Veřejný program: Dokud nedosáhnete svého Ducha, nebudete spokojeni

New York City (United States)

1985-06-04 Unless And Until You Reach Your Spirit, You Are Not Going To Get The Satisfaction, DP-RAW, 44' Download subtitles: CS,EN (2)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Veřejný program: Dokud nedosáhnete svého Ducha, nebudete spokojeni, 04/06/1985, New York, USA

Včera jsem vám říkala, jak v současném nastavení lidského vědomí je naše „Já“ důležitější než cokoli jiného. Jste-li na úrovni lidského vědomí, první, co by se vám mělo stát, je začít vnímat své „Já“. Jak řekl Šrí Krišna: „Átmané bátmané thuštaha.“ Dokud nedosáhnete svého Átmá, svého Ducha, nezískáte uspokojení, ať už dosáhnete čehokoli. Protože Kundaliní, kterou vidíte zde, usazenou v křížové kosti, které se říká sakrum… To znamená, že Řekové o ní věděli. Řekové věděli o sakrální kosti. Jinak by ji nepojmenovali sakrální, „posvátná“. Už když jsem přijela do Athén, byla jsem překvapená, že slovo Athéna, „Atha“ pochází ze sanskrtu a znamená „prapůvodní“. A měla v ruce něco jako hada, se všemi čakrami. Řekové o tom tedy věděli. A když jsem jim o tom říkala, řekli mi, že Indové do jejich země přišli dávno před Alexandrem Velikým, že s Indy měli spojení mnohem dříve, před Alexandrem, a ti jim vyprávěli o Prapůvodní Matce a Jejích třech silách. Je úžasné, jak o tom všechno věděli. A pak se to všechno ztratilo kvůli zaměření se navenek, odklonu od reality. Takže tato kost, sakrální kost, obsahuje, nebo je sídlem, Kundaliní, svinuté do třech a půl závitů. Je to síla našeho čistého přání. Čisté přání je přání, které když se projeví, mělo by vám poskytnout plné uspokojení. Někteří lidé ho například hledají v moci. Oddávají se moci. Někteří ho hledají v majetku. Někteří ho hledají v jiných věcech. Ale žádné z těchto hledání jim nepřináší uspokojení. Pokud by jim mohla dát uspokojení, nevznikaly by problémy. Protože jakmile si koupíte auto, chcete si koupit něco jiného. A pak si chcete koupit zase něco jiného. Začnete se pohybovat od jednoho k druhému. A jak říká ekonomie, poptávku lze uspokojit jen částečně, ne obecně. Musíme tedy pochopit, že žádosti, přání, která máme, nejsou čistými přáními, jsou to nečistá přání. A když se jim poddáváme, nikdy se nám nedostane uspokojení. Například někdo má rád nějakou činnost, ale nedostává se mu uspokojení. Jedinou cestou, jak dosáhnout uspokojení, je sjednotit se s Božským. A tato síla přání, která je čistým přáním, sídlí v křížové kosti každého z nás. My se však ztrácíme! Hledáme potěšení a radost v nesprávných věcech. Myslíme si, že když uděláme to či ono, koupíme si něco nebo se někým staneme, budeme naprosto uspokojeni. Ale nakonec jsme zjistili, ve své fázi vývoje, že žádná z těchto věcí nám radost nepřinese. Z těchto věcí nezískáme štěstí. Musíme jít nad to. A až na to přijdeme, staneme se zvláštní kategorií lidí. A tato zvláštní kategorie lidí jsou hledači. Dnes však zjišťuji, že tolik hledačů zbloudilo. Zejména v Americe se ztrácejí mnoha způsoby. Například do různých sekt nebo jiných věcí, jako jsou drogy, homosexualita a podobně. V tomto se ztrácí. Nebo v násilí. Mnozí se vyžívají v násilí. Nebo dělají všelijaké věci, které neslouží jejich vzestupu, které je stahují. A vzdalují je od jejich hledání směrem do pekla. To se dnes děje. Je to jasně vidět. Děje se to, protože lidské bytosti nechápou, že lidské vědomí je přechodnou fází, kterou musíte překročit. A ta fáze na ní, které musíme dosáhnout, je úroveň vašeho „Já“. Nejprve! Předně se musíte stát realizovanými, což je druhé narození. A abyste se znovu narodili, musíte dovolit Kundaliní, aby to vypracovala. Lidé se ptali: Co máme udělat? Včera jsem říkala, že není nutné žádné úsilí ani peníze. Děje se to spontánně. Rozsvícené světlo totiž může rozsvítit jiné světlo. Stejně tak jsem schopna rozsvítit i já vás a vy pak mnoho jiných. Třeba v Indii máme někoho, kdo osvítil 10 