Ego na Západě (19 min) (Location Unknown)

19850317 – Ego na Západě Zásadou duchovního růstu je tedy být ve středu, být v rovnováze. Být v marjádách středu, držet se v hranicích středu, To je zásadní pravidlo. Co se však stane, když se hranic, marjád, nedržíme? Jsme napadeni. Když se držíme marjád, nikdy nemůžeme nic chytit. Mnoho lidí řekne – k čemu potřebujeme marjády? Řekněme, že například máme marjády, hranice tohoto krásného ášrámu. A někdo na vás útočí ze všech stran, ze všech stran Voidu. Když tedy překročíte hranice Voidu, jste napadeni. Proto se musíte držet v mezích hranic. Udržet se v nich je však těžké, pokud máte dva problémy – jedním je ego a druhým superego. Na Západě superego není až takový problém. Problém je ego. Dnes se dokáže nesmírně subtilně zaplétat, jak vidím na tom komplikovaném stylu našeho ega. Jeden je hrubý, jako styl Chomejního – prostě suchý, očividný, evidentní, každý ho dokáže zavrhnout. Takový se buď změní, nebo je úplně zničen. Když se jedná o ego hlupáka, pak se chová jen tímto způsobem, protože neví, jak své ego zastřít kultivovaností. Západní ego je extrémně překultivované. Stejně tak i jazyk. Všechno je překultivované. Například v angličtině řekneme: „Obávám se, že ti budu muset dát facku.“ „Omlouvám se, ale musím tě zabít.“ Je to tak neupřímný způsob. Že když řeknete: „Omlouvám se,“ jako byste dali navrch čokoládu. Taková kamufláž. Uvědomte si to. Musíme se tedy vidět v pravém světle, a ne chápat věci po svém. To je však přesně to, co způsobuje překultivovanost, že se vyhýbáme tomu Read More …

Narozeninová púdža: Maryády (nekontrolováno) Kew Ashram, Melbourne (Australia)

Narozeninová púdža: Maryády, 17/03/1985, Melbourne, Austrálie Jsem dnes velmi šťastná, že vás tu všechny v den oslavy Mých narozenin mohu vidět, a rovněž, že zároveň máme i národní program. Je to v měsíci březnu dobrá kombinace. V Indii je to čas jara – Mahdumas, zpíváme Madhumas. Jak víte, 21. března je rovnodennost, tedy svého druhu rovnováha a také centrum všech znamení v horoskopu. Tolika center jsem musela dosáhnout, také jsem se narodila na Obratníku Raka a vy jste na Obratníku Kozoroha, a Ayers Rock je také na Obratníku Kozoroha, přesně uprostřed. Tolik kombinací muselo být vypracováno. Takže princip vzestupu je to o tom, že jsme ve středu. V rovnováze. Je to o tom dodržovat maryády center. Být v mezích centra je zásadní. Co se tedy stane, když nedodržujeme tyto hranice? Tyto maryády? V takovém případě jsme napadáni. Jestliže dodržujeme maryády, nemůžeme být nikdy napadeni. Hodně lidí říká: „Proč máme maryády?“ Řekněme, že máme maryády hranice tohoto krásného ášramu, a jestliže na vás někdo zaútočí ze všech stran, na všech stranách Voidu, a pokud vy vyjdete z Voidu, budete napadeni. Proto musíte dodržovat hranice. Je obtížné respektovat hranice, máte-li dva problémy – jeden je ego a druhý je superego. Zatím co na Západě superego není takový problém, ego problémem je, což má v dnešní době velmi subtilní rozsah a dopad. Mohu rozlišit několik komplikovaných typů ega, které se zde vyskytují. Jeden typ je hrubý, člověk jako Chomejní, který je suchý, evidentní, zřejmý a každý jej může odsoudit. Tento typ se buď Read More …