O svatbách a čistých vztazích (12 min) (Location Unknown)

Musíme si říci o mariádách, které musí sahadžajogíni dodržovat. Zde, na Západě, jsem si všimla jedné věci, že i když jsme pochopili důležitost Múladhára čakry, což je zcela stěžejní, že dokud svou Múladhára čakru znovu plně neupevníme, náš růst nebude nijak rychlý. Přesto všechno však okolo vidíte, že některé věci stále přetrvávají. Jako – lidé si v Sahadža józe začínají vybírat své životní partnery. To není dovoleno. To není dovoleno. Nesmíte kazit ášramy, vaše centra tím, že je zneužijete jako společenství k nalezení manželství. Musíte to respektovat. Tohle musíte respektovat. Máte-li se oženit/vdát, můžete najít svého partnera mimo Sahadža jógu, nejprve. Když se však chcete oženit/vdát v Sahadža józe, pak partnera nesmíte vyhledávat v Sahadža józe. Je to velmi nebezpečná záležitost pro samu Sahadža jógu, i pro vás samé. To je věc, o kterou by se sahadžajogíni nikdy neměli pokoušet. Ze všech praktických důvodů jste všichni bratři a sestry. Míváme velký svatební program a řekla bych, že většina manželství, která byla spojena takto, jsou velmi úspěšná, oproti manželstvím, pro která se vybrali sami. Je naprosto špatné vybrat si sahadžajogína/ku pro manželství sám. Bude to nebezpečné, nechci nic říkat, nedopadne to dobře, protože to je čin proti Bohu, zcela anti-God. Máte v sobě rozvinout brahmačárju, máte si rozvinout Múladhára čakru. Když namísto toho začnete sahadžajogínku nebo sahadžajogína zneužívat k výběru pro manželství, bude to velmi, velmi strastiplné, vaše Múladhára se neupevní. To je velmi těžký úder pro váš rozvoj. Kvůli vašemu zázemí, původu, podmíněnostem, které jste měli, nechápete, že je v Read More …