000 lidí a udělal pro lidi tolik dobrého, že je to úžasné. Dokonce existují lidé, například prezident Indie nebo prezident Nejvyššího soudu… nejvyšší soudce v Haagu, nejvyššího soudu světa, předseda něčeho takového má realizaci a je sahadžajogín. Takže máme lidi tohoto kalibru, kteří jsou sahadžajogíni, kteří vnímají vibrace, stali se realizovanými dušemi. Ale jsou to velmi pokorní lidé, nesmírně pokorní. Indové jsou ze své podstaty pokorní a poznají, kdo je světec a kdo ne. Jsou tak citliví, že poznají, kdo je svatý a kdo není. Ale tady na Západě, protože jsme teď ztratili svou sílu vnímat svatost člověka, nepoznáme, kdo je svatý a kdo není. Především tedy musíte umět rozlišit svaté od těch, kteří svatí nejsou, a to získáním vlastní seberealizace. Dokud se váš Duch neprojeví ve vašem vědomí, ve vaší pozornosti, nemůžete poznat, kdo je svatý nebo kdo svatý není. Jako když ukřižovali Krista – bezdůvodně! A uctívali Hitlera! Židé odmítli přijmout Krista. Odmítli Ho. Řekli: „Ne, my Krista neuznáváme.“ Protože Kristus řekl: „Umírám za vaše hříchy.“ Řekli: „Ne, my tomu nevěříme! Musíme trpět!“ A tak trpěli. Dostali utrpení. Pokud požádáte o utrpení, budete trpět. Kdyby však bývali přijali Krista, vůbec by trpět nemuseli. Řekli si o utrpení. Řekli: „Pokud nebudeme trpět, nedosáhneme Boha.“ To byla velmi špatná představa. Vždyť Kristus sám byl Žid. Narodil se mezi Židy. Přišel Židy zachránit. A právě oni Ho odmítli přijmout, protože byli slepí. Nechtěli prohlédnout. Totéž se dělo v každém století. Kdykoli přišla nějaká Inkarnace, lidé Ji nechtěli přijmout. Kromě Indie, řekla bych. Indové jsou mnohem citlivější k duchovnu, protože nejsou tak materialističtí. Oni chápou, protože jsme po věky hledali, hledali jsme už tradičně. Takže víme, o čem toto hledání je. Co to znamená. Není pro mě těžké s nimi mluvit o Kundaliní. Tam začínám na úplně jiné úrovni. Protože oni vše, o čem mluvím, znají. Možná ne ve městech, kde jsou lidé pozápadnělí. Jinde vědí. Ale pro ostatní musím začínat od A do Z. Takže tohle je Kundaliní. Máme ji ve třech a půl závitech. Je to matematicky vyjádřené. Pouze Indové a indičtí buddhisté, řekla bych, věří ve stav nebytí. Věří, že existuje nebytí. Bytí a nebytí. Co je to stav nebytí? Když se stanete nebytím, znamená to, že překročíte své podmíněnosti a ego. Tehdy se stáváte nebytím. A jakmile se stanete nebytím, pak se vás nic nemůže dotknout. Včera jsem řekla: Ti, kdo stojí ve vodě, mají strach, že se v ní utopí, když však vstoupíte na loď, uvidíte, že voda je pod vámi a že se vás nedotkne. Toho stavu je třeba dosáhnout. To je nebytí. Je to čtvrtá dimenze uvnitř nás. V sanskrtu se také nazývá túrja daša. Možná vás napadne, proč tohle všechno objevili lidé v Indii. Řeknu vám důvod. Indie je velmi starobylá země. Neměli jsme tam takové problémy, kterým jste museli čelit v Americe. Především jste museli čelit přírodě. Naše příroda je velmi laskavá. Můžete bydlet pod stromem, sbírat plody v lese a těšit se sami sebou. Tam se nepotřebujeme tolik oblékat, není nutné něco vyvíjet. Takže pozornost šla vždy směrem dovnitř, abychom zjistili, proč jsme tady. Co tady děláme? Marníme svůj život? Škodíme sami sobě nebo druhým? Uspokojuje nás být lidskými bytostmi nebo je ještě něco dalšího? Toto hledání existuje již tisíce a tisíce let. A právě díky hledání byli schopni toho dosáhnout, napsat o tom, k čemu došli, že uvnitř nás je tato Kundaliní. A tato Kundaliní se musí probudit. A když se probudí, můžete se velmi snadno stát sebou samým. A to je ta práce, kterou mám dělat já. Musela jsem to po mnoho dní poctivě vypracovávat, abych přišla na to, jaké problémy lidské bytosti mají, jaké mají permutace a kombinace problémů. A nějak se mi to, myslím, podařilo. Nyní lze dávat hromadnou realizaci. I když se včera někteří lidé chovali podivně, realizaci jste dostali. Toto je Boží dílo a Boží dílo bude pokračovat. I když přijde někdo, kdo bude dělat