Makar Sankranti púdža, 11/01/1984,(nekontrolováno), Bombej, Indie,

(India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Vítám všechny sahadžajogíny ze zahraničí v této skvělé zemi jógy. Dává mi to nesmírné potěšení, nemám slov, abych to vyjádřila, vidět sahadžajogíny přicházet z celého světa, z celé země, aby dnes oslavili tuto zvláštní příležitost. Je to dnes tak příznivé, že vy všichni byste tady měli být, jelikož vy jste ti vybraní, vojáci, kteří budou bojovat, dokud nebude na této zemi ustanovena Satja Juga. Je to den revoluce. San-krant znamená: víte, san znamená příznivý a krant znamená revoluce. Dnes je den svaté revoluce. Říkala jsem vám o té vzpouře, že ve vzpouře se pohybujeme v kyvadle z jednoho konce na druhý jako výsledek setrvačnosti. Ale skrz růst, když dosahujeme vyššího stavu, je to možné, pouze pokud je revoluce a revoluce se děje spirálovitě. Ten pohyb musí být spirála, abyste se dostali do vyšší pozice. Takže toto je revoluce, která je svatou revolucí. Doposud víme o mnoha revolucích, měli jsme revoluce v naší zemi. V jiných západních zemích jsme také měli revoluci v politické oblasti, v oblastech rozdílností. Mnoho dalších věcí se přes revoluci vybojovalo, ale stále nebyl dosažen vzestup uvnitř. Hovořím o revoluci uvnitř nás samých. V této revoluci vám velice pomáhá vaše vlastní Matka Kundaliní a vy se vyvíjíte velmi sladkým způsobem v svém duchovním vzestupu, abyste přišli jako realizované duše. Jste velmi laskaví, že jste přijeli do této země, jelikož tato země nemá takový komfort a vybavení, které máte ve své vlastní zemi, takže člověk musí být připraven jen na hrubý plán, což může být pro některé lidi těžké. Když jsem přijela do Bombaje, měla jsem koupit nějaký dárek pro jednoho pána, a přemýšlela jsem, co bych měla koupit? Nejlépe koupit něco ze slonoviny. Šla jsem tedy do obchodu a dostala překrásný kousek ze slonoviny, který se nazývá „hitopadeš“, kde Šrí Krišna sedí na nádherném voze ze slonoviny a dává hitopadeš Ardžunovi (kázání z Gíty). Bylo velmi snadné to sehnat, trvalo mi jen půl hodiny zajít do obchodu a věc koupit. Ale na sehnání balicího papíru jsem musela v Bombaji promarnit dvě hodiny. Protože tady nemůžete dostat solidní balicí papír se stuhou a květinami, to je nemožná situace. Nevěděla jsem, co mám dělat. Podle mého manžela jsem koupila balicí papír třetí úrovně. Přinesla jsem to domů a on řekl: „To nemůžeš zabalit do takového nesmyslu, vypadá to hrozně.“ Řekla jsem: „Pokud tedy chceš, mohu na zabalení sehnat hedvábí, ale balicí papír je v této zemi problém.“ Takže když byl ten džentlmen obdarován, řekla jsem mu velmi upřímně: „Omlouvám se, v Bombaji jsem nemohla sehnat dobrý balicí papír, přinesla jsem vám pouze slonovinu“, a on byl tím dárkem tak okouzlený. Takže v této zemi musíte vědět, že můžeme sehnat slonovinu, ale nedokážeme sehnat balicí papír. A ti, kteří jsou zvyklí na balicí papír, zjistí, že je těžké se přizpůsobit, jelikož jsme zvyklí na pohodlí balicího papíru. Takže člověk zjistí, že balicí papír, z něhož jsme tak moc nadšení nebo jsme na něj zvyklí, není vůbec důležitý. Zatímco vy v západních zemích nemůžete sehnat slonovinu. Pokud musíte sehnat kousek slonoviny, nevím, budete muset na jeden kousek slonovin čekat roky, ale balicí papír můžete sehnat během pěti minut. Člověk musí pochopit, že toto je země, do které, máte-li se o ní něco dozvědět, musíte proniknout hluboko dovnitř. Musíte si vyvinout hlubší porozumění této zemi. Pokud vidíte ty koupelny a pokud vidíte ty ulice, pokud vidíte ty domy, všechny černé, špinavé podle běžného standardu života, zapomeňte to, zapomeňte na to. Nepřišli jste sem proto, abyste viděli toto, to vše můžete vidět i ve své vlastní zemi. A viděli jste to. Ale co jste sem přijeli uvidět, je ta hloubka, ta láska, ta náklonnost, ty lidské bytosti. A vy budete velmi šťastni, jelikož se setkáte s velmi vzácnými zážitky, které vás skutečně uchvátí radostnými vzpomínkami po celý váš život. A navíc, tato země, zejména Maháráštra, je zvláštní země, protože Kundaliní vesmíru stoupá z této trojúhelníkové oblasti. Nebo můžeme říci, že toto je „atta“ – vyvýšený trojúhelníkový stupínek, a proto vibrace v této zemi, v této části země, jsou obrovské. Nuže, abyste si přišli pro Mahajógu – jelikož Sahadža jóga se dnes stala Mahajógou, musíte přijít do Maháráštry. Maháráštra je skvělý národ. Takže jsem si