Makar Sankranti púdža: Buďme mírumilovnými lidmi (nekontrolováno)

Suryavanshi Hall, Mumbai (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Makar Sankranti púdža: Buďme mírumilovnými lidmi, 14/01/1985,(Nekontrolováno), Bombaj, Indie

Dnes zde slavíme speciální den zvaný Makar Sankrant. Pro informaci zahraničních sahadžajogínů vám vysvětlím, co to znamená. Šrí Mátadží vysvětluje, že bude mluvit nejprve anglicky a pak maráthi. Znamená to den, dnes je den, kdy Slunce přechází z obratníku Kozoroha do obratníku Raka. Je to pro nás velmi významný den, protože teď v létě máme úrodu a těšíme se na déšť a na spoustu věcí, které se dějí v každé zemi. Slunce u nás v letním období dopadá pod pravým úhlem, a tak ho vítáme. Jíme něco – co už jste určitě jedli – čemu říkáme til (sezam) a jaggery (cukr). Je to proto, abychom připravili své tělo a svou mysl a poskytli jim dostatek sil k přijetí slunce. Protože pokud žijete v chladném ročním období, pak se celé vaše tělo, mysl stává letargickou a vy také někdy velmi zlenivíte ve smyslu, že den je tak krátký, že nemůžete dosáhnout mnoha výsledků. Takže tělo se stává chladným, jak tomu říkáme. Užíváme takové věci, které nám dodávají teplo, aby bylo tělo připraveno přijmout sluneční teplo – na uvítanou. Aby překonali únavu způsobenou chladným počasím a také aby posílili tělesnou sílu naladěním se na slunce, přistupují lidé ke všem těmto způsobům uvítání, kdy vám dávají něco, co v těle vytváří teplo. Ale má to ještě jeden velmi jemný symbol, který shledávám v tom, že když vám je dávají, říkají – „teď si vezměte til a gul a říkejte věci, které jsou sladké“. Protože když si vezmete til a gul, vaše tělo se zahřeje a vy se stanete pravostranným člověkem, a když se stanete pravostranným člověkem, málokdy mluvíte sladce. Takže je to kontrast, že vám dají věc, která vás zahřeje, takže se vaše tělo zahřeje, ale vy musíte mluvit sladce. Takže je tu varování, že všechny tyto věci jíte, ale to neznamená, že teď nasednete na velkého koně svého ega a začnete se po každém ohánět. Je to velmi subtilní, abychom pochopili, že když se staneme povahově pravostrannými, jsme natolik překrytí svým egem, že necítíme, že tím, co říkáme, ubližujeme druhým. Pokud jsou dva egoističtí lidé, dokážou se mezi sebou srovnat. Pokud je však jeden egoistický a druhý, který je podrobený, pak ten podrobený bude vyřízený. Proto se říká, že dnes je den, kdy začínáme mluvit velmi sladce. I když je nějaký nepřítel nebo někdo, kdo k vám není přátelský, nebo došlo k nějakému nedorozumění, dnes je den, kdy říkáme: „Dobře, vezmi si tohle a řekni něco velmi sladkého.“ Mluvte spolu sladce. Ale zrovna dnes jsem dostala dopis od jedné sahadžajogínky, který byl tak plný drsnosti, že mě překvapilo, že jsem ho dostala právě dnes – ne vůči mně, ale vůči nějakému jinému sahadžajogínovi. Takže dnes se musíme rozhodnout pro jednu věc a složit slib, že jinému sahadžajogínovi nebudeme říkat nic drsného. A mluvit s ním tak, jako by to byl obyčejný člověk. Dejme tomu, že je to lídr, pak je zde o důvod víc, aby se mu dostalo úcty. A pokud je to starší lídr, pak je tu ještě více důvodů, abyste ho respektovali. První věc, kterou se člověk musí naučit, je, že musíme projevovat úctu. Slunce je v této zemi natolik respektováno, že brzy ráno všichni lidé vstávají a zdraví Súrju všemi jeho jmény a provádějí určitý druh cvičení, aby ukázali, že jsou zcela odevzdáni vůli Súrji. Když to děláte, pak ego nepřichází. Slunce, když zde svítí, vám dává pocit, že musíte být aktivní, že musíte tvrdě pracovat. V důsledku toho se u vás může vyvinout ego. Ale když si rozvinete ego, pak zcela obalí váš mozek, a když je mozek obklopen egem, nevíte, kudy jít. Nevíte, co je správné, co je špatné. Nemáte žádné rozlišování a žádné směřování. Děláte, co se vám líbí, co se líbí egu. A tento den slavíme, abychom se odevzdali Súrjovi, Slunci, které