potíže, na tom nezáleží. Jsou jako komáři. Přicházejí a odcházejí, na tom vůbec nezáleží. Protože vězte, Boží dílo zcela přesahuje vše, co oni vymyslí. Takže nezáleží na tom, co se děje, nebo co lidé říkají či vyprávějí. Boží dílo bude pokračovat. Ale vězte, že se jedná o živoucí dílo. Není to věc z umělé hmoty. Dokážete velmi snadno vyrobit tisíce plastových květin, ale nedokážete vyrobit ani jednu živou květinu. Když tedy působí tato živá síla, vyžaduje to čas. Zabere to čas, ale postupně to poroste. A budete překvapeni, jak to pozvolna poroste tak krásně, že najednou zjistíte, kolik lidí se pozvedlo a stalo se tím. V Sahadža józe je totiž důležité to, čím se stáváte. Je to uskutečnění. Není to nějaký certifikát nebo nějaká organizace, jako že patříte do nějaké organizace a dostanete certifikát. Je to o tom, čím se stáváte. Důležitá je vaše proměna. Pokud se tím nedokážete stát, pak nejste v Sahadža józe k ničemu dobří. Hodně lidí, kteří k nám přicházejí, se velice zlepší a začnou být skutečně skvělí. Ale někteří lidé ne! Prostě to promarní. Promarněné síly, ať s nimi zkusíte cokoli, nic. Někdy mají tolik podmíněností, že je nedokážeme zlepšit. U těch se cítíme bezmocní, protože ani nechtějí spolupracovat. Jsou také pod různými tlaky. Ale 90 % lidí postupuje velmi dobře a je na nich vidět, čeho dosáhli. Hlavní věcí je pochopit, že v nás existuje tento mechanismus. Tato energie v nás existuje. Teď vám to připadá jako hypotéza. Nemusíte to přijmout. Berte to jako hypotézu, která se předkládá vědcům. Ale vědec musí mít otevřenou mysl. Měl by být nezaujatý. Pokud mají předsudky, nemůžete jim nic předložit. Jsou-li to vědci, budou s otevřenou myslí naslouchat mé hypotéze. A jestliže ji lze dokázat, prokáže-li se jako pravdivá, pak to musíte přijmout. Pokud se to neprokáže, pak můžete říci: „Dobře, zatím se to neprokázalo.“ V pořádku. Tak musíte vyčkávat, být trpěliví. Když to řeknu jednoduše – nelze vám to vnutit. Nemůže vám to padnout k nohám. Vy o to musíte požádat. Nikdo vás nemůže nutit, abyste se tím stali. Nemohu vám to zaručit, jak jsem včera řekla. To je fakt. Přesto už tolik lidí realizaci získalo, pocítili chladný vánek a cítili ho vycházet z hlavy. Tohle jinak udělat nedokážete. Jiné věci zařídit umíte, ne však vyvolat chladný vánek z hlavy, tuto skutečnou věc, skutečný zážitek. Jak jsem vám však řekla, žijeme více mentálně než v realitě. A mentálně lze projektovat cokoli. Člověk třeba někoho zavraždí a ospravedlní si to: „Zavraždil jsem ho kvůli tomu a onomu. Taková výmluva ale neznamená, že lze porušit zákon. Nebo snad ano? Ne! Zákon vás dostihne. To nemůžete! Neměli byste dělat nic, co je špatné. A to jde o lidské zákony! Stejně tak existují Boží zákony. A když porušujeme Boží zákony, pak jsme potrestáni. Dnes vám povím o dalším vědomí, kterého člověk může dosáhnout, o kterém je třeba vědět. Mluvím o supervědomí, které se nachází nad hlavou. Pokud se ale naše pozornost přesouvá příliš na levou nebo na pravou stranu, pak může vyvstat velmi závažný problém. Velký problém může nastat proto, že o tom nic nevíme, neznáme to. Co je neznámé, nemusí být Božské. To vůbec ne. Když se například stanete extrémně submisivními, zotročenými nebo začnete něco slepě následovat, začnete být ohledně toho fanatičtí, aniž byste se zamysleli nad tím, jestli je to správné nebo špatné, jen to následujete, začne levostranný pohyb pozornosti, jak tomu říkáme. Začíná tehdy, když se začnete něčemu podřizovat. Podřizujete se něčemu. Přijímáte otroctví určitých představ. Přijímáte nějaké podmíněnosti určitého druhu teorií. Jakmile začnete mentálně přijímat takové teorie, pozornost se bude pohybovat směrem doleva. A někteří lidé vás dokážou pak takto posednout. Mohou vás posednout, připraví vás o veškerou svobodu, stanete se posedlým. Pak se ze své vědomé mysli začnete přesouvat do podvědomí a poté do kolektivního podvědomí. Když se přesunete do kolektivního