Veřejný program: Hledat něco vyššího Bath (Anglie)

Veřejný program: Hledat něco vyššího, 07/08/1984, Bath, Anglie  Klaním se všem hledačům pravdy. Je to taková radost, přijít do tohoto starobylého města Bathu. Římané, kteří zde žili, se v dnešní době tolik změnili, že je nemožné určit, kdo byl Říman. Život se v těchto moderních časech značně změnil a názory na život se také velice změnily. Jak se společnost vyvíjela, dosáhli jsme stavu, kdy začínáme přemýšlet: „Co dál?“ Jakoby to, co chtěli Římané – moc – už jsme si jí užili, pak chtěli mít peníze, majetek – to všechno už jsme si užili a viděli jsme tu nesmyslnost. A teď mimo to hledáme něco víc, něco dosud neznámé. Existuje tu vědomí, že musíme hledat něco většího, vyššího, něco co je absolutní. Tento speciální druh (vědomí) v současnosti existuje v tisících, měla bych říct v miliónech po celém světě. Nazývám to časem květů, kdy se musí tisíce stát plodem. Jde o výjimečný čas, velmi, velice výjimečný čas zmiňovaný ve všech posvátných knihách jako čas vzkříšení, čas soudu, nebo krita juga v indických písmech. O krita juze je velice jasně napsáno v indických posvátných knihách, že v tomto čase budou lidé spojeni s božským – sákšát. Získají svoji realizaci, kterou nazývají „átma sákšátkár“, a všechno bude hotovo, skončeno a završeno. Takto popsali moderní časy. Ale na druhou stranu je moderní doba časem naprosté zmatenosti, naprostého relativismu, kdy lidé ve skutečnosti nevědí, co dělat sami se sebou. Hodnotový systém, který byl zpočátku velice jednoduchý, do jisté míry zkostnatěl díky přílišným omezením v životě, Read More …