Šrí Ékadéša Rudra púdža: Musíme nechat spoustu věcí odpadnout

New York City (United States)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Šrí Ékadéša Rudra púdža: Musíme nechat spoustu věcí odpadnout, 17/09/1983, New York, USA

Podle indického kalendáře je dnes den, který se nazývá Parivartaní Ékadéši. Dnes je jedenáctý den měsíce, jedenáctý je ékadéša. Ze Sahadža jógy znáte Ékadéša rudry, které jsou zde a které nakonec zničí vše, co už nebude potřeba. To je Ékadéša, zde. Znamená to jedenáct. Ale dnes je zvláštní den, kdy použijeme sílu Ékadéš, aby vykonaly parivartan, to znamená transformaci. Ne tedy za účelem ničení, ale přeměny. V takový den jsme se sešli v New Yorku, kde použijeme ničivé síly k transformaci lidských bytostí. Je to tedy velmi významný den, kdy budeme transformovat lidi projevením sil Ékadéša ruder. Je jich jedenáct a jsou umístěny tady nad vaším čelem. A vy víte, jak fungují. Deset z nich pochází z destruktivních sil Voidu. Void má také deset destruktivních sil. Z těchto deseti se ta ničivá síla usadí zde. Když se člověk, řekněme, chová sebedestruktivně a začíná v něm bujet rakovina, pak tady můžete cítit pulzaci, na vrcholu vašeho Voidu. Pulzování. Ale logicky neznamená, že když to zde pulzuje, jde o rakovinu. Když však bují rakovina, pulzovat to zde bude. To znamená, že životní síla se ji snaží vytlačit. Na obou stranách čela se však začnou kumulovat překážky a uprostřed je centrum Višudhi, Viráty, kde se Šrí Krišna stal Virátou, velkolepou Prapůvodní bytostí. To je tedy ta jedenáctá část destrukce. On má sílu, které se říká Samhára šakti, se kterou zabíjí lidi. Než je však zabije, než s nimi skoncuje, se je milosrdenstvím vaší Matky nejprve musíme pokusit změnit. Pokud je nelze transformovat, v pořádku, pak se o ně postarají Ékadéša rudry. Těchto jedenáct velmi destruktivních sil použije Šrí Kalkí, ten, jenž se chystá přijet na bílém koni. Ale než se to stane, je tu velmi významný dnešní den, kdy tyto síly použijeme k transformaci. A jak lze ničivé síly použít k transformaci? Především, když si lidé uvědomí, že se projevují destruktivní síly, dostanou strach, začnou mít obavy: „Může nás to zničit, musíme se obrátit k Bohu.“ Zadruhé, když se člověk dozví o nějaké smrtelné nemoci, například o rakovině, snaží se nalézt řešení, jenže na lidské úrovni žádné dostupné řešení není. A tak začíná rozmýšlet o Bohu a touží se k Němu dostat blíž. Ten strach ho přivede blíž k Bohu. Začne záviset na Bohu více než na své racionálnosti, než na svém egu nebo superegu. Touží moci se spolehnout na Boží síly, aby ho vyléčily, aby ho zachránily od této zkázy. Protože jakmile se ukáže rakovina, už má jen krůček k smrti. Ví, že to samo nezmizí, že ho čeká konec. To je tedy další cesta, jak se lidé začínají měnit, jak se mění jejich postoje, jak se mění jejich žebříček hodnot. Poznala jsem mnoho manželů a manželek, kteří dostali rakovinu, a z jejich protějšků se stali velmi mírní, jemní, laskaví, romantičtí lidé. Snaží se dát veškerou lásku, ochranu, všechno nejlepší člověku, který díky Ékadéša rudrám brzy zemře. Začíná se tedy projevovat jistý druh transformující se povahy člověka, jenž vidí, že osoba, se kterou žil celý život, s ním už nebude. Začne se tedy projevovat jistý druh krásných citů vůči druhému, kdy se mu snaží dát ze sebe to nejlepší. A tak si člověk rozvine jiný druh osobnosti, která se nikdy předtím neukázala. Takže všechna tvrdost a agresivita odpadne a začne vyplouvat jen sladkost. Tím se tedy v člověku probudilo milosrdenství, které ho změní. Mnozí lidé, kteří ztratili své příbuzné, své nejbližší, začali být mnohem jemnější, hodnější. Protože Ékadéša rudry v nich vyvolaly bázeň. A také do mysli těchto lidí vstoupí další obava: „Zítra se to může stát mně, musím s tím něco udělat.