podvědomí, co se vám stane? Pokud se dostanete do kolektivního podvědomí, pak se stanete posedlým. To posednutí k vám přichází skrze to, čemu říkáme protein 52 nebo protein 58 v lékařské terminologii. Říká se, že je-li člověk náchylný k rakovině, je vyvolána přítomností nebo vstoupením proteinu 52 nebo proteinu 58. Lékaři je takto označují. A ty pak spouštějí onemocnění. A jakmile se to stane, člověk se té rakoviny nemůže zbavit. Protože tím se to aktivuje a člověk se stále zhoršuje. Kde najdete tyto proteiny 52 a 58? Podle lékařů najdete proteiny 52 a 58 v oblasti, která je v nás zabudována od našeho stvoření. Tato oblast je uvnitř nás na levé straně. Můžete to někdo ukázat? Tato oblast je umístěna na levé straně. A do této oblasti můžete vstoupit velmi snadno. Řekněme, že budete vyslovovat něčí jméno. Dnes je módní dostat mantru. Tak začnete říkat mantry, stále dokola, pořád a pořád. Co se stane, když nejste spojeni s Božským a začnete vyslovovat jméno nějakého X,Y,Z? Nejste spojeni a jen naléhavě nutíte svou mysl, aby se propojila. Ale ona nemůže, protože Kundaliní nevzestoupila, tak se přesunete na levou stranu a tam budete napadeni. A proto, jak víte, lidé v sektách jsou tolik zhypnotizovaní. V sektách jsou lidé hypnotizovaní, protože se přesouvají doleva. Jsou ovládnuti těmi guruy a tím vším, oni na nich totiž chtějí vydělat. Ti lidé pak nedokážou připustit nic jiného. Věří, že tohle je to správné. Byla jsem ohromena, že v některých sektách guruové neovládají ani sanskrtský jazyk. Někteří z nich byli propuštěni z vězení a pak se stali guruy. Předávají mantry, které jsou tak pošetilé! Například inga mantru. Neexistuje žádné slovo jako inga. Inga je pouze hovorový výraz pro to, když nás pavouk, nebo můžeme říct i štír, štípne, tak tomu se říká inga. A tento štír, když člověka bodne, tak tomu se říká inga. Znamená to kousnutí. Tuto mantru dali spoustě lidem. Byla jsem šokovaná a bylo jim řečeno, aby o tom nikomu neříkali. Když tohle někomu řeknete, začne se smát. Začne se válet smíchy. Další mantra, o které jsem slyšela, je thinga. Thinga je, když někomu takto ukážete. V hovorovém jazyce, ne v sanskrtu. V sanskrtu slova nemají tvar „ing“. Je to nesmysl. Přitom v sanskrtu má vše svůj význam. Dokonce i každá slabika má význam. Takoví lidé tedy nastoupili a stali se velkými guruy. A podstrkují vám různá jména – třeba názvy některých proteinů, které existují a které do vás vstoupí a vy budete posedlí. Takže tento levostranný pohyb je velmi běžná věc. A jakmile spustíte pohyb na levou stranu, nemůžete se z něj dostat. Je to velmi obtížné. U lidí, kteří chodili k těmto lidem nebo na něco podobného, se to ihned projeví, když si k nám přijdou pro realizaci. My si s nimi nevíme rady. Když jim řeknete: „Zapomeň na toho „gurua“, tak nechtějí, zkroutí se. Jejich těla se začnou kroutit. Cítí se příšerně. Nedokážou v klidu sedět. Nedokážou stoupat. A když jim řeknete, že to byla špatná cesta, nechtějí to přijmout a stále v tom pokračují dál. A nechtějí uvěřit, že to, co dělali, bylo špatně, že musí stoupat. A i když stoupají, potřebují dost času. To je velký problém, kterému čelíme. A díky tomuto pohybu doleva dostanete většinu nevyléčitelných nemocí. Například nemoc AIDS, která teď přišla, je způsobena kombinací levé Múládháry a srdce. To je jedna z nich. Samozřejmě je zároveň napadená i levá Svadištána, následkem toho. Když se někomu podaří vyléčit tato tři centra toho člověka, může být vyléčen. Takto vzniká i skleróza. Pokud někdo trpí roztroušenou sklerózou, je to stejný problém – ta pochází z Múládhára čakry, Voidu a někdy i pravého srdce. Skleróza a většina svalových nemocí vzniká takto. Pak máme rakovinu. Rakovina může být způsobena kteroukoli čakrou, která je na levé straně. Musí to být kombinace dvou čaker na levé straně v závislosti na tom, kde vznikl problém. Když však rakovina pronikne do středu, pak začne stoupat, rozrůstat se a prudce