Veřejný program: Dokud nedosáhnete svého Ducha, nebudete spokojeni New York City (United States)

Veřejný program: Dokud nedosáhnete svého Ducha, nebudete spokojeni, 04/06/1985, New York, USA Včera jsem vám říkala, jak v současném nastavení lidského vědomí je naše „Já“ důležitější než cokoli jiného. Jste-li na úrovni lidského vědomí, první, co by se vám mělo stát, je začít vnímat své „Já“. Jak řekl Šrí Krišna: „Átmané bátmané thuštaha.“ Dokud nedosáhnete svého Átmá, svého Ducha, nezískáte uspokojení, ať už dosáhnete čehokoli. Protože Kundaliní, kterou vidíte zde, usazenou v křížové kosti, které se říká sakrum… To znamená, že Řekové o ní věděli. Řekové věděli o sakrální kosti. Jinak by ji nepojmenovali sakrální, „posvátná“. Už když jsem přijela do Athén, byla jsem překvapená, že slovo Athéna, „Atha“ pochází ze sanskrtu a znamená „prapůvodní“. A měla v ruce něco jako hada, se všemi čakrami. Řekové o tom tedy věděli. A když jsem jim o tom říkala, řekli mi, že Indové do jejich země přišli dávno před Alexandrem Velikým, že s Indy měli spojení mnohem dříve, před Alexandrem, a ti jim vyprávěli o Prapůvodní Matce a Jejích třech silách. Je úžasné, jak o tom všechno věděli. A pak se to všechno ztratilo kvůli zaměření se navenek, odklonu od reality. Takže tato kost, sakrální kost, obsahuje, nebo je sídlem, Kundaliní, svinuté do třech a půl závitů. Je to síla našeho čistého přání. Čisté přání je přání, které když se projeví, mělo by vám poskytnout plné uspokojení. Někteří lidé ho například hledají v moci. Oddávají se moci. Někteří ho hledají v majetku. Někteří ho hledají v jiných věcech. Ale žádné z těchto Read More …