je, jak víte, sídlem Pána Ježíše Krista. On sídlí na Slunci. Takže jak byl pokorný, jak byl pokorný, že přebýval na Slunci. Čím více žijete na Slunci, tím větší by měla být pokora. Samozřejmě musím říct, že v Indii jsou lidé pokornější. Ale přesto vlastnosti Slunce z vás mohou udělat nesmírně arogantního a velmi nepříjemného člověka. Takový nepříjemný člověk může opravdu zničit všechny dobré vztahy. Ale nejhorší, co se nám stane, je, že ztratíme svoji integraci. Protože když někomu říkáme hrubé věci, cítíme se provinile, takže máme další problém, naše srdce se cítí špatně, naše játra se cítí špatně, všechno je rozrušené, a tak se cítíte naprosto rozpolcení. A tato rozpolcenost je známkou toho, že se vůbec nevyvíjíme, nebo bychom měli říci, že upadáme. Tuto rozpolcenost vidíme na sobě tak často, vidíme, že bojujeme se svým egem, pak bojujeme se svým superegem, pak bojujeme se svým srdcem, se svými emocemi a celou dobu uvnitř sebe bojujeme. Takže alespoň uvnitř sebe bychom měli v tento den mluvit sladce. Pak můžeme začít velmi, velmi sladce mluvit s ostatními. Někteří lidé si teď myslí, že mluvit sladce je projevem slabosti. V některých zemích lidé věří, že když s někým mluvíte sladce, je to známkou slabosti. Největší silou sahadžajogína je mluvit s ostatními s úctou, s náležitým protokolem a náležitým porozuměním. Nyní lidé kvůli aroganci také zapomínají, jaká je jejich situace, a tato netaktní povaha vám nedává žádný smysl pro orientaci. Pohybujete se všemi směry a nevíte, kam jdete. Dokud je vaše ego spokojené, jdete si za svým, a než zjistíte, že se z vás stal skutečný Valda cvalda, nevíte, co jste si způsobili. Takže nejlepší způsob, jak přemoci své ego, je nejprve mluvit sladce. Je to taková maličkost, kterou je třeba udělat, ale přivede vás to především k oné syntéze charakteru uvnitř vás a k syntéze všech krásných životních principů. Jako když s někým mluvíte sladce, ten dotyčný vás může mít rád. Může vám říci něco, co pro vás může mít velký význam. Když s někým mluvíte sladce, pak můžete získat klid v duši, protože jste druhému člověku dali klid. Cokoli dáte druhému člověku, to cítíte sami v sobě. Pokud se však s druhým člověkem hádáte, je to ve skutečnosti odraz vaší hádavé povahy uvnitř vás samých. Dnes je velká nouze a velké volání a existují velké organizace, které pracují na mírových misích. Mírová mise je uvnitř vás! My všichni sahadžajogíni, kteří zde sedíme jako velcí světci, se dnes rozhodněme, že budeme usilovat o mír sami se sebou a s druhými. Ale v první řadě nelze mír nastolit hádkami. Tak jako to chtějí rozhodnout Amerika a Rusko pomocí raket – mírovou část. Říkají: „Pojďme bojovat. Ti, co zůstanou, mohou žít v míru. Ať se všichni, kdo bojují, navzájem pobijí!“ Myslí si, že to je řešení problému. Je to přesně naopak. Ať každý žije v míru sám se sebou a dává mír druhým, aby se tento mír stal jádrem míru ve světě. Vaším velkým úkolem dnes tedy je vytvořit velký zdroj mírumilovných lidí. Je nás tu tolik sahadžajogínů. Sedíte v naprostém míru, štěstí a radosti, ani nevíte, že všechen ten mír vyzařujete, vysíláte ho a produkujete. Ale přesto jsou tu někteří, kteří trpí strašným egem a se zraněným egem a snaží se dělat něco, co by nikdy neměli – právě teď přemýšlet. Pokud právě přemýšlíte, nezaregistrujete, co říkám. Protože to je další vlastností člověka, který je orientovaný na ego, že neregistruje. Můžete říkat, co chcete, ale oni to neslyší. Slyší to, co chtějí slyšet, nebo to neslyší. Takže to je další věc, kterou dnes musíme rozhodnout, že budeme věci registrovat, a ne někomu nadávat. Všímejme si. To je znak charakteru, který chce vědět, chce vědět víc. Kritériem vzestupu je syntéza a integrace. Člověk, který není integrován s ostatními sahadžajogíny, není člověkem, který vzestoupil. Kdo se snaží rozdělovat a mluví o rozdělení: „My, Angličané, my, Němci, my, Indové.