se šířit. Začne se přesouvat všude, a to může člověka úplně vyřídit. Rychle se šířící rakovina může člověka zničit. Náchylný může být i člověk, který je velmi, velmi aktivním člověkem, který je neustále pod tlakem, je velmi aktivní a hektický. Ráno například vstane, přečte si noviny, jde se vykoupat, honem se nějak nachystá, pak si sedne do auta a vyrazí, vše dělá hekticky. Samé šoky, protože čte hrozné zprávy, vidí hroznou dopravní zácpu, všechno hrozné, co se děje, je plný úzkosti. Takový člověk je náchylný k rakovině krve. Tehdy je napadeno také levé Nábhí, na této levé straně. Pokud je díky těmto okolnostem napadeno levé Nábhí, tato osoba může dostat rakovinu krve. Řekněme, že je taková vaše matka. Je velmi hektická a snaží se dělat spoustu věcí najednou, má takovou povahu. Pak z toho může být traumatizované i dítě, když je matka velmi extrémní typ člověka nebo prošla podobnými šoky. Viděla jsem lidi, kteří zažili válku, procházeli útrapami, pak i jejich děti jsou velmi náchylné k problémům s mozkem. A mají to díky pohybu na levou stranu. Když však jdete po levém kanálu směrem vzhůru a levá Ádžňa je napadená a zároveň i levá Svadhištána, znamená to, že ta osoba je zcela posedlá. A když je zároveň napadená i srdeční čakra nebo i Višudhi, pak se člověk zblázní. A to jsou právě tito lidé. Pomátnou se, dají se do pořádku, znovu se pomátnou… Takhle pokračují a nakonec stejně skončí jako pomatení. V Sahadža józe však pomatené lidi lze léčit. S nimi se však musí jinak. Obyčejně do naší skupiny nebereme nikoho, kdo je šílený, protože vyléčit a zlepšit takové je velmi těžké. Chtějí-li na tom sami pracovat, poradíme, co mohou dělat, aby se zlepšili. Ale spadá sem mnoho různých potíží, jako je schizofrenie, nebo někteří nevyrovnaní lidé, nervózní… mnoho různých projevů. I když vynecháte úplné blázny, je mnoho podobných, kteří vypadají normálně, ale mají problém. Všichni se mohou v Sahadža józe vyléčit, pokud dělají to, co jim doporučíme, a dělají to správným postupem. Sahadžajogínské postupy jsou velice jednoduché, protože tu jde o rovnováhu. Když je napadená levá strana, budete mít všechny tyto problémy. Když se však vyrovnáte, když vyrovnáte levou stranu s pravou, dá se těch potíží zbavit. Například, pokud si vyvinete levostrannou nemoc a začnete dělat pravostrannou činnost, kde se rozvíjí ego, budete se divit, že si tím můžete rakovinu vyléčit. Pak se ale dostanete na pravou stranu, začnete být egoističtí, extrémně ambiciózní, zaměřeni na budoucnost. Začnete dominovat ostatním. A tohle praktikoval Hitler. Tyto znalosti získal od dalajlámy, což uvedl i ve své knize, jak ovládat mysl lidí, skrze kterou je pak ovládáte. I co z nich takovou dominancí uděláte… ďábly. A to je to, co udělal. Stanou se totiž tak ambiciózními, že z nich v prvé řadě budou rasisté. Myslí si, že jsou nejlepší, že stojí nejvýš, že mají právo zabít kohokoli si usmyslí, že mají právo se pomstít a ubližovat lidem. Tito pravostranní lidé mají plnou hlavu nabubřelých představ. Když jsou však na pravé straně, netuší, s čím si zahrávají. Jakmile si rozvinou pravostrannost, přivodí si další potíže. Mohou mít vysoký krevní tlak nebo potíže s ledvinami, potíže se srdcem. U srdce nemyslím angínu a věci z letargického srdce, ale hyperaktivní srdce. Mohou dostat masivní infarkt a zemřít na něj. Takoví lidé také trpí nejrůznějšími potížemi jater, jako je cirhóza jater nebo jiné nemoci jater, mohou mít kožní nemoci – to vše pochází z pravostrannosti. Když se tedy začnete příliš pohybovat na pravé straně, můžete být posednuti těmi, kteří jsou příliš aktivní. Stejně jako egocentrický člověk – když se spřátelí s jiným, notují si takovým způsobem, že začnou vytvářet egoisticky laděnou skupinu. Egoisté se snaží ovládat. Mohou také vytvořit velkou skupinu – zuřivou, příšernou, násilnickou skupinu, která může i zabíjet. V Indii jsme měli jednu takovou skupinu, která tam vznikla. Založili ji