“ V takové době jim Sahadža jóga velmi pomůže. Protože přijdou do Sahadža jógy s pocitem velkého ohrožení. Pohání je to do Sahadža jógy, aby se změnili. Je ještě jeden subtilnější způsob, kterým tato destruktivní síla pomáhá. Ona ničí vše negativní, co je v nás. Protože dokud v nás není zničeno to, co je negativní, nemůžeme se stát lidmi, kteří mohou vstoupit do Božího království. Máme své ego a superego a obojí se na nás může podepsat zde. Když máte ego, velmi velké ego, budete zde mít ohromnou bouli, jak se ego tlačí na tuto stranu. Když budete mít superego, můžete vidět z hlavy vystupovat bouli zde. Můžete mít i obě, když máte oba sympatiky přetížené. Když nejste moc kolektivní člověk, můžete mít blokádu zde. Může se vám to zde tedy vydout egem, superegem i centrem Viráty, nafouknout, takovým způsobem, že si ten člověk vypěstuje tvář jako nějaké monstrum. Tato oblast zhutní a vystupuje. Existuje jedna taková postava. Myslím, že se jmenuje Frankenštejn nebo tak nějak, že? Ano, vynořila se z nevědomí, postava Frankenštejna. Tohle celé je napuchlé, trčí to ven a toto takhle visí. Tohle se skutečně lidem přihodí, když se z nich stane sám ďábel. Takto v nás tedy pracuje Ékadéša, když ničí negativity v nás. V Indii se v tento den mnoho lidí postí na znamení pokání, jedenáctého dne je to naprosto běžné, je třeba splnit Ékadéši. Všichni hinduisté dodržují Ékadéši, takže jedenáctého dne nejí vůbec nic. Ale vy byste to teď, po příchodu vaší Matky, dělat neměli. Protože Já sama jsem Ékadéša. Tak proč to dělat, když jsem teď zde? Dělávali to, aby Mě přivolali. Teď jsem tu, tak Ékadéša pokání už není třeba. Musíte však být opatrní. Ékadéša přichází, jak jsem už říkala, z Voidu. Přichází především, když přijmete někoho za svého gurua, ty, kteří jsou falešní, kteří jsou proti Bohu, proti Kristovi. Rozvinete si tedy jisté zmohutnění na této straně, když ten člověk, kterého uctíváte a respektujete jako gurua, není pravým guruem. Pak si vypěstujete superego, které se ukáže zde, v této oblasti. Na druhé straně se to rozvine, když si člověk myslí, že je svým guruem, že si medituje po svém, že nepotřebuje ničí vedení, že je dost dobrý takový, jaký je. Tomu se vytvoří boule nalevo. Z těchto důvodů má jednu tady a tu na pravé straně čela si rozvine kvůli superegu od falešných guruů. Někdy se také stává, že když se příliš oddáváte tomuto druhu chování ze superega, pak se může stát, že je do sebe nasajete a začnete je využívat svým egem, což je pro vás to nejhorší, co lze. Tehdy se totiž chováte jako sám ďábel. Jak s tím jednou začnete, vaše Ékadéša se úplně zničí. Myslím, že pak už se toho nedá snadno zbavit. Je to velmi obtížné. Když je to jen na jedné straně, je to mnohem snazší. Dnešní den se tedy nazývá Ékadéša a přinese transformaci. Když projdete transformací, mnoho věcí je ve vás automaticky zničeno. Jak zcela jasně vidíte, všechna vaše mylná ztotožňování se odpadla. Mylné představy o sobě typu: „Jsem Američan, křesťan nebo žid apod.“ Všechny tyhle falešné představy o sobě samých odpadly. A stali jste se pouhým člověkem, především jste lidská bytost. Pak se stanete nadlidskou bytostí, bez ega. Budete bez ega. Vaše ego je tedy zničeno, vaše superego je zničeno, vaše podmíněnosti jsou zničeny a všechny vaše mylné představy o vědění jsou také zničeny. Co zůstane a vyjde na povrch, je tedy realita. Podívejte se, jak se z květu stane ovoce. Prakticky všechno z květu odpadne. Z květu, lze říci, například odpadne kalich, pak okvětní plátky, poté odpadnou i jeho kališní lístky, co však zůstává, když se podíváte, je jádro. A okolo jádra se pak všechno vytvoří a vznikne plod. Zbytek odpadne. V některých plodech se něco zachová, z jiných se nevyužije vůbec nic. Jen malého růstu se dočká plod, u kterého zůstal i květ. Stejně tak v nás. Ať se stane cokoli, Duch zůstává, to ostatní odpadá. To je to, čemu říkáme Ékadéša, která přivodí transformaci. Každý by měl pochopit, že musíme odhodit mnoho věcí. Viděla jsem některé říkat: „No a, tak kouřím, ale vibrace mám dobré.“ Jiní zas: „No a co, tak piju, vždyť vibrace mám dobré.