Sahasrára a srdce (8 min) (Location Unknown)

19840505 – Sahasrára a srdce Myslím, že skončila první éra Sahadža jógy a začala nová éra. V první éře Sahadža jógy byl výchozí bod otevření Sahasráry. A postupně …to není na Mé…to je ono, tak je to lepší… a postupně směřujeme k naplnění. Dnes tu vidím tolik velkých sahadžajogínů. Je to velmi přirozený proces růstu, kterým jste prošli. Můžeme říci, že první je probuzení Kundaliní, která projde fontanelní oblastí. Jak vidíte na vrcholku hlavy tyto bandhany, stejně tak je máte i vy uvnitř hlavy. Stejně tak máte vestavěny čakry ve své Sahasráře. Takže v první éře Sahadža jógy jsme probudili božstva ve svých centrech, v prodloužené míše a také v mozku. Nyní však pro nás nastal čas horizontálního rozšíření. Aby se rozšířila horizontální úroveň, musíme pochopit, jak to udělat. Jako je sedm barev v duze, i v našich centrech je sedm barev světla čaker. Když začneme zezadu, od Múládháry a půjdeme nahoru, na tuto stranu k Ádžně, pak je umístění jiné, pokud to dobře vidíte. Chci říct, že v Sahasráře, – protože je to vyduté místo – je důležité pochopit, že centrum fontanelní oblasti odpovídá našemu srdci. Takže srdce je nyní ústřední bod druhé éry. Doufám, že chápete, co říkám. Takže pokud máte dát pozornost na Sahasráru, nejprve musíte dát pozornost do srdce. V Sahasráře srdeční čakra a samotné srdce, Átma, splývají. Znamená to, že se Džaga- damba sjednotí se srdcem – to je s Átma. Takže vidíme, že tady dochází ke spojení.

O upevnění Ádi Šakti (9 min) (Location Unknown)

19840505 – O upevnění Ádi Šakti Nyní je velmi důležité pochopit, že musíme udělat velký krok vpřed. Celá Sahasrára se tímto směrem pohybuje. Všechny čakry vrhají tímto směrem své světlo. Po směru hodinových ručiček, a jejich osou je srdce. Takže podstatou všech náboženství, všech proroků, všech inkarnací, je soucit, který je umístěn v srdeční čakře. Takto pochopíme, že v současné druhé éře musíme mít soucit. Je to projevení soucitu. Kdyby Bůh Všemohoucí neměl soucit, nevytvořil by tento ohromný vesmír. Ve skutečnosti jeho síla, Ádi Šakti, je ztělesněním jeho soucitu. A tento soucit uskutečnil celou evoluci až na lidskou úroveň, až k vašemu osvobození jako sahadžajogíni. Soucit je vždy naprosto sjednocen s odpuštěním. Takže vidíte, že v tomto bodě se setkává Trojice. Syn Boha je odpuštění, je ztělesněním odpuštění. Bůh Všemohoucí je svědek, Matka je soucit, a dítě je odpuštění. Všichni se setkávají v srdeční čakře, v Sahasráře. Musíte vědět, jak zdokonalit Sahasráru. Víte dobře, které božstvo sídlí v Sahasráře. Vaše Sahasrára je umístěna na hlavě, jak si myslíte, ale je to centrum celého vesmíru. Abyste toto rozvinuli, musíte dávat pozornost do svého srdce ve fontanelní oblasti. Pokud máte pozornost na fontanelní oblasti, pak tam musíte upevnit božstvo. Ale toto božstvo nejprve musí sídlit ve vašem srdci. Máte velké štěstí, protože toto božstvo je tu s vámi osobně. Lidé, kteří získali realizaci před tím, než jsem přišla na Zemi, si božstva museli představovat. A tyto představy nebyly nikdy dokonalé. Ale jak se říká, v Sahasráře je Ona Mahamájou – tak se Read More …

O Šrí Ganéšovi a nevinnosti (10 min) (Location Unknown)