pod jménem Bohyně. V Indii se jim říká Ánand Márg. Už je zakázaná. Ten člověk je pod zvýšenou ostrahou, ale v Americe má stále své stoupence. Překvapivě! Byli přistiženi, jak zabíjejí velvyslance a podobně. A jejich vůdce pak musel jít na mnoho dní do vězení. A ti jeho stoupenci jsou posedlí představou, že vše řídí, že musí všechny zabít, že se musí chovat jako Hitler. A to se nedá zastavit. Je to velmi obtížné. Můžete – když jim zvednete Kundaliní, pak pochopí, že tohle není realita. Že konáme v přímém rozporu s realitou. Není to pro náš prospěch ani to neprospívá nikomu jinému. Sami sebe vystavujeme velkému nebezpečí. Není to vůbec v náš prospěch ani ve prospěch nikoho jiného. Prospěch přichází pouze tehdy, když se pohybujete vzhůru. Zatřetí, co bychom mohli říci, je mít povědomí o pekle, kde jsou lidé ze své podstaty ďábelští. Nemůžete je změnit. Jsou velmi ďábelští, velmi majetničtí, extrémně arogantní, agresivní a jsou to skuteční ďáblové narození do lidské podoby. Takoví lidé musí jít do pekla, protože jsou ztělesněním pekla. Vždy myslí jen na ničení. Na ničení druhých, ovládání druhých nebo ničení i sebe samých. Víte o spoustě skupin, které zničily sami sebe. Jen tak se zabili. To jsou všichni ti, kteří stojí na opačné straně, než je vzestup. Když tedy začnete stoupat výš a výš těmito čakrami, když Kundaliní prochází vzhůru těmito čakrami až nad Sahasráru, nad Brahmarandru – tady, stanete se jemnější bytostí. Vaše lidská pozornost, řekněme, že je jako tahle látka. A teď ji Kundaliní vynese směrem nahoru – takto, takže veškerá pozornost, která byla venku, jde dovnitř. A když ji prorazí, tudy, pozornost se stane jemnější, protože to jemné kolem ní, což normálně necítíte, do ní začne pronikat. Začne vaši pozornost obalovat. A my tomu říkáme, že nyní je vaše pozornost osvícena. Odteď je osvícena. To nejsou pouhé řeči. Skutečně se stává osvícenou, a to kolektivním vědomím. Získáte kolektivní vědomí. Když pak tito lidé promluví, vyzařuje z nich opravdová osobnost oplývající poznáním. Stanou se poznáním. Nemají žádné problémy. Stanou se samotným poznáním – absolutnem. Ale je na vás, abyste se rozhodli – co v životě hledáte? Co chcete od života? Pro co žijete? Chcete-li prožít bezcenný život, lacině ho promarnit běžným, zbytečným způsobem, pokračujte. Ale cítíte-li, že váš lidský život je důležitý… Měl by být, protože jste se z améby vyvinuli až v člověka, ne abyste život promarnili, znehodnotili nebo promrhali. Máte se stát Duchem! Kvůli tomu jste se narodili na Zem a toho byste měli dosáhnout. Hlavním problémem lidí je, že jim v tom brání blokády. Máme bloky něco přijmout. Ono ale není co přijímat. V Sahadža józe nemusíte nic přijímat, ale také byste to neměli popírat. Jinak vaši Kundaliní nemohu zvednout. Měli byste své mysli dovolit být otevřenou, aby se stala realizovanou. Je tu o důvod víc, proč to musíte udělat. Protože nevíte o Kundaliní. Lidé mi řekli, že ani nevědí, co je seberealizace. Představte si, že když se mi v Indii narodilo vnouče, měli jsme našeho astrologa v rezidenci mého manžela, asi dva tisíce mil od místa, kde se dítě narodilo. Poslal telegram, že dítě našlo svého gurua, satgurua ve vlastním domě. To je naprosto úžasná událost, najít satgurua, který dá dítěti realizaci. Pro nás to je to nejdůležitější! První, na co se zeptáme u horoskopu: „Získáme v tomto životě seberealizaci, nebo ne?“ Pak si řeknou: „Dobrá, v tomto ještě ne, tak snad v příštím.“ Pak si pomyslí: „Ach Bože! Musíme čekat ještě jeden život!“ A kolem toho se točí všechna činnost. Veškeré chování je o tom, že se snažíte kontrolovat svou pozornost. Čitta Niródha! Hlídejte si pozornost. Neustále ji držte na uzdě, ať neutíká. Vy však stále: „Co na tom?… No a co!“ Chcete skočit do moře… „No a co! Kdo jsi, abys nám něco říkala?“ Takto ne. Tehdy musíte svou pozornost ovládnout. Hlídejte si pozornost! Udržujte pozornost čistou! Pokud není čistá v okamžiku realizace, nastane problém. Je to zkrátka jiný životní přístup. Když se někdo rozčílí, tady vždy říkají: „Nenávidím tě!