“ „Chodím za tímhle guruem a vibrace mám stále.“ „Pořád vedu tentýž nemravný život, a přesto cítím vibrace.“ Takhle to jde velmi dlouhou dobu. A vibrace mají stále. Ale pak náhle ustanou a vy zjistíte, že jste za hranicí. Že jste zcela vyhozeni. Přitom ani nepociťujete, jak jste vyhazováni. Nakonec vám dojde, že jste přímou čarou vyletěli, buďte proto opatrní. Pracuje v nás totiž síla, která je odstředivá, a druhá, dostředivá. Síla Ékadéši je tedy odstředivá, a tou jsme vyhazováni. Sahadža jóga se před nikým nesklání, nikoho se neprosí, nikomu nepochlebuje. Pokud v ní chcete být, musíte v ní být naplno. Pokud v ní být nechcete, vyhodí vás rychleji, než vám bude milé. Tak to prostě chodí. A to je kámen úrazu Sahadža jógy, o kterém vám jako Matka musím říct, že velmi dychtí vyhodit vás. Řeknu vám, že když se Christine, a nyní Mi to potvrdila, zasnoubila s Michaelem, tak byli napůl vyhozeni. Protože měli představu, že by měli mít milostný poměr už před svatbou. Že když máte svatbu bez románku, není to žádná svatba. Opravdu netuším, kde na to přišli. Ale máte-li románek už před svatbou, kde je pak svatební kouzlo? Jako když máte dát někomu dárek, tak jej schováváte až do toho dne, kdy dětem to překvapení můžete dát. Stejným způsobem, když už jste si tu romanci odbyli, co je pak svatba, k čemu jsou ty oslavy? Je to naprosto nelogické. Popravdě, v tomto případě romantiku nezažijí. Naopak jsem viděla, že svatba po románku končí rozvodem. Tak je to vždycky. Protože se začnete nudit a zjistíte, že ten románek před svatbou byla fantasmagórie, která skončila, a že teď po svatbě už nezbylo nic, z čeho se těšit. Tak toho mají dost a další měsíc se rozvádějí. Ale svatby bez předchozího románku si uchovají vše pro správný čas. Právě pro ten čas, kdy zažijete opravdovou romantiku a skutečný pocit jednoty a vůbec. V Indii je první noc novomanželů ohromná událost. Proto jsou naše manželství stálá. Je Mi 60 let a mému muži 63 a sami víte, jak je stále romantický. Taková romance nikdy neustane, protože začíná v příznivý den, posvěcena celým společenstvím, kdy se o jejich vztah všichni starají… Vstup do manželství je tak úžasná událost! Všichni lidé se tou svatbou těší, radují se… Jogínka: „Dáte si ovoce, Matko?“ Ne děkuji. Tak tedy, když na to přijde u lidí ze Západu, mají pocit, že důležitý je románek. Ale nemyslím si, že bychom se mohli čemukoli učit z manželství na Západě. Protože celý ten jejich způsob je úpadkový. Nemá nic, čím by nás mohl obohatit. Můžeme se přiučit mnohému jinému, například jak ovládat kameru, ale jak zvládnout manželství, to je lépe učit se od Indů. Mají velmi solidní průpravu pro manželství. Především to, jak jsou již od dětství vedeni, aby měli úspěšná manželství. Tolik jim na tom záleží. Například bez horoskopu ani bez příznivého dne by se nevzali. Všechno mají propracované do nejmenšího detailu, aby ten sňatek nemohl skončit fiaskem. Navíc to vypracovávají kolektivně. Kdyby Mi třeba manžel dělal potíže, řekněme jako příklad, jeho sestra by si ho vzala na paškál. Každý může zasáhnout, když se někdo pokouší o cokoli proti manželství. Každý z rodiny půjde po krku tomu, kdo se pokouší rozbít manželství. Pak každý ví, že by zůstal jako kůl v plotě, kdyby se rozvedl. Takový už nemá ve společnosti místo. Ale když jsme poprvé přijeli do Anglie, byli jsme v šoku. Vůbec se za to nestyděli. „Už jsem třikrát rozvedený a tohle je čtvrtá partnerka!