měl schopnost pozorovat celý svět jako hru. Za Rámových časů byl Ráma ten, kdo byl vtažen do svých problémů, aby ukázal, že je plně lidskou bytostí. Takže lidská bytost by neměla říkat, že je Bůh. Jak bychom mohli přijmout Boha? Protože konec konců, On byl Bůh. A tato Jeho schopnost být svědkem musí být vidět v každém jogínovi. Element, který On ovládá, je éter. V sanskrtu ho nazýváme „akáša”. Tento éter, jak víte, nyní využíváme pro televizi a rádio, pro jakýkoli druh kolektivní práce. Takže my jako jogíni musíme ovládat element éteru. A to je ze všeho nejsubtilnější v tom smyslu, že s ním proniknete do každé věci, do všeho. A je nade vším; například umělá hmota také proniká do všeho, do hmoty, do všeho, včetně ovzduší. Do éteru však vstoupit nemůže. Negativity tedy nemohou vstoupit do éteru. Takže když vstoupíte do své éterické zóny, vstoupíte vlastně do oblasti, která je bezmyšlenkovým vědomím. Abyste tedy dosáhli svého éterického stavu, musíte rozšířit své bezmyšlenkové vědomí. Read More …

Šrí Krišna púdža: Dokonalé otcovství Tannay Ashram, Tannay (Switzerland)

Šrí Krišna púdža: Dokonalé otcovství, 28/08/1983, Tannay, Švýcarsko Dnes oslavujeme v této Svaté zemi narozeniny Šrí Krišny. Šrí Krišna je dokonalé otcovství, které jsem vám popsala již dříve. Přišel na tuto Zemi a demonstroval tuto dokonalost. Takže na této Zemi to nejvyšší otcovství je vědomí Šrí Krišny. Ale v Božím království, můžeme říci na nebesích, nebo dokonce nad vším ostatním, přebývá Sadášiva, který se neinkarnuje. On je jedním z aspektů, Šrí Krišna je jedním z aspektů Sadášivy, což je Otec. A Ádi Šakti čili Duch svatý, je dalším aspektem Sadášivy – je Jeho síla. Když se tedy Šrí Krišna inkarnoval na této Zemi, aspekt této Ádi Šakti přišel na tuto Zemi jako Rádha. Ona je ta, která přišla jako Kristova matka a dala Kristovo jméno jako příjmení Šrí Krišny, jako kdyby Šrí Krišnovo jméno – Krišna, od Krišny. V indických jazycích se nazývá Krišt. A už jsem vám řekla, proč byl nazýván Džesu či Ješu. Dnes se tedy podíváme na ty dva aspekty Šrí Krišny, které byly projevem Jeho božského zrození. V Rámově životě byl ukázán člověk, „Purušótama” – ten nejlepší otec ve světských záležitostech. A v Krišnově životě bylo ukázáno nejvyšší otcovství ve formě Jógéšvary čili v Božím světě. Takže musíme chápat, že první aspekt Krišny je Jógéšvara a Jeho druhý aspekt je Viráta. Jógéšvara znamená Pán jógy nebo síla jógy. Nazývá se tak, protože dosáhl toho optimálního stavu, kterého musíme dosáhnout jako jogíni. On je ideálem, kterého musíme dosáhnout. A jako jogín se narodil z královské rodiny, žil Read More …