“ Když něco takového řekne dítě v Indii, dostane dvě přes pusu. Považuje se to za špatné chování. I takto smýšlet – někoho nenávidět. Nenávidět někoho je známkou nízké osobnosti. U Indů je to takto zcela běžné. Indy, které tu znáte, ti jsou odtrženi od kořenů, přišli sem vydělávat dolary, to jsou jiní lidé. Uvízli v sítu prosévání. Ale lidé, kteří jsou v Indii… Nejméně 20 % z našich lidí, co tu jsou, bylo v Indii. Můžete se jich zeptat. Oni mají kvality jako štědrost, spravedlnost a čistota. Mírnost je jejich kvalitou, mírumilovná povaha. Oni nedávají na odiv svou zlost, a už vůbec ne nenávist. Chci říct, že tam nikdy nic takového nedělají. I když někdo někoho nenávidí, neřekne mu: „Nenávidím tě.“ Nějakou dobu mi trvalo, než jsem dokázala tuto větu vůbec vyslovit. Je to něco nepřípustného. Škodí to totiž vašemu jazyku. Když si jazyk poškodíte a znečistíte, cokoli pak řeknete, stává se nepravdou. Váš jazyk musí být čistý! Neměli byste říkat něco, co není pravda. Ale pravda neznamená, že když někdo například podle vás není dobrý člověk… To byste mu neměli říkat. Nemusíte říkat: „Nejsi dobrý člověk.“ Jen zůstaňte potichu. Nechte ho, ať se projeví. Protože pokud je zlý, on sám bude trpět. Toto je běžný postoj. Neoroduji tu za Indy. Musím však říct, že co se týče duchovna, je třeba učit se od nich. Přijelo k vám pár nepoctivců, aby vás oloupili. To je jiná věc. To je mi líto. Ale také za to může vaše naivita. Přišla jsem sem už mnohem dříve. Říkala jsem, ať nikomu nic neplatíte. Nikdo mě neposlouchal. Vůbec se jim nelíbilo, když jsem to říkala. Proto jste si to museli protrpět. Vím, bylo to špatné, ale muselo se to stát. Teď už by lidé mohli pochopit, že čistoty lze dosáhnout pouze díky seberealizaci. V první čakře ve vás může být probuzena nevinnost! V první čakře si rozvíjíte nevinnost. Ve druhé čakře rozvíjíte tvořivost. Znám lidi, kteří nikdy nezpívali a začali krásně zpívat. Ten, kdo nikdy nijak netvořil, začal vytvářet překrásné obrazy. Stali se z nich skvělí malíři. Teď jsou to známí malíři, hudebníci. Ti, kdo nikdy nedělali architekturu, se stali velkými architekty. I ti, kteří prvně zkusili dekorace bytů, mají skvělé výsledky. Když o sobě člověk tvrdí, že je velmi kreativní, musí si uvědomit, že energie máte omezeně. Proto se musíte připojit k hlavnímu zdroji, aby skrze vás tato energie proudila neustále. Nad nimi je třetí centrum, které je centrem vašeho hledání. Ať už jste hledali cokoli, nebylo to to pravé. Materiálního blahobytu však jistě dosáhnete. To nepochybně ano, ale jen do bodu, kdy s ním budete naprosto spokojeni. Víc už nic nepotřebujete. Získáte také úžasné požehnání důstojnosti a Božskosti. Získáte správné pochopení svého bytí. Budete jako král. Král, kterému se říká císař, nic nepotřebuje. Jak asi víte, já jsem z velmi bohaté rodiny, z královské rodiny, a můj manžel je také velmi bohatý muž. V pořádku, jistěže žijeme ve velkém pohodlí. Mohu ale spát kdekoli, na ulici, dokážu přebývat kdekoli. Nevadí mi, kde bydlím, co dělám, čím jezdím. Nemám s ničím problém. Protože když jste císař, o nic nežádáte. Nebo ano? Když dostanete jídlo, v pořádku, pokud ne, nevadí. Když vám něco chutná nebo nechutná… Diví se, že říkám: „Nevím, co jsem snídala, ani co budu jíst teď, jestli jsem obědvala, nebo ne. Měla? V pořádku. Když ne…“ Děláte si, co chcete. Tak prosté! Vaše tělo bude vaším otrokem. Můžete si lehnout, kdekoli chcete, cestovat jakkoli dlouho. Můžete dělat tisíc a jednu věc. Stanete se tak dynamickými! To nastane, když se ve vás probudí Lakšmí tatva. Uvnitř nás jsou čtyři Lakšmí tatvy. Ta první je Lakšmí tatva, kdy se stanete důstojným člověkem, obdařeným materiálním pohodlím. Ne však pohodlím, které vás zadusí, ale pohodlím materiálního zabezpečení. Dostanete práci. V Londýně je tolik lidí bez práce. V Sahadža józe však mají práci všichni. Všichni! Je těžké najít jednoho, který nemá práci. V Sahadža józe je navíc povinné, aby ti, kteří bydlí v ášramu, měli zaměstnání. Dovolili jsme některým bydlet tam i bez práce, s takovými lidmi však máme velmi špatné zkušenosti. Takže těm, kteří jsou na podpoře a podobně, nedovolujeme bydlet v ášramu. Je ale překvapivé, že jakmile přijdou do Sahadža jógy, práci dostanou. Lepší a lepší zaměstnání, protože Krišna řekl: „Jóga kšémam Vahamjaham,“ – když získáte jógu, bude postaráno o váš blahobyt. Neřekl „Kšéma jóga.