jistá, že předpokládáte, že se vám stane mnoho věcí, ale udržujte svoji mysl otevřenou, protože je to revoluce. Není to jenom kyvadlo, kde z pohodlí přecházíte do nepohodlí. Jednu věc musíte vědět a nemá to nic společného s nekulturními nesmysly. Přišli jste sem, abyste skočili do vašeho jemnějšího a jemnějšího vnímání, takže hrubší vnímání musí být opomíjeno a popíráno, abyste pocítili svoje jemnější vnímání. Jakmile začnete chápat tento základní princip zdejší radosti, jsem si jistá, že celý tento počin přinese mnoho ovoce. Protože po celém světě zjišťujeme, že Sahadža jóga je jediná cesta k lidskému osvobození. Je to jediný způsob, kterým tento svět přeměníme v nádherné místo. Kvůli tomu se musíme dostat do řádného porozumění, podobně jako vojáci do disciplinovaného života. Cokoliv chceme dělat, můžeme dělat se svými optimálními schopnostmi. Abyste tedy svým úplným schopnostem umožnili se projevit, zkuste odmítat, přehlížet svoje hrubé vnímání, cokoliv přichází mezi tím. Budete to muset to někdy utnout. Budete muset ráno vstávat brzy, budete se muset vykoupat nezvyklým způsobem a to bude složitá věc. Ale pokud se pokusíte přizpůsobit této vznešené myšlence, že jste částí a součástí obrovské Viráty a že vy všichni se musíte spojit tímto způsobem dohromady, že ve svém vnímání se stanete stejnými, že jeden druhému velmi dobře rozumíte, jsem si jistá, že si užijete lásku a pohostinnost vašich zdejších hostitelů. Jsem velmi šťastná, že tato revoluce začíná dnes v takový den. Musíme tedy mít tu revoluci pro sebe přijatelnou. Víte, jak lidé žili, když nastala francouzská revoluce, jak lidé žili, když v této zemi bojovali za svoji svobodu. Já pamatuji, že Můj otec obětoval každý peníz, který měl. On i my jsme museli žít v chýších, zatímco předtím jsme žili v obrovském pohodlí. Obětoval všechno. Moje matka šla pětkrát do vězení. Můj otec šel do vězení třikrát a pokaždé v tom vězení byl nejméně dva nebo tři roky. Dokážete si představit, jak s tolika dětmi všechno obětovali, když měli dosáhnout svobody. Nuže, pokud máte dosáhnout svobody Ducha, musíme mít smysl pro obětování. Neznamená to ale obětovat a stěžovat si. Ale obětovat, co si můžete užít, obětovat něco, na co můžete být hrdí, oběť, kterou necítíte, oběť, která vás zušlechťuje. Je to Duch, kterým se musí ta revoluce uskutečnit. Víte, že až doposud jsme se nevzdali ničeho. Samozřejmě, musíte odevzdat ego a všechny ty nesmyslné věci, bez debat, ale ty jste stejně nikdy nechtěli, nikdo nemá rád to ego. Dokonce také Indové musí mnoho obětovat, musí se vzdát svých zvyků, které jsou velmi odstrašující či škodlivé pro zdravý vývoj tohoto národa. Jako sahadžajogíni oni sami vystoupali tak vysoko, stali se velmi upřímnými, extrémně sladkými a pohostinnými lidmi. Stejným způsobem bych řekla, že Moje děti v zahraničí opravdu učinily ohromné skutky, aby se vzdaly některých věcí, o kterých jsem si myslela, že to pro ně bude těžké, se jich vzdát. Změnily svoje morální hodnoty, přijaly velmi přísný morální kodex. A užívají si tu mravnost a počestnost. Nevím, jak vám k tomu poblahopřát. Můžete říci: „Matko, Tvoje láska to udělala“, ale Já zkrátka nevím. Myslím, že jsou to vaše vlastní schopnosti, vaše „purvo janmas sančitas“, vše, co jste získali ve svých předešlých životech, to je ta příčina. Jinak je nemožné změnit alespoň jednoho člověka. Veškerá tato změna přišla pro dobrou věc, pro radost a štěstí. Nemusíte se už dále příliš měnit. Nemusíte se měnit, ale musíte si teď tu změnu užívat. A radost z té změny přichází, když všechny ty nálepky, které máte ať už z Indie, z Východu nebo ze Západu a které vás stahují dolů, prostě je odhodíte a vystoupáte nahoru. A vy všichni dohromady byste si měli spolu užívat radost a požehnání vašeho Otce. Takže dnes je velký den. Tato „sankramana“, která začala, vyžaduje skutečné úsilí. Nemůžeme si s tím hrát. Je to obrovská mimořádná událost. Cítím v atmosféře tuto mimořádnou událost: všichni Bohové a všechny Bohyně jsou zde, aby vám pomohli to vypracovat. Jste v tom stádiu a musíte vytvořit to obrovské drama revoluce. Musíme ukázat tomuto světu, že je to jenom Duch, kdo může zachránit svět, nikdo jiný. A tak ode dneška začneme svoji cestu směřující k té jemnosti a citlivosti, kterou vnímáte, skrze niž můžete vnímat Niranandu. Nirananda, jméno vaší Matky je Nira a v Sahasráře cítíte Ánandu, radost Niry. Nechť vám Bůh žehná.