“ Pak to nejsou sahadžajogíni, jsou to Indové, to ano, ale ne sahadžajogíni. Sahadžajogíni nemají žádnou kastu, vyznání ani národnost. Musíme u sebe nosit pas jen proto, že jsme se narodili v tomto vězení. Takže musíme nosit své trestní číslo. Ale ve skutečnosti ho nepotřebujete. Tyhle věci vůbec nepotřebujete. Takže dnes se rozhodněme především ve svém srdci, že se dáme na mírumilovné metody, když cestujeme, budeme se řídit mírumilovnými metodami. Každý, kdo se vás snaží vyprovokovat nebo se snaží vytvořit problém či vás rozdělit v jakékoliv otázce, utečte od takového člověka co nejrychleji pryč. Každého, kdo mluví o míru, je mírotvůrcem, toho se držte, pak teprve pochopíte, že i vy získáváte mír. Přišli jste sem, abyste získali mír, ne abyste vytvářeli problémy nebo poslouchali své problémy, ale abyste získali mír. Mír je přirozeností nebo vlastností vašeho Ducha. Jakmile tedy naskočíte do svého klidu, nějak se stane, že překročíte příčinu a následek. Jste mimo příčinu a následek. Takže příčina zmizí a následek také zmizí. Dnes jsme sem tedy všichni přišli uctít mír uvnitř i vně. Buďme mírumilovnými lidmi. Nepřidávejme se ke skupinám, které nenávidí, které mají velké řeči. K tomu, kdo chce nenávidět jednoho člověka, který chce vytvořit skupinu. Kdo říká „my, Američané“ nebo podobně. V Sahadža józe se musíte učit od lidí, kteří postoupili, kteří velmi pokročili. Například bych řekla, že ze všech Evropanů si velmi dobře vedli Australané. Není důvod k závisti. Dobře, pokud si Australané vedli dobře, dobře, je to vaše chlouba. Tak se jich zeptejte, jak se jim to podařilo, jak to vypracovali. Zítra se může stát, že Američané – to bych si moc přála – si povedou nejlépe. Pak byste se jich měli zeptat, jak se vám to povedlo? To je způsob, jakým budeme žít. Nebudeme soutěžit, nebudeme žárlit, ale budeme vstřebávat vše, co je nejlepší. To je Sahadža jóga. Je to přesně naopak. Jako když někdo objeví něco jako bombu bez pilota, tak někdo objeví něco jako bombu bez stroje. Ne, je to jinak – rozvíjíme mysl, která všechno vstřebává, a pak rozvíjíme větší mysl, která všechno dává. V Sahadža józe není žádné tajemství. Každý, kdo pozná něco lépe, má nějaké dobré zkušenosti se Sahadža jógou, by měl o tom vyprávět. Ale pak jsem viděla, jak lidé v egu začínají kázat, že dobře, zkuste tuhle metodu, zkuste tamtu metodu. To také není třeba dělat, protože chybí rozlišování. Kdybyste měli rozlišování, věděli byste, že se to nemá dělat. Co se nemá dělat v Sahadža józe, to se nemá dělat! Ale jak to poznáte, když nemáte rozlišovací schopnost, jako ztracená loď? Takže pak se musíte podívat, jak by se v takové situaci chovala vaše Matka. A pak jsem si jistá, že překročíte příčinu a následek. Takže dnes je ten den, kdy bych také neměla říkat nic, co by kohokoliv, jakkoliv zranilo, a snažím se vás rozveselit a rozesmát, ale vy jste tak vážní. Takže dnes se rozhodněme pro mír. Mír se sebou, mír s druhými a takto uctíváme Slunce, Krista, toho, který byl symbolem, který byl absolutním praktickým symbolem tohoto míru. A jakmile to pochopíte, jsem si jistá, že se tím budete snažit řídit, místo abyste každého napadali a na každého se zlobili. Prostě na všechny tyhle věci zapomeňte. Přišli jste sem, abyste vzestoupili, a váš zisk je váš zisk. Vaše hádky nejsou vaším ziskem, pamatujte si to. Vaše hádky nejsou vaším ziskem. Ziskem je mír, kterého jste dosáhli, láska, kterou jste si vypěstovali, soucit, který dokážete vyzařovat, množství vztahů a porozumění, které dokážete navázat s ostatními. To je váš zisk, který dnes máme získat, mysl, srdce jako lev, a ne zbabělé srdce. Ne lidi, kteří se budou zlobit, a chlubit se svým hněvem. Tyto dny jsou pryč, chlubíme se svým klidem, chlubíme se svou spokojeností, chlubíme se svou slávou a chlubíme se svým stavem. A to je stav, kde se nyní nacházíme – v Božím království. Nechť vám Bůh žehná!