“ Neřekl: „Postarám se o váš blahobyt a pak získejte jógu.“ Ne! Nejprve jógu. „Jóga kšémam Vahamjaham.“ „Nejdříve získejte jógu, pak se dostaví blahobyt.“ To u vás nastane v Nábhí čakře, což je velmi důležité. S Rádža Lakšmí se stanete podobnými králi. Stanete se Gruha Lakšmí či Gruhastha, což znamená, že budete pánem domu. Budete dobrou manželkou a manželem. Rozvinete si k sobě navzájem správné city i správné city ke svým dětem. Když se ve vás tato esence zrodí, díky ní zlepšujete celou společnost, protože začnete chápat důležitost dobrého rodinného života. A to se děje automaticky. Není to třeba někomu říkat. Právě ti lidé, kteří se nenáviděli, když přišli do Sahadža jógy, se začali mít rádi, rozumět si a užívat si jeden druhého. Sahadžajogínský manželský život je úžasný. Devadesát procent manželství je tak skvělých, že i v Americe, kde se lidé rozvádějí každý třetí rok, jsme zjistili, že se jim v manželství daří velmi dobře. Dokonce i v Americe! Dokonce i tady… Vnímáte, jak ty mentální projekce „manželka není dobrá, manžel není dobrý“ zmizí. Stanete se Duchem. Začnete se těšit hlubším významem manželství. Pak přichází čtvrtá strana Lakšmí tatvy. Tato čtvrtá strana je stranou vzestupu. Lidé, kteří mají více peněz, jsou znechucení a už chtějí něco, co to převyšuje. Stejně tak v Sahadža józe, když se začnete posouvat, zjistíte, že nic jiného než duchovní život vám nedává skutečnou radost. Takže se nestaráte o nic jiného než o duchovní život. A duchovním životem Sahadža jógy je to, že se stáváte světlem a dáváte světlo ostatním. Nezištně! Není v tom žádný sobecký motiv. Jen díky tomu, že jste světlem, stáváte se světlem. Nevidíte světlo, vy se světlem stanete! A dáváte ho ostatním. Dáváte ho nezištně, aniž byste byli placeni, aniž byste o něco žádali, jen začnete dávat to, čeho se dostalo vám, spontánně, aniž by vám za to platili. Děláte to způsobem, jako to dělali svatí. Svatí vždy vydávali své vlastní peníze, aby předali radost druhým. Nikdy si od nikoho nevzali peníze. Neslyšela jsem o žádném světci, který si vybudoval velké paláce a velká místa a velkou organizaci. Nikdy! To není známkou svatosti. Světec pouze vyzařuje soucit. A tento soucit nemluví. Je tichý. Tento soucit koná. Nemluví. On působí. Když působí, činí zázraky. A jak asi víte, když se Krista dotkla jedna žena, řekl: „Vytryskla ze mne energie.“ To je ono. Tato energie vámi začne proudit a vy nic neděláte, děje se to automaticky. Stane se to, aniž byste cokoli udělali. Dnes jsem se tedy dostala až k Nábhí čakře. Zítra vám povím o dalších čakrách, lépe a propracovaněji, abyste pochopili, co je podstatou těchto čaker a čím se stanete. Popsali vám sice čakry, ale k čemu tyto čakry jsou? Co znamenají? Jsou to různé evoluční milníky uvnitř nás, které byly překročeny, a ten poslední je tento, který musíte překročit teď. Toť vše. Jste na to připraveni. Jste pro to stvořeni. Bůh vás k tomu stvořil. Nejlepší na tom je, že k tomu dojdete. Protože včera pokládali otázky, lidé mi teď řekli: „Matko, prosím, žádné otázky, to je mrhání, je to ztráta času.“ Lidé, kteří se vyptávali, nepokládali žádné rozumné otázky. Nezajímá je, jak promrhávají svůj život. Samozřejmě, že někteří lidé mi kladli i velmi rozumné otázky, ale není třeba se ptát. Vyzkoušejte, jestli to u vás funguje. Bylo by dobré, kdyby se to vypracovalo. Chcete tedy nejdřív dostat realizaci?