Makar Sankranti púdža: Vnitřní revoluce (nekontrolováno) Mumbai (India)

Makar Sankranti púdža, 11/01/1984,(nekontrolováno), Bombej, Indie Vítám všechny sahadžajogíny ze zahraničí v této skvělé zemi jógy. Dává mi to nesmírné potěšení, nemám slov, abych to vyjádřila, vidět sahadžajogíny přicházet z celého světa, z celé země, aby dnes oslavili tuto zvláštní příležitost. Je to dnes tak příznivé, že vy všichni byste tady měli být, jelikož vy jste ti vybraní, vojáci, kteří budou bojovat, dokud nebude na této zemi ustanovena Satja Juga. Je to den revoluce. San-krant znamená: víte, san znamená příznivý a krant znamená revoluce. Dnes je den svaté revoluce. Říkala jsem vám o té vzpouře, že ve vzpouře se pohybujeme v kyvadle z jednoho konce na druhý jako výsledek setrvačnosti. Ale skrz růst, když dosahujeme vyššího stavu, je to možné, pouze pokud je revoluce a revoluce se děje spirálovitě. Ten pohyb musí být spirála, abyste se dostali do vyšší pozice. Takže toto je revoluce, která je svatou revolucí. Doposud víme o mnoha revolucích, měli jsme revoluce v naší zemi. V jiných západních zemích jsme také měli revoluci v politické oblasti, v oblastech rozdílností. Mnoho dalších věcí se přes revoluci vybojovalo, ale stále nebyl dosažen vzestup uvnitř. Hovořím o revoluci uvnitř nás samých. V této revoluci vám velice pomáhá vaše vlastní Matka Kundaliní a vy se vyvíjíte velmi sladkým způsobem v svém duchovním vzestupu, abyste přišli jako realizované duše. Jste velmi laskaví, že jste přijeli do této země, jelikož tato země nemá takový komfort a vybavení, které máte ve své vlastní zemi, takže člověk musí být připraven jen na hrubý plán, Read More …