19840505 – O Šrí Ganéšovi a nevinnosti Takže se musíme o všechny čakry v našem nitru starat. Věnovat pozornost každé čakře, vkládat do ní soucit, pocit soucitu na této čakře. Například čakra Šrí Ganéši. Máte pozornost na Šrí Ganéšovi a upevníte Jej přes své myšlenky, protože nyní jsou vaše myšlenky božské, s velkou úctou ve své Múládháře. Musíme vědět, že v první éře Sahadža jógy jsem nemohla o těchto věcech s vámi mluvit. Toto je mnohem jemnější práce. Položte soucit na tuto čakru. Čakra je pradéša, je to země a jejím králem je Šrí Ganéša. Toto je ta země. Když na tuto čakru vložíte pozornost, své city k Němu, lásku a obdiv k Němu, tím začněte. A abyste projevili soucit, musíte žádat pouze o jedinou věc: „Bože nevinnosti, dej nevinnost všem lidem na světě.“ Nejdřív ale musíte být nevinní, abyste o to mohli žádat, jinak nemáte zmocnění o to žádat. Nemáte právo o to žádat. Takže abyste pochopili nevinnost, pokuste se pochopit sami sebe. Jak pracuje vaše mysl. Když se na někoho díváte, cítíte, že byste tu osobu chtěli vlastnit? Cítíte se nepatřičně přitahováni, přichází nějaké nízké pocity do vaší mysli? Když nevinný člověk uvidí krásného člověka, krásnou ženu, krásnou scenérii, krásný výrobek, měl by se okamžitě dostat do bezmyšlenkového stavu, neměl by mít žádné myšlenky. Když nejsou myšlenky, není možné mít jakékoliv pocity vlastnictví, žádné nízké pocity, ale jestli se modlíte ke Šrí Gané- šovi, také trochu neoprávněně: „Prosím, dej mi nevinnost, ať jsem zplnomocněn požádat Tě o dar, Read More …

Druhá etapa Sahadža jógy (9 min) (Location Unknown)

19840505 – Druhá etapa Sahadža jógy V první éře Sahadža jógy jste Mě potřebovali vidět osobně. Potřebovali jste Mě vidět osobně. Jak říkáme v sanskrtu „dhjeja“, to znamená „cíl“. Chtěli jste před sebou vidět cíl. Vidíte, angličtina pro to nemá výraz. Dhjeja, vše, čeho chcete dosáhnout. Co dělat, když pro to angličtina nemá výraz? Takže jste to neustále chtěli a měli jste radost, pocit bezpečí a štěstí, když jste Mě osobně viděli. Teď, v druhé etapě, si nebudete tolik přát, aby tu Matka byla osobně, převezmete to po Mně. Toto je božské přání, o kterém vám říkám, a na tom musíte ode dneška pracovat. Víte, že jsem s vámi. Ale ne nezbytně v tomto těle, protože Já nevím, jestli v tomto těle existuji nebo ne. Jakmile se ale toto přání začne vypracovávat, budete svědky úžasných zázraků. Když se matce narodí dítě, automaticky má mléko. Příroda je tak s celou věcí spojena. Vaše božské přání je také spojeno. A je to zřejmé, když jste božský člověk. Můžete Mne najít kdekoliv, jdete po ulici a najednou zjistíte, že jdu s vámi. Takže toto je druhá éra, kterou jsme začali. Neměli byste být šokováni, jestliže Mě uvidíte, jak sedím na vaší posteli a dávám vám ruku na hlavu. Nebo Mě uvidíte jako Krista, jak vcházím do vašeho pokoje, nebo jako Šrí Rámu. Toto se musí stát. Takže byste měli být připraveni. Tolik zázraků se vám už stalo, ale na hrubší úrovni. Viděli jsme, jak světlo sestupuje na Mou hlavu. Některé zázraky jsou zachyceny Read More …

