O Šrí Ganéšovi a nevinnosti (10 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19840505 – O Šrí Ganéšovi a nevinnosti

Takže se musíme o všechny čakry v našem nitru starat. Věnovat pozornost každé čakře, vkládat do ní soucit, pocit soucitu na této čakře. Například čakra Šrí Ganéši. Máte pozornost na Šrí Ganéšovi a upevníte Jej přes své myšlenky, protože nyní jsou vaše myšlenky božské, s velkou úctou ve své Múládháře. Musíme vědět, že v první éře Sahadža jógy jsem nemohla o těchto věcech s vámi mluvit. Toto je mnohem jemnější práce. Položte soucit na tuto čakru. Čakra je pradéša, je to země a jejím králem je Šrí Ganéša. Toto je ta země. Když na tuto čakru vložíte pozornost, své city k Němu, lásku a obdiv k Němu, tím začněte. A abyste projevili soucit, musíte žádat pouze o jedinou věc: „Bože nevinnosti, dej nevinnost všem lidem na světě.“ Nejdřív ale musíte být nevinní, abyste o to mohli žádat, jinak nemáte zmocnění o to žádat. Nemáte právo o to žádat. Takže abyste pochopili nevinnost, pokuste se pochopit sami sebe. Jak pracuje vaše mysl. Když se na někoho díváte, cítíte, že byste tu osobu chtěli vlastnit? Cítíte se nepatřičně přitahováni, přichází nějaké nízké pocity do vaší mysli? Když nevinný člověk uvidí krásného člověka, krásnou ženu, krásnou scenérii, krásný výrobek, měl by se okamžitě dostat do bezmyšlenkového stavu, neměl by mít žádné myšlenky. Když nejsou myšlenky, není možné mít jakékoliv pocity vlastnictví, žádné nízké pocity, ale jestli se modlíte ke Šrí Gané- šovi, také trochu neoprávněně: „Prosím, dej mi nevinnost, ať jsem zplnomocněn požádat Tě o dar, který mi umožní stát se zdrojem nevinnosti, kamkoliv půjdu, abych vyzařoval nevinnost, když se na mne lidé podívají, ať vidí, že jsem nevinný“ – to je soucit, soucit požádat Jej, aby vám dal sílu samotného soucitu. Takže jak tu vidíte ta krásná centra, je to jako by se světla začala horizontálně pohybovat, pohybují se po sympatickém nervovém systému. Pak se sami stanete mocnou nevinností. Nestanete se dětinskými nebo hloupými, ale budete jako dítě. Celé vaše chování bude velmi důstojné a nevinné. Obvykle pokud najdete důstojného člověka, normálně není nevinný. Jenom to hraje – záměrně se chová vážně a dává najevo, jak je důstojný, aby na ostatní udělal dojem. Dítě žádnou hru na nevinnost nebo na důstojnost nehraje, protože nesleduje žádný záměr. Vy si rozvíjíte tuto vzácnou kombinaci nevinné důstojnosti.