Projev k jogínům: Mahámája Šakti (večer) – Zlepšení Múládháry (nekontrolováno)

University of Birmingham, Birmingham (Anglie)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Mahámája Šakti seminář, Zlepšení Múládháry, 20/04/1985 (večer), Birmingham, Anglie (nekontrolováno)

V pořádku, nic se neděje. Prosím, posaďte se. Tento (mikrofon) je v pořádku? Nahrávání je v pořádku? Takto si Mahámája hraje. Všechno si naplánovali. Všechno připravili a chybělo jim sárí. Dobrá. Tak přišli a řekli mi: „Chybí sárí. Co máme teď dělat?“ Podle nich nemůžete mít púdžu bez sárí. Tak jsem řekla: „Dobrá, počkejme. Pokud dorazí včas, budeme ji mít, jinak ji můžeme mít později.“ Ale vůbec mě to nevyvedlo z míry, vůbec mě to nerozhodilo. Protože o tom nemám žádné mentální představy. Ale pokud máte mentální představu: „Ach, všechno jsme naplánovali, všechno jsme zařídili. Udělali jsme tohle a teď to vyšumí.“ Nevadí. Nic nevyšumí. Ale je to něco, co nemůžeme udělat. Protože dnes jste se mě zeptali: „Co je to Mahámája?“ – je to toto. Musíte se naučit přijímat vše, co vám přijde do cesty. To je jedna věc. A tady, když se cítíme frustrovaní, rozzlobení, naštvaní a kazíme si radost kvůli něčemu, protože si vytváříme mentální projekci. Mentálně si něco vykalkulujeme – tohle se musí stát. A je to opravdu svým způsobem subtilní hra ega. Protože jsem si pomyslela: „Tohle je předurčeno, dobře. Budeme ji mít zítra. Jaký je v tom rozdíl?“ Každopádně jsem panu Šrivastavovi řekla, že se vrátím už kolem druhé hodiny. Zeptal se: „Proč ne až ráno?“ „Nemyslím, že by to bylo pravděpodobné.“ Takže takhle se stáváte ‚avjagra‘; ‚vjagra‘ znamená člověk, který si dělá starosti, ‚avjagra‘ je tedy ten, kdo si nedělá starosti. Děláme si starosti kvůli dvěma věcem. Zaprvé se obáváme toho, co se stane v budoucnu. Budoucnost neexistuje. Pokud jste si vytvořili představu, že by se to a to mělo stát v budoucnosti, pak jste rozhozeni. To je jedna věc. Ale když nemáte žádný mentální obraz, uvidíte, co přijde na scénu. Budete sledovat, co se objeví. A pak se netrápíte, protože jste nedočkaví zjistit, co se stane. To je jeden způsob, kdy se cítíte zraněni, kdy si děláte starosti. Za druhé si děláte starosti, když jste si vybudovali mýtus, představu, že: „Ach, měli jsme teď mít púdžu a nebudeme ji mít.“ Takže jste rozrušení. Ale jaký je v tom rozdíl? A pak si nemůžete užít mou dnešní přednášku, ani zítřejší púdžu. Protože si myslíte, že dnes měla být púdža. Všichni jsme dobře oblečeni. Velmi pěkně. Strávili jsme tolik času přípravou na púdžu. Dobře, budeme ji mít zítra. Jaký je v tom rozdíl? Opravdu jsme se pěkně nazdobili. Všichni jsme se připravili na púdžu, seděli jsme tu kvůli púdže a co se to teď stalo! Já jsem se do púdžovního sárí vůbec neoblékla. Věděla jsem, co přijde. Takže je fajn, že vás takhle vidím. Protože normálně vás při púdže nikdy nevidím takhle oblečené, jsem zaneprázdněná sama sebou. Nyní vás vidím pěkně oblečené. Mám z toho velkou radost. A tyto mentální věci jsou zodpovědné za naše frustrace. Stejně jako jsem vám říkala o penězích, děje se to samé. Lidé přijedou do Indie s určitým obnosem na nákup věcí. Někdy přijíždějí napakovaní jako obchodníci. Celníci jsou tak laskaví, chci říct, že sahadžajogíni mají volný průchod ať už v Indii, v Anglii nebo kdekoli jinde. A pak mají myšlenkovou představu: „Koupíme si tohle.