Mahasahasrára púdža: Začátek nové éry (nekontrolováno) Château de Mesnières, Rouen (France)

Mahasahasrára púdža: Začátek nové éry, 5/5/1984, (nekontrolováno), Rouen, Francie Někdo Mě musí překládat. V pořádku. A do italštiny? Italština? Francouzština, v pořádku. Pro vaši Matku je krásné vidět tolik nádherných sahadža- jogínů najednou v den Sahasráry. Myslím, že skončila první éra Sahadža jógy a začala nová éra. V první éře Sahadža jógy byl výchozí bod otevření Sahasráry. A postupně – (to není na Mé…to je ono, tak je to lepší) a postupně směřujeme k naplnění. Dnes tu vidím tolik velkých sahadžajogínů. Je to velmi přirozený proces růstu, kterým jste prošli. Můžeme říci, že první je probuzení Kundaliní, která projde fontanelní oblastí. Jak vidíte na vrcholku hlavy tyto bandhany, stejně tak je máte i vy uvnitř hlavy. Stejně tak máte vestavěny čakry ve své Sahasráře. Takže v první éře Sahadža jógy jsme probudili božstva ve svých centrech, v prodloužené míše a také v mozku. Nyní však pro nás nastal čas horizontálního rozšíření. Aby se rozšířila horizontální úroveň, musíme pochopit, jak to udělat. Jako je sedm barev v duze, i v našich centrech je sedm barev světla čaker. Když začneme zezadu, od Múládháry a půjdeme nahoru, na tuto stranu k Ádžně, pak je umístění jiné, pokud to dobře vidíte. Chci říct, že v Sahasráře, – protože je to vyduté místo – je důležité pochopit, že centrum fontanelní oblasti odpovídá našemu srdci. Takže srdce je nyní ústřední bod druhé éry. Doufám, že chápete, co říkám. Takže pokud máte dát pozornost na Sahasráru, nejprve musíte dát pozornost do srdce. V Sahasráře srdeční čakra a Read More …

Upevněte v Múladhára čakře milosrdenství (14 min) (Location Unknown)

19840505 – Upevněte v Múladhára čakře milosrdenství Je to tak potěšující pro vaši Matku vidět tolik krásných sahadžajogínů pohromadě v dnešní den Sahasráry. Co by však v té nové éře, která má nastat, mělo následovat? Když teď máte dobré rodiny, dobré ášramy, dobré zaměstnání, každý je šťastný, pojďme se zamyslet nad následujícím věkem. Následující věk je o milosrdenství, jak jsem vám říkala. Stále však máte některé čakry slabé. Světlo, které zbělá díky sedmi barvám, může pohasnout nebo může mít defekty. O všechny čakry, které v sobě máme, se tedy musíme dobře starat. Mít pozornost na každé čakře a vložit soucítění, pocit milosrdenství do každé čakry. Pojďme se nyní zaměřit na čakru Šrí Ganéši. Dejte pozornost na Šrí Ganéšu a pomocí své myšlenky – protože vaše myšlenky jsou teď božské – Jej upevněte v Múladhára čakře, s velikou úctou. Musíte si uvědomit, že v první etapě Sahadža jógy jsem vám o těchto věcech nemohla říkat. Je to mnohem subtilnější postup, subtilnější práce. Vložte své pocity do této čakry. Čakra je pradéša, země, a králem je tam Šrí Ganéša. Je to Jeho země. Když tedy dáte pozornost do té čakry, nasměrujte k Němu své pocity. Začněte láskyplnými city a pocity hlubokého obdivu. A pak, aby se projevilo milosrdenství, musíte žádat o jedinou věc: „Ó, Bože nevinnosti, dej nevinnost všem lidem celého světa.“ Ale nejprve musíte být vy nevinní, abyste o to mohli žádat. Jinak je to neoprávněná žádost nebo lze říci, že nemáte právo o něco žádat. Abyste tedy porozuměli nevinnosti, snažte se Read More …