Veřejný program: Jaký je účel našeho života? Hampstead Town Hall Centre, Hampstead (Anglie)

Veřejný program: Jaký je účel našeho života?, 01/11/1983, Hampstead Hall, Londýn, Anglie Úvodní slovo (Dr. Reeves) Huston, Los Angeles, San Diego, San Francisco, Vancover, Toronto, Boston a zpět do New Yorku. Je to fantastické. Měli jsme programy v centrech, dva, tři, někdy čtyři programy v každém městě a přišlo obrovské množství lidí. A dnes už je Sahadža jóga zavedená v těch dvou ohromných státech kontinentu Severní Ameriky. Šrí Mátadží se zcela jasně vyjádřila, že přišla zachránit svět. Přišla, aby dala výživu a podporu hledačům. A především přišla proto, aby vám pomohla stát se svým vlastním guruem, abyste zažili to, co přislíbil Kristus, abyste prožili své druhé narození a aby se stalo stěžejní součástí vašeho vlastního života. A projevuje se to tím, že my všichni, kdo máme realizaci, začneme být požehnaní. A co tento jev vlastně znamená? Realizace je v podstatě něco, co všichni hledáme. Hledáme to po mnoho svých zrodů. V indické tradici, v tradici hinduismu, je to pevně zakořeněná a neoddělitelná součást jejich přirozenosti, ta naléhavá vnitřní potřeba, kterou v sobě tamní lidé mají. V křesťanství se mluví dosti okrajově a snad až lehkovážně o druhém narození. Mnozí ani netuší, co to znamená, natož aby to zakusili. Buddha o tom také hovořil. Mohamed mluvil o čase vzkříšení. Ve skutečnosti to všechna Písma popisovala mnoha způsoby. Naposledy o tom mluvil Mohamed, který řekl, že v této době vzkříšení budou vaše ruce mluvit. Nemluvil o ničem jiném než o prožití seberealizace, kdy člověk tuto zkušenost vnímá svým centrálním nervovým systémem jako Read More …