“ Dobrá. „A utratíme tolik a tolik.“ A pokud musí nějaké peníze utratit za něco jiného, jsou rozrušeni, protože se rozhodli utratit určité množství peněz. Takže pak mohou jít utratit nějaké peníze. To je také – dívejte se, jak Mahámája působí. Děje se to vám všem. Takže jdou a něco si koupí. Řeknu vám, že Gavin jednou koupil obrázek. Nevím, zaplatil, myslím, 500 rupií – ne, kolik jsi zaplatil, asi 4000? Kolik liber jsi za to zaplatil? – Čtyřicet liber. – Čtyřicet liber. Zaplatil za to čtyřicet liber. Já bych za to nedala ani pět liber. A já jsem řekla: „Co to je? Jak jsi to koupil?“ „Je to moc pěkné, Matko. Koupili jsme to v Agře.“ Řekla jsem: „Je to z Nepálu. Když to koupíš v Ágře, je to velmi drahé a je to takové plýtvání.“ Ale nejhorší bylo, že vibrace byly velmi špatné. Mysleli si, že si koupili něco skvělého. A vibrace byly velmi špatné a já jsem si toho všimla. Tak řekl: „Dobře, Matko. Nechám to u Tebe doma a Ty ty vibrace zlepšíš.“ Zkoušela jsem to, ale nešlo to. Řekla jsem: „Gavine, co teď s tím? Já nevím, utop to v Temži…“ A pak se naštěstí stalo, že C.P. řekl: „Musím vzít do Japonska nějakého Buddhu jako dárek.“ Řekla jsem: „Tihle japonští vystavovatelé jsou k ničemu. Žádný bhút je nebude obtěžovat.“ Tak se zeptal, jestli můžu něco koupit. Řekla jsem: „Věci s Buddhovou tématikou zde není snadné sehnat. Ale mám jednoho ‚Avalokitéšvaru‘. Chtěl bys ho?“ Zeptal se: „Jaká je cena?“ Řekla jsem: „Čtyřicet liber.“ Řekl: „Dobře. Dobře. Vezmu si ho.“ A koupil ho za čtyřicet liber. Řekla jsem: „Dobrá, dej ho tomu Japonci.“ Byl to velmi nepříjemný člověk. Řekla jsem: „Dobře mu tak.“ A tak jsem ho udala, víte, protože jsem věděla, že to bude mít někde nějaký smysl. Takže naše mentální představy jsou tak strnulé, že v našem chápání není žádná flexibilita. A když začnete být pružnější – tohle bylo velmi rané stádium, když Gavin odjel do Indie, velmi rané. Teď už je jiný. Takže když se stanete flexibilními, pak se stane to, že uvidíte tu radost. Vidíte, jak se věci přizpůsobují. Ale pokud jste strnulí, pak se necháte chytit do své vlastní strnulosti. A nikdy se z toho nemůžete radovat, protože tam není žádný prostor pro pohyb Mahámáji. A tak se pak cítíte frustrovaní. Víte, je to všechno váš vlastní výtvor. Mentální projekce je vaším výtvorem a také destrukce je vaším výtvorem. Nikdo za to není zodpovědný. Zodpovědní jste vy. Ale dělá to Mahámaja. „Sankalpa vikalpa karo“ – vy se o něčem rozhodnete, řeknete: „Dnes pojedu do Birminghamu. Musím jet do Birminghamu. Nemohu přijít na meditaci. Musím jet.“ Po nějaké době zjistíte, že je nemožné něco udělat, ale že můžete udělat jen to, co je potřeba pro Sahadža jógu. Protože kdykoli se budete snažit něco udělat, zjistíte, že vás to bude frustrovat, že vás to rozhodí. A pokud ne, pak vás to přiměje uvědomit si, co je důležité, co jste promeškali. Někdy po cestě zabloudíte. Říkáte si: „Ach Bože, zabloudili jsme, co máme dělat? Kudy teď?