Sahasrára a srdce (8 min) (Location Unknown)

19840505 – Sahasrára a srdce
Myslím, že skončila první éra Sahadža jógy a začala nová éra. V první éře Sahadža jógy byl výchozí bod otevření Sahasráry. A postupně …to není na Mé…to je ono, tak je to lepší… a postupně směřujeme k naplnění. Dnes tu vidím tolik velkých sahadžajogínů. Je to velmi přirozený proces růstu, kterým jste prošli. Můžeme říci, že první je probuzení Kundaliní, která projde fontanelní oblastí. Jak vidíte na vrcholku hlavy tyto bandhany, […]

O upevnění Ádi Šakti (9 min) (Location Unknown)

19840505 – O upevnění Ádi Šakti
Nyní je velmi důležité pochopit, že musíme udělat velký krok vpřed. Celá Sahasrára se tímto směrem pohybuje. Všechny čakry vrhají tímto směrem své světlo. Po směru hodinových ručiček, a jejich osou je srdce. Takže podstatou všech náboženství, všech proroků, všech inkarnací, je soucit, který je umístěn v srdeční čakře. Takto pochopíme, že v současné druhé éře musíme mít soucit. Je to projevení soucitu. Kdyby Bůh Všemohoucí neměl soucit, nevytvořil by tento ohromný vesmír. […]

O Šrí Ganéšovi a nevinnosti (10 min) (Location Unknown)

19840505 – O Šrí Ganéšovi a nevinnosti
Takže se musíme o všechny čakry v našem nitru starat. Věnovat pozornost každé čakře, vkládat do ní soucit, pocit soucitu na této čakře. Například čakra Šrí Ganéši. Máte pozornost na Šrí Ganéšovi a upevníte Jej přes své myšlenky, protože nyní jsou vaše myšlenky božské, s velkou úctou ve své Múládháře. Musíme vědět, že v první éře Sahadža jógy jsem nemohla o těchto věcech s vámi mluvit. Toto je mnohem jemnější práce. […]

Druhá etapa Sahadža jógy (9 min) (Location Unknown)

19840505 – Druhá etapa Sahadža jógy
V první éře Sahadža jógy jste Mě potřebovali vidět osobně. Potřebovali jste Mě vidět osobně. Jak říkáme v sanskrtu „dhjeja“, to znamená „cíl“. Chtěli jste před sebou vidět cíl. Vidíte, angličtina pro to nemá výraz. Dhjeja, vše, čeho chcete dosáhnout. Co dělat, když pro to angličtina nemá výraz? Takže jste to neustále chtěli a měli jste radost, pocit bezpečí a štěstí, když jste Mě osobně viděli. Teď, v druhé etapě, […]

Sahasrára púdža, 5/5/1984 (nekontrolováno) Château de Mesnières, Rouen (France)

Sahasrára púdža, 5/5/1984, Rouen, Francie
Někdo Mě musí překládat. V pořádku. A do italštiny? Italština? Francouzština, v pořádku. Pro vaši Matku je krásné vidět tolik nádherných sahadža- jogínů najednou v den Sahasráry. Myslím, že skončila první éra Sahadža jógy a začala nová éra. V první éře Sahadža jógy byl výchozí bod otevření Sahasráry. A postupně – (to není na Mé…to je ono, tak je to lepší) a postupně směřujeme k naplnění. Dnes tu vidím tolik velkých sahadžajogínů. […]

Upevněte v Múladhára čakře milosrdenství (14 min) (Location Unknown)

19840505 – Upevněte v Múladhára čakře milosrdenství
Je to tak potěšující pro vaši Matku vidět tolik krásných sahadžajogínů pohromadě v dnešní den Sahasráry. Co by však v té nové éře, která má nastat, mělo následovat? Když teď máte dobré rodiny, dobré ášramy, dobré zaměstnání, každý je šťastný, pojďme se zamyslet nad následujícím věkem. Následující věk je o milosrdenství, jak jsem vám říkala. Stále však máte některé čakry slabé. Světlo, které zbělá díky sedmi barvám, může pohasnout nebo může mít defekty. […]