Velikonoční púdža, 22/04/1984,Londýn, Anglie (Location Unknown)

Dnes oslavujeme vzkříšení Krista. Stejně tak musíme oslavit vzkříšení lidí, sahadžajogínů, kteří byli znovuzrozeni jako realizované duše. Tím se rozumí, že jsme vstoupili do nového vědomí. Kristus nepotřeboval vstoupit do nového vědomí. On musel sestoupit a znovu ukázat tomuto světu, že jste věčným životem, že vedete život, který je duchovní a nikdy nezaniká. Musíte vystoupat do nové sféry, což je sféra Boha všemohoucího. Nazýváte ji „královstvím Božím“. Kristus to řekl velmi jasně Nikodémovi: „Musíte se znovu narodit.“ A když se Nikodém zeptal: „Musím se vrátit do matčina lůna, […]