Velikonoční Púdža: Odpuštění Temple of All Faiths, Hampstead (Anglie)

Velikonoční púdža: Odpuštění, 22/04/1984, Hampstead, Anglie Dnes oslavujeme vzkříšení Krista. Stejně tak musíme oslavit vzkříšení lidí, sahadžajogínů, kteří byli znovuzrozeni jako realizované duše. Tím se rozumí, že jsme vstoupili do nového vědomí. Kristus nepotřeboval vstoupit do nového vědomí. On musel sestoupit a znovu ukázat tomuto světu, že jste věčným životem, že vedete život, který je duchovní a nikdy nezaniká. Musíte vystoupat do nové sféry, což je sféra Boha všemohoucího. Nazýváte ji „královstvím Božím“. Kristus to řekl velmi jasně Nikodémovi: „Musíte se znovu narodit.“ A když se Nikodém zeptal: „Musím se vrátit do matčina lůna, abych se znovu narodil?“ Odpověděl mu tak jasně! Tak jasně! Ti, kteří to nechtějí vidět, mohou zůstat slepí! Řekl však zcela jasně: „Ne, cokoli se zrodí z těla, je tělem, ale cokoli se zrodí z Ducha, je Duch.“ Jasněji už to říct ani nejde, že se musíte zrodit z Ducha. Samozřejmě, lidé disponují zvláštní schopností – všechno překroutit. Za Ducha mohou považovat knihu, nějaká slova, organizaci, kostel či cokoli jiného, co vytvořili. Co je však stvořeno lidmi, to není Duch. A to je jasné prohlášení Krista, které lidé nechtěli přijmout, a tak založili své vlastní organizace, začali s vlastními nápady a v Jeho jménu vytvořili velmi mýtickou organizaci. A dnes nadešel čas, aby to všechno bylo zatraceno. Pokračuje to tak už tisíce let, pohltilo to mnoho nevinných lidí a lidé se toho drží. Když jste však vzkříšeni, když se stanete realizovanými dušemi, je třeba chápat, že nyní váš pohyb směřuje do vašeho nitra. Že váš pohyb Read More …