O upevnění Ádi Šakti (9 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19840505 – O upevnění Ádi Šakti

Nyní je velmi důležité pochopit, že musíme udělat velký krok vpřed. Celá Sahasrára se tímto směrem pohybuje. Všechny čakry vrhají tímto směrem své světlo. Po směru hodinových ručiček, a jejich osou je srdce. Takže podstatou všech náboženství, všech proroků, všech inkarnací, je soucit, který je umístěn v srdeční čakře. Takto pochopíme, že v současné druhé éře musíme mít soucit. Je to projevení soucitu. Kdyby Bůh Všemohoucí neměl soucit, nevytvořil by tento ohromný vesmír. Ve skutečnosti jeho síla, Ádi Šakti, je ztělesněním jeho soucitu. A tento soucit uskutečnil celou evoluci až na lidskou úroveň, až k vašemu osvobození jako sahadžajogíni. Soucit je vždy naprosto sjednocen s odpuštěním. Takže vidíte, že v tomto bodě se setkává Trojice. Syn Boha je odpuštění, je ztělesněním odpuštění. Bůh Všemohoucí je svědek, Matka je soucit, a dítě je odpuštění. Všichni se setkávají v srdeční čakře, v Sahasráře. Musíte vědět, jak zdokonalit Sahasráru. Víte dobře, které božstvo sídlí v Sahasráře. Vaše Sahasrára je umístěna na hlavě, jak si myslíte, ale je to centrum celého vesmíru. Abyste toto rozvinuli, musíte dávat pozornost do svého srdce ve fontanelní oblasti. Pokud máte pozornost na fontanelní oblasti, pak tam musíte upevnit božstvo. Ale toto božstvo nejprve musí sídlit ve vašem srdci. Máte velké štěstí, protože toto božstvo je tu s vámi osobně. Lidé, kteří získali realizaci před tím, než jsem přišla na Zemi, si božstva museli představovat. A tyto představy nebyly nikdy dokonalé. Ale jak se říká, v Sahasráře je Ona Mahamájou – tak se popisuje, takže když Ji vidíte, je možné, že nerozpoznáte tuto osobu dokonale nebo úplně, protože Mahamája šakti je mnohem velkolepější, než vaše představy. Proto se musíte odevzdat. S omezenou představivostí mozku nemůžete božstvo spatřit. Také se říká, že je Bhakti Gamja, Ta, kterou můžete poznat skrze bhakti, oddanost. Takže musíte mít oddanost, ale musí to být velmi čistá oddanost, ve vašem srdci by neměla být žádná zloba. Srdce by mělo být čisté. Udržovat srdce čisté je velmi obtížné. Lidé mají vždy relativní pochopení skutečnosti, ale skutečnost je absolutní. Takže abyste jí dosáhli, musíte se zbavit všech nečistot, které jsou ve vašem srdci.