“ Na vašem místě bych si řekla: „Dobrá, ztratili jsme se, ale to znamená, že musíme najít něco jiného.“ A pak tam najdu něco jiného, co hledám už několik dní. Prostě to tam uvidím. Pokud tedy věříte, že váš Duch dává radost, že o tuto kvalitu Ducha za žádnou cenu nechcete přijít, pak to působí jako vodítko a vy chápete pružnost všech těchto světských, pomíjivých věcí. Všechny jsou proměnlivé, pouze vy se změnit nemůžete, protože jste Duch. Dnes jsem chtěla mluvit o Múládháře, což je velmi důležité téma. Myslím, že už jsem o ní mluvila mnohokrát. Musím ale říct, že na Západě – díky našim chybným postojům a díky přijímání chybných mentálních představ ostatních lidí, kteří jsou velmi panovační – jsme si naši Múládháru velmi zničili. Navzdory tomu, že Kundaliní vzestoupila a udržela se, i když byla Múládhára tak slabá, musíme vědět, že můžeme kdykoli upadnout do pasti našich různých cestiček, které jsme si vytvořili dříve. Je to velmi vážná věc, že byla Múládhára čakra opravdu otřesena a že jsme si vytvořili cestičky, kterými se naše pozornost může ubírat, pokud nejsme velmi opatrní, Řekněme, že je někdo nečestný nebo lakomý, nebo orientovaný na peníze – je to velmi hrubé a můžete to velmi jasně vidět. Vidíte sami sebe a jste šokováni: „Proč jsem řekl něco takového? Proč jsem udělal něco takového?“ Ale pokud to přejde do levostranných nesmyslů, do hříchů proti Matce, je to skryté, je to pouze mezi vámi a vaším já. Nikdo kromě vás neví, co se děje ve vaší mysli. Nikdo neví, co se chystáte udělat v příštím okamžiku ve svém soukromí, když jste sami. Nikdo nemůže pohlédnout do vašeho nitra, kromě vaší Matky. Já také cítím pouze vaše Múládháry. Abych k vám byla upřímná, zjišťuji, že toto je centrum, které sama cítím stěží. Důvodem je, že mám velmi silnou Múládháru, která není tak citlivá. Nic ji nevyrušuje. Pozornost mojí Múládháry se nepřibližuje k žádné jiné Múládháře. Prostě se stahuje zpátky, neustále. A proto ji také necítím, dokud není úplně vyřízená nebo ten člověk není velmi blízko mne, pak cítím Múládháru velice silně. Ale jinak ji necítím. Řekněme, že mi dáte věc, kterou jste používali, okamžitě to cítím. Takže náprava Múládháry závisí zcela na vás. A bez silné Múládháry nemůžete růst výš, ať děláte, co chcete. Pro Indy, kteří si cení svých Múládhár, existuje mnoho metod a způsobů, jak posílit Múládháru. Ale nebude to fungovat s lidmi ze Západu, protože tam je poškozená. Je vyčerpaná a nefunguje na fyzické úrovni, nýbrž na emoční úrovni, kterou nazýváme ´mana´, levá strana. Takže ani takto nemusíte mluvit, ale vaše mysl je stále v té oblasti. Stále o té oblasti přemýšlíte. Jste tam i mentálně. Nebo vidíte věci…, chcete vidět takové věci a chcete se jimi těšit. Tato skrytá přitažlivost stále existuje. Vaše múládhára nemůže odolat. Musíme si uvědomit, že hovořím k lidem ze Západu. Neřekla bych totéž lidem z Indie. Takže teď to musíme mnohem namáhavěji vypracovat. Mít se na pozoru, jak zacházíme sami se sebou. A je to více mentální aktivita, ´mentální´ ve smyslu emoční stránky. Musíte sledovat svoji mysl. Anglicky ´mysl´ je velice divné slovo. Ale ´mana´, pomocí které se staráme o naši emoční stránku, o naše přání, kam