“ Takový šok pro nás, ó Bože. Pro nás je rozvod horší než lepra. Proč jsi rozvedený? Co je to s tebou? Jak můžeš být rozvedený? Manželství je tak příznivá věc! Je to takové požehnání, Bohem požehnané. Jak to můžeš udělat? Je to takový úpadek! A takhle se to řeší. A ani omylem nejsme něco méně než vy, co se týče manželství, protože my můžeme mít mnohem více dětí než vy. Děti se chtějí rodit jen v Indii, nikde jinde. A to je problém, kterému čelíme. Náš populační problém způsobuje to, že naše manželství jsou tak úspěšná a lidé jsou tak klidní. Děti se bojí narodit do noční můry New Yorku. Přirozeně. Protože nikdo netuší, kde zítra bude matka a kde otec. Jsme obviňováni z vysoké porodnosti, jenže co s tím? Děti neposlechnou, nechtějí jít na taková místa, kde jim nedají existenční jistotu. Jen realizované děti, jsou-li na velmi vysoké úrovni, ty se narodí. Musí být dábelsky odvážné, aby šly na taková místa. Takže to mohou zkusit. Anebo možná skuteční ďáblové, kteří z toho chtějí těžit. Ale jinak se ti, kteří v životě touží po klidu a radosti a lásce rodičů, chtějí narodit v Indii. A proto poslední dobou zjišťujeme, že populace v Indii roste tak rychle, že nevíme co dělat. Takže vaše svatební postupy je šokovaly, protože nedokážou pochopit, že spolu nejdřív musíte mít románek. Co bychom si měli o Ékadéšách uvědomit hlouběji, je, že nesmíme dovolit, aby se v nás jakkoli vybudovaly. Protože to jsou sebedestruktivní věci. Začínají se rozvíjet pochybováním. Když začnete pochybovat o Sahadža józe, začnou se formovat. Ty pochyby způsobí jejich rozvoj v celé úrovni medhy, v této oblasti. A může z toho vzniknout velký hutný pancíř. Dnes jsem slyšela někoho říkat: „Zaklepej to na dřevo.“ „Zaklepej to na dřevo,“ znamená do tohoto místa. Kde už by nemělo být žádné dřevo, chápete? Dá se říct: „Zaklepej to na kámen.“ Když se chvástáte, můžete pak říct: „Ne, ne, zaklepávám to na dřevo, nemyslel jsem to vážně.“ Lidé jsou si totiž dost vědomi… Říkají to sice nevědomky, ale uvědomují si, že by neměli říkat něco, co by vypadalo jako vychloubání se, jako nějaké chvástání se, nebo říkat něco ohromného, co by se pak mohlo pokazit. A tak říkají: „Zaklepej to na dřevo.“ A tohle je to dřevo, Ékadéša. Jsme si tedy docela vědomi těchto sil, které jsou v nás, a teď bychom si měli uvědomit, že tyto síly budou lidi transformovat. Dnes se tedy budeme modlit, aby tyto síly transformovaly Ameriku skrze svou schopnost lidi vyděsit, aby pak přišli do Sahadža jógy. Protože když už to dosáhlo až takové úrovně ega, kdy lidé řeknou: „A co má být?!“ Jako tehdy v Anglii, když jsem poprvé hovořila, řekli: „To je staromódní, naprosto nepoužitelné!“ Řekla jsem: „Dobrá, neříkám nic. Ale budete mít takové nemoci, že se budete muset vrátit.“ Právě tehdy zákon uznal homosexualitu a toleranci všeho možného. A teď máte AIDS. Teď vám tu řádí AIDS. A AIDS přinesl strach z Ékadéš. Klidně si ho dostaňte! „No a co?!“ A co vy teď na to? Tahle bázeň a tento strach jsou tedy velice důležité. Je nesmírně důležité, abyste měli tu bázeň a strach, že Bůh je Všemohoucí a my proti Němu nejsme ničím. V tomto bodě si musíme pamatovat, že jsme nedílnou součástí tohoto Boha a že se musíme probudit do takového vědomí, kde poznáme, že On je celkem a že se s tím celkem musíme sjednotit. A tím se dostaneme nad své Ékadéša rudry. Dnes vás tedy všechny požehnám silami Ékadéši, které budou transformovat. Bůh vám všem žehnej při vaší práci, kterou se snažíte dělat pro dobro Američanů. Vy zodpovídáte za záchranu Ameriky. Víte, že je to Višudhi čakra, a ve Višudhi čakře spočívá veškerá zodpovědnost Sahadža jógy. Jak moc je tedy důležité, aby se uskutečnila transformace! Dokud transformace nezačne pracovat, uvidíte, že to nebude fungovat. Nemůžete mluvit k lidem, nemůžete s nimi hovořit. Musíte se tedy modlit, aby začal transformační proces, aby se spustil, aby pádil tryskem a aby se šířil jako přírodní požár. Takto bychom se měli modlit. Bůh vám žehnej! Bůh vám žehnej. Tohle nastane, když se rozzlobí Šrí Šiva, protože Šiva je skutečným rudrou, to Jeho síly jsou propůjčeny Ékadéšám. Šiva je opravdovým vrcholným ukončením všeho. On je ten, kdo zruší celý svět. To On dává těchto jedenáct destruktivních sil. On sám má dvanáct sil, ale jednu si nechává na závěr. Jedenáct jich propůjčuje Ékadéšám. Když tohle nastává, Ékadéši v lidech začínají konat. Dnes bych to viděla jako púdžu ke Šrí Ganéšovi a pak k Ékadéšám.