jde? Kam směřuje naše mysl? Co dělá? Musíte se vzepřít své mysli, svým přáním, nebo se jim postavte a sledujte, co se opravdu děje. Musíte se rozhodnout sami. Nikdo vás v této záležitosti nenapraví. Vím, že jste se mi přiznávali, ale musím vám upřímně říct, že jsem ty dopisy nikdy nečetla. Cokoli jste poslali, nečetla bych je. Jakékoli přiznání jste učinili, všechny ty dopisy jsem spálila. Neměla jsem ani ponětí, co jste udělali. A ani to nechci vědět. Není to moje starost. Mojí starostí je, abyste se nyní nezabývali těmi samými myšlenkami na té samé úrovni. Ani na žádné jiné úrovni, můžeme říct. Je to bezmyšlenkové vědomí, kde můžete bojovat s myšlenkami, které k vám přicházejí ze špatné Múládháry. Někteří z vás možná mají na Múládháře bhúty. Máme několik fyzických očistných metod pro takové bhúty, o kterých povím Gavinovi a můžete se ho zeptat. Ale nemůžete stále říkat: „To je bhút a já jsem v pořádku. Nemám s tím bhútem nic společného.“ Není to pravda. Kdykoli řeknete: „Mám bhúta,“ znamená to, že mu vy sami straníte. Vidíte člověka jako Sakši (ve stavu svědka), což znamená, že vidíte člověka, ale nereagujete, což je zabiják radosti. Vy sami můžete cítit svou Múládháru velmi dobře. Můžete ji také cítit na konečcích svých prstů. A buďte vůči tomu ostražití. Chcete-li být k sobě laskaví, vězte, že musíte odklonit svoji pozornost k rozumnému manželskému životu. Ale ani toho by nemělo být příliš mnoho. Protože co jsem se teď dozvěděla, na Západě lidé vymysleli metody, jak tuto pozornost přenášet z jedné osoby na druhou. Vymysleli mentální akrobacii různých typů, aby zničili svou čistou pozornost. Nezahrávejte si s tím. Je tolik dalších věcí, kterými dáváme najevo, že jsme stále v pasti špatné Múládháry. To, jak se oblékáte, jak chodíte, jak sedíte, jak mluvíte, jak se chováte, abyste zapůsobili na ostatní lidi. A abyste byli sami ohromováni ostatními lidmi v Sahadža józe. Jediný dojem, který by měl ve skutečnosti působit, je výška vzestupu, kterého druzí dosáhli. Můžete to dokázat, není to těžké. Když může Kundaliní stoupat se všemi otřesenými Múládhárami, jsem si jistá, že můžete svou Múládháru úplně vyléčit. Ale váš problém se týká především posílení Múládháry, k čemuž podle mého názoru musíte všichni podstoupit určitý druh tapasji. Proto někdy říkám, že lidé na Západě by měli jíst méně masa, zejména červeného a hovězího, koní a psů – a nevím, co ještě jíte. Jezte více vegetariánská jídla. Neříkám vegetariánství, rozumějte. Jezte více to, co nedává tělu tolik tepla. Dokonce i ryby dávají hodně tepla. Žijte více způsobem, který je asketický, ale neupadejte také do těch příšerných „zdravých potravin“. Já je nesnesu, to vám říkám. Nejsou určeny pro lidi, ale pro zvířata, myslím. Úplně vám zvednou žaludek – je to hrozné. Jednou jsem si vzala něco z venkovského obchodu a řekla jsem si – „mám toho po krk“. Venkovský obchod – celý venkov skončil v mém žaludku. Takže pro vás… (k jogínům: Už musíte jít?) Ti, kteří trpí kvůli špatné Múládháře, musí vědět, že jídlo skutečně ovlivňuje síly Múládháry. Takže pokud ji máte vyléčit, musíte ji nejprve zklidnit, je rozrušená, rozvášněná. Jakéhokoliv muže se dotknete, jakékoliv ženy se dotknete, na jakoukoliv ženu se podíváte… Já to prostě nechápu, je to horší než u opic! Hrozné! Musíte ji zklidnit, zchladit, aby Ganéša vaší Múládháře požehnal. Není tu žádná důstojnost! Ale není to tak vnější, abych mohla říct: „Musíte si vážit sami sebe.“ S těmito slovy se to nemůže vyřešit, to vím. Musíte si sednout, meditovat a zkusit ji zklidnit. Proberu to s Gavinem a řeknu mu, co se s tím dá dělat, protože takhle otevřeně vám to říct nemůžu. Ale stejně, tohle všechno je fyzické. Musíte se mít na pozoru mentálně, abyste viděli, kam se ubírá vaše mysl – ke špinavostem. Proč vždycky míří k takovým senzacím. Pozorujte ptáky, květiny, dívejte se na přírodu, sledujte krásné lidi, jen je pozorujte. Další hroznou věcí na Západě je, že ženy musí odhalovat své tělo, aby muže vzrušily. Myslím, že muži dělají totéž. Neustále se snaží vzájemně se vzrušovat a žít v hloupém vzrušení. Musíte vystavovat krásné věci, jako jsou květiny, krásné ozdoby, dobře. Ale vy nejste věc! Je to váš soukromý majetek. Nevystavujete přece všechno své zlato na ulici, ne? Radši to někdy zkuste. Bude vám vadit, že vám lidé budou rabovat vaše zlato, ale nevadí vám, že vám rabují vaši cudnost! Všichni se na vás dívají svýma špinavýma očima! Necítíte se uraženi? Protože ego je špinavá věc, tak mu to nevadí. Cítí se šťastné, že se na vás lidé dívají. Drancují vás, rabují vaši cudnost. Ale sahadžajogíni takoví nejsou. Ale přesto musím říct, že musíte očistit svá srdce, očistit svou mysl, dostat se z toho. Mysl je velmi zvláštně umístěna, a proto jsou v mozcích lidí takové komplikace. Jsou velmi zmatení. Velmi zmatení lidé. Protože v tomto druhu života není žádná moudrost, být jen osobností orientovanou na sex. Ve skutečnosti je to přesně naopak. Jste-li zaměřeni na peníze, chcete si peníze ochránit; jste-li zaměřeni na majetek, chcete si ho ochránit; získáte-li jeden malý starožitný kousek, chcete si ho ochránit; a proč ne tento svůj majetek, který je tím nejvyšším ze všeho, proč ho nechránit, proč ho nezkrášlovat, proč ho neuctívat? Docela mě znepokojuje, že se lidé tajně oddávají takovým věcem. A někdy jsou pokrytečtí, nevadí jim, že jsou v tom pokrytečtí. Jsou to sahadžajogíni, dobrá, ale v této věci si myslí, že mohou postupovat, jak se jim zlíbí. A někdy někteří z nich říkají, že Matka řekla, že je to v pořádku. To jsem nikdy neřekla! V tomto bodě nikdy nemohu přistoupit na kompromis. Musíte zaujmout čestný postoj k sobě samému, ke svému životu, ke své bytosti, ke své osobnosti. Jste svatí! A pokud světec nemá dobrý charakter, já tomu říkám charakter, podstata charakteru – není to světec. Takže tato čistota musí být udržována; v tomto ohledu nelze dělat žádné kompromisy. Nemůžete útočit na kořeny všeho. Pokud se to podaří kolektivním způsobem, nikdo se nebude podvádět, nikdo se nebude klamat. A uvede mysl na správnou cestu vzestupu. Budete-li myslet na vzestup, na to, jak se chystáte stoupat, budete-li myslet na okamžik, kdy jste prožívali radost, budete-li myslet na den, kdy jste se se mnou poprvé setkali, budete-li myslet na všechny ostatní krásné a svaté věci, vaše mysl se může očistit. A kdykoli se objeví nějaká taková myšlenka, musíte si říct: „Tohle ne, tohle ne, tohle ne.“ Řeknu vám, že je to spíš mentální než fyzické. Vím, že je to těžké, ale když můžete získat realizaci, proč ne také toto? Všichni musíte pochopit, že v tomto ohledu neexistuje žádný kompromis. A může přijít den, kdy – budete-li v tom pokračovat – budete úplně vyhozeni, stejně jako je vyhozen každý jiný ďábel. Takže zde neexistuje žádný kompromis. Řekněte si: „Neklam se, nepodváděj se!“ Nemůžete vzestoupit, pokud je ve vás něco skrytého. Budete stahováni dolů, protože to je vaše slabost, a budete slabší a slabší a slabší. Tou jedinou otázkou je, kde je vaše pozornost. Přesměrujte ji. Přesměrujte svou pozornost. Nejprve budete potřebovat trochu cvičení, trochu úsilí, a pak to půjde automaticky. Nebudete se muset namáhat, nebudete si muset dělat starosti, naopak, bude nemožné, abyste byli jiní. Je tu tak mnoho podmíněností. Hráli jsme podmíněnostem do karet, zničili jsme sami sebe. Tyto podmíněnosti jsou ze všech nejjemnější a nejhorší. V Sahadža józe je nemožné bojovat, dokud za to individuálně nepřevezmete zodpovědnost. Múládhára je jednou z nejjemnějších a zároveň nejmocnějších čaker. Má tolik záhybů a tolik rozměrů. Pokud vaše Múládhára není v pořádku, bude vám selhávat paměť. Pokud vaše Múládhára není v pořádku, pro začátek selže vaše moudrost. Nebudete mít žádný orientační smysl. Šílenství, které se nyní v Americe rozmáhá před dosažením 40 let, je způsobeno tím, že jsou jejich Múládháry mimo. Většina nevyléčitelných nemocí přichází kvůli slabým Múládhárám, a to po fyzické stránce. Po duševní stránce je většina duševních problémů, většina, řekla bych z 90%, způsobena slabou Múládhárou. Pokud má člověk silnou Múládháru, mocnou Múládháru, nedostane se do potíží. Protože víte, že tady vzadu je velmi silná podpora Múládháry. A když vaše mysl vypoví službu, obviňujete mozek. Není to kvůli mozku, většinou je to kvůli Múládháře. Takže pro fyzickou a také pro vaši emocionální bezpečnost musíte mít k Múládháře rozumný přístup. Proto mi velmi záleží na tom, abyste se všichni oženili a vdali, a po svatbě, po několika dnech, zjistíte, že se vaše pozornost začne odklánět k jiným záležitostem manželského života. Ale nestane se tak, pokud nejste sahadžajogín, protože senzacechtivost se stala hlavním tématem moderního života. A vy jste zmítáni na rozbouřeném moři všech těchto účelových lidských činů. Média, knihy, myšlenky, všechno ve vás vytváří tuto příšernou vzrušivou náladu. Takový člověk nemá žádnou trpělivost, nemá žádnou rovnováhu. Ve skutečnosti je pokrytecký a má velmi špatné levou Višuddhi. Způsobuje to tolik komplikací! Zapomeňte na minulost před realizací! Ať už jste udělali cokoli, zapomeňte na to. Prostě si nedělejte starosti. Ale pamatujte si jednu věc, že jste si opravdu poškodili Múládháru, takže se o ni musíte starat, musíte ji zklidnit, musíte ji uvést do normálu. Musíte z ní udělat zdravé, vyvážené centrum, aby ji mohl ovládnout Šrí Ganéša. Když mluvím o Šrí Ganéšovi, jsou pro mě vibrace příliš silné. Hovoříme o nevinnosti, ale abychom v sobě nevinnost probudili, musíme být plně ve střehu, v plné bdělosti ohledně naší mysli. „Co si myslí? Kam se ubírá? Kam se krade ten zloděj? Pokouší se o nějaké triky? Chystá nějaké triky? Dobrá!“ Musíte být ostražití, velmi ostražití. Chtěla jsem o tom mluvit už dávno. Ale teď vám musím říct jednu věc. Že budete odhaleni! To je další kvalitou Mahámáji. Odhalí vás. Budete odhaleni, pokud si se mnou budete chtít zahrávat. „Se mnou“ znamená se svou Kundaliní. Pokud se pokusíte zahrávat si se svou Kundaliní, budete odhaleni. A budete se za sebe stydět. Proto buďte prosím opatrní, velmi opatrní. Což opět učiní vaši Múládháru velmi zdravou a silnou. Nechť vám Bůh žehná! Naše modlitba by tedy měla znít: „Kéž je naše Múládhára zdravá a silná!“ To je vše. Požádejme o to. Určitá cvičení pro Múládháru vysvětlím Gavinovi, který je vaším lídrem v Anglii. Pak vám to předá. Mělo by se to provádět ústně. Nemělo by se to zapisovat. Vedoucí ášramů a dalších míst by ho měli každý měsíc navštívit a tyto věci by se měly probrat. Protože je to tajemství, o kterém se nemá mluvit otevřeně, je to tajemství, mezi vámi a vaším Já. Nemělo by se to nikde zapisovat, nemělo by se o tom mluvit. Ale měli byste na tom všichni pracovat, a to tak, abyste si užívali požehnání Šrí Ganéši. Je to spíše pro ženy, řekla bych, než pro muže. Protože muži trpí mnohem více než ženy. A proto musí být ženy velmi opatrné, rozvíjet velmi dobré vztahy se svými bratry. Dokud opravdu neupevníte svůj vysoký morální charakter, nelze muže zlepšit. V Indii jste viděli, že ženy nemají rády, když se na ně někdo snaží dívat nebo se jich snaží dotýkat. Nemají to rády. Ženy se zabily, upálily, tisíce z nich, protože si myslely, že by mohli přijít nějací lidé a dotknout se jejich těla. Tolik to souvisí s vaším Átma, s vaším Duchem. Jako by to bylo tělo – nevinnost je tělem vašeho Ducha. Vy všechny takovými můžete být, protože jste se nyní staly jogínkami. Ony jógínkami nebyly, ale jednu věc znaly – sílu své cudnosti. Je to spíš pro zdejší ženy, aby se snažily vytvářet kolem sebe pocit ušlechtilosti, cudnosti, svatosti, aby si jich muži sami vážili a rozvíjeli v sobě tento pocit. Mnohokrát vám děkuji.

Myslím, že jste chtěli pustit nějaký film. Kde ho pustíte? Zatím můžeme mít nějakou hudbu. Takové vibrace. Jako bychom měli púdžu. Člověk by se neměl cítit deprimovaný nebo mít levou Višudhi, ale měl by tomu čelit. Myslím, že bude lepší, když teď budeme všichni meditovat. Zavřete oči. Ohromné. Vůbec se neciťte provinile. Srdce. Požádejte o odpuštění, to je vše, Máte napadené srdce, ale neciťte se provinile. Vyčistí se to, dnes proudí poměrně dost síly. Položte si ruce na srdce. Silně zatlačte. Srdce. Zatlačte na něj svou Múládhárou. Na srdce. Trochu víc. Je to strašné. Příšerné. Taková bolest v srdci. Zatlačte na něj svou Múládhárou. Stlačte ho silně svou Múládhárou, touto částí ruky. Silně zatlačte. Děti tu bolest cítí? Neciťte se provinile, prosím. Teď je to lepší. Jak se teď cítíte? Je to lepší? Sledujte vibrace. Dívejte se na mě bez přemýšlení. Sledujte své vibrace. Položte ruce směrem ke mně a sledujte své vibrace, Trochu je zvedněte. Cítíte se nyní čistší? Vibrací